Angst

ACTUEEL: Nieuwsbrief maart 2020
VIRUSBESCHERMING EN WEERBAARHEID

Angst ANGST

kennen wij allemaal wel eens op bepaalde momenten en in bepaalde situaties in ons leven. Maar de laatste tijd lijkt het alsof angst een andere, meer extreme vorm aanneemt. Het toenemende geweld in de wereld en geweldsdelicten om ons heen volgen elkaar steeds sneller op lijkt het wel. Waar moet dat heen met de wereld?’ zeggen wij tegen elkaar. Het einde van de Mayakalender en het jaar 2012 is reden tot allerlei wilde speculaties die de angst alleen maar voeden. Maar ook in onze persoonlijke levens lijken heftige gebeurtenissen elkaar op te volgen: ontslag, ziekte, conflicten, verlies, we hebben te maken met macht – onmacht. Sommigen van ons worden zich bewust van een angst die niet te verklaren is. Verwarring alom. Worden wij individueel geraakt door een collectieve angst? En als dat zo is, waar komt die collectieve angst dan vandaan?

Er zijn verschillende artikelen en boeken geschreven over de tijd waarin wij nu leven. Eric Huysmans heeft heel wat onderzoek gedaan naar verschillende theorieën over de ‘eindtijd’ van de Maya. In zijn boeken Licht op Bewustzijn en Stairway to Heaven geeft hij een heldere uiteenzetting en uitleg over de theorie van Calleman over versnelling in tijd, die hij van alle theorieën als de best onderbouwde beschouwt. Ook Barbara Hand Clow schrijft hierover in haar boek ‘De Maya code’.

Bewustzijn als drijvende kracht
Als Calleman gelijk heeft over de tijdversnelling, zijn wij nu in een tijd beland waarin sprake is van een omkering van 5125 jaar evolutiepatronen die de mensheid heeft doen geloven dat de vaste of stoffelijke wereld het enige is dat bestaat. Dit is echter een onjuiste denkrichting. Alles wat bestaat komt voort uit bewustzijn, want de stoffelijke wereld ontstaat vanuit scheppingsintenties. Dus, bewustzijn is de drijvende kracht.
Eerdere verschuivingen in de tijd
Clow spreekt over eerdere verschuivingen in de tijd en in het menselijk bewustzijn, die zij cataclysmen noemt en die hun weerslag hadden in het leven op aarde. Diersoorten stierven uit, continenten verdwenen. Maar er ontstond iets nieuws, nieuwe diersoorten, nieuwe continenten. Volgens Clow dragen wij nog de herinneringstrilling in ons van deze cataclysmen die in een ver verleden plaatsvonden en wordt deze herinnering in ons getriggerd door de verandering die nu gaande is. Wij blijven niet onberoerd bij de veranderende kosmische en aardse energieën. Maar deze tijd is uniek en zal anders verlopen dan in het verleden.

Een nieuw begin
Als je begrijpt wat er in deze tijd gaande is en waar het toe dient, begrijp je ook beter waar je (onverklaarbare) angsten mee te maken kunnen hebben. Dan durf je je angst onder ogen te zien en kun je vanuit een nieuw begrip en kennis er beter mee omgaan. Deze roerige tijd waarin wij gekozen hebben te leven luidt niet een einde in, maar een nieuw begin. Het is een overgangstijd van een ego-gebaseerd denken naar een hart-gebaseerd eenheidsbewustzijn.

Aandacht voor je innerlijke stem
Deze nieuwe energie heeft een fijnere trilling, het licht wordt sterker. Het resoneert met die delen in ons waar onze lichtstructuur minder doorlaatbaar is geworden. Het kan niet anders dan dat alle niet zo lichte aspecten in ons nu belicht worden en dat wij daar nu bewustzijn op krijgen. Hoe zwart het ook is, hoe sterk je het ook wilt negeren of misschien het liefst wilt vernietigen, je kunt er niet meer om heen om ook dit deel in je te accepteren en er liefde voor te voelen. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan je innerlijke stem. Open je geest en je hart om meer licht te kunnen ontvangen in dagelijkse momenten van stilte waarin je je richt op het licht in je. Het zal je lichaam en geest kalmeren, zodat je beter kunt omgaan met de dagelijkse veranderingen die op je pad komen. Veranker dat licht in je. Vraag om leiding en hogere kennis zodat je je ware zelf meer en meer kunt realiseren.

Patronen doorbreken
Een zielsverlangen wil nu verwezenlijkt worden. Onze oude manier van doen werkt niet meer. Dit zijn wij niet. Wie ben jij? Wie zijn wij? Een verlangen van je ziel is niet tegen te houden. Alles wat jou tot nu toe tegenwerkte, verliest zijn kracht. Nu is de tijd waarin je jouw patronen kunt doorbreken. Weet, ervaar en doorvoel……. Herinner je het goddelijke in je zelf. Je authentieke zelf. Volg je hart, volg de impuls van je ziel. Het is nu veilig om te doen wat je intuïtie je ingeeft.
De aarde wacht op het moment dat jij je angst laat varen en laat zien wie jij bent. Herinner je het licht waarmee je geboren bent om mee te werken. Zodat ook de ander zich weer zal herinneren…..

Vertrouw! Jij kunt het! Wij kunnen het!

Geverifieerd door ExactMetrics