25 Jaar na dato: Een nieuwe resonantie

deel 1
deel 2

Deel 3

Terwijl langzaam de vaste grond onder mijn voeten terugkeerde zocht ik naar de verlossende verbindende schakel in mijn bewustzijn

Duidelijkheid

Ik roep de Engel van Kennis aan in het vertrouwen dat er gewoon zo’n engel bestaat die ons bij kan staan als de nood aan de man is. Beste Engel, is het echt simpelweg 'gewoon' een virus, heb ik domme pech gehad en meer niet? Of is er een diepere betekenis voor mij aan verbonden? Is er een relatie met al datgene waarvan ik me bewust werd de laatste jaren? Wat is het dan dat zich zo diep in mijn fysieke organen en weefsels heeft genesteld? En hoe en waarom is het daar gekomen?

“Het is een deel van jou dat zich onbewust is van de Eenheid waar het nog steeds deel van uit maakt en dat zich niet alleen voedt met onbewuste voeding, maar tevens bestaat uit onbewuste voeding, vooral en met name je gedachten en overtuigingen die voortgekomen zijn uit jouw illusionaire perspectief van afgescheidenheid.”

Zo! Duidelijker dan dit kon ik het niet krijgen: HET VIRUS IS ONBEWUSTZIJN...!

Als zelfontkenning (virus) zich zo diep heeft genesteld in mijn menszijn en ik zelfs op zielsniveau lijk te zijn afgesloten van vrije levensenergie dan staat het virus voor de afgescheidenheid in mij zelf. Ten diepste een zelfdeel – hoe klein dan ook maar – dat er nog steeds van overtuigd is dat het NIET bij die eenheid hoort omdat het ooit uit vrije wil die eenheid verlaten heeft. En zich nu ontredderd en alleen is gaan voelen, afgesneden van de energie van ‘Thuis’, van Vader-Moeder-Leven. Zich schuldig is gaan voelen, boos werd, zichzelf zelfs afstrafte en daarmee steeds dieper grondde in een dualistische illusie.
‘Ik maak geen deel meer uit van…' werd een destructieve gedachte die continu bevestigd werd in een zelfgecreëerde belevingswereld. Ontkenning van het zelf als deel van ondeelbare Eenheid.. (Mijn god, wat ben ik gehecht geraakt aan het afstraffen van mezelf…!)

Opening

In andere bewustzijnslagen heb ik de laatste jaren daarnaast gelukkig informatie kunnen toelaten van Lichtenergie en Liefde, in een groeiend bewustzijn van wie ik wérkelijk ben. Het heeft me inmiddels al zoveel heling gebracht, mijn versnipperde ziel is tot meer eenheid geworden in het besef onderdeel te zijn van die grotere Eenheid in Alles in plaats van toeschouwer. De verbinding is nooit verbroken geweest. Ik ben in die Eenheid en die Eenheid is in mij. Hoe meer dit besef in mijn dagbewustzijn kan indalen, hoe meer en hoe pijnlijker die andere, tegengestelde overtuigingen zichtbaar worden. Alsof elke laag lichter en lichter maar ook donkerder en donkerder zichtbaar en voelbaar wordt nu.

Hoe ‘toevallig’ dat er via een Lakendite schedel (ik had tot nu toe niets met kristallen schedels) een bevestiging naar me toekomt: That you’re absent, doesn’t mean that you’re not in’. Oftewel: dat je tijdelijk even een andere vorm hebt aangenomen wil niet zeggen dat je hier niet meer bent of dat je er niet meer bijhoort. Eeuwig deel van een Eenheid…Eeuwige Eenheid in eeuwige Mij. Een paar maanden later gaf het nog een duidelijker eenheidsboodschap af bij het ontstaan van de prachtige Sound of Crystalfrequentie 'Eenheid' : Omarm jezelf als de Mens die je bent, omarm jezelf als het Lichtwezen dat je bent, uit beiden is jouw lichaam opgebouwd. Zie beiden, voel de eenheid hierin en Weet..." (lees meer>>)

De verbinding

Langzaam maar zeker daalt het besef van de relatie en overeenkomst tussen onbewustzijn (voortgekomen uit afgescheidenheid) en ziekmakende toxines en virussen die zich in mijn bloed en in mijn organen bevinden; overblijfselen van een oud bewustzijn en van een tijd die achter me ligt, maar waar ik nog steeds min of meer mee te maken heb.
Onbewustzijn vind je in ontelbaar verschillende velden van lage trilling. Die resoneren met en nemen in kracht toe door energieën van eenzelfde lage frequentie. Behalve vanuit onszelf kunnen die energieën komen van andere mensen waar we dagelijks mee te maken hebben, maar ook uit het collectieve veld (waarin pijn van afgescheidenheid veelal de leidende factor is). En niet te vergeten onze dagelijkse voeding, omgevingsfactoren, milieu, stralingsbelasting, virussen, bacteriën. Hoe (on)bewust waren mijn (voor)ouders? Wat droegen zij met zich mee aan ballast dat met dit onbewustzijn resoneerde (zielepijn, virussen, bacteriën, pathogenen)? Wat heb ik meegekregen in mijn bloed? Wat heb ik zelf meegenomen aan laagfrequente herinneringstrillingen uit andere levens?

Een nieuwe voedingsbodem

Hogere trillingsfrequenties zorgen er op alle lagen van ons ‘zijn’ voor dat laagfrequent onbewustzijn geen voedingsbodem heeft.
Nu wij (gelukkig) onze oude overtuigingen overschrijven met liefde en eenheid, brengen we in al onze lagen van bewustzijn informatie van een hogere trilling. Dat betekent dat al dat laagfrequente onbewustzijn niet kan toenemen. Dat betekent dat wij ons aangetrokken voelen (gaan resoneren) tot voeding met een hogere (licht)frequentie. Zodat er zowel van binnenuit (in ons bewustzijn) als heel fysiek in ons lichaam een verandering in gang gezet wordt. Hoe meer wij groeien in dit bewustzijn van liefde zal de energie van ons hart krachtiger worden en zal ons bloed en onze hersenen informatie van een hogere orde binnenkrijgen en doorgeven. Wij gaan ons nu die goddelijke Eenheid herinneren, in bewustzijn en ook heel fysiek. Deze transformatietijd kan heftige en diepgaande ervaringen met zich meebrengen. Soms pijnlijk voelbaar in ons lichaam. Want willen we dat hogere bewustzijn van wie wij werkelijk zijn in de materie brengen, dan kan dat niet zonder ons lichaam. We gronden ons Licht letterlijk in deze aardse dimensie.

De toenemende kracht van ons lichtbewustzijn is nu in staat om laagfrequente energieën (zoals virussen) uit ons lichaam te weren en te verwijderen.

Nu even terug naar mijn onvermogen om die verbindende factor te kunnen zien in mijn bewuste 'ontwikkelingswerk' van de laatste jaren en de 'wetenschap' van dat virus.
Als mens BEN ik verschillende bewustzijnslagen. Van etherisch tot fysiek. En alles wat ik ben is aan het transformeren naar een bewustzijn van eenheid. Tot in het fysieke toe. Alle bewustzijnslagen zijn met elkaar verbonden, reageren op, communiceren met en beïnvloeden elkaar. Zowel bij het ontstaan van ziekte als in een proces van heling. Van de meest subtiele tot de meest fysieke laag en andersom. Er bestaat geen scheidslijn tussen welke dan ook. Een proces speelt zich op de verschillende bewustzijnslagen af in een andere ‘vorm’.

Ik betrap mezelf er ook nu weer op dat ik toch vaak nog vanuit een gedachte van afgescheidenheid denk. Ook deze keer dus. Alsof mijn lichaam niet datzelfde licht en diezelfde liefde zou zijn die ik op een andere bewustzijnslaag ervaar. Er is nog steeds een denkbeeldige scheidslijn in mijn denken. Ik kan me heel erg verbonden voelen met andere, multidimensionele aspecten van mijzelf, ik weet en voel me daar één mee. Nu nog dat fysieke lichaam daar ook als deel van te gaan ervaren zal de uitdaging zijn van de tijd die me hier rest.

Reiniging en Integratie

Zonder dit virus, dat zich vijfentwintig jaar geleden liet zien in symptomen van RA, was ik niet zo bewust aan mijn reis naar heelwording begonnen. De energie van het virus is nu weg. Het brandende monster is op een hogere trilling van liefdelicht verdwenen. Mijn lichaam kan nu herstellen, mijn organen, mijn weefsel en mijn bloed zullen worden schoongewassen van achtergebleven afgescheidenheid, achtergebleven afval en restproducten.
Ik besluit tot een driemaandelijkse reiniging om mijn lichaam zoveel mogelijk op weg te helpen. Ik ben er klaar voor, snak naar loslaten en puurheid.

Terwijl mijn lichaam zich langzaam maar zeker ontdoet van alle smurrie van jaren of nog langer, en het verharde langzaam maar zeker zacht en vloeibaar wordt, krijgen mijn organen nu de ruimte om los te laten. Ik voel die immense aanwezigheid van mijn hogere Zelf en van vele andere zelven en voel ik me gedragen en omhuld door hun energie als één familie. Er is een alom tegenwoordige Lichtenergie waarvan ik me deel weet…. En op dit moment voel ik hoezeer deze drijvende Kracht een vaste emotionele barrière in mijn menselijke lichaam openbreekt en vloeibaar doet worden. Ik besef dat die barrière een soort van houvast voor me geworden was. Heel even ontstaat er tijdens die transparante vloeibaarheid een angstige vraag: 'Help!.. waar vind ik nu mijn houvast?'

De aanwezigheid van wie Ik BEN kan nu in de meest fysieke structuren van mijn menszijn worden ontvangen. Dat openbreken blijkt een pijnlijk proces dat niet meer is tegen te houden. Zacht, doch vastberaden doet dit Lichtbewustzijn in mij zijn/haar werk. Genezende tranen… wat is er een verdriet in mij, in mijn hele systeem. Ik hoef niet te weten waarom. Ik laat het toe en en mijn lichaam laat het gaan…

Tot slot en (vooral!) om te beginnen...

Het is me duidelijk dat het virus (fysiek) kon binnendringen omdat het resoneerde met dat laagfrequente ontkennende deel in mij (energetisch). Onbewustzijn verworden tot materie, gemanifesteerde pijn van afgescheidenheid. Door mij te verbinden met alles wat resoneert op het bewustzijn van eenheid, kan dat onbewust-gerelateerde mijn systeem verlaten. Uit mijn bewustzijn en uit mijn lichaam. Ik ben anders gaan eten nu ik weet dat er voedingsmiddelen zijn waar virussen op kunnen groeien. En daarmee geef ik mijzelf de kans om zelfs in mijn lichaam het onbewuste te laten verdwijnen. En met het verdwijnen van de donkerte zal het licht van mijn ware zelf in mijn lichaam gaan toenemen. Daar ben ik van overtuigd! En deze 'overtuiging' wordt gedragen door die helende frequentie van mijn hart.

De cirkel voelt rond... niet gesloten, maar veel komt nu samen in een verbindende eenheid en vormt een belangrijk en stevig fundament voor een nieuwe cyclus, een nieuwe resonantie. Ik ben klaar voor een nieuwe klank in mij!

 

"...Er zullen de komende jaren veel intense veranderingen in onze wereld plaatsvinden en de grootste investering die je nu kunt doen, is in je fysieke vitaliteit en gezondheid. Kies voor meer Leven en Meer-van-jezelf! Er is veel bereidheid en eigenliefde voor nodig om echt je Hogere Zelf te belichamen. Zoals gif dat in voedsel van slechte kwaliteit zit zich ophoopt in je lichaam, zo hopen gedachten van lage kwaliteit zich op en creëren ze vergiftigingsverschijnselen in de gedachtewereld en in je fysieke systeem en organen..."

(Kaia Ra, auteur van 'The Sophia Code’)

Gerelateerde pagina's:

 

4 gedachten over “25 Jaar na dato: Een nieuwe resonantie”

 1. Lieve, moedige Tineke,
  Wat lopen wij synchroon en simultaan dit pad. De diepste diepten verbindend met de hoogste hoogten. Voorbij de tot vorm gekomen pijn van afscheiding, lerend Eenheid te belichamen.

  Ik eer jou, mij en ieder die door de pijn heen, sterft en tot Leven komt.

  BREATHE Ϋ 11-5-12
  My body is releasing the unacknowledged pain of lifetimes.
  Never knew there was so very much pain in this body of mine.
  I find my physical self powerless in between the stages of my expanding conciousness.

  In the multitude of all that,
  with the rhythm of my breath, it is on and off hard
  to maintain my clarity and confidence in this ultimately liberating path.

  In trust, I Know.
  In doubt I’m shaky.
  In the middle of those two I breathe.

  Beyond pain, emotions, thoughts,
  all apparent barriers are tumbling
  to open up an endless space with unknown horizons in the Wholeness I am in the Oneness that is.

  And I surrender, I do,
  I breathe…
  and Life itself breathes me.

  And then,
  I sing the breath of life
  in the frequency of Oneness.

  ~Yolinde Galama

  Beantwoorden
 2. Wow, wat resoneert uw persoonlijk verhaal “25 jaar na dato” met mijn eigen beleving. Afgescheidenheid en zelfontkenning. Vorige week kreeg ik het boek van Anthony William in handen en ik was helemaal van de kaart. Ik heb de afgelopen 4 mnd. een helingstraject doorlopen ,ivm chronische pijn, dat gebaseerd is op het gedachtegoed van dr Sarno, en wel dat onderdrukte emoties en trauma lichamelijk pijn veroorzaken.
  Ik ben heel diep gegaan, waardoor mijn pijn alleen maar heftiger is geworden, maar ik bevindt me in een enorme spirituele groei.
  Er zijn veel aanwijzingen dat ik het EBV al sinds mijn jeugd meedraag. Ik volg de aanwijzingen op uit het boek en heb vertrouwen in mijn heling hoe moeilijk ook.
  Hele fijne website, dank!
  In liefde en licht verbonden,

  Rosalie Sliedrecht

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics