Internationale Vrouwendag

Vandaag niet alleen voor vrouwen!

Erwin Olaf naar Rodin

 • Zolang vrouwen belemmerd worden in hun ontwikkeling, vrouwen te maken hebben met geweld en onderdrukking, vrouwen beknot worden in hun vrijheid, zolang zullen mannen hun eigen pijn blijven voeden. 

Zolang wij de energie van ons hart blijven onderdrukken, zolang zal pijn onze acties en re-acties blijven bepalen.

Een Nieuw Bewustzijn

In deze tijd realiseren wij ons dat mannen én vrouwen pas tot volledige bloei komen in een vrije, elkaar ondersteunende en bekrachtigende samenwerking. Wij zullen elkaars en onze eigen zijnskracht (er)kennen en in wederzijds respect en gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. 

Vrouwen en mannen, wij willen allemaal een bewustere wereld waarin eenheid en liefde de basis zijn, en doen niet meer mee aan die spelletjes van macht en afhankelijkheid. Laten we diep in onszelf kijken en ons ervan bewust worden waarom en wanneer we nog vanuit die collectieve pijn reageren. Weet dat in jou zelf beide energieën in balans willen zijn en dat de 'man' en de 'vrouw' in jou niet een alleenrecht hoeven te bevechten. Laten we onze pijn niet meer projecteren op elkaar, maar laten we het erkennen en helen. Slechts door ogen van liefde herkennen we de pijn van hen die nog in de vicieuze cirkel van macht/onmacht gevangen zitten, zoals wij zelf zo lange tijd waren. Laten we onze oude patronen en overtuigingen naar een nieuw bewustzijn brengen door begrip en liefde voor onszelf. Laten we elkaar inspireren tot eenheid!

De energie van een nieuw tijdperk van Eenheid en gelijkwaardigheid is nu volop aanwezig. We noemen dit nieuwe bewustzijn Christusbewustzijn. Het is geen nieuwe religieuze stroming, maar een hoger bewustzijn van Liefde en Eenheid en besef van wie wij allen werkelijk zijn. Deze energie is zowel mannelijk als vrouwelijk, Vader-Moeder-Leven. Licht van de Bron dat alles wat leeft vorm en adem geeft. Wij zijn zowel de Vader als de Moeder, zowel de Man als de Vrouw, de Gnosis en de Sophia. Wij zijn Liefde. Dat BEN jíj.

Samenwerking Hart en Ego

Nog niet iedereen stemt zich daarop af en kies daar voor, maar uiteindelijk groeien we allemaal naar deze lichtere werkelijkheid. Iedereen komt in zichzelf vroeg of laat dat gehakketak tussen hart ego tegen. Gevoel en verstand, intuïtie en ratio, vrouwelijke en mannelijke energie. Terwijl we eeuwen vertrouwd hebben op ons ego (mannelijk) als een veilig controlemechanisme, mogen we nu leren vertrouwen op de wijsheid van ons hart (vrouwelijk). Het vrouwelijke en mannelijke zijn dan in een verbindende eenheid in onszelf.

Laten we ruimte creëren voor de energie van ons hart dat geen beschermende maskers nodig heeft, maar dat groeit in kracht naarmate we het ruimte geven in ons dagelijkse leven als Mens van de Nieuwe Tijd.

Tineke©

Lees ook:  vrouwelijke energie  (de energie van het hart) in onszelf en de wereld om ons heen. 

 • De Internationale vrouwendag is een herdenking van de eerste staking van vrouwen die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York, en was gericht tegen kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en voor een 8-urige werkdag en vrouwenkiesrecht)

5 gedachten over “Internationale Vrouwendag”

 1. En wat dan met mensen die zich geen man, vrouw, of alletwee voelen.
  Ik denk dat als het om eenheidsbewustzijn gaat en we zien dat we alle facetten in ons hebben, het misschien wel belangrijk is een wereld mensdag te hebben en alle vakjes los te laten.
  Als we elkaar zien als mens, niet als man vrouw,wit, zwart en alles daartussen in, maar gewoon als mens, gaan we heel anders kijken.

  Beantwoorden
  • Ben ik helemaal met je eens, we hebben beide energieen in ons en het gaat er om dat we die in balans brengen. Vrouwelijke energie is niet slechts gebonden aan vrouwen en mannelijke energie niet alleen aan mannen. Wij zijn beide.

   Beantwoorden
 2. Gun binnen een huwelijk de vrouw de vrijheid om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen en u zult als man goed beloond worden. De man wordt namelijk beloond met 12 jaar partneralimentatie omdat de vrouw door de rechter wordt vrijgesteld van betaald werk.
  Het door u, Tineke, is een prachtig verhaal, echter is de praktijk niet zo rooskleurig, de huidige maatschappij is er namelijk totaal niet op ingesteld.
  Vrouwen, als jullie je zo graag willen ontwikkelen, neem dan ook de verantwoording als er een einde komt aan het huwelijk. Helaas zijn ze dan niet thuis en blijven afhankelijk zijn van de werkende man, omdat het nu eenmaal kan.
  En nee, de vrouw in kwestie is niet gestopt met werk om voor de kinderen te zorgen, echter puur en alleen om zich te ontwikkelen. En nu zorg ik volledig voor 1 kind en de ander op een 50-50% basis. tesamen met een 40 urige werkweek.
  ik wens u nog veel plezier in uw werkelijkheid. De juridische is een totaal andere.

  Beantwoorden
  • Beste Arreslee, Ik begrijp je gevoel vast te zitten in en vast te zitten aan iets dat je niet meer wilt. Ja, als er wettelijke juridische regels bij betrokken zijn dan kun je die niet veranderen. Het enige dat je wél kunt veranderen is hoe je omgaat met deze situatie en met alle emoties en gevoelens van dien. Je wilt verder met je leven en je oude leven lijkt nog teveel aan je trekken om dit werkelijk mogelijk te maken. Die juridische regels kunnen dan wel werkelijkheid van de dag zijn, een andere werkelijkheid is die welke jij zelf vorm geeft en die in jouzelf leeft. In hoeverre laat jij je belemmeren door deze situatie? Voel jij je slachtoffer en verliezer of vrij en krachtig om een gelukkige toekomst te creëren samen met je kinderen?
   Waarom bevrijd jij jezelf niet van overtuigingen of gedachten van tekort of onrecht? Dan kun je het overstijgen en loslaten namelijk. Dan zijn die juridische regels er nog wel, maar dan belemmeren ze jou niet langer. Kun je in liefde kijken naar je zelf? Kun je in liefde kijken naar de jaren die achter je liggen, de jaren die jullie samen hadden en naar wie je was in al die jaren? Wat heb je geleerd over jezelf?
   Het heeft geen zin jezelf iets te verwijten, het heeft geen zin die ander iets te verwijten. Het is gegaan zoals het ging en jullie hebben er beiden iets van geleerd over jezelf… tenminste als je heel eerlijk naar binnen kunt kijken. Blijf niet in wrok of verbittering en boosheid. Je hebt het niet verdiend, net zo min als die ander. Zou zij niet net als jij het liefst onafhankelijk verder willen? Misschien werkt ze er hard voor op een manier die niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Geloof me, innerlijk werk werpt vele malen meer zijn vruchten af dan tegen wil en dank overleven. Dat geldt voor man en vrouw.
   Blijf niet vastzitten in ‘egospelletjes’ van macht-onmacht en van slachtofferschap. Sta in je kracht, accepteer de nieuwe situatie en sluit je niet af. Sluit je gekwetste hart niet af voor jezelf. Accepteer en respecteer wie je nu bent, accepteer en respecteer haar keuzes.
   Je zult zien dat alles waar je nu nog in vastzit, zich na verloop van tijd oplost naar mate jij een andere werkelijkheid in jezelf creeert.
   Jouw innerlijke beleving van wie jij BENt bepaalt jouw zichtbare (belevings)wereld en is voor een groot deel bepalend voor de kracht van je creatievermogen. Werkelijk waar, het is geen sprookje of zweverige theorie. Zolang je de energie van je hart blijft onderdrukken, zolang zal pijn je acties en re-acties blijven bepalen en blijf je in die verstrikking gevangen. Het zal jou, je kinderen, en de gehele situatie beslist niet ten goede komen.

   “…De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn. Dat is niet íets doen´, maar ´iets laten´, iets loslaten (je plannen, verwachtingen, overtuigingen). Dit is een daad van openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je eigen, in dualiteit gevangen denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen…Creëer vanuit liefde en zelfacceptatie: voel je eigen energie, voel hoe mooi en oprecht je bent, nú al. Dat is alles. Creëren is het licht in jezelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in jouw psychische én materiële werkelijkheid.” (uit: ‘Gesprekken met Jeshua’, Pamela Kribbe)

   Ik wens je van harte een gelukkige harmonieuze toekomst met een open hart.

   Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics