Kinderen en buikpijn – kind als spiegel voor de ouder

Het gevoelige kind

Kinderen voelen – zelfs vanaf het moment van geboorte – vaak meer dan je als moeder en vader in de gaten hebt.
Zelfs nog vóór de geboorte is het zieltje in staat om (energetische) prikkels op te vangen uit de omgeving en met name van moeder en vader, de personen die het dichtst bij hem staan. Heeft de moeder een stressvolle werk- of leefomgeving, dan zal ook het kindje hiervan iets meekrijgen. Hetzelfde is het geval als de moeder iets traumatisch meemaakt kort voor of gedurende de zwangerschap.
Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat het kind in de eerste jaren van zijn prille leven specifiek gedrag gaat vertonen, bijvoorbeeld een onverklaarbare angststoornis, doordat de moeder tijdens de zwangerschap heftige emoties doormaakte.

Je verbinden met je kind

Het is van groot belang dat het kind zich veilig en welkom weet. Soms gebeurt het dat er bij de moeder vanwege een voorgaande ervaring van een miskraam onbewust de angst leeft om ook dit kind te verliezen, waardoor er bij haar een mechanisme van het zich niet kunnen of durven verbinden optreedt. Over het algemeen gebeurt dit onbewust. Het kind vertaalt deze bindingsangst van moeder of vader in een gevoel van zich niet gewenst of niet veilig voelen. Dit kan tot uiting komen in afwijkend gedrag in de loop van zijn ontwikkeling.
Het is belangrijk dat zowel de vader als de moeder zo´n gebeurtenis een plek geven, zowel voor hen persoonlijk, als voor een eventueel volgend kind. Laat bijbehorende emoties – zoals verdriet, boosheid en twijfel – er mogen zijn. En geef het kind dat niet bedoeld was om levend ter wereld te komen vooral een plek in je leven, in je gezin. Dat kan in de vorm van een symbool dat voor jou van waarde is, een mooie steen, een foto of iets anders.

Vanuit het licht naar een andere realiteit…

In het prille begin van zijn leven heeft het kind nog het bewustzijn van onvoorwaardelijk zijn in zich, van waar het vandaan komt. Daarnaast ziet het ook de energetische werkelijkheid van zijn nieuwe directe omgeving en krijgt als het ware te maken met twee realiteiten. De energetische werkelijkheid die hij meeneemt en tegelijkertijd de werkelijkheid waar de ouders in leven, de aardse realiteit. Beide realiteiten botsen vaak met elkaar. Het kind ‘ziet’ dat wat ouders zeggen of doen vaak in tegenstelling is met hun innerlijke gevoelswereld. Het kind hoort iets anders dan wat het waarneemt, wat voor het kleine gevoelige kind erg verwarrend kan zijn.
De ouders hebben zich al aangepast aan de aardse werkelijkheid van regeltjes. Op zoek naar liefde en bevestiging gaat vaak ook het kind zich langzamerhand aanpassen aan een wereld waarin geen plaats lijkt te zijn voor een hartgedragen bewustzijn. Ditzelfde proces hebben de ouders doorgemaakt.

Het kind als trooster

Vanuit de onvoorwaardelijke liefde die het gevoelige kind van zichzelf is en dat het voor zijn ouder(s) voelt, wil het de ouder(s) van hun innerlijke pijn afhelpen. Het kan ´trooster´ van zijn vader en/of moeder worden of proberen te worden en neemt de pijn en het lijden (waarvan de ouder zich wel of niet bewust is) in zijn lichaam op om het te helen.

Een praktijkvoorbeeld:
Een moeder kwam in mijn praktijk samen met haar kind van 8 jaar, dat al maanden over buikpijn met af en toe verstopping klaagde. Onderzoek door de huisarts en door de specialist wees niets uit. ‘Zal wel van zelf overgaan’ werd er gezegd. De klachten bleven echter.
Tijdens het gesprek zei de moeder dat het kind ‘gevoelig’ was en vaak haarfijn bepaalde sferen aanvoelde en zelfs al eens zomaar weet had van iets waar ze normaal gesproken niets van zou hebben kunnen weten. In het gesprek dat we hadden bleek dat de moeder zich bewust was van haar eigen innerlijke tweestrijd die al langere tijd gaande was. Ze had tot nu toe niet de moed gehad om hier aan te werken en het in zichzelf te helen. Dat het kind wel eens haar emoties zou kunnen oppikken, dat had ze zich niet gerealiseerd.
Het werd haar duidelijk dat – wilde zij haar kind helpen van de buikpijn af te komen – met haar eigen gevoelsleven (buik) in het reine moest komen.
Een hele tijd later sprak ik haar en vertelde ze dat het zowel met haar als met haar kind goed
ging.
Een ander praktijkvoorbeeld:
Een moeder die zich ernstig zorgen maakt over haar kind. Al pratende over het gedrag en de gevoelswereld van haar kind realiseert ze zich dat ze hierin wel heel erg van zichzelf herkent. Dat is een eyeopener! Door haar eigen pijn in de ogen te durven kijken en het met liefde vanuit het bewustzijn van nu te helen, begrijpt zij niet alleen haar kind beter, zij schept vanaf nu een stabiele en veilige basis waarin het kind minder belemmerd wordt in zijn eigen ontplooiing.

Beide kinderen probeerden hun moeders door hun gedrag en lichaamssignalen ergens bewust van te maken.
Familiebanden zijn hecht, vooral als het om de band tussen ouders (niet alleen moeders, ook vaders) en kinderen gaat. Het kan dus zijn dat wanneer er in jou een conflict of diepere pijn leeft, dit door je kind wordt overgenomen.
Dit alles speelt zich af op een onderbewust niveau. Het zijn energieën die doorgegeven c.q. overgenomen worden en die zich manifesteren in bepaald gedrag of in de vorm van vage lichamelijke klachten, of zelfs ziekte.

Voorbereiding op zwangerschap

Naast het zorgen voor goede voeding en een goed darmmilieu ter voorbereiding op de zwangerschap (zoals in de vorige nieuwsbrieven behandeld), zou het goed zijn om in het reine te komen met dat innerlijke conflict of diepe pijn waar je het liefst niet aan herinnerd wordt. Zodat je vanuit heelheid je kind kunt verwelkomen. Nu bedoel ik niet de heel diepe onbewuste dingen ( je hoeft er echt niet naar op zoek te gaan) maar datgene wat direct in je bewustzijn komt als je dit leest. Iets wat – als je eerlijk bent – je eigenlijk best wel ´hoog´ zit , maar dat je laat doorsudderen omdat je hier geen beslissing in durft of kunt nemen. Hoewel jij het zélf moet doen, hoef je het niet alleen te doen. Zoek en vraag hulp als je dat nodig hebt.

Niets is fijner voor een pasgeborene om zoveel mogelijk de energie van ‘licht´ en liefde om zich heen te hebben zodat het zich veilig genoeg kan voelen om zijn nieuwe lichaampje te gaan bewonen en zich te kunnen ‘settelen’ op aarde.

En jij zelf?

Zou het kunnen dat jij – als kind van je ouders – iets bij je draagt dat niet van jou is?
Als je te kampen hebt met ziekte of een aandoening die veel in je familielijn voorkomt lees vooral ook:  familiethema´s en familiaire belasting.

Een mooie Healing Arts spray is ‘Universal Motherlove’, die de in jou zelf bevroren kindstukken zacht maakt en heelt in liefde.

Nieuw in Nederland (2015): Kinderbuik & Co, Integraal medisch kindercentrum

*Lees ook: Zelfgenezend Vermogen in een Nieuwe Tijd

 

Geverifieerd door ExactMetrics