Hemels Licht in Aarde donker

- Ter ere van de Genezer in mij zelf - 

Storm

Het is een donkere bewolkte decemberdag, waarop ik al vroeg in de middag een kaars aansteek. Het stormt hier binnen. Gedachten heen en weer, over en weer, elkaar tegensprekend, kritische stemmen op alles wat ik doe, of liever gezegd op wat ik niet doe en eigenlijk volgens de mening van die innerlijke criticus juist wel allang had moeten of zou moeten doen. Ik heb het koud en ik word die ochtend wakker met koorts.

Het voel alsof er een oorlog woedt in m’n lichaam. Een stem die in een koortsige stroom komt bovendrijven beweert dat ik een totale mislukking ben. Het gevoel is zwaar en lijkt diep aan me gekleefd te zitten. En ik besef ineens hoe schadelijk dit wel moet zijn voor mijn fysieke lichaam. Hoelang draag ik die innerlijke criticus al in mij? In hoeverre was en is deze stem een voedingsbodem voor toxines, pathogenen en bacteriën die mijn lichaam ziek maakten? 

Ik ga er eens voor zitten om die kritische stemmen onvoorwaardelijk alle ruimte te geven. Emotioneel zwaar voelen die woorden allemaal, maar toch blijf ik in een soort van rustige afstemming. Omdat er een andere, sterkere stem is die zegt: "het is goed, dit is een tijd van heling… vertrouw en geef het de ruimte". Het voelt krachtig om met een open hart te luisteren naar hetgeen gezien en gehoord wil worden. Dan geef ik het te kennen dat het klaar is nu en dat wanneer ze hun 'mond' weer opendoen er alleen maar bevestigende, inspirerende en bemoedigende woorden en gedachten komen.

Ik zie een gelijkenis met de stormen die momenteel op wereldniveau woeden. De tegenstellingen, de oorlogen, de zelfdestructie en het (zelfopgelegde) lijden, de toenemende toxiciteit en de gevolgen hiervan voor onze gezondheid en voor deze wereld zijn in alles te herkennen. Ik besef dat het eigenlijk een wonder mag heten dat wij dit alles tot nu overleefd hebben. 

Giftige 3D-matrix

Wanneer ik lees (Brain Saver-Medical Medium*) hoe onze neuronen in de hersenen voortdurend beïnvloed worden door alles wat maar toxisch is, en dat dit ons mentaal/emotioneel functioneren beïnvloedt, dan besef ik hoe wij mensen geïnfecteerd geraakt zijn - en het bewustzijn van onze ware Zelf uit het oog verloren - door een matrix van toxische 3D realiteit. Dan wordt het me ineens helder waaruit dat 3D web waarin we verstrikt geraakt zijn, onder andere bestaat en hoe het werkt. We dragen het in ons lichaam, handelen van daaruit, we spreken, we reageren, we denken zelfs vanuit deze mistige toestand. Het werd lastig om ons onze ware Aard en onze Heelheid te herinneren, laat staan er naar te leven. 

De sporenelementen in de ruimte, de sporenelementen in ons lichaam en in ons brein die zorgen voor verbinding, dragen de essentie van eenheid en licht in zich. Toxines zorgen voor een verlies van sporenelementen, dus voor een vermindering van heldere communicatie tussen de neurons in alle levende cellen op macro- en microniveau.

Innerlijke genezer

Het goede nieuws is gelukkig dat het Licht ‘dat in alles is’ niet werkelijk verdwenen is. Het is alom tegenwoordig, alles is opgebouwd uit Licht, inclusief ikzelf/mijn lichaam en mijn DNA. Het Licht in mij is niet verdwenen. Het genezende Licht van de planeet Aarde is niet verdwenen. De 'innerlijke genezer' is niet verdwenen. Door ons er bewust van te worden kunnen we het activeren en dieper integreren in ons menselijk bewustzijn, ons dagelijkse leven en in ons fysieke lichaam.

Diezelfde Aarde, die hier nu zo gebukt onder lijkt te gaan, draagt nog steeds een helende energie in zich. Ze draagt leven en heling in zich en nodigt ons uit om een diepere verbinding met haar en haar helende energie in onszelf aan te gaan. Niet alleen energetisch transformeert ze alle zwaarte die ik van me af laat glijden, ook helende vruchten, kruiden en groenten die zij voortbrengt, bevatten reinigende lichtdeeltjes die de mist in mijn lichaam verdrijven en mijn innerlijk Licht versterken en bekrachtigen. 

Wij mensen mogen weer leren te onderscheiden waar onze ziel behoefte aan heeft, wat ons lichaam nodig heeft en wat ons hart nodig heeft om te genezen van de zwaarte van het verleden.

Hoewel het een donkere bewolkte dag is, schijnt er vandaag een zon boven mijn hoofd. Ik zie het met mijn innerlijk oog en voel haar lichtstralen mijn lichaam en vooral mijn hart verlichten. Het transformeert en overstijgt de donkere energie van oorlog en strijd die ik de afgelopen week in mijzelf bewust werd. Die zon voelt veilig, beschermend en activerend, als een vertrouwde gids.

Ik vraag om begeleiding van mijn hogere Zelf in het leren herkennen en onderscheiden hoe ik me temidden van deze energetische storm van tegenstellingen en oorlogsgeweld staande kan houden.

Voor mijn innerlijk oog laat mijn hogere Zelf mij die momenten in mijn leven zien die op mij een aanzienlijke impact hadden. Al die belangrijke momenten hebben mijn hart en mijn bewustzijn geopend voor een dieper besef deel uit te maken van een Alles overstijgend Licht- en Liefdebewustzijn.

Ik voel dankbaarheid en de volheid van de betekenis van wat achter me ligt. Ik zie nu de aanwezigheid van die innerlijke Zon in al die ervaringen. Het brengt mij in een nog diepere stilte. Ik zie ook die helende reis die nog niet ten einde is, maar die me nu in dit belangrijke tijdsmoment uitnodigt om een belangrijke volgende stap te nemen.

Overgave en Opening

Er is namelijk al wekenlang een dringende innerlijke energie die me lijkt te roepen, ik voel het heel fysiek, alsof mijn Hart roept. De ervaring tijdens een Sophia meditatie was intens. De lichtstroom van mijn Hogere Zelf in mijn hart en in mijn lichaamscellen nam toe en was dagen daarna nog voelbaar. Met een intuïtieve kristal- en kaartlegging werd mijn innerlijk- en collectief proces zichtbaar: Rise of The Divine Feminine, Loslaten van oud zeer, en Innerlijke Vrede. De zware energetische zwaartekracht begint te vervagen. Zowel in mij als in het werelds bewustzijn.

Hoewel mijn lichaam (nog) niet is genezen van de reuma weet ik dat tijdens mijn helende reis in mij iets in gang is gezet dat naar een dieper bewustzijn van ware Heelheid leidt. De toenemende Liefde en lichtbewustzijn (integratie van het Hoger Zelf) in mijn hart wierp z’n licht op veel donkere onbewuste delen in mij. Het leidde me dwars door donkerte heen en liet mij deze week de oorlog zien die in mijn systeem heel fysiek woedt. Verzoening met de goddelijke Heelheid in mij zelf blijkt een proces te zijn - stapje voor stapje - dat gelijk opgaat met het openen van mijn hart voor de Heelheid die ik al ben.

Dit bewustzijn daalt op deze dag dieper in dan ooit tevoren en wanneer mijn hoofd zich buigt voor de zachtheid van mijn hart ervaar ik voor het eerst hoe volledige overgave voelt. Overgave en opening vinden op hetzelfde moment plaats, merk ik. Het is geen lineair gebeuren. En tegelijkertijd zie ik links en rechts naast/achter mij wat me tot nu toe tegenhield. Alle weerstanden, uitvluchten, alle ja-maars buigen samen met mij hun hoofd. In respect en eerbied voor de goddelijkheid in mij. “Yes Thank You, I Accept, I Receive”

Niets of niemand had mij kunnen geven wat de stilte van vandaag me gaf. Het voelt groots, Licht en Liefde tegelijk, als een multidimensionaal gebeuren, waarin mijn hemelse Licht nog dieper indaalt in fysiek Aardebewustzijn en als een helende golf van Compassie ver voorbij dit leven reikt.

 

*Medical Medium Brain Saver en Brain Saver Protocols, Cleanses & Recipes.  Twee essentiële boeken over ons meest complexe orgaan - de hersenen - gaan diep in op de hersen gerelateerde symptomen en aandoeningen. Brain Saver onthult de oorzaak van meer dan 100 hersen- en zenuwstelsel-gerelateerde symptomen, ziekten en aandoeningen; Brain Saver Protocols & Recipes over hoe je kunt genezen (inclusief reiniging, recepten, protocollen voor supplementen en nog veel meer).

 

"...Ik sta toe dat het onuitsprekelijke mysterie van deze goddelijkheid in mij zowel de stilte als de alles overheersende stem is die ik zoek en waarin ik mijn toevlucht vind..."

(The Sophia Code-Isis initiatie)

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics