dec12 Afstemming

Afstemming….

We naderen het einde van een bijzonder jaar, waarin gebeurtenissen elkaar versneld opvolgden. Een jaar waarin velen geconfronteerd werden met delen in zichzelf die om heling vroegen. Misschien zit je nu net als vele anderen midden in een transformatieproces dat vertrouwen en overgave van je vraagt. Oude structuren worden afgebroken en we zoeken naar een nieuwere, andere manier van leven.
De Maya kalender geeft aan dat we op 21 december 2012 een nieuw tijdperk ingaan waar we een andere relatie krijgen tot de factor tijd en tot elkaar. Het gevoel van tijdloosheid en multidimensionele synchroniciteit gaat nu een veel sterkere rol spelen. Eenheid, liefde en co-creatie worden uitgangspunten voor alles wat wij doen. Het is een geleidelijke overgang in een tijdvenster van 36 jaar waarvan 21 december 2012 het centrum is. Verwarrend is dat de meeste voorspellingen ons voorspiegelen dat ‘het’ op een specifieke dag gebeurt.
De weerstand van het oude is in het najaar van 2012 voor velen zo voelbaar en maakt dit tot een heftige tijd. De lichtkracht van veel mensen is nodig is om werkelijk een vloedgolf van licht en liefde te genereren. Om met liefde het oude los te laten en je te openen voor het nieuwe, waar je in je hart zo naar verlangt. Jij hebt een unieke kwaliteit en bijdrage in dit veranderingsproces. Hoe meer contact je dagelijks maakt met jouw bron van liefde en licht, hoe soepeler dit gaat voor jezelf en daarmee ook voor iedereen.

Het vraagt een bepaalde focus van ons, momenten van verstilling waarin we ons afstemmen op ons hogere zelf van waaruit we in overgave en vertrouwen dit veranderingsproces kunnen doorlopen zoals het zich aandient. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Meditatie, in de natuur zijn, of inspirerende lectuur lezen, kan je bij je eigen gevoel, je eigen natuur brengen. Ook dans of muziek kan ons dicht bij ons zelf brengen.
Muziek kan ons beroeren, kan iets in ons wakker roepen. Elke klank is een trilling met een specifieke frequentie en bereik. Alles wat op diezelfde frequentie resoneert komt in beweging. Klanken kunnen ons fysiek en innerlijk in beweging brengen. Ons lichaam reageert op klanken van buitenaf, maar ook op klanken die wij zelf voortbrengen.
Het heeft een positief effect als we dit vanuit een innerlijke rust en liefdevolle aandacht kunnen doen. De vibraties van de specifieke geluidstrilling hebben invloed op ons energieveld, op onze chakra´s. Door zelf geluid voort te brengen kun je de balans in jezelf (of bij iemand anders) herstellen. Klanken worden dan helende klanken.

Genezing met behulp van klank is iets dat in vroegere tijden veelvuldig werd toegepast. Wie weet zaten jij en ik ooit in een ver verleden samen in (helende) klanken en trillingen om ons te verbinden met elkaar, met de aarde en met de kosmos.
De genezende werking van geluid, kleur en licht wordt in deze tijd als het ware herontdekt en wordt steeds meer toegepast in genezingsprocessen. Wij herinneren ons meer en meer onze talenten en kwaliteiten.

Hoe goed ken jij je je eigen klanken? Hoe goed ken je je eigen kleuren, je eigen potentie? Of je nu wel of niet kunt zingen, een klank voortbrengen kun je vast en zeker. Probeer maar eens. Begin met een zacht neuriën, een ooo, een oeee of een helder aaaa…….. En voel dan eens in welk lichaamsdeel de trilling die je voortbrengt resoneert. Je lichaam is de klankkast waarin je de tonen kunt laten resoneren. Voel de reactie van je lichaam. Soms moet je hoesten, dieper ademhalen en je lichaam bewegen om die klank helemaal te kunnen toelaten. Adem tot diep in je buik en zing…………. de klank die van binnen uit je komt. Als je dit dagelijks doet, zul je merken dat je je meer en meer in balans voelt komen. Het laatste jaar heb ik de positieve fysieke uitwerking ervaren van het zgn. ´tonen´ en de innerlijke balans en rust die het bij me teweegbrengt.
Deze tijd geeft ons de mogelijkheid tot een sterker contact met onze werkelijke potentie. Er worden herinneringen in ons wakker gemaakt. De sluiers lijken dunner te worden. Wij herinneren ons meer en meer onze talenten en kwaliteiten en kunnen diepere liefdesvelden in onszelf integreren. Langzamerhand worden wij ons meer en meer Bewust van onze ware Natuur, onze “Ik Ben” .

Stem je dagelijks even een moment af op dat rustige stille deel in jou.
En als je behoefte voelt om geluid te maken of te bewegen, sta het je zelf dan toe. Op deze manier maak je ruimte in jezelf en creëer je een innerlijke beweging om ruimte te maken voor de nieuwe lichtenergie van eenheid en liefde in je lichaam. Laat jouw unieke klank zich verbinden met alles wat resoneert op eenheid, liefde en samenwerking.

Voel, Vertrouw en Geniet van je creatie en co-creatie in deze bijzondere laatste maanden van 2012 en daarna.

In Licht en Liefde,
Tineke

Geverifieerd door ExactMetrics