Familiaire belasting

Familie

In ‘Kinderbuikpijn als spiegel voor de pijn bij de ouder‘  wordt geschreven over het proces waarin kinderen onbewust pijn van hun ouders op zich nemen. Stel je zelf nu eens de vraag of het zou kunnen dat jij (als kind van je ouders) je leven lang al iets draagt dat niet van jou is? Iets dat jij uit liefde voor je (voor)ouders van hen hebt overgenomen om hen te helen?

 Als je te kampen hebt met ziekte of een aandoening die veel in je familielijn voorkomt, zou je je eens kunnen afvragen of het navolgende op jou van toepassing is.

Erfelijk bepaald

Een bepaalde aandoening kan in een familie worden doorgegeven aan nieuwe generaties. De wetenschappelijke verklaring hiervoor is dat een overgeërfd gen verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ziekte. Sommige ziekten zijn niet per definitie erfelijk, maar blijken toch in bepaalde families vaker voor te komen. Niet ieder gezinslid is hier mee belast. (Inmiddels (2017/2018) bereikt ons via Anthony William een heel andere wetenschap, die ons zegt dat ziektes en ziekteverwekkers niet via de genen worden doorgegeven, maar via de voorouderlijke bloedlijnen. Zie het uitgebreide artikel van  ‘Want-to-know )

Andere zienswijze

En dan bestaat er nog een zienswijze ten aanzien van erfelijke ziektes die de moeite waard kan zijn om voor jezelf te onderzoeken. Ik zie steeds meer het verband tussen onze fysieke erfenis via de bloedlijn en onze energetische of ziele-aspecten.
Als de ziekte jou treft, is dat niet zo maar toevallig. Je hebt op zielsniveau deze familiekeuze gemaakt omdat het jou de kans en de gelegenheid biedt om iets over jezelf te leren en een zielsaspect van jezelf te helen. Door zelfonderzoek en de weg naar binnen te gaan, kun je de kern van de ziekte voor jezelf ontdekken. Deze kan zich zowel op een fysiek lichamelijk bewustzijnsniveau bevinden als op een energetische bewustzijnslaag.

Jij als onderdeel van een systeem

Wij worden door ontelbare energetische ´systemen´ beïnvloed in ons handelen en in hoe wij over bepaalde dingen (en niet onbelangrijk: over onszelf) denken. Energieën van eeuwen geleden, uit een ander bewustzijnsveld, kunnen op deze manier zelfs in het nu nog hun invloed op ons uitoefenen. Je bent als individu een deel van je systeem van voorouders, maar ook een deel van het systeem op je werk, in een vereniging. En elk systeem heeft zo zijn eigen energetische stroom van informatie tussen de verschillende delen (personen) van dit systeem, als ook naar de directe omgeving.

Helen van familieverstrikkingen

Een zogenaamde familieopstelling kan een manier zijn om te ontdekken in hoeverre jij het thema van je voorouders leeft, of jij misschien pijn van de familie op je hebt genomen. In systemisch werk kan de oorzaak en energie van een bepaald patroon, dat zich in een organisch systeem heeft ontwikkeld, inzichtelijk gemaakt worden. De grondlegger van deze zogenaamde ‘constellatieopstellingen’, Bert Hellinger, gaat ervan uit dat de onderlinge bindingen in families een krachtige uitwerking op ons hebben, waar we ons maar ten dele bewust van zijn. De dynamiek van deze bindingen zoekt voortdurend naar een evenwicht om de heelheid van het systeem in stand te houden, ook al gaat dat ten koste van individuele leden. Doordat je op onbewust niveau trouw wilt zijn aan het familiesysteem, kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je na je schooltijd bewust kiest voor een bepaalde opleiding of studie (omdat dat vakgebied in jouw familie sterk vertegenwoordigd is en het als vanzelfsprekend is dat jij je ook op dit gebied gaat bekwamen) die – zo later vaak blijkt – niet werkelijk bij je past en niet aansluit op jouw authentieke talenten. Niet zelden maken mensen op latere leeftijd nog een carrièreswitch, gaan totaal iets anders doen, iets dat dichter bij henzelf blijkt te staan. Natuurlijk niet in alle gevallen ligt verstrikking in een familiesysteem hieraan ten grondslag, maar het komt wel degelijk voor.

Deze dynamiek in een familiesysteem toont zich op verschillende niveaus: ziekte kan een belangrijk thema zijn, of moeilijkheden met het vinden van de juiste plaats in je werk of privé-relaties. Het kan zijn dat je te maken hebt met zich herhalende negatieve patronen, moeite met intimiteit of dat je je belemmerd voelt in het kunnen zijn wie je werkelijk bent.
Door te kijken vanuit systemisch perspectief kan bewustwording en inzicht ontstaan in de problematiek waar je mee te maken hebt. Mogelijke verstrikkingen in de familielijn kunnen hierdoor zichtbaar worden.
Tijdens zo´n opstelling wordt niet alleen duidelijk bij welke voorouder de pijn oorspronkelijk is ontstaan, je kunt je hier van loskoppelen, wat voor jezelf en voor je lichaam een belangrijke positieve boost betekent. Je hebt het in het verleden uit liefde overgenomen, nu geef je het in liefde weer terug. Liefde voor jezelf. Er valt dan vaak letterlijk een last van je schouders en je zult merken dat je iets meer van je authentieke zelf kunt vrijgeven.

Het SISC (Symptons/Illness and Systems Constellations) heeft zich bezig gehouden met onderzoek naar het effect van deze familieopstellingen op chronische ziektebeelden. In Nederland is dit onderzoek afgesloten en het kreeg een vervolg in wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Heidelberg.

Familiaire belasting

Herken je in bovenstaande iets van je zelf? Zit jouw chronische ziekte in de familie? Of is er een bepaald patroon dat zich in jouw familie lijkt te herhalen en dat jouw functioneren en welzijn beïnvloedt ?

Volgens Miriam Greenspan (auteur van ´Genezen door te Leven´ en kind van ouders die de Holocaust overleefden) hebben wij allemaal een lijdensverhaal dat we bij de geboorte meekrijgen via de overdracht van emotionele energieën in onze familie. Vervolgens ontwikkelen we ons eigen verhaal, dat altijd méér lijden inhoudt. Wanneer we genezing zoeken, is de volle omvang van al dit lijden er bij betrokken.

Innerlijk conflict

Ziekte of vage regelmatig terugkerende lichamelijke klachten kunnen een gevolg zijn van innerlijke conflicten ontstaan in je vroege jeugd, die onverwerkt of onopgelost blijven. Je hoeft je hier niet eens zo bewust van te zijn. Toch is het belangrijk om je bewust te worden van alle gevoelens die er bij jou leven. Hiervoor is liefdevolle aandacht naar jezelf toe nodig. Onderzoek eens jouw gevoelens ten opzichte van je jeugdjaren. Hoe heb je je ouders ervaren?
Voelde je je veilig, was er iets dat je als kind nooit begreep, heb je jezelf begrepen gevoeld?En ook als je voor jouw gevoel een probleemloze jeugd hebt gehad, is het interessant om eens te kijken hoe jij je ouders hebt ervaren.

Je zou de volgende oefening eens kunnen doen om er achter te komen welke energie-uitwisseling er is tussen jou en je ouders (uit: Gesprekken met Jeshua, Pamela Kribbe)

Neem enkele momenten om je spieren te ontspannen, je bewust te worden van je ademhaling en je beide voeten stevig op de aarde te zetten. Stel je nu voor dat je aan het wandelen bent buiten in de natuur. Je voelt je goed, de omgeving is mooi. Dan hoor je iets. Het zijn twee kleine kinderen, een jongen en een meisje. Ze huilen omdat ze verdwaald zijn. De kinderen zien jou en rennen naar je toe. Ze hebben je hulp nodig. Dan kijk je eens goed naar hen. Je kent hen. Het zijn je ouders – maar nu als kleine kinderen. Je kijkt naar hun gezichten. Je troost ze en stelt ze gerust. Je vertelt ze dat je hen thuis zult brengen. Let op de energie-uitwisseling. Let op je gevoel. 

Dan ga je met ze praten. Je vraagt ze wat ze later willen worden. Wat ze willen gaan doen als ze groot zijn. Ze vertrouwen jou. Ze staan open voor je. Want jij bent groot en sterk en wijs en brengt hen weer naar huis. Dan geef jij hen elk een goede raad. Je vertelt hen iets wat heel belangrijk voor ze is. Iets waar ze hun hele leven aan zullen denken. Wat zeg je ze?
Dan breng je ze thuis en je neemt afscheid van hen. Ze zijn je dankbaar en zullen jouw advies meenemen in hun hart.

In deze geleide meditatie worden de rollen van ouder en kind omgedraaid. Door deze oefening te doen, kun je je bewust worden van een achtergrondgevoel dat je altijd gehad hebt ten aanzien van je ouders. Deze omdraaiing draagt een kern van waarheid in zich. In wezen ben jij (ook) de ouder van je ouders. Het was jouw voornemen om de rol van ouder te spelen toen je hier naar aarde kwam in die specifieke familie: je wilde je ouders ergens naartoe leiden, of ergens vandaan leiden. Je wilde hen uitnodigen toe te groeien naar een lichtere werkelijkheid.

Zelfliefde is de sleutel tot heling

Is jouw pijn in werkelijkheid misschien de pijn van één van je (voor)ouders? Jouw voorouder is de enige die zijn of haar eigen pijn kan helen. Dat kan jij niet voor hem/haar doen, hoe groot je liefde ook is.
Is de pijn van je kind misschien jóuw pijn? Jij bent de enige die jouw eigen innerlijke pijn kan helen. Een kind kan dit niet voor je doen, ook al wil het dit vanuit zijn liefde voor jou nóg zo graag. Je hoeft het niet alléén te doen, maar je moet het wel zélf doen. De sleutel tot genezing is je hart, jouw essentie van liefde.

Moeilijk? Houd het maar eenvoudig en dicht bij jezelf, door je te verbinden met je diepere gevoelens. Alles mag er zijn, niets hoeft te worden opgepot, vermeden of afgeweerd. Alles wat jij van binnen voelt is een deel van jou dat er gewoon wil zijn en om erkenning vraagt. Je mag blij en vreugdevol zijn, vol passie, blij als een kind, maar ook angst, verdriet, boosheid mag er zijn. Als je je emoties met alle geweld wilt tegenhouden zullen ze op den duur schadelijk voor je worden. Vecht er niet langer tegen. Dus…laat maar stromen….je hart zal het onvoorwaardelijk ontvangen en je zult zien dat het je niet meer ´overmant´.

Er zijn verschillende methodes om inzicht te krijgen in je onbewuste energiepatronen en emoties die je lichaam en leven van nu beïnvloeden. Een familieopstelling is er één. Meer informatie over systeemopstellingen op het gebied van organisaties, ziekte en gezondheid, maatschappelijke vraagstukken, opvoeding en pedagogiek en de nieuwste inzichten vind je op de website van het Hellinger Instituut in Groningen.

Licht en inzicht 

Een andere methode, waar ik in mijn praktijk mee werk, zijn de Healing Arts Lichtremedies. Persoonlijk vind ik dit het allermooiste dat ik tot nu toe ben tegengekomen om ergens letterlijk ‘licht’ op te krijgen. Bewustwording en heling van binnenuit je zelf.
Voor wie zich hiertoe voelt aangetrokken is dit werkelijk een prachtig geschenk. De lichtdruppels brengen je totaal in je lichaam en versterken je hartsbewustzijn. Het activeert ook een nieuw bewustzijn: het verband tussen oorzaak en gevolg en waarom iets in je leven gebeurt of gebeurd is. Dit alles vanuit een geaarde verbinding en in contact met jouw innerlijk weten, je hogere Zelf.

Je lichaam is één groot informatieveld. Lichtremedies (ook fijn in combinatie met een lichaamsmassage) openen je lichaam voor informatie die nu liefdevolle aandacht en erkenning wil, zodat jij weer een beetje meer van ‘wie-je-in-essentie-werkelijk-BENt’ kunt toegelaten.

Helen van innerlijke pijn met behulp van voorouders

Het lijkt wel alsof in deze tijd van dieper indalend Lichtbewustzijn venijnige wortels in onszelf bloot komen te liggen waar we vroeg of laat over struikelen. Voorouderlijke draadjes kunnen lastig zijn, maar ze bieden ons ook een krachtige hulp bij genezing en heling. Onze oudste (in tijdlijn) voorouders kunnen ons tot hulp zijn in het diepe helingsproces dat zich in ons zelf voltrekt, als wij hen daarom vragen. Je leest hierover in ‘innerlijke pijn en voorouderlijke bloedlijn’, een blog van februari 2019.

 

©Tineke /2013/2017/2018/2019

**Lees ook: Zelfgenezend Vermogen in een Nieuwe Tijd

 

Geverifieerd door ExactMetrics