Christusbewustzijn

´ChristConsiousness´, Saleire´s Artwork

Een bewustzijn van liefde en eenheid dat zich langzamerhand aan het ontvouwen is in ieder van ons. We worden daartoe uitgenodigd en het is aan ons om op het voor ons juiste moment in de tijd een nieuwe keuze maken.

Het wordt ook wel Christusbewustzijn genoemd. Dit heeft niets met religie te maken. Het is niet synoniem voor de mens Jezus, maar juist wel met de Christus-energie die Hij vertegenwoordigt.

In de afbeelding is dit heel mooi weergegeven als een dubbele lemniscaat, een totale verbindende Eenheid met alles wat is, aarde en kosmos en alle vormen van leven.

Het goddelijke wil zich uitdrukken vanuit ons Hoger Zelf in wie we zijn en wat we doen als mens, en in onze lichaamscellen. Wij brengen ons licht op aarde! Je zou het ook goddelijk bewustzijn of universeel bewustzijn kunnen noemen.

Heelwording

Bewustwording gaat over heelwording.  Onze lichaamscellen bestaan uit licht, wij zijn lichtwezens. Door bewustzijn te krijgen op iets, ergens inzicht in te krijgen,  activeer je het sluimerende licht in je cellen en zijn deze beter in staat te doen waar ze voor bedoeld zijn. Je maakt ze als het ware zachtjes wakker. Deze celintelligentie is aangesloten op de Bron en de oorsprong van perfectie, die een veel intensere lichttrilling heeft dan bijvoorbeeld je emotionele lichaam en fysieke lichaam. Deze wetenschap geeft je een enorme potentie aan creërend vermogen en scheppingskracht en is een onmisbare boost voor het zelfgenezend vermogen van je fysieke lichaam. Creatie van binnenuit, vanuit jezelf, vanuit het licht dat je bent, is werkelijke scheppingskracht. Je hoeft het niet meer buiten jezelf te zoeken. Jouw bewustzijn van het licht dat je bent, is helend.

Voor werkelijke genezing in de zin van heelwording is inzicht en bewustwording nodig.  

The Sophia Code - Divine Feminine Christ Consciousness 

"The Sophia Code is a sacred tekst whose words speak directly to your ever-present, all-knowing, and all-loving divine nature. As a living transmission, The Sophia Code always points your awareness to acknowledge these absolute qualities of your true self...." Lees meer over The Sophia Code>>

Within the Light...

De Christus in ons... de hereniging in het Licht, de eenwording met de 'Ik BEN' in jou. "Within the Light, you feel the transmissions of Love":