Energetische verstrikkingen

Verbinding of verstrikking?

Energetische banden hebben we allemaal. Je hebt met je partner een sterke band, met je kind, met je ouders. Als je de energie van deze verbindingen zou kunnen waarnemen, zou je deze als een bepaald patroon van draden, verschillend van kleur, vorm en dikte kunnen zien.
Een hartverbinding tussen gelijkgestemden is inspirerend, voedend en geeft je een warm gevoel. Een zuivere hartverbinding gebaseerd op liefde, wederzijds respect en gelijkwaardigheid zal dan ook nooit een verstrikking worden. Deze verbinding biedt vrijheid en ruimte voor ieders’ authenticiteit. Vrijheid in verbondenheid.

In een voorgaand artikel schreef ik over de energetische verstrikkingen in een familiesysteem, van waaruit je je leven vorm geeft op een manier die niet werkelijk vanuit jezelf komt, maar om een soort van onbewuste morele verplichting trouw te zijn aan de maatstaven van de familie. Dit speelt zich allemaal af op een onbewuste laag. Het is een soort verstrikking van energieën waar je niet altijd gemakkelijk los van komt en je soms niet eens bewust van bent.

Negatieve beïnvloeding

Niet alle verbindingen echter zijn energiegevend. Er zijn verbindingsdraden die werkelijk verstrikkend en zelfs verstikkend kunnen werken. Dit is geen vrije energie, maar een situatie waar macht en onmacht een rol spelen. energetische bandenClaimen, afhankelijkheid, controle, manipulatie en zelfs emotionele chantage, zijn ongewenste energieën die zich van het ene auraveld in het andere zijn gaan hechten. Emoties en ego’s spelen hierbij een grote rol.

Niet alleen tijdens dit leven, ook in andere levens zijn wij om diverse redenen verbindingen aangegaan met anderen. Positieve, maar ook negatieve verbindingen. Deze ‘oude’ banden kunnen ons in ons huidige leven beperken. Veel van die verbindingen zijn gebaseerd op overeenkomsten, beloftes of verwachtingen vanuit een onbewustzijn van eigen kracht en licht.
Voorbeeld van een negatieve binding: jij als ouder maakt je blijvend bezorgd om een inmiddels volwassen kind dat zijn eigen weg en eigen keuzes maakt. Het kind voelt deze overbezorgdheid als een last, alsof het zich aldoor moet verantwoorden voor zijn levenswijze. Ook al kiest het zijn eigen weg, energetisch blijft de ouder ‘op zijn nek’ zitten. Het volwassen kind kan er zelfs concreet fysieke nekklachten van krijgen. Als de betreffende ouder vanuit zijn hart in liefde los kan laten, zullen beiden een vrijheid ervaren waarin ieder de ander in zijn ware zijn erkent. Beiden staan nu in hun eigen individuele authentieke kracht, terwijl onvoorwaardelijkheid nu de verbindende factor is.

Eigen Zijnskracht

De uitdaging in deze tijd is dat wij ons weer bewust worden van het Licht dat we zijn en op deze kracht leren vertrouwen. Dat wij ons durven losmaken van datgene wat ons beperkt in onze vrijheid en leefruimte om te mogen zijn wie we werkelijk zijn.
Het is werkelijk soms een uitdaging om je keuzes te maken vanuit jouw eigen gevoel en intuïtie. Ook al druist dat tegen alle gewoontes en meningen van anderen wat ‘normaal’ is in. Want wat is in wezen ‘de norm’? Wie bepaalt dat?
Mijn norm, mijn keuze, bestaat uit datgene waarvan ik diep van binnen voel dat het okee is en dat dit is wat ik verlang. De vraag of mijn keuze voor de ander goed voelt, is dan niet relevant.
Het is absoluut niet egoïstisch. Mocht deze gedachte bij je opkomen, besef dan dat dit een oude ‘vissentijdperk’ gedachte is. Want als jij in je kracht staat, jouw vrijheid en authenticiteit opeist, dan geef je ook de ander die ruimte om zijn eigen kracht te ontdekken. Dan speel je het spelletje van afhankelijkheid niet meer mee.

Buitenaards

Een andere vorm van (negatieve) beïnvloeding is die welke van een buitenaardse energie afkomstig is. (Misschien denk je nu of ik ze niet helemaal op een rijtje heb…) Maar stel je de mogelijkheid eens voor: Waarom zou jij niet ook op een andere planeet geleefd hebben? Daar kunnen overeenkomsten gesloten zijn, al of niet met jouw toestemming.
Het kan ook zijn dat jij op aarde benaderd bent door een buitenaardse energie en dat je ermee akkoord gegaan bent dat het een beetje liefde en licht van je mocht tanken in ruil voor een aantrekkelijke belofte. Op heel jonge leeftijd kun je vanuit onbegrip en lief willen zijn voor dat andere hier aan toegegeven hebben.
Ik begeef me nu misschien op het randje van geloofwaardigheid voor jou. Of misschien toch niet? Steeds meer mensen krijgen in deze tijd herinneringen, beelden of gewaarwordingen doordat zich een nieuw bewustzijn in ons ontwikkelt. En als het voor jou niet bestaat, dan laat je dit geschrevene voor wat het is. Voel altijd bij jezelf of het ook voor jou klopt.

Welke manipulatie of verstrikking met welke energie buiten jou dan ook, het is absoluut niet de bedoeling. En het is belangrijk je hiervan bewust te worden.
Heb je na een scheiding een nieuw leven opgebouwd en trekt je ex-partner gevoelsmatig nog aan je? Als hij of zij nog dagelijks deel uitmaakt van je gedachtewereld, is het wellicht tijd om ook de energetisch beperkende banden te verbreken, zodat jullie beiden in alle vrijheid je leven kunnen voortzetten.

Een oefening om verstrikkende persoonlijke banden te verbreken gaat als volgt:
Neem er even ruim de tijd voor en zorg dat je niet gestoord wordt. Ga zitten (of misschien nog beter: ga staan) en visualiseer de zon onder je voeten. Neem daar even je tijd voor. Op deze manier verbind je je met de aarde, en ben je totaal aanwezig in je lichaam. Probeer de aardse energie te voelen door het via je voeten als het ware in te ademen. Je voetzolen zijn je longen. Het licht van de aarde neem je nu op in je lichaam in de wetenschap dat dit hetzelfde is als kosmische en dat dit licht samenkomt in jou. Het centrum hiervan is je hart.
Voel en ervaar de kracht en de rust die dit geeft.
Vanuit deze energie van licht zie je de andere persoon voor je. Ook bij hem/haar zie je dat licht. Als er naar jouw gevoel nog iets moet worden uitgesproken tussen jullie, doe dat dan. Hardop of in je zelf. Zie de verbindende draden tussen jullie lichamen. Kijk maar eens hoe ze er uit zien, wat is de vorm, hoe dik? Welk gevoel komt er bij je naar boven? Misschien wil je nog iets zeggen, misschien wil je iets vragen…
Dan knip je alle draden door, in het midden. Als je het moeilijk vindt, vraag je Aartsengel Michael je hiermee te helpen. Misschien heb je een andere krachtbron, deze kun je om hulp vragen. De ene helft van de verbinding haal je naar je zelf toe en spreek uit dat je de energie die van jou is nu opeist en terugneemt. Zie hoe die draden naar je zelf toe oplossen in licht. Dan zeg je de ander dat je zijn/haar energie teruggeeft. En zie dat ook voor je, ook in licht.
Tenslotte kun je met behulp van de violette vlam jezelf reinigen van energieën die niet bij je horen.

Heb je ondanks bovenstaande oefening toch nog het gevoel dat iets in jouw systeem niet weg wil en dat je hierin ondersteuning nodig hebt, dan is het raadzaam om dit met behulp van de Healing Arts remedies te onderzoeken en te verwijderen. De lichtkracht van de HA remedies samen met die van de therapeut vergroten en bekrachtigen jouw veld van licht en liefde zodat je zelf de beperkende banden kunt verbreken. Met name als er sprake is van buitenaardse beïnvloeding, heb je hier hulp bij nodig.

Ook buitenaardsen zijn op zoek naar licht en liefde. Door onze eigen kracht op te eisen (universeel recht) geven wij hen het bewustzijn van hun eigen vermogen van licht en liefde. Heb je een vermoeden of resoneert er nu iets in je? Het is belangrijk hier aandacht aan te schenken. Je lichaamsreacties en je buikgevoel liegen nooit.

Liefde

Verbreken van beperkende banden – of ze nu aards zijn of buitenaards – gebeurt altijd vanuit de kracht van jouw liefdesveld, van jouw Hoger Zelf, dat deel is van dat grote veld van vrijheidgevende Liefde en Licht. Iets krachtigers bestaat er niet!
Je strijdt niet tegen die andere energie, maar je eist eenvoudigweg op een krachtige manier je eigen rechtmatige levenskracht op.

2014/2017©Tineke

Lees ook nog eens contact en loslaten over het thema ´vrijheid in verbondenheid´.

 

 

 

 

 

 

 

Geverifieerd door ExactMetrics