Aarding en Gronding

aardingWaarom is aarding en gronding zo belangrijk?

 • Ten eerste omdat je dan volledig in contact bent met jezelf en je lichaam. Je kunt dan gebruik kunt maken van alle energie die je ter beschikking staat om je (energetische) kwaliteiten te realiseren. 
 • Emotionele ‘blokkades’ kunnen alleen geheeld worden vanuit een goed contact met de aarde onder je voeten. Door je te verbinden met de zon onder je voeten ben je in verbinding met je ‘hogere zelf’ oftwel het zelfdeel dat is verbonden met ‘Al-Dat-Is’. Alleen vanuit de rust van dat rustige deel van je, dat niet oordeelt en dat onvoorwaardelijke Liefde is, geef je jezelf een veilige stevige bedding waarin alles mag zijn zoals het is: erkenning en compassie. Hierin kan pijn gezien en getransformeerd worden en kunnen emotionele blokkades oplossen.
 • Multidimensionale vermogens worden langzamerhand in ons geopend. We kunnen door onze bewustzijnsgroei ook ervaringen hebben van en in andere bewustzijnsrealiteiten.  Deze energieën en ervaringen hebben vooral één ding nodig van jou: Aarding en Gronding en in je lichaam aanwezig zijn.

Lichtlichamen en Chakra’s.

Om een ruimer begrip te krijgen van wat aarding en gronding precies is, kijken we even naar de energiepunten in ons lichaam. Allereerst: alles is energie en energie is trilling. Hoe dichter de trilling, hoe meer verdicht en manifest het is. Ons fysieke lichaam is zo’n voorbeeld van verdichte energie. Tegelijkertijd hebben we ook lichamen die een andere trillingsfrequentie hebben, ze zijn wat minder ‘dicht’, hebben een iets hogere trillingfrequentie en we zien ze niet altijd met het blote oog. De meesten van ons hebben het verleerd, als heel jong kind konden we dit nog wel waarnemen als kleurige ‘wolkjes’. Sommigen van ons kunnen de verschillende kleuren nog wel waarnemen. Als je iemand voor een witte achtergrond ziet en je er net aan voorbij kijkt, zie je een licht, soms blauwachtig omhulsel.

Naast een fysiek lichaam hebben we een mentaal, een emotioneel en een astraal lichaam, en een spiritueel lichaam. Elke laag is in zekere zin een wereld op zichzelf terwijl tegelijkertijd de werelden onderling met elkaar verbonden zijn en bestaan in dezelfde ruimte als waarin wij onze fysieke realiteit beleven. Elke laag is een bewustzijnslaag.
Stel je voor dat al deze lichamen dezelfde vorm hebben als je fysieke lichaam en over je fysieke lichaam liggen rondom. Je bent dus wat ‘dikker’, breder en langer dan dat wat je met je blote oog ziet. Ieder mens heeft zo’n energieveld, zo’n veld van verschillende lagen om zich heen en we noemen dit onze aura.
Het energieveld van anderen kun je gevoelsmatig bewust of onbewust waarnemen. Je kunt bij iemand een prettig of een heel onprettig gevoel hebben.

Er zijn zeven plaatsen in je lichaam waarop al deze lichtlichamen samenkomen en je fysieke lichaam van energie voorzien. Dit noemen we chakra’s. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet, de oude taal van India en de Himalaya, en betekent ‘wiel’ of ‘rad’, ook wel ‘energiewerveling’. Er zijn meer kleinere chakra’s, maar we houden het even bij de zeven hoofdchakra’s.
Chakra’s zijn dus de verbindingscentra tussen de verschillende lichamen en voorzien het fysieke lichaam van levenskracht.

1e wortelchakra zijn
2e navelchakra voelen
3e zonnevlechtchakra handelen
4e is het hartchakra beminnen
5e keelchakra spreken
6e voorhoofdchakra zien
7e kruinchakra weten

De chakra’s ontwikkelen zich gedurende ons leven vanaf onze geboorte en zijn krachtplaatsen die niet alleen in verbinding staan met ons fysieke lichaam, maar ook onderling verbonden zijn. Beweging in de (subtielere, hogere) spirituele lichamen resoneert door in de vorm van gedachten en specifieke gevoelens naar de lagere, meer verdichte, lichamen tot aan het frequentieniveau van het fysieke lichaam.
Het fysieke lichaam reageert dan automatisch door middel van het autonome zenuwstelsel. Bij een positieve impuls zal het lichaam zich ontspannen, terwijl het zich bij een negatieve impuls juist zal spannen.
Je kunt je nu dus voorstellen dat de kwaliteit van je gedachten, of ze nu bewust of onbewust zijn, van invloed zijn op ons welzijn.

Als de kwaliteit van een chakra niet goed tot ontwikkeling is gekomen, niet geleefd wordt, niet in actie is, dan ontstaat er een blokkade in de energiestroom van dat chakra en vervolgens leidt dit tot een mindere doorstroming van alle andere chakra’s.

Celia-boomWortelchakra – fysieke verbinding met de aarde

Als ons basischakra niet goed ontwikkeld is, wordt dit chakra niet goed gevoed en dat merken ook de hoger liggende chakra’s. Beter gezegd, dat merken wij doordat we bepaalde dingen niet van de grond kunnen krijgen (3e chakra), of we kunnen onze emoties niet (h)erkennen en uiten (5e chakra), en ook ons vermogen om liefde te geven (zowel naar ons zelf als naar anderen) en te ontvangen (4e chakra) is beperkt.Het eerste chakra is het wortelchakra, dat zich ter hoogte van je onderrug/stuitje bevindt en het ziet er uit als een koker die zich naar de aarde richt. Het weerspiegelt de mate waarin we ons met de aarde verbonden voelen of in onze activiteiten geaard zijn.

Praktisch gezien heeft dit betrekking op het vermogen om met beide benen op de grond te staan. Het houdt ook verband met de mate waarin we in staat zijn beslissingen te nemen en met ons zelfbewustzijn. Symbolisch gezien is het wortelchakra verbonden met het aarde element. Dit chakra toont zich in de kleur rood. Het wortelchakra ontwikkelt zich in de laatste 3 maanden van de zwangerschap tot in het 1e levensjaar. Het is gerelateerd aan de bijnieren, in tijden van stress de belangrijkste bron van adrenaline in het lichaam.

Vanaf onze geboorte hier op aarde ontwikkelen zich langzamerhand de verschillende chakra’s. Elk chakra heeft een bepaalde kwaliteit die we ons in de loop van leven eigen maken. Het eerste chakra is onze basis. Veiligheid hoort daar ook bij. En het gevoel om er te mogen zijn. Veel ziekten komen voort uit een diep gevoel van er niet te mogen zijn. Onze eerste taak als we geboren worden is om helemaal te incarneren in een lichaam, goed contact te maken met de aarde waar we op beland zijn. Het komt vaak voor dat mensen niet goed in dit contact komen, eigenlijk niet volledig incarneren. Dit kan allerlei oorzaken hebben. We kunnen ons niet geliefd of welkom gevoeld hebben, of er gebeurde iets dat jij als pasgeborene ondanks de liefdevolle aandacht van je ouders als traumatisch bent gaan ervaren. Ook kan er sprake zijn van een overgeërfd trauma van de ouders (Holocaust, oorlog).
Zonder basis ben je als het ware losgekoppeld van je lichaam, zonder anker. Er is geen verbinding tussen lichaam en geest. Er is sprake van dissociatie. Vrij vertaald zou je incarneren kunnen vertalen in ‘het plaatsnemen in je voertuig (car)’. Je ziel incarneert in een fysiek lichaam. Als je niet volledig in dit voertuig je plek inneemt, je lichaam niet volledig gaat bezielen, leef je niet ten volle, want je kunt niet goed gevoed worden door de energiestromen die dit voortuig willen voeden. Je ontwikkeling verloopt dan al minder gestroomlijnd. Als je basis(chakra) niet goed gevoed werd, als een veilige basis waarin je gevoel van er te mogen zijn ontbreekt, dan kunnen ook de andere chakra’s niet goed tot ontwikkeling komen. Dit kan tot fysieke of emotionele klachten op latere leeftijd zorgen.

Mijn ervaring met aarden

Ik was een zoeker en een denker en het contact met mijn eigen ‘IK’ was er vaak wel, maar ook vaak niet. Als het er niet was, als ik grotendeels in mijn hoofd zat, was het moeilijk om een beslissing te nemen over bepaalde zaken die zich in mijn leven aandienden. Er was onrust en soms chaos, waardoor de stress in mijn lijf toenam met allerlei nare gevolgen.

In contact met mijn ‘IK’ deel, was er evenwichtigheid en vertrouwen; ik hoefde niet overal een pasklare oplossing voor te hebben, ik had er vertrouwen in dat zich een oplossing zou aandienen.
Waarom het zo lastig voor mij was om in contact te blijven, ontdekte ik een aantal jaren later.

Tijdens een sessie bij een therapeut maakte ik voor het eerst heel bewust volledig contact met de aarde, en werd ik me er ook bewust van dat dit tot dan toe niet echt het geval was geweest. Het was alsof ik bij mijn geboorte nooit echt goed ben aangekomen hier op aarde, alsof ik mijn lichaam nooit volledig heb bezield.
De therapeut vroeg me contact te maken door de zon onder mijn voeten te voelen en de impuls van mijn lichaam te volgen. Ik voelde dat mijn lichaam wilde gaan liggen om de grond onder me goed te voelen. De therapeut vroeg mij om me verder achterover te laten vallen, diep de aarde in. Ik nam eigenlijk vanzelfsprekend aan dat die mogelijkheid er wel was, maar ik wilde het niet proberen. Want wat voor nut had het, zei ik, waar ik nu ‘zat’ was het donker(!), en in de aarde is het ook donker, zo redeneerde ik. Op de vraag van de therapeut waar ik dan misschien bang voor was, antwoordde ik dat ik bang was dat het touwtje te kort zou zijn. (Je kunt dingen zeggen die je met je verstand niet kunt bedenken als je dicht bij jezelf bent)
Met behulp van een lichtremedie kon ik toch mijn tegenzin en vage angst overwinnen en in het vertrouwen dat het touwtje nooit te kort is liet ik me vallen, achterover, diep de aarde in. En tot mijn grote verbazing werd het licht! Ik werd er zo blij van!
Een prachtig goudgeel warm licht, diep in de aarde. Ik bleef er langere tijd, koesterend in dit heerlijke veilige licht. Ik vulde mijn lichaam er mee terwijl prachtige klanken dit proces ondersteunden. In mij was er een en al beweging, het was feest, mijn cellen dansten in het licht.
Het is alsof ik nu werkelijk ben aangeland op aarde. Zit nu werkelijk in dit lichaam. Het voelde voor mij alsof het geboorteproces nu pas was voltooid.

Verschuiving van bewustzijnsvelden
Nu, weer een tijd later, besef ik en voel ik meer dan ooit wat aarding inhoudt. Ben ik me bewust geworden van dat wij mensen als multidimensionale wezens met elkaar zijn verbonden, en tegelijkertijd met alles om ons heen, met kosmos en aarde. IK BEN maakt overal deel van uit. God maakt overal deel van uit. Alles is doorstroomd en bezield met bewustzijn. Dit ook te ervaren en te doorvoelen mag ik nog steviger in mezelf integreren. Maar al te vaak zit ik weer in de trucjes van het ego en in de emoties van de persoonlijkheid. Inmiddels ben ik me hiervan bewust en kan op dat moment tegen mezelf zeggen: ‘waar kies je nu voor?’ Laat ik me door mijn emoties leiden of leef ik vanuit bewust Zijn?
Jouw keuze maak je in alle vrijheid, zonder jezelf te veroordelen of schuldig te voelen.

Zoals het kosmische licht zich in deze tijd meer en meer verbindt met het lichthart van de aarde, dwars door duister gesteente heen, zo zal ook het bewustzijn van Liefde en Licht, van ‘IK Ben’ onze harten vullen en de duisternis in ons langzamerhand één worden met het Licht in ons.
Naarmate ons individuele helingsproces vordert, heelt het collectieve veld waar ieder individu deel van is. En dat gaat samen met het helingsproces van moeder Aarde, op weg naar een tijdperk van harts- en Eenheidsbewustzijn.

We mogen ons weer met het hart verbinden. Ons leven inrichten zoals dat voor onszelf goed voelt en niet volgens de regels van anderen of ‘omdat het nou eenmaal zo hoort’.
Het gaat om je eigen groeiproces, jouw ziel wil groeien en dat kan alleen maar als je bewust bent van het feit dat je een vrije keuze hebt en in liefde zowel het licht als de duisternis in jezelf mag omarmen.

Aardingsoefeningen

Er zijn verschillende oefeningen om te aarden: Probeer maar eens uit wat je het meest ‘zware’ gevoel geeft:

 1.  Het beste voel je het als je staat, maar als het niet gaat kun je het ook prima zittend doen.
  Sluit je ogen om je goed te kunnen concentreren. Haal een paar keer diep adem terwijl je je bij elke uitademing meer ontspant. Nu stel je je de zon onder je voeten voor. Een grote warme kleurige grote zon. Als je er goed contact mee hebt, zul je merken dat je lichaam wat gaat bewegen. Je zou in gedachten de warmte van je zon omhoog kunnen trekken vanuit je voetzolen door je onderbenen, bovenbenen, bekken, en zo hoger. Zet de energie niet vast, het is een voortdurende stroming van aarde-energie waar je nu op bent aangesloten. Neem elke dag eventjes de tijd voor deze oefening.
 2. Ter activering van het wortelchakra:
  Ga rechtop staan en voel duidelijk de bodem onder je voeten. Adem rustig en regelmatig bewust in het onderst uiteinde van je wervelkolom. Houd gedurende de hele oefening je aandacht op je wortelchakra geconcentreerd en let er op dat je zitvlak volkomen ontspannen blijft.
  Buig nu met uitgestrekte armen ver naar achteren, net zo ver dat het net niet ongemakkelijk wordt. Duw je heupen naar voren en houd je benen gestrekt. Je hoofd valt ontspannen naar achteren. Houd deze stand even vast en buig dan voorover. Zet je handen plat op de grond. Verplaats in deze stand je voeten zo ver naar achteren dat je voetzolen nog over hun hele oppervlakte contact maken met de aarde. Je lichaam vorm nu een driehoek met de grond. Je hoofd hangt ontspannen omlaag, de knieën blijven doorgedrukt. Adem in deze positie vijf maal in en uit. Kom weer overeind en ga recht op staan. Voor een goed resultaat herhaal je de oefening nog drie tot vijf maal.
 3.  Een andere (minder inspannende) methode is om te visualiseren dat je met al je lichtlichamen bent verbonden met al je lichtlichamen diep in de aarde. Die verbinding hoef je niet te maken, die verbinding is er altijd, maar je moet je er nu even goed bewust van worden.

Contact met de aarde betekent dan contact met je essentie. Je Ik BEN is een krachtcentrum dat je hart en je hele systeem voedt. Je Ik BEN is een deel van dat grotere geheel, een andere ik dan het persoonlijke of ego ik. Dan voel je dat je niet alleen een lichaam hebt, maar dat er iets anders is, dat ‘ik-bewustzijn’. Je zou kunnen zeggen dat je kleinere ik hoort bij de persoonlijkheid die je in dit leven bent, en je hogere Ik je spirituele deel is.

Je werkelijke kracht ontwikkel je vanuit deze essentie, je hoger Zelf. Hart en hoofd werken dan samen vanuit een liefdesenergie, een kracht die niet dwingend is en die je zelf en de ander op een hoger plan tilt.

Adviezen om te aarden:
– lichamelijke activiteit (sport, rennen, dansen, gewichtheffen)
– lichaamsmassage, veel aanrakingen
– bio-energetisch aarden
– hatha-yoga
– het recht om er te zijn opeisen
– kijken naar de vroegste relatie tot de moeder

Affirmaties die je kunt uitspreken:
– het is veilig voor me om er te zijn
– de aarde ondersteunt me en vervult mijn behoeften
– ik houd van mijn lichaam en ik vertrouw op zijn wijsheid
– ik ben in overvloed ondergedompeld
– ik ben hier en ik ben echt
Visualisaties of affirmaties hebben de meeste kracht als ze gedaan worden vanuit de rust en concentratie die aarding je geeft.

1 gedachte over “Aarding en Gronding”

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics