Genetische Modificatie van Planten – de gevolgen

Genetische modificatie versus vrije biologische landbouw…Welke keuze wordt er gemaakt en waar is die op gebaseerd?  Er zijn ‘voors’, er zijn ‘ik heb geen idee waar het over gaat’ en er zijn heel veel bewuste ’tegens’. Ik wil graag het volgende met je delen omdat je dan wellicht nog beter jouw zienswijze hierover kunt vormen.

Genetische modificatie
Levensenergie

Michael Roads, een voormalige bio-boer uit Australië, schreef een bijzonder boek ‘Door de ogen van Liefde’. Roads kan zijn bewustzijn verbinden met de ‘Geest van de Natuur’. Hij vertelt over de inzichten en ervaringen die hij opdoet tijdens zijn bijzondere reizen met ‘Pan’ – zoals hij deze energie noemt – in hogere bewustzijnsrealiteiten.
Zijn boek maakt de lezer bewust van de verbindingen en de samenhangen tussen mens en natuur en de invloed van onze innerlijke emotionele stabiliteit op onze directe omgeving. Hoe wij – waar wij ook gaan – voortdurend een energiespoor, een energieafdruk achterlaten, hetzij positief, hetzij negatief. Hoe meer wij zelf in balans zijn en in verbinding met de mensen en de natuur om ons heen, hoe meer licht- en levensenergie wij genereren.

Ik geef hiernavolgend een passage weer uit dit boek waarin het verschil in groei omschreven wordt van de nieuwe genetisch gemodificeerde en conventioneel gekweekte gewassen, met gewassen die op een biologische manier worden verbouwd. Roads vraagt in hoeverre deze gm-gewassen invloed hebben op de Geest/Levensenergie van de Natuur.

‘Pan’: “…Alles wat mensen doen heeft invloed op het leven. Iedere persoon op zich; alles is verbonden. Wat voor invloed het op mij heeft, is een vraag die niet te beantwoorden is, omdat er geen ‘mij’ is waar het invloed op kan hebben. Dat wat ik ben is de levensenergie van de Natuur; de Natuur is de uitdrukking van dat wat ik ben.

Zoals je weet, is de Natuur veel meer dan alleen een fysieke expressie. Ik communiceer met jou in termen die jij kunt bevatten, maar je moet nooit vergeten dat ik geen persoon ben, geen Wezen. In de enige woorden die voor jou begrijpelijk zijn, ben ik de Geest van een spirituele Natuur. Echter, in jouw realiteitskader veroorzaakt de genetische modificatie van bepaalde planten en organismen voor voedsel en kleding een disharmonieuze energie voor al het leven op aarde. Er bestaan realiteitskaders waar de genetische modificatie nog veel verder gaat dan die van jullie, maar omdat het allemaal in samenwerking met de Natuur wordt gedaan, brengt het niets dan goeds. Hier hebben jullie nog niet het bewustzijnsniveau bereikt waarin samenwerking met de Natuur zelfs maar wordt overwogen.

Jullie wetenschap is ervan overtuigd dat bewustzijn slechts toebehoort aan bewuste schepsels met een brein. Daarmee wordt dus het hele plantenrijk uitgesloten.
Jullie wetenschap wil de dienst uitmaken, dus worden de planten net zolang bewerkt tot ze voldoen aan de behoefte van een steeds groeiende bevolking.

Ik ben de beweging en groei van de bewuste intelligentie van al het natuurlijke leven op aarde. In die hoedanigheid word ik net zo getroffen door de haat van mensen als door de genetische modificatie van planten. Al het leven wordt nadelig beïnvloed door de negatieve gedachten, de negatieve emoties en de negatieve handelingen van de mensheid. Vrije wil en vrije keus wegen zwaar wanneer ze niet alleen de uitvoerder beïnvloeden, maar het geheel. Zo is het ook met gm-planten.

Om wat voor reden dan ook – de reden is niet belangrijk – de mensheid is de dader, de Natuur en de mensheid samen zijn de ontvangers. Het eerste gevolg is altijd metafysisch. De Natuurgeesten zullen zich terugtrekken uit die gewassen waar de energie ze afstoot of te vijandig voor ze is. Ook al vindt er dus wel biologische groei plaats, er mist een essentiële natuurlijke levensenergie. Dit kan en zal de consument van deze gewassen, zowel mens als dier, op metafysisch niveau beïnvloeden. En deze invloed is negatief…”

Dank dat je de tijd hebt genomen om dit te lezen. Bij mij resoneert het. En bij jou?

Er is zo ontzettend veel gaande momenteel in de wereld wat ons telkens weer uitdaagt om met vallen en opstaan te ontdekken wat de beste keuze is voor het welzijn voor de gehele mensheid en de Aarde. Niet uit zelf-verrijkend winstbejag of ego, maar voor het grootste goed van mens, dier en plantenrijk als bewoners van een gezonde Aarde. Het grootste vraagstuk wellicht van de mensheid nu:  Creëren we Levensenergie voor alle levensvormen inclusief ons zelf en ons nageslacht of zorgen onze keuzes ervoor dat Aarde’s laatste ademtocht nabij is?

Tineke/NatuurlijkBewust

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics