Merkaba, voertuig van Licht


Merkaba

Bewustzijn (licht) kan dieper indalen in de vorm en kan tot een scheppende kracht worden want dit is de essentie van Licht.

 

 

Functie
Het lichtraster (de Merkaba/Merkivah) dat ons omgeeft zorgt voor het behoud van ons individuele lichtveld c.q. bewustzijnsveld in geval het elektromagnetisch bewustzijnsveld van de aarde zou instorten, zoals is gebeurd ten tijde van Atlantis. Door machtsmisbruik toentertijd werd het lichtraster rondom de aarde vernietigd, met als gevolg de ondergang van Atlantis en het verloren gaan van het hogere bewustzijn van de mensheid. De mens was genoodzaakt zich opnieuw te ontwikkelen vanuit een primitievere staat van zijn. Door de activatie van de Merkaba blijft het individuele lichtbewustzijn intact, als onderdeel van het ruimere lichtveld dat door soortgelijke mensen wordt gedragen.

De invloed van Aarde- energieën
De binnenste kristallijnen kern van de planeet draait nu sneller rond. De ratio van de buitenste torsie van de Aarde om haar as is veranderd ten opzichte van de toenemende rotatie van de binnenste kern. Dit heeft invloed op onze elektromagnetische velden en op tijdslijnen.

Net zoals de resonante magnetische en elektrische energieën van de Aarde volgens het natuurlijk principe toenemen, zo zal dit eveneens effect hebben op ons elektromagnetisch veld. Ons auraveld (bestaande uit verschillende bewustzijnslagen) wordt ‘opgerekt’ en breidt zich uit naar een groter veld, de Merkaba en van Merkaba naar de Merkivah.

Jouw mate van bewustzijn is in overeenstemming met de weerstandskracht van je zenuwen en je lichaam. Als je in hogere mate bewust wordt, stuur je automatisch ook hogere, sterkere en dieper doordringende krachten in het lichaam. Het proces gaat stapsgewijs en niet altijd zonder enig fysiek ongemak.

Naarmate wij in onszelf de energieën van onbalans weten te harmoniseren, en onze trillingsfrequentie zich verhoogt (ontwikkeling van bewustzijn = liefde = licht), kan ons ware wezen van licht meer en meer in het fysieke lichaam indalen.

De Merkaba

merkaba1.jpg‘een levend roterend veld van licht, geest en bewustzijn, tussen je hart en brein.’ (Drunvalo Melchizedek)

Een levend veld van Licht dat gedurende de eeuwen is afgezwakt doordat wij steeds verder in de dichtheid afzakten. Het heeft de vorm van een zespuntige ster, opgebouwd uit twee piramides met een driehoekige basis (tetraëders) die tot halverwege in elkaar zijn geschoven; vertegenwoordigend de aarde energie en de kosmische- of zonne-energie. Het duale in zich dragend, het mannelijke en vrouwelijke veld werken door elkaar heen.
De Merkaba is verbonden met de ‘klassieke’ zeven chakra’s in het fysieke lichaam.

Reizen
Met de Merkaba en Merkivah kunnen we reizen in verschillende dimensies. Hiermee kwamen we ook naar de aarde, zonder dit lichtvoertuig was dit niet mogelijk geweest.
• Mer betekent voertuig,
• ka staat voor lichtlichaam,
• ki of chi voor de prana energie of de licht- of trillingsfrequentie van hogere dimensies
• ba of vah voor het lichtlichaam van het Hoger Zelf dat in het fysieke lichaam kan integreren.
De merkaba en Merkivah zijn twee soorten lichtvoertuigen waarmee we tijd en ruimte kunnen overstijgen; beide zijn een voertuig dat geest en lichaam mee kan nemen van de ene werkelijkheid, wereld of dimensie naar de andere.

Wij verstaan normaliter onder ´reizen´: fysiek van A naar B gaan, maar dit wordt hier niet bedoeld, want je verplaatst je niet fysiek en je gaat niet uit je lichaam, het is geen ‘uittreding’. Je verlegt heel eenvoudig je focus naar een andere bewustzijnslaag. Ons bewustzijn heeft verschillende lagen, zodoende kun je tegelijkertijd in verschillende werkelijkheden aanwezig zijn.
Een voorbeeld: Je hebt vast wel eens ervaren dat je onderweg in de auto of op de fiets ineens beseft dat je al een paar kilometer verder bent terwijl je al die tijd met je gedachten ergens anders was. Toch had je de tegenwoordigheid van geest om te stoppen voor rood en om voorrang te verlenen als dat nodig was. Je vertoefde voor even in twee verschillende werkelijkheden, alsof je jezelf even had opgesplitst.

Verschillende werkelijkheden 
Er bestaan ontelbare bewustzijnsvelden en misschien worden er elk moment wel nieuwe gecreëerd door onze overtuigingen, aannames of gedachten. Binnenin jou kunnen verschillende werkelijkheden bestaan. Je kunt switchen tussen de een en de ander. Zoals je de dingen vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken door je focus te verleggen, zo ligt het ook in je vermogen om te switchen tussen aardse en galactische bewustzijnsvelden.

Tijdlijnen
Stel je een lijnenspel voor zoals in een spinnenweb. Al die lijntjes, van iets dikker naar ragfijn. De een meer licht bevattend dan de ander, sommige zo dun dat ze nauwelijks zichtbaar zijn. Als lijnen (in de zin van een tijdsmoment) heel dichtbij elkaar komen kunnen ze op een bepaald moment op elkaar inhaken. De info van het ene lijntje resoneert en gaat meetrillen met de info van het andere. Naarmate een lichtlijn sterker en krachtiger frequenties uitzendt, des te beter deze in staat is lagere frequenties te verhogen en subtiele hogere frequenties te kunnen ontvangen.

Stel dat jouw bewustzijn een lijnenspel is van ervaringen en levens op aarde, in andere sterrenstelsels of op andere planeten. Kun je je voorstellen dat je dan plotseling een kijkje kunt hebben in een andere tijdsdimensie wanneer twee lijnen zo dichtbij elkaar komen dat je als het ware maar even hoeft over te stappen? Je kunt heen en weer ‘reizen’ tussen verschillende werkelijkheden die beide realiteit zijn.

In het volgende deel van deze serie ‘Zoveel Moois’ meer over de Merkivah die het ons mogelijk maakt om te reizen tussen verschillende bewustzijnsrealiteiten.

Bronnen:
‘Metatron spreekt’ – James Tyberon
‘Inwijding’ – E. Haich
Joanne van Wijgerden – www.healingarts.nl

3 gedachten over “Merkaba, voertuig van Licht”

    • Chantal, ja… ons bewustzijn wordt gereset in deze dagen. Voor de een gaat dit ongemerkt voorbij, terwijl zij die sensitiever zijn het op een of andere manier wel bewust merken. En wat prachtig dat jij die merkaba’s zag! Er is heel wat gebeurd in jouw bewustzijn. Jouw Licht daalt dieper in in je lichaam en je menselijke bewustzijn. Dank voor je reactie!

      Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics