Bijlage Audio mei 2021

Vrij vertaald naar – The Sophia Code – voor de SOPHIA-Hoger Zelf Lichtmeditaties – mei2021 –

©NatuurlijkBewust/Tineke gelieve dit voor eigen gebruik te houden als abonnee van de Audio Sophia-Hogerzelf meditaties.

ISIS ‘She of a Thousand Names’ – Zij van Duizend Namen’

  • Jouw begrip is niet vereist als je je met mij verbindt als jouw gids en mentor.  Alleen je geloof is nodig om los te kunnen laten en mijn wonderen, goddelijke tussenkomst en meesterlijke ondersteuning op de weg die voor je ligt te ontvangen. Ik nodig je uit om met mij mee te vliegen naar het uitzicht van je eigen soevereine goddelijkheid. -

IK BEN ISIS, een goddelijke vrouwelijke geascendeerde meester-leraar, een orakel en een toegewijd pleitbezorger voor de Aarde. Mijn Sophia-belichamingstitel is ‘Zij met Duizend Namen’, want ik ben door de eeuwen heen geëerd met ontelbare namen van aanbidding en respect die mijn vele rollen als spirituele gids voor multidimensionale bekrachtiging weerspiegelen. Het is mijn grote eer om jouw hoogste potentieel te begeleiden, want jouw deelname als leider in dit huidige wereldwijde ontwaken is van vitaal belang. Het is belangrijk om te begrijpen dat ik eerst een vrouw was. Door mijn menselijke reis herinnerde ik me hoe ik mijn multidimensionale soevereine macht moest belichamen als een sleutelcode van Sophia. Ik ben een spiegel voor dit zelfde wonderbaarlijke potentieel dat in jou bestaat.

Hathor ‘She of a thousand Voices'  - 'Zij van Duizend Stemmen’ en de Hathor Star Nation–

HATHOR

  • Ware intimiteit leidt tot vreugde. In de convenant van de Sophia-code is vreugde een essentiële kwaliteit van je goddelijke erfenis. Ik ben hier om je te begeleiden in hoe je lichaam het ultieme voertuig is om in elektro-estatische gelukzaligheid met je multidimensionale zelf te communiceren. -

IK BEN HATHOR, een Goddelijke Vrouwelijke Geascendeerde Meester toegewijd aan het doen ontwaken van het hoogste multidimensionale potentieel van jouw menselijke ervaring. Mijn transmissie activeert je onderzoekende en uitbreidende bewustzijn in het kwantum-weefsel van je wonderbaarlijke menselijke lichaam, wat een levende kelk is voor jouw onbeperkte Overziel om deel te nemen aan universums van vorm.

WIJ ZIJN THE HATHOR STAR NATION, een collectieve stem van ingewijden die opstegen met Hathor tijdens een legendarische gouden eeuw in Egypte. Het is onze grote eer om Hathor te introduceren als ‘Zij met Duizend Stemmen, een goddelijke vrouwelijke Christusleraar voor het activeren van jouw stem om te spreken in de vele talen van Sophia's heilige geest. We versterken de overdracht van Hathor als een begeleidende groep van engelachtige wezens die in harmonische frequentie zingen met haar onderwijzende belichaming. In onze menselijke ascentie met Hathor hebben we de volledige expressie van ons engelen-DNA geactiveerd…; we zijn opgestegen om Ophanim-engelen van de hoogste Orde te worden in dienst van het Shekinah-licht van Sophia. Wij vertegenwoordigen het vermogen van Hathor om de profeet in jou te initiëren voor de vervulling van een grote opdracht.

Hathor was een meesterleraar in het bewust participeren en naast elkaar bestaan in gelijktijdige levens. Ze beheerste en onderwees deze technieken door verzamelde wijsheid uit haar kwantumreis tussen twee bewust belichaamde parallelle levens bij elkaar te brengen. Hathor ontleedde het volledige potentieel van haar lichaam en werd een oraculaire sterrenpoortpriesteres, die een interstellaire uitwisseling van ascentie-informatie communiceerde door haar harthakra tussen twee parallelle werelden.

Green Tara – She of a Thousand Stars - Groene Tara – Zij van Duizend Sterren

  • Ik ben de ster in de boom des levens die de kosmische slang van Sophia's licht onthult. Ik laat alle oordelen en begrip over de aard van de werkelijkheid los, zodat mijn onschuld mij naar de ‘baarmoeder van niets’ kan leiden. - Het is hier dat ik mijn belichaming van levende wijsheid vergroot door toe te staan ​​dat wat ontstaat mijn altijd aanwezige nu informeert, voor de bevrijding van alle wezens. -

IK BEN de stralende en goddelijke vrouwelijke Christusleraar GREEN TARA. De titel van mijn Sophia-belichaming is Zij van de duizend sterren als weerspiegeling van mijn interstellaire diplomatie, waar om ik in de hele kosmos bekend sta.

In het Tibetaanse Boeddhisme wordt mijn belichaming als Groene Tara geëerd als de eerste manifestatie van Sophia's licht. Toch begon mijn reis naar jou als een Geascendeerde Meester-mentor in een menselijke vorm in het Sirius sterrensysteem, op een planeet genaamd Karnak. Voor mijn volk betekent Karnak 'geheime kamers van het hart'. Vele levens heb ik op de planeet Karnak gelopen, net zoals jij nu over de aarde loopt. Ik heb levens van lijden doorstaan ​​om een ​​belichaamd voertuig van mededogen te worden. Daarom moet je weten dat ik de ervaring van jouw eigen reis als mens goed begrijp.

Moeder Maria, Zij van Duizend Rozen

  • Als een mentor voor vervulling van profetie, begeleid ik jouw bewustzijn om toegang te krijgen tot alle kansen en middelen die voor jou beschikbaar zijn om je bestemming als een belangrijke wegwijzer voor je generatie te leven. Ik ben hier om je moedige missie te ondersteunen: om de nieuwe profetieën van oude wijsheid te bestuderen, die het begin zullen zijn van deze komende gouden eeuw van wonderen.

IK BEN DE GODDELIJKE vrouwelijke Geascendeerde Meesterleraar, bekend als Moeder Maria,  en met grote vreugde maak ik mijzelf nu bekend als sleutelcode 4 in de Sophia Code Kosmologie. Binnen de Hoge Raad word ik geëerd als ‘Zij met Duizend Rozen’  voor mijn transmissie overdrachten van De leringen van de Roos (The Teachings of the Rose) om het spiraalvormige pad te bewandelen dat je heilige hart opent.

Toen mijn individuele stem oprees als een verzoek om geboren te worden vanuit het stille niet-weten van Sophia's schoot, werd het door engelachtigen gehoord als de extase van een roos die zich opent bij het ochtendzonlicht, gedoopt door de dauw van een nieuwe dageraad. Vanaf de conceptie van mijn zielelicht, blijft mijn gebed hetzelfde: de kinderen van Sophia's schepping te koesteren en te laten groeien. Als zodanig word ik aangeroepen als ‘de Moeder onder de Moeders’.

Mary Magdalene – She of a Thousand Angels - Maria Magdalena - Zij van Duizend Engelen

  • Mijn heldere transmissie roept jou op tot een voertuig van ontwaken voor anderen. Je bent een engel op aarde - en ik sta hier aan je zijde en ondersteun je gebed om een ​​essentiële leider te worden in deze wereldwijde beweging voor de goddelijke vrouwelijke Christus.

IK BEN MARIA MAGDALENE, bekend als zij van de duizend engelen in de Sophia Code Kosmologie. De titel van mijn Sophia-incarnatie onthult de toezeggingen van mijn Overziel om het grootste engelen licht op de donkerste plaatsen te laten schijnen. Ik werk met elke orde van engelachtige gidsen om het lijden van deze wereld en die van anderen te verzoenen. Waar ik ook word aangeroepen als een overlichtende aanwezigheid, word ik vergezeld door miljarden begeleidende engelen.

Mijn goddelijke vrouwelijke Christus-belichaming van Sophia zette de oude wereld waarin ik diende op zijn kop. In mijn meest recente leven kwam ik als een bliksem van revolutionaire verandering voor een hele generatie vrouwen die op brute wijze onderworpen waren aan een status van eigendom.

Quan Yin – She of a Thousand Waters - 'Zij van Duizend Wateren'

  • Als je je erin oefent om jezelf met grote tederheid vast te houden, word je uiteindelijk heel in je relatie met jezelf. Je vertrouwt jezelf. Vanaf deze basis kan Karuna je dan inwijden in de grotere diepten van mededogen die je als Christuswezen ter beschikking staan.

IK BEN QUAN YIN, mijn Sophia-belichamingstitel is ‘Zij van Duizend Wateren’, want mijn transmissie stroomt over van het licht van Sophia dat in water wordt gedragen. Mijn sleutelcode 6-overdracht activeert de goddelijke kwaliteiten in jou die ook de heilige eigenschappen van water zijn. Mijn Goddelijke Vrouwelijke Christus –‘leringen’ zijn een bron van Sophia's vloeibare wijsheid, je bewustzijn dopend om los te laten en de overvloedige stroom van goddelijke liefde en mededogen te ontvangen die altijd voor je beschikbaar is.

Wanneer je mij aanroept als een spirituele gids, verlicht ik je menselijke reis met verschillende stralen van Sophia's licht die je bewustzijn helpen om zelfliefde en zelfcompassie te geven en te ontvangen. De eerste is de rosenkwarts-straal van goddelijke moederliefde, de tweede straal is het zachte witte licht dat alle duisternis doordringt, en de derde is de aquamarijne straal van wedergeboorte, moed en goddelijke dienstbaarheid. Ik zend de kwantumenergie van deze stralen uit door het licht in het water, dat mijn mededogen met zich meedraagt ​​en als een zachte nevel je lichaam, hart en geest kalmeert.

White Buffelo Woman - She of a thousand White Clouds & Thunderbeings’ – ‘Zij van duizend Witte Wolken en Donderwezens '

  • “Zie deze pijp! Onthoud altijd hoe heilig het is en behandel het als zodanig, want het zal je tot het einde brengen. Bedenk dat er in mij vier tijdperken zijn. Ik ga nu weg, maar ik zal terugkijken op jouw volk in elk tijdperk, en aan het einde zal ik terugkeren.”   - De woorden van White Buffalo Woman, volgens Black Elk -

Als een goddelijke vrouwelijke geascendeerde meester-mentor leer ik jou hoe je in juiste relatie kunt leven met jezelf, met je gemeenschap en met je prachtige planeet. Mijn sleutelcode 7 is een Shekinah-lichttransmissie die profetische inheemse spirituele paden op aarde begeleidt en beschermt.

In mijn meest recente incarnatie als een belichaming van de goddelijk vrouwelijke Christus, verscheen ik als White Buffelo Woman bij de bevolking (van de Great Plains) in Noord Amerika. Ik zaaide de kennis van wie ik ben in een profetische tijdlijn van medicijnbundels, leringen en inwijdingsriten in mijn heilige overdracht aan de Sioux.

Mijn Keycode 7 transmissie activeert de goddelijke kwaliteiten in jou voor het terugwinnen van de genezende verzoenende kracht van het Goddelijke Vrouwelijke met het Goddelijke Mannelijke, het belichamen van jouw soevereiniteit door directe openbaring en goddelijk weten, het manifesteren van wonderen door gebed, het vervullen van de profetie van jouw goddelijke doel, diplomatie, leven in eenheid, en het worden van een ambassadeur voor wereldwijde vrede. Met mij als mentor, ben je gezegend met vele medicijnbundels die de spirituele technologie bieden voor het opruimen van een veelvoud aan pijnlijke geloofssystemen die zijn opgeslagen in het voorouderlijke DNA van de mensheid. De voorouderlijke geloofssystemen omvatten genocide, wreedheden, hebzucht, haat, wrok, misbruik en verdriet, doorgegeven via genetische lijnen die verantwoordelijk zijn voor het aanwakkeren van veel van jullie huidige wereldwijde ecologische en sociaaleconomische crises.

 777 - ‘Sophia Dragons -‘ zij die soevereine scheppers baart ’

WIJ ZIJN DE SOPHIA-DRAKEN. een lijn binnen de hoogste engelenorde die bekend staat als de ‘Seraphim’, de Serafijnen.

We verzorgen de troon van Sophia's licht die voortkomt uit haar zwarte schoot van niets, van waaruit de hele schepping onberispelijk is verwekt. De titel van onze Sophia-belichaming is 'zij die soevereine scheppers baart', want Sophia ontwierp ons engelen-DNA naar haar gelijkenis, als een blauwdruk voor het baren van soevereine wezens en creaties.

Onze belichaming van parelmoerwit geschubde draak is de meest herkenbare vorm van de Sophia-drakenlijn. We kunnen ook aan je verschijnen als platina, goud, zilver, nachtzwart of andere kleuren in jullie lichtspectrum. Welke kleur we ook kiezen, onze schalen glinsteren altijd met Sophia's parelmoerachtige glans, een irisatie (regenboogachtig) die elke kleur in het universum omvat.

Terwijl onze alwetende ogen in elke dimensie van je ziel staren, verkondigen zij je soevereiniteit tot aan de uiteinden van de schepping. … Wij zijn het vuur en het licht van Sophia en ademen de levensadem over jou met het sterrenstof van je eigen heilige geest.

Onze sleutelcode 777 is een engelachtige transmissie die onthult hoe je de onbeperkte kracht van je soevereine identiteit kunt belichamen terwijl je in onderlinge afhankelijkheid creëert binnen en voor het verenigde veld van Sophia's Ene Zelf.

We noemen dit een revolutie omdat het de belichaming van een goddelijke liefde vereist die wijs,  vroom en vastberaden is om op jouw eigen manier de verslaving van de mensheid aan dualiteit volledig op te lossen. Jouw goddelijkheid aanwenden om onberispelijk een nieuw wereldparadigma te baren, is de meest revolutionaire daad die je kunt begaan.

 

 

 

Geverifieerd door ExactMetrics