Bewustwording

bewustzijn

Stapsgewijs
Bewustwording is een proces van verschillende stappen op verschillende lagen. Elke stap brengt je een beetje dichter bij een ontdekking van een nieuw aspect in je zelf en dichter bij je eigen waarheid. Mijn waarheid van nu staat niet vast. Het leven verandert en ontwikkelt zich voortdurend. Het vraagt een zekere flexibiliteit en aanpassingsvermogen om je standpunten te onderzoeken en zo nodig te herzien. Nieuwe inzichten van anderen hoef je niet direct te verwerpen maar ook niet klakkeloos aan te nemen als waarheid. Onderzoek of dit ook jouw waarheid is. Gebruik je denken en je intuïtie. Op deze manier ontwikkel je je bewustzijn.

Voelen
Bewustzijn is ook: het Doorvoelen van de dingen die je Geweten en Ervaren hebt. Het is één ding om iets te Weten, een ander ding om iets te Ervaren, en weer een heel ander ding om iets te Doorvoelen.
Het voelen is de ingang naar de ontdekking van datgene wat er in je leeft, een luisteren naar je ziel. Voelen is eigenlijk alleen maar dicht bij jezelf zijn. Stil te zijn, je aandacht naar binnen gericht, en waar te nemen wat er in het lichaam gebeurt. Voel wat er in je leeft, voel de reactie van je lijf bij gebeurtenissen in je dagelijkse leven. Neem even tijd om datgene wat je voelt ook te doorvoelen.

Lichaamsbewustzijn
We hebben ons lichaam vaak nodig om werkelijk bij dat gevoel te komen. En soms hebben we zelfs ziekten nodig om bij ons gevoel te komen. Een liefdevolle verbinding tussen bewustzijn en lichaam is essentieel voor het helen van emotionele ‘blokkades’. Het gebied van de emoties is zelfs uiterst belangrijk op onze weg van spirituele groei en heelwording. De brug hierin is het voelen en aandacht hebben voor de signalen van het lichaam. Gevoelens komen eigenlijk vanuit de dimensie van je hogere of grotere zelf. Om deze fluisteringen te ontvangen in je hart, is het nodig om innerlijk stil te kunnen worden. Emoties kunnen deze stilte en rust in de weg staan. Daarom is het zo belangrijk om emotioneel in balans te komen en om niet opgeklaarde emoties innerlijk te helen en los te laten. Op deze website vind je verschillende methodes en handvatten voor zelfheling. Je gevoel zegt wat jij nodig hebt en bij jouw uniek proces past.

Lagere en hogere frequenties
Elke vorm van bewustzijn heeft zijn eigen specifieke trilling of frequentie. En elke frequentie zendt een eigen geluid, een eigen klank uit, en heeft daarmee een eigen specifiek lichtspectrum. Een uitgebreidere uitleg hierover lees je hier. Alles is voortgekomen uit een bepaalde frequentie van licht. Bewustzijn is licht. Elke (bewustzijns)laag van onze aura heeft een eigen trillings (licht-)frequentie. Deze noemen we ook wel lichtlichamen. Het Hoger Zelf heeft een veel intensere lichttrilling dan bijvoorbeeld het emotionele lichaam. Bewustwording brengt licht in de lichaamscellen en daardoor zijn cellen in staat de eigen celintelligentie, die net zo is aangesloten op de Bron en de oorsprong van perfectie als het Hoger Zelf, veel directer te laten werken. Andersom geldt hetzelfde. Als je licht op celniveau activeert in het lichaam, dan vergroot dit automatisch de trilling van het bewustzijn. Dit activeert en vergroot het zelfgenezend vermogen van het lichaam op ongekende wijze! De lichtremedies van Healing Arts en de klanksessies die ik toepas in mijn praktijk helpen je om de hogere trilling van Licht in je lichaam te activeren. Je bewustwording en je zelfgenezend vermogen krijgt een enorme boost.

Collectieve Bewustwording
Niet alleen de individuele mens, zelfs de gehele mensheid is betrokken bij dit bewustwordingsproces dat weer een onderdeel is van een nog groter gebeuren waarin de aarde, zelfs het universum meeresoneren. Eenheid, Licht en Liefde is zich aan het uitbreiden. Erwin Laslo spreekt van een ´kwantumshift in het wereldbrein´.
…Het wereldbrein is het planetaire, quasi-neurale netwerk voor de verwerking van energie en informatie, dat uit zes-en-een-half miljard entiteiten bestaat; mensen die op tal van manieren en op veel niveaus, zowel lokaal als mondiaal, een wisselwerking met elkaar onderhouden, niet alleen van persoon tot persoon, maar ook collectief. Een kwantumshift in het wereldbrein is een abrupte en fundamentele transformatie in de relaties van een significant segment van de wereldbevolking van zes-en-een-half miljard mensen onderling en met de natuur – macroshift in de menselijke samenleving – en een even abrupte en fundamentele transformatie in de meest vooruitstrevende inzichten van de wetenschap met betrekking tot de aard van de werkelijkheid – een paradigmashift in de wetenschap. Samen vormen deze shifts een ware revolutie in het menselijk denken, zowel in de samenleving als in de wetenschap…

Liefde vraagt niets en ontfermt zich eenvoudig over al het levende, alles wat pijn heeft, alles wat vreugde ervaart, het is liefde gelijk. Op het niveau van liefde kun je alleen eenheid zien, er is één bewustzijn. 

Lees ook mijn blog ‘Bewustzijn…zoeken wordt ontdekken’

Geverifieerd door ExactMetrics