Heilige Geometrie

heilige geometrie 2Geometrie van de Schepping

Alles wat geschapen is en voortdurend geschapen wordt is constant in beweging en kan zich verplaatsen volgens bepaalde (energie)patronen. Geluid, muziek, lichtfrequenties verspreiden hun geluid c.q. licht in golfpatronen. De energie om ons heen bestaat uit verschillende bewustzijnsvelden met hun eigen energiepatroon (= trillingsfrequentie) en eigen unieke geometrische vorm.

Naast de driehoek, vierkant en cirkel, onderscheiden we vijf bewustzijnsvormen die we Platonische lichamen noemen. Deze vind je in vele levensvormen terug:

geometrie

tetraëder  hexaëder   octaëder   dodecaëder  icosaëder

In ‘Inwijding’ (E. Haich) vind je een bijzondere uitleg over de betekenis van de platonische lichamen als ‘de aangezichten Gods’.

Heilige Geometrie 

zonnebloem1Heilige geometrie is de geometrie (het energiepatroon) als drager van alles dat geschapen is. Het is de goddelijke structuur (universele wetmatigheden en samenhangen) in alles. Daarbij komen vormen als de 5 platonische lichamen (kubus, cirkel, enz.), de levensbloem en de gulden snede als eerste naar voren. Zij bezitten dus de draagkracht van al wat in de ons omringende schepping, in de natuur, voorkomt en van daaruit leeft en groeit.

Door onze verre voorouders werd het ook wel ‘de taal van het Licht’ genoemd. Alomvattend Bewustzijn maakt gebruik van deze taal om zich te bewegen tussen de verschillende werkelijkheden van Schepping.

bloem davidssterDrunvalo Melchizedek vertelt o.a. in zijn boeken ‘Geometrie van de schepping’ (twee delen) over de Merkaba en over de heilige geometrie, de geometrische blauwdruk van waaruit alles wat leeft is opgebouwd. Door het lezen van dit boek krijg je meer inzicht in bewustzijnsvelden, de werking van energieën en de invloed van jouw bewustzijnsveld op het grote geheel.flower of life

zonnewendeMetatron (via James Tyberonn):

De Aarde, het universum en ook de kosmos zijn opgebouwd uit levende, bewuste energie. En die bewuste energie bestaat uit geometrie, licht en elektromagnetisme.
De aarde is multidimensionaal, net als wij mensen dat zijn. De Heilige Geometrie is de onderliggende mozaïek van alle dimensies.

De filosoof Plato beschreef ooit de Aarde als van een afstand lijkend op een twaalfzijdige bal. Hij verwees hiermee naar de dodecaëder, het rastercomplex dat onze planeet omspant.

geometrie metatron enz

Het energiepatroon van ons bewustzijnsveld (opgebouwd uit piramide-achtige vormen) ontwikkelt zich tot de zogenaamde Merkaba en expandeert vervolgens tot de Merkivah en verder.

toroidal field

Naarmate onze fysieke trilling verhoogt (doordat wij groeien in Liefde), dus naar mate onze ware Aard(=Lichtbewustzijn) in ons lichaam indaalt en fysieke energieën in balans komen, groeit onze Merkaba naar een evenwichtig patroon. Een zespuntige ster, opgebouwd uit twee piramides met een driehoekige basis (tetraëders) die tot halverwege in elkaar zijn geschoven; vertegenwoordigend de aarde energie en de kosmische- of zonne-energie.  Het duale in zich dragend, het mannelijke en vrouwelijke veld werken door elkaar heen.

©Tineke

 

 

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics