Integratie Oud en Nieuw

Een nieuwe Jij!

Mooi Mens uit Licht, mijn wens voor jou is dat je jezelf nu open stelt voor die ongekende ruimte in je zelf.
Dat elke dag en elk moment van het nieuwe jaar moge bijdragen aan integratie en éénwording van de Mens en de God in Jou!

Onderstaand blog is blijvend actueel, dus trek je niets aan van de jaartallen die erin genoemd worden. We blijven ons ontwikkelen, blijven evolueren en groeien in bewustzijn van de Liefde die wij van oorsprong zijn.

Verwachting

Een jaar geleden schreef ik over 2016 als een jaar van voltooiing (een 'negen-jaar') dat plaats maakte voor 2017, een 'één-jaar', waarin we eindelijk mogen oogsten waar we al zo lang naar toe ‘gewerkt’ hebben. Wow…. Opwinding over wat zou komen….

(Be)Leven

Terugkijkend vraag ik me af welk nieuws 2017 me bracht.  Al gauw kom ik tot het besef dat het eerder een jaar van integratie was van een verscheidenheid aan ervaringen in mijn innerlijke en uiterlijke belevingswereld. Van het letterlijk beleven van alles waar ik deel van ben, gewoon zonder er bepaalde (kritische) gedachten over te hebben of het goed of niet goed was, of ik er iets mee moest of dat het me iets te zeggen had. Het gaf een bepaalde mate van rust en het gaf me ruimte.
Familie, hartsverbindingen, relatie, natuur, zon, wind en regen… zomaar een ontmoeting met een ander levend wezen, gewoon maar zijn… blij zijn…. verbonden voelen.. af en toe verdrietig zijn…. pijnlijk geraakt worden, boos zijn… compassie… begrip… verwarring...inzicht… En dit alles leek ik dit jaar intenser te ervaren. 

Verheffende inspirerende ervaringen als ook de boosheid en verdriet om de pijn van de wereld om me heen, het is zoals het is. Ik hoef er niks mee, ik hoef de oplossing of het hoe en waarom niet te weten. Het geeft  op een bepaalde manier rust.  Ja, ik ben blij en eigenlijk wel dankbaar voor alle ervaringen van het (soms lastige) mens-zijn. Het doet me des te sterker ook dat andere Zijnsaspect ervaren dat als een immer aanwezige draagkracht voor al mijn aardse woelige wateren voortdurend beschikbaar is.

Nieuwe behuizing

Onlangs droomde ik voor de zoveelste keer over het nieuwe huis dat ik was gaan bewonen. De laatste keer dat ik er in mijn droom was, is al weer een tijdje geleden. Toen waren de mooiste en grootste ruimtes grotendeels leeg en niet in gebruik, wachtend op een toekomstige algehele renovatie. Maar deze keer zag het er anders uit en voelde het anders. Blijkbaar bewoon ik nu het hele huis, ook de grote mooie kamers die bij mijn laatste bezoek nog niet gebruikt werden. Leefruimte waarvan ik dacht dat het nog moest worden verbouwd en aangepast, maakt inmiddels als vanzelfsprekend deel uit van mijn woonbeleving. Ik was zeer verbaasd ‘Goh… dat is waar ook…. Dat moest nog verbouwd worden.. wanneer is dat dan gedaan? Ik heb niet bewust de verbouwing meegemaakt, dat wil zeggen, heb niet gedroomd dat de boel verbouwd werd.

Nee, ik verzin dit echt niet. Dit huis met onbewoonde mooie vertrekken was een repeterende droom die ik gedurende een niet te plaatsen tijdsbestek had. Wat symbolisch eigenlijk voor het afgelopen jaar. En wat een mooi inzicht, maar vooral wat een mooie bevestiging krijg ik hier, terugkijkend naar 2017. Ongemerkt heeft iets nieuws mijn huis betrokken. Als vanzelfsprekend, omdat mijn huis er klaar voor is. 

Dragende Kracht

Draagkracht.. Het was tijdens de lichtklankmeditaties van afgelopen jaar een belangrijk punt van aandacht. Draagkracht van en voor alles wie en wat we zijn. Voor ons als menselijk persoontje en eveneens daar aan voorbij. Draagkracht om mens te kunnen zijn en bovenal draagkracht voor het wezen van Licht dat ieder op zijn eigen unieke wijze belichaamt.

We konden de draagkracht van dat wezenlijke Licht voelen door ons te verbinden met moeder Aarde: door onze ademhaling te verbinden met háár ademhaling, één te worden met haar in- en uitademing, één hartenklop…. Wij wèrden Aarde, en voelden ten diepste ons lichaam als een deel van die Moeder. Ieder besefte en kon soms voor het eerst werkelijk ervaren wat draagkracht voor haar/hem eigenlijk betekent.
Voor velen was het een openbaring om hun wezenlijke essentie van Licht pas goed te kunnen ervaren in deze gegronde eenheid.

Goddelijke Ruimte 

Mooi Mens, mens uit Licht, vanuit mijn menselijke hart en vanuit mijn Hogere Hart wens ik jou toe dat je jezelf nu open durft te stellen voor die onontdekte ruimten in je zelf.
Dat elke dag en elk moment van 2018 moge bijdragen aan integratie en éénwording van de Mens en de God in Jou!

In Liefde en Licht,

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics