Belichaming van een nieuw bewustzijn

Er is een stille Kracht diep in mij die me roept en waaraan ik gehoor geef. Het gebeurt 'gewoon' zonder dat ik daar mijn best voor doe, zonder specifieke rituelen, zonder uiterlijke of innerlijke voorwaarden. Van binnenuit is daar die toenemende Kracht die zich niet laat tegenhouden. Mijn bewustzijnsveld opent zich voor een persoonlijkheid- en ego-overstijgend ‘IETS’ dat langzaam maar zeker in mijn lichaam indaalt.

Ruimte creëren

Intussen neem ik deze zomer letterlijk afstand van veel: twintig jaar studie- en praktijkmateriaal en boeken - ooit inspiratiebronnen en wegwijzers - doe ik weg en geef ik door. Ik voel een noodzaak om alleen datgene te bewaren wat op dit moment voor mij belangrijk is. Het is tevens een innerlijk loslaten, een gevoel van onthechting en afscheid nemen. Beetje pijn doet het ook, dit loslaten, maar er is geen twijfel. Ik heb mijn keus gemaakt.

Toenemend bewustzijn van Ik BEN

Stilte en afzondering, af en toe even er op uit, maar niet teveel lawaaiprikkels... ik geef toe aan een behoefte. En in die innerlijke stilte voel ik dat er letterlijk ruimte komt in mijzelf  voor een sprankelende pure zuiverheid. Het lijkt alles wat ik ben te overstijgen, maar dat is niet het goede woord. Alles-wat-ik-ben wordt opgenomen in deze energie. Ik ben deze energie, ik ben mijn lichaam, ik ben al mijn anderdimensionele lichamen.  En ik word me bewust van mijzelf als een verzameling van ontelbare dynamisch bewegende deeltjes, waaruit mijn fysieke vorm en 'alles-wat-ik-nog-meer-ben' is opgebouwd.

Dan zie en ervaar ik de energie van mijn Hogere Zelf in delen van bewustzijn die allemaal ‘mij’ zijn, allemaal zelf-realiteiten op en in andere omgevingen en werelden. Mijn bewustzijn daalt af in mijn lichaamscellen, beseffend dat deze niet afgescheiden zijn van de miljoenen cellen in al die andere zelfrealiteiten. Ik bevind mezelf zelfs in die Ene Cel van waaruit al die andere zijn ontstaan. Die Ene godcel die een bewustzijn van Licht transporteert en communiceert naar al mijn fysieke en multidimensionale cellen. Zo heb ik ’Alles-wat-ik-Ben’ nog nooit ervaren of waargenomen. Mijn hart vult zich met ontzag en dankbaarheid voor een bewustzijn dat deze gewaarwording mogelijk maakt.

Saamhorigheid

De krachtige kosmische energieën van deze maanden gaan niet ongemerkt voorbij. Een dagelijkse meditatieve verbinding met de zuivere trilling van de ‘Sophia Code’ is een inspirerende en bekrachtigende, als ook bewustzijnsverhogende onvoorwaardelijke energie. Begin augustus lijkt de sluier tussen werelden zo transparant dat het voelt alsof ik lijfelijk overstap in een ander ervaringsveld. En dan bevind ik me te midden van een grote groep mensen die net als ikzelf die stap gemaakt hebben. Hoewel ik me nooit lekker voelde in een grote groep mensen, is deze groep er een van saamhorigheid en gelijkwaardigheid, waar ik volledig aanwezig ben in ‘al-wie-ik-ben’. Er is geen ‘leider’, er zijn geen volgers, er is geen competitie, en al helemaal geen sociale conditioneringen of structuren. We staan zowel individueel als gezamenlijk in onze kracht, belichamend onze hogere Zelven en dat weten we van elkaar en zo kennen we elkaar. De lichtkracht van deze groep is enorm en van een hoge intensiteit.

Sophia - het kristallijnen veld

De dagen daarna merk ik nogal wat emoties in mezelf op. Naast een intens sprankelend blij gevoel van dat alom aanwezig bewustzijn is er anderzijds plotseling de gewaarwording van angst en terughoudendheid. 'Ik ben bang... ik kan dit niet dragen...'. Ik ben me ervan bewust dat een oude energie van angst en zelf-ondermijning mij weer bekruipt.
Ik ga op zoek naar een hulplijntje. Een van de lichtfrequenties? Nee... het moest iets anders zijn. En voor het eerst haal ik het doosje tevoorschijn met de ‘Sound of Crystal’-kristalklankfrequenties die ik in de afgelopen jaren mocht ontvangen. Er waren er twee die me erg aanspraken, en uiteindelijk koos ik het flesje dat het meest resoneerde en bracht het regelmatig dicht bij mijn hart als de terugtrekkende energie van twijfel en angst de navolgende dagen weer de kop opstak. Het flesje vasthouden was al voldoende. Het voelde heerlijk zuiver, van een hoog ‘licht’, en het had een rustgevend effect op me; en ik besefte bovendien dat ik er niet in m'n eentje voor stond, denkende aan dat krachtige groepsveld.

De dag daarop was ik eigenlijk wel nieuwsgierig wat ik nou eigenlijk had uitgekozen, of beter gezegd: welke mij werd aangeboden. Ik kon er geen beschrijving van vinden en na wat speurwerk bleek dat de geluidsopname van deze kristalklanksessie nog niet was uitgeschreven. Het betrof de frequenties van Rosophia,  Himalaya Gold Azestulite en Agnitite.
Terwijl ik de opname afluister word ik geraakt door mijn eigen stem: “.... rising heart awareness awakening to the heart – Sophia, the intimate one, also called the Soul of the World… one of the traditional names of the Devine Feminine Wisdom... indaling van het Licht…"
Wat een mooie bevestiging! En voor mij is het ook nog eens een krachtig bewijs dat de flesjes niet 'zomaar' wat water met alcohol bevatten. Deze frequentie zal Sophia gaan heten. Het heeft een balancerende werking en kan zo’n mooie steun zijn om ons in vol vertrouwen te openen voor het Licht van ons Hoger Zelf, dat NU door ons belichaamd wil worden.

Goddelijke Mens

Er is geen weg terug, we hebben er zo lange tijd naar verlangd en zo bewust hiervoor gekozen in dit leven. Onvoorwaardelijke liefde voor de schijnbare tegenstellingen in ons menselijke zelf zal ons hart verder openen en brengt ons dichter bij de eenheid van ons totale zelf. We zijn goddelijk en we zijn mens. We zijn de goddelijke Mens.

Affirmatie

Ik open mezelf volledig terwijl ik mezelf nu toesta de zuivere liefdevolle waarheid te erkennen van mijn wezen en mijn werkelijkheid.
(Metatron)

Metatron-Davidster

09-19

2 gedachten over “Belichaming van een nieuw bewustzijn”

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics