Aspecten van de ziel

Aspecten van de zielVele ‘zelven’

Jij als persoon, die zich ‘ik’ noemt is één aspect van jouw volledige ziel, dat momenteel een zelfgekozen levenservaring opdoet in een tijd(lijn) van driedimensionale sfeer van Aarde. Elke incarnatie die je ervaart of ervaren hebt representeert een aspect van jezelf. Je bent meer dan slechts jouw bekende ‘ik’ of ‘zelf’. Zoals één diamantfacet slechts één deeltje van de hele diamant is en één kleur een deel is van het totale kleurenspectrum van de regenboog, vormen al jouw zielsaspecten samen jouw totale zielswezen. Je ziel op haar/zijn beurt, is een deel van de goddelijke Eénheid van ‘Al-Dat-Is’ en elk aspect of ervaringsdeel van je ziel (al jouw zgn. andere ‘zelven’) draagt daarom die goddelijke vonk in zich. Zoals elke zonnestraal het zonlicht in zich draagt, zo draag jij het goddelijk licht in je.
Je bent bewustzijn – een wezen van Licht – dat zich heeft opgesplitst in verschillende situaties/dimensies om zoveel mogelijk bewustzijnservaringen op te doen. Vrij om te ervaren wat, hoe en waar het dat wenst.

Je bent een vrij multidimensionaal wezen met een onbegrensd bewustzijn, waarvan één aspect (wie jij nu bent) zichzelf wil ervaren in een begrensd 3-dimensionaal bewustzijn dat tijdsbegrippen als ‘verleden, heden en toekomst’ kent. Misschien wil je je nóg dieper in 3D-dualiteit wentelen, nóg meer en dieper ervaren wie je níet bent, om je uiteindelijk ten volle bewust te kunnen worden van wie je wél bent. Heb je eenmaal dat omslagpunt bereikt, dan wil je niets liever dan dit ‘nieuwe’ goddelijke bewustzijn van Liefde in het hier en nu te vorm geven. Dan begeef je je op een prachtige weg van heling. Ja, het is een helingsweg, omdat alles wat injou nog gebaseerd is op gedachten en overtuigingen van het oude 3D-bewustzijn (=afgescheidenheid) nu belicht en verlicht wil worden. Je mag het allemaal loslaten, het dient en voedt je niet langer. Als mens maak je nu andere keuzes terwijl er in jou zelf een nieuwe werkelijkheid ontstaat.

Jouw ziel is onderweg om de eenheid van ‘Al-Dat-Is’ in zichzelf ervaren. Daar zijn uiteraard al jouw (lagere en hogere) zielsaspecten bij betrokken. Dus wanneer jij – als zielsaspect in het hier en nu – groeit in liefdesbewustzijn en je trillingsfrequentie hoger wordt, zullen ook andere aspecten van je ziel (dus: ‘wie je nog meer bent’) mee aangeraakt worden, ze willen meegaan in die hogere staat van bewustzijn. Onvoorwaardelijke Liefde is de hoogste trillingsfrequentie en lagere resonanties zullen hieraan geen weerstand kunnen bieden. Alle keuzes die je maakt vanuit je hart, zullen je lichtfrequentie (fysiek en energetisch) doen toenemen. Pijn, angst, wantrouwen, controle, macht, schuldgevoel, enz. hebben allemaal een lagere trilling en zijn gebaseerd op de oude overtuiging van afgescheidenheid in plaats van één zijn en heelheid. Al onze ervaringen uit het verleden kunnen we nu in het licht van ons nieuwe bewustzijn als het ware ‘overschrijven’ en in onszelf zowel helen als transformeren. Een enorme uitdaging in ons zelfgekozen leven van hier en nu.

Multidimensionaal
Dit groeiend bewustzijn brengt andere – voor je gevoel nieuwe – ervaringen met zich mee. Naarmate je namelijk uitbreekt uit het beperkende 3D-denken en de overtuigingen van afgescheidenheid weet te overstijgen, wordt de scheidslijn tussen je persoonlijkheid en ‘wie je nog meer bent’ dunner.
Onder invloed van jouw groeiend bewustzijn van liefde en eenheid kan het dan gebeuren dat in jouw bewustzijnsveld plotseling een gedachte, een gevoel, een ‘herinnering’ of een ‘weten’ ontstaat, afkomstig van een ander deelaspect van jouw ziel dat een andere tijdservaring heeft. Ook deze andere ‘zelfdelen’ zijn gevoelig voor jouw krachtiger wordend liefdesbewustzijn, en ook in hen zal zich een transformatie en helingsproces voltrekken, waar je een subtiele gewaarwording van kunt krijgen.
Het kan voor jou voelen alsof je een herinnering hebt aan een ervaring die je lang geleden hebt gehad. Het kan gaan om een ervaring in een ander leven in een andere tijdsdimensie.  Door de gevoelsenergieën en emoties die deze herinnering met zich mee kan brengen is het net alsof je weer daar bent en dat de tijd van ‘verleden’ in het heden lijkt samen te vallen. Dan lijkt tijd niet te bestaan en alle tijd tegelijkertijd te bestaan. Je kunt zowel een mooie verheffende, als een heftig pijnlijke gevoelservaring hebben.

Liefde verbindt
Je energieveld kan ook aangeraakt worden zonder dat je je van dit alles bewust bent of zonder dat je weet waar het vandaan komt. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet op zoek te gaan. Mocht je onverklaarbare emoties voelen, laat ze gewoon toe – in plaats van ze te onderdrukken – en omarm ze in liefde als een deel van jezelf. Meer vraagt het niet van je. Weet dat er simpelweg iets uit je systeem wil en sta dat toe.
Naarmate je meer liefde voor je zelf voelt en je afgestemd bent op je innerlijke goddelijk vonk ga je beseffen dat deze Liefde de verbinding vormt tussen al jouw zielsaspecten. Het is de verbindende eenheid in alles wie en wat je bent en ooit geweest bent.

Hogere Zelven
Andersom zijn er deelaspecten van jou met een hogere trillingsfrequentie. Deze ‘hogere zelven’ resoneren in jouw bewustzijnsveld naarmate jouw trillingsfrequentie zich verhoogt, anders gezegd: naar mate jouw energieveld van licht en liefde sterker wordt, krijg je toegang tot hogere bewustzijnslagen en hogere dimensies.

Meer dan alleen heling van je zelf
Als je je dit goed realiseert, dan is het nogal wat hè wat we aan het doen zijn! Terwijl we groeien in onvoorwaardelijke Liefde naar ons zelf toe, helen we zielepijn uit ons verleden. Vroegere levenservaringen krijgen daardoor een heel andere positie en betekenis. Dat is heling. Met elke keuze die je maakt vanuit Liefde voor je zelf, breng je helend licht in je fysieke dagbewustzijn, in je lichaam en naar al je andere zielervaringen. Door jouw bewustwordingsproces in deze aardse werkelijkheid worden deze helende krachten van liefde en licht verankerd in een collectief menselijk bewustzijn en in de energievelden van de Aarde. Zodat niet alleen jij zelf, maar ook de mensheid zich de Eenheid gaat herinneren. En het Licht dat je tegelijkertijd schenkt aan de levende planeet Aarde zal ook haar in staat stellen om weer heel te worden. Kun je je een mooier geschenk voorstellen?

Prachtig he? Mocht je je tot nu toe afgevraagd hebben wat de zin van jouw leven is: besef je nu waarom je hier bent?! Groots hè? Het is tijd! Jouw perfecte moment in de tijd om jouw Licht te laten schijnen!

Aspecten van de Ziel - Awake and Shine!

Meer info lees je in het bericht van Steve Rother: ‘multidimensionale keuze’ 

In vorig ‘SelfbreakingNews’:  Herinneringstrillingen-weerzien-zielenpijn-verloren kennis

Volgend ‘SelfbreakingNews’: Atlantis ontwaking en Nieuwe Aarde

Als al deze informatie nieuw voor je is raad ik je aan – als je dat nog niet gedaan hebt – om de artikelen onder ‘Zoveel moois’ te lezen waarin je leest over de veranderende energie op aarde en het effect dat het heeft op je lichaam en bewustzijn.

Geverifieerd door ExactMetrics