Beweging

beweging

Door beweging blijven we soepel en vitaal. Beweging is leven, is doorstroming.

Als we stil zitten en weinig bewegen heeft dat een vertragend effect op onze stofwisseling. Het hart hoeft niet meer zo zijn best te doen om het bloed rond te pompen, onze spierkracht neemt af, en ook de spijsvertering komt op een lager pitje te staan. Terwijl we wel net zoveel blijven eten, of misschien wel wat meer eten dan noodzakelijk is, krijgen we te maken met een onvolledige verbranding van al dit voedsel. Een overbelaste lever zorgt op den duur voor spijsverteringsklachten.
Dus: beweging houdt ons gezond, houdt ons levendig en geeft ons levenskracht.

Pijn
Als we op oudere leeftijd wat stijfjes worden en klachten als artrose de kop opsteken is het zelfs van wezenlijk belang om te blijven bewegen. Het vergt de nodige motivatie en doorzettingsvermogen.
Want wat als je dagelijks pijn hebt en elke beweging pijn doet?
Het liefste wat je doet is lekker zitten of lekker in bed blijven liggen. Niet bewegen betekent dan geen pijn hebben. Depressiviteit komt dan ook vaak om te hoek kijken. Emoties zijn er in overmaat, maar worden ‘stil gehouden’ in de passiviteit en gelatenheid.
Misschien is de pijn die je voelt juist een lichamelijke uiting van emoties die niet de kans krijgen te stromen en die je met alle geweld wilt onderdrukken of waar je je maar niet bewust van kunt/wilt worden. Dan komt een moment dat je als het ware ‘overloopt’: Tranen….pijn…..het liefst willen slapen… je willen terugtrekken uit het dagelijkse leven… een vicieuze cirkel. Het lijkt alsof je innerlijk ook stil staat.

Hoe kom je hieruit? Kun je hier überhaupt uitkomen zonder in die passiviteit en pijnbeleving te blijven hangen? En hoe doe je dat dan?

Innerlijke beweging
Naast die fysieke beweging is innerlijke beweging net zo belangrijk. (Onbewuste) gedachten kunnen je in een houdgreep houden. Word je ervan bewust en stap eens uit die bekende beperkende gedachtestroom. Verbreek deze vicieuze cirkel.

Vraag je af: wie ben ik? Wat heb ik nodig? Ben ik alleen deze pijn, deze fysieke vorm? Ben ik deze gedachten die me in een houdgreep houden? Wat of wie is ‘IK BEN’, dat diepere gevoel van binnen, voorbij de pijn, voorbij het lichaam, of misschien juist datgene dat dit lichaam en deze pijn omvat?
Op het moment dat je weer contact maakt met je essentie – dat deel van je dat zo ondergesneeuwd is en dusdanig versluierd was dat je je zelf in een verstarrende houdgreep hield – word je je bewust van het feit dat het anders kan, dat je een andere mogelijkheid tot je beschikking hebt; dan krijg je letterlijk weer vastigheid onder je voeten. Die andere mogelijkheid ligt niet buiten je, maar deze heb je in je. Je gaat weer voelen wat er in je leeft, je krijgt als het ware weer contact met dat deel in je dat je even vergeten was.

Je essentie is Liefde, Vrijheid, Licht, God, Albron. Er zijn vele benamingen voor datgene of diegene dat/die je werkelijk bent. Dat jij je zelf niet als zodanig ervaart is te wijten aan trauma’s en ervaringen die je hebt ‘verzameld’ tijdens al je levens op aarde en misschien wel in andere dimensies. Het werden blokkades die je bewustzijn van heelheid in de weg gingen staan. Je ‘innerlijke kinderen’ werden beschadigd.

Je persoonlijkheid (of ego) leefde lange tijd vanuit het mentale lichaam en kreeg te maken met veel eigenschappen zoals angsten, behoefte aan controle, (ver)oordelen, machtsmisbruik, enz. die je letterlijk in de ‘greep’ hielden. (Ver)oordelen van jezelf, jezelf schuldig voelen, jezelf niet goed genoeg voelen voor iemand anders of in je werk, enz. waren de gevolgen. De stroom van de energiegevende levenskracht stagneerde.
Dat leidde tot een innerlijke onbeweeglijkheid die na verloop van tijd beperking van je fysieke lichaam tot gevolg had.
Je was je even niet meer bewust van het Licht in je. Toch is het er. Door je elke dag meer en meer bewust te worden van je werkelijke essentie, kun je dit Licht sterker en krachtiger maken. Voel dat je liefde bent, voel dat er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt door jeZelf. Alles wie je bent mag er zijn. Ontken het niet, schenk het aandacht en omarm.

Besluit niet meer te strijden, te vechten, maar je over te geven en je Licht erover en doorheen laten schijnen. Open je hart voor jezelf.
Liefde verruimt, schenkt vrijheid en rust. Ego schept beperking, pijn en onrust. Als je die Liefde, je essentie weer kunt voelen kom je weer in verbinding met je hart. En als het ego vanuit het hart kan handelen, dan richt je je leven in vanuit de verbinding met IK BEN. Je zult zien dat je van alles wordt aangereikt in plaats van dat je het gevoel hebt dat je ervoor moet vechten.

Maak goed contact met de aarde, wees aanwezig in je lijf, zodat alles wat je voelt ook een stevige bedding heeft en je niet gaat zweven of jezelf verliest in de emoties. Visualiseer dat je met al je lichtlichamen die je fysieke lichaam omvatten contact maakt met je lichtlichamen in de aarde of visualiseer de zon onder je voeten. Dit contact met de aarde is essentieel om ook de kosmische energie in je lijf te kunnen toelaten.
Probeer het eens, sta stevig in deze energie die misschien weer als nieuw voor je voelt. En wat gebeurt er? Je komt in beweging….. een zachte pulserende en naderhand stromende energie stroomt door je lichaam. Je gaat dieper ademhalen. Een fysieke en innerlijke beweging ontstaat er nu je verbonden bent met de aarde, in je Zelf, je ‘IK BEN’.

Het stimuleert je te gaan bewegen. Ondanks de pijn van je lijf. En hoe vaker je dit doet, hoe beter je je gaat voelen en je komt langzamerhand uit die lethargie van het bewegingloze. Geef toe aan de impuls van je lichaam om te willen bewegen, om een eerste stap te zetten. Uit een eerste stap volgt altijd de volgende. Maak je niet druk over hoe het allemaal moet en of het je wel zal lukken. Laat dat los en focus je alleen op de eerste impuls, je eerste stap.
Laat je emoties toe en laat je tranen stromen. Vanuit deze gronding geef je je emoties een liefdevolle bedding om er volledig te mogen zijn. Voel. Omvat deze emoties met het bewustzijn van Licht en de liefde die je bent en voel dat er heling tot stand gebracht wordt. Voel de bevrijding en de ruimte die er ontstaat en word je bewust dat jij niet star en stijf bent en dat je lichaam een manifestatie van Licht is, een manifestatie van Liefde. Het ego (je persoonlijkheid) mag omvat worden in Liefde.

Er komt een werkelijk helingsproces op gang. Gun jezelf ook de tijd om hier aan te werken, om het Licht zijn/haar werk te laten doen. Je doet het niet alleen, je wordt geholpen hiermee, zelfs in de pijn en verstarring werd je begeleid en geholpen. Maar de keus voor het Licht in jezelf heb je helemaal zelf in alle vrijheid gemaakt. Vertrouw er op dat je veilig bent….. en dat alles wat je nodig hebt je wordt aangereikt.

Weet dat je Liefde bent. Voel de eenheid en de verbinding.
Weet het, Voel het en Ervaar het!

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics