Fytotherapie en kinderen

Steeds meer bezoeken ouders met kinderen de natuurgeneeskundige praktijk. Veelal gaat het om klachten van darmen, huid en luchtwegen, vragen over de vaccinatieproblematiek, voeding en onrustgedrag van het kind. De laatste jaren is er een toename te zien van kinderen met allergische klachten en het gebruik van medicatie zoals ‘puffers’ en corticozalven.
Ouders zoeken steeds meer naar andere methoden de klachten te verhelpen of naar een veilige complementaire begeleiding.

Afweersysteem
De basis voor een goede gezondheid en een sterk afweersysteem wordt voor een groot gedeelte in de vroege jeugd gelegd. Een harmonieuze, veilige omgeving en goede voeding zijn hiervoor de eerste vereisten. Daarnaast is het belangrijk op welke manier kinderziekten, koorts, griep, KNO-klachten en ander aandoeningen die zich in de eerste fase van het leven aandienen, behandeld en doorgemaakt worden. Regulier gezien is elimineren en onderdrukken de meest toegepaste geneeswijze.

Versterken van het zelfgenezend vermogen
In de natuurgeneeskunde kijkt men naar deze processen op een andere manier, en wel vanuit het oorzakelijk denken en het versterken van het zelfgenezend vermogen. Tegelijkertijd is een bepaalde opbouw van een klachtenpatroon belangrijk. Wordt een symptoom geëlimineerd of een orgaan verwijderd zoals bijvoorbeeld de keel/ of neusamandelen, dan kan dat betekenen dat het lichaam elders meer belast wordt en na verloop van tijd andere aandoeningen zich gaan manifesteren. Bijvoorbeeld kan er sprake zijn van een toename van allergische klachten of herhaaldelijk terugkerende ziektepatronen van luchtwegen, darmen en huid.

Natuurlijke middelen
Natuurlijke middelen hebben een energetische werking die boven het fysieke uitstijgt. Door die werking wordt de zelfhelende kracht wakker gemaakt. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
Een natuurremedie lost je probleem niet op, maar helpt je om in contact te komen met je eigen innerlijke wijsheid.

In veel gevallen zijn er voldoende mogelijkheden kinderaandoeningen op een natuurlijke manier te behandelen, waardoor inzet van antiobiotica, pufjes en operaties (zoals tonsillenectomie) of andere medicatie voorkomen kan worden. Dit kan betekenen dat er geen of minder belemmeringen opgeworpen worden in de groei en ontwikkeling van het kind.
De inzet van fytotherapie vanuit de natuurgeneeskundige visie kan hierbij een heel goed hulpmiddel zijn. Geneeskrachtige planten zijn van oudsher veelal veilig in te zetten (mits deskundig gebruikt) en uitermate geschikt om orgaanstelsels te activeren of in balans te brengen. Bij de keuze van de plant wordt rekening gehouden met zowel de fysieke als de mentaal/emotionele hoedanigheid van het kind. Een introvert kind zal iets anders nodig hebben dan een overactief en druk type. Andere orgaanstelsels kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van de klacht. Er kan ook sprake zijn van een aangeboren zwak ontgiftend vermogen van het lichaam.

Fytotherapie is in te zetten bij:

  • Spijsverteringsklachten bij zeer jonge kinderen/baby’s
  • Rondom vaccinaties, om vervelende bijwerking van de vaccinatie tegen te gaan
  • Huid, luchtwegen, allergieën
  • Slapeloosheid, dromen, angst en onrust
Bron:
JB Slecht, ‘het zieke kind’
 Lees hier meer over fytotherapie, het geschenk van moeder Natuur

 

Geverifieerd door ExactMetrics