Goede voornemens en creatiekracht

Wensen

Als je alle mensen zou vragen wat hun wens is voor de wereld dan denk ik dat wij allemaal dezelfde diepe wens hebben, namelijk Vrede en harmonie voor elk levend wezen. Als je de beelden van de chaos en het lijden in de wereld ziet voel je je misschien net als ik vaak machteloos en verdrietig of zelfs boos. Je zou willen helpen, al die tranen willen drogen en iedereen die op de vlucht is een veilige haven bezorgen in een vredig thuisland. Vergeleken met hen leven wij  in vrijheid met volop mogelijkheden en kansen. We hoeven ze alleen maar te zien en te grijpen.

Kiezen voor iets waar je gelukkig(er) van wordt is soms heel gemakkelijk en soms erg lastig, maar als het er op aan komt gemakkelijker te realiseren dan de oplossing voor een wereldprobleem. En toch kunnen ook wij ons soms voelen alsof we in 'niemandsland' terecht zijn gekomen. Kunnen we op de vlucht zijn of het gevoel hebben dat er iets aan ons trekt dat ons ervan weerhoudt om de stem van ons hart te volgen. We hebben wensen, we hebben verlangens. Jouw (veelal diepe onbewuste) innerlijke beleving van wie jij BENt vormt jouw zichtbare (belevings)wereld en is bepalend voor de kracht van jouw creatievermogen.  Hoe meer je bent aangesloten op die universele energie van Leven die onvoorwaardelijke liefde en acceptatie is, hoe meer je  een onvoorwaardelijke vrijheid in jezelf  ervaart. En des te gemakkelijker je nieuwe keuzes kunt en durft te maken voor jezelf. 

Misschien is die tegenstelling in de wereld om ons heen wel ten diepste een afspiegeling van de tegenstellingen in ons zelf.  Dan zouden we ons af kunnen vragen: hoe brengen we onze innerlijke uitersten in een liefdevolle eenheid samen? Hoe maken we Heel wat afgescheiden is? Hoe creëer je een nieuwe werkelijkheid voor je zelf, hoe realiseer je dat?

Tekort of overvloed

Heb jij een wens voor je zelf of een voornemen voor de tijd die voor je ligt? Onderzoek dan eens van waaruit die wens ontstaan is. Persoonlijke wensen kunnen voortkomen uit heel verschillende referentiekaders en uitgangspunten. Je kunt willen creëren vanuit een gevoel van tekortkoming en gemis (je voelt je beperkt en onvrij) of vanuit je verbinding met 'Al-Dat-Is' (alles is al aanwezig, je bent vrij om je met wat dan ook te verbinden). Voel je hoeveel meer ruimte dit laatste biedt en dat je in wezen al verbonden bent met alle mogelijkheden?

Ruimte voor verbinding

Wat is creatiekracht, hoe doe ik dat en wat wil ik dan creëren? En als ik dan het mooiste voor mezelf realiteit laat worden, heeft de wereld daar dan wat aan? Heeft die lijdende vluchteling er iets aan dat ik voor mezelf een harmonieuze vrede in mij zelf schep?...... Eenmaal los van al die mentale spinsels en los van 'alles wat niet goed voelt' ontstaat de noodzakelijke ruimte voor verbinding met een diepere waarheid in mijzelf.

Scheppen en creëren associëren wij veelal met ´iets doen´, terwijl er van ons gevraagd wordt ons weer te verbinden met  onze natuurlijke verbindende levensstroom en scheppingskracht van de energie van Vader-Moeder-Leven, de energie van ons hogere Hart.  We zitten duidelijk in een overgangstijd waarin 'doen' langzamerhand meer ruimte maakt voor 'zijn'. Dat waren we tot dusver niet gewend en daarom blokkeert onze wil (van waaruit we gewend waren te handelen) ons nog vaak op veel manieren in onze natuurlijke creatiekracht. Ik word me steeds meer bewust van de effecten van dit hardnekkig mechanisme in mijzelf. 

Het is zo belangrijk nu om zorg te dragen voor ruimte en innerlijke stilte in je zelf. Je kunt een fijn zithoekje voor jezelf creëren of je zoekt de stilte van de natuur. Zie het als een (gegronde) geestverruimende activiteit in plaats van  'niets doen'.  Zelfs als je je vast voelt zitten in een ongewenste situatie is het mogelijk om op deze manier iets te creëren waar je hart blijer van wordt. Accepteer eerst de situatie zoals die nu is en laat het dan innerlijk los. Voel liefde voor jezelf, láat de dingen en wees alert op wat er naar je toekomt.  Deze energie zorgt ervoor dat je rijkere mogelijkheden naar je toe trekt.

…De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn. Dat is niet íets doen´, maar ´iets laten´, iets loslaten (je plannen, verwachtingen, overtuigingen). Dit is een daad van openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je eigen, in dualiteit gevangen denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen…
…Probeer niet te creëren vanuit een defensieve houding van ´het moet anders, het kan beter´, maar creëer vanuit liefde en zelfacceptatie: voel je eigen energie, voel hoe mooi en oprecht je bent, nú al. Dat is alles. Creëren is het licht in jezelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in jouw psychische én materiële werkelijkheid.

uit: 'Gesprekken met Jeshua', Pamela Kribbe

Draagvlak van co-creatie

Co-creatieCreëren vanuit Liefde en zelfacceptatie van het licht en het donker in ons zelf.  De Ik BEN-energie in ons allen creëert een nieuwe werkelijkheid...Hart vindt Hart…Licht vindt Licht… Liefde vindt Liefde…..samenwerking…. Eén in verscheidenheid.

Als wij nou eens vanuit díe energie ons leven gaan vormgeven... Hoe meer mensen die eenheid in zichzelf vinden, hoe groter de collectieve draagkracht voor iedereen die deze stap wil maken. In alle lagen van alle bevolkingen, wereldleiders en burgers, mannen en vrouwen, machthebbers en onderdrukten.... zich op deze manier verspreidend in de wereld en overal waar het wortelt en verankert een realiteit van harmonie creërend waar niemand voor hoeft te vluchten. Laten we het dicht bij ons zelf houden en de grootsheid in ons Zelf en in elkaar erkennen en omarmen.

Ik ben er van overtuigd dat wij samen de wereld kunnen veranderen door keuzes te maken waar ons hart blij van wordt. Laten we elkaar inspireren!  (Over ´doen´ gesproken…..)

Ik wens je een heel blij nieuw jaar in de grootsheid die jij BENt!

Tineke

2 gedachten over “Goede voornemens en creatiekracht”

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics