Healing Arts

logo Healing ArtsVloeibaar Licht

Deze therapie spreekt het zelfgenezend vermogen aan door een proces van bewustwording: door te voelen, door lichaamsbewustzijn en door gronding.
De Healing Arts Therapie staat als therapievorm op zichzelf, maar vormt ook een uitstekende aanvullende therapie op de reguliere behandelwijze en/of en andere vormen van complementaire geneeskunde.

Zowel tijdens consulten als bij de workshops en meditatiebijeenkomsten zijn deze lichtfrequenties een krachtige ondersteuning om ons bewustzijn en ons hart te openen voor wat in ons leeft. Healing Arts is een krachtige methode en middel dat je helpt de verbinding met jezelf en je innerlijke (licht)kracht te herstellen. (Over het verschil tussen Healing Arts Lichtfrequenties en Bach bloesemremedies lees je hier.)

Ons lichaam als informatieveld
Het menselijk lichaam kun je zien als een informatieveld waarin alle informatie van dit leven en alle voorgaande levens is opgeslagen. Onverwerkte trauma’s uit vorige levens of uit je kindertijd werken door in het nu en bepalen hoe je reageert op situaties. (Als je bijvoorbeeld in je kindertijd uitgelachen bent omdat je dingen gezegd hebt die voor jou heel waar waren, dan is het zeer waarschijnlijk dat je op latere leeftijd veel voorzichtiger bent om dingen onder woorden te brengen en voor jezelf op te komen.)
Deze informatie is opgeslagen in de cellen van je botten, bloed, zenuwstelsel, organen en in je DNA-structuur. Ons dagbewustzijn probeert oude pijn niet te voelen door de aandacht en de adem uit een bepaald gebied weg te houden en op deze manier maar ten dele ons lichaam te bewonen. Dan ben je niet gegrond. Ook heel fijne ervaringen uit andere tijdwerkelijkheden/dimensies kunnen je het gevoel geven dat het niet fijn is om in een menselijk lichaam te wonen, waardoor een deel van jou niet in je lichaam is. Dit zijn vaak onbewuste mechanismen, die kunnen leiden tot allerhande lichamelijke of psychische klachten. Het besef dat jijzelf de sleutel bent om iets aan het probleem te doen, brengt je bij de Healing Arts Therapie.

Je wordt ondersteund om via het lichaam en het eigen (onder)bewustzijn informatie te genereren en een proces van zelfgenezing op gang te brengen. Liefde voor het Zelf en bewustzijnsgroei vinden plaats op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

De werking
Lichttrilling is het werkzame bestanddeel dat is opgeslagen in de vloeistof van de Healing Arts Liquid Light Frequencies. Lichtfrequenties zijn informatievelden. De drager van informatie is water en daarnaast brandewijn als conserveermiddel (11% alcohol).

Licht genereert zelfgenezing
De lichttrilling van een Healing Arts flesje activeert licht als bron van zelfgenezing en werkt op de fijnstoffelijke lichamen: de emotionele, mentale en spirituele lichamen. Deze sturen het fysieke lichaam aan. Daarnaast heeft het fysieke lichaam een eigen intelligentie die wij lichaamsintelligentie noemen. Deze lichaamsintelligentie is aangesloten op ons Bron-bewustzijn. Ons DNA is een representant van dit lichaamsbewustzijn. Het is zuiver en eerlijk en de informatie wordt niet gekleurd door emoties. De lichaamsintelligentie praat met ons via gevoel en intuïtie. Veel mensen moeten opnieuw leren met het lichaamsgevoel te communiceren omdat zij dit in hun kindertijd zijn gaan onderdrukken.

De Lichtfrequenties herstellen de verbinding met onze lichaamsintelligentie; gevoel en intuïtie worden sterker en vergroten onze zelfsturing en mogelijkheid tot zelfgenezing. Ze versterken de verbinding met ons Bronbewustzijn, het Hoger Zelf en andere zelven. Dit geeft groei in bewustzijn en inzicht in het grote geheel en opent je voor meer liefde voor jezelf en voor anderen.

Kleur en lichtgeometrie
Wij bestaan in fijnstoffelijke vorm uit een aaneenschakeling van lichtenergieën in allerlei kleuren en gradaties van kleuren, plasma velden, geometrische vormen en trillingsfrequenties. Iedere lichttrilling is een drager van informatie en geeft impulsen aan ons bewustzijn. Iedere lichttrilling draagt ook een bepaalde kwaliteit van liefde en geeft een impuls aan ons gevoel waarvan ons hart het centrum is. Ieder flesje Healing Arts draagt of vertegenwoordigt een bepaald trillingsveld van liefde en bewustzijn. Als jij je aangetrokken voelt tot dit bepaalde flesje, dan betekent het dat jouw Hoger Zelf of jouw lichaamsintelligentie jou de signalen geeft dat jij toe bent om in jezelf die lichttrilling te activeren die dit flesje vertegenwoordigt.

Herschrijven van wie je bent
Je kunt naar emotionele en mentale blokkades kijken als energetische stagnaties, de energie stroomt niet door in een bepaald lichaamsgebied. Wanneer wij openstaan voor de reden van een stagnatie en voldoende liefde voor onszelf voelen om de emotionele pijn die daar soms al levens lang opgeslagen ligt te doorvoelen, dan kunnen wij dat lichaamsgebied overschrijven met onze ervaring in het nu. De Healing Arts lichtfrequenties geven zowel het bewustzijn als het liefdesveld dat nodig is voor herschrijving. Zij hebben een directe werking op de doorstroming van alle lichtkanalen en de trillingsfrequentie ervan. De inname van lichtdruppels draagt bij aan een diepere healing en helpt om de nieuwe informatie veel sneller in het fysieke lichaam te integreren, zodat je deze nieuwe energie ook kunt leven. Hoe hoger jouw lichtveld trilt, hoe meer licht er door je velden stroomt. De lichtfrequenties helpen je je lichttrilling te verhogen, nieuwe lichtvelden aan te zetten en verstoringen op te lossen. Iedere verandering in jouw lichttrilling heeft een effect op je bewustzijn van wie jij bent en je relatie tot het grotere geheel. Zelfgenezing is een logisch gevolg van inzicht en grotere liefde voor wie jij in essentie bent.
Dit alles draagt ertoe bij dat je meer en meer vanuit je kern gaat leven en wordt wie je in essentie bent.

Kristallen schedels
De Lichtfrequenties van de Healing Arts hebben bijzondere overeenkomsten met de werking van de kristallen schedels. Kristal, en in het bijzonder kristallen schedels, activeren informatie in de aurische of energetische structuur van de mens, waardoor er een sluimerende bewustzijnsherinnering wordt wakker gemaakt. Deze informatie overstijgt het 3D bewustzijn en omvat de 15 dimensies van deze tijdmatrix en het overstijgende holografische veld van Eenheid. Het kan worden geactiveerd in het celgeheugen van het menselijk lichaam zodat wij groeien van wereldburger naar galactisch burger naar universeel mens-zijn.

Multidimensioneel werken
Steeds meer mensen voelen zich intuïtief aangetrokken door de Healing Arts therapie en de lichtremedies omdat zij ervaringen hebben die de dagelijkse werkelijkheid overschrijden. Bijvoorbeeld door heldere dromen of via bewustzijn van astrale reizen die het fijnstoffelijke lichaam tijdens de slaap maakt. Ook via directe waarneming van andere realiteiten komen mensen in aanraking met wezens uit andere dimensies. Bijvoorbeeld aardse fijnstoffelijke wezens zoals kabouters, elfen, gnomen, elementalen en draken.
Of buitenaardse (licht)wezens zoals engelen, opgestegen meesters en wezens van andere planeten. De meeste zijn liefdevol en dienstbaar aan mens en aarde, maar er zijn ook wezens met andere intenties waar mensen soms onbedoeld verstrikt in raken. Omdat de andere werkelijkheden nog steeds ontkend worden in het dagelijkse leven door de omgeving en de media, is het belangrijk om ondersteund te worden door iemand die thuis is in al deze velden. Een HA therapeut is getraind om met al deze velden te werken en een cliënt te helpen de overstap te maken van het driedimensionale naar het multidimensionale. De therapeut helpt in het hier en nu alle parallelle werkelijkheden weer samen te brengen in een gegrond en liefdevol bestaan.

Tijdens consulten en in de workshops van NatuurlijkBewust staan de lichtremedies vrij tot ieders beschikking.

Meer over de totstandkoming, het gebruik en de werking van de lichtfrequenties lees je hier.

Op de website van Healing Arts vind je alle therapeuten en kun je zoeken op specialisatie: kinderen, zwangeren, volwassenen, stervensbegeleiding, sterrenafkomst en buitenaardse energie.

 

Geverifieerd door ExactMetrics