Jij als aardse Engel in 2022

"...In overgave aan die Bron in jezelf..."

Onthechting

Het waren een paar donkere, bewolkte laatste dagen van een veelbewogen jaar. Op klaarlichte dag de kaarsjes en de kerstlichtjes aan… Het had wel wat. Ik was alleen, tijd bestond even niet, eten en drinken stond op een laag pitje en in mijn cocon zocht ik het meest stille in mij zelf. Er was alleen het bewustzijn van mijn ademhaling en ik gaf me over aan een niet te verklaren behoefte om mij van mijzelf en van de verdichting van mijn lichaam los te maken. Verder deed niets er toe en verdwenen zelfs gedachten in een diep weldadig niets.

Ongemerkt gleed ik via die diepe innerlijke stilte voorbij de gewaarwording van mijn lichaam in een staat van ‘awareness’. Een soort van aanschouwelijke toestand van bewust ‘zijn’. Vormeloos en tijdloos, ruimtelijk. En ik keek naar mijzelf, naar mijn menselijke zelf, mijn menselijke lichaam en pijntjes, alsof ik alles in één focus kon ‘zien’, inclusief ‘dat wat ik nog meer ben’, wat niet zichtbaar was. En alles wat ik zag en waarnam had geen invloed op mijn staat van zijn, welke volledig oordeelloos was en onberoerd bleef, zelfs toen er toch een gedachte op plopte.

En dan was daar ineens het gewaar zijn van Liefde en Licht, niet in vorm, maar in voelen.  Een veilige warmte die mijn ‘vormeloze zijn’ volledig vulde terwijl ik mijn fysieke lichaam voelde volstromen met een ongekende zachtheid. En er was meer, ik was meer. Alles wat ik ben… in al die gemanifesteerde vormen van mijn ziel, waar ik me allemaal bewust van was,  alles werd ondergedompeld in een bad van liefde. Ik zou het haast kunnen omschrijven als een goddelijke download of update van bewustzijn.

Die cocon waarin ik twee dagen verkeerde was als een capsule buiten de tijd en in wiens ‘baarmoeder’ iets nieuws ontstond nadat ik me losmaakte van niet meer relevante energieen. Ik gaf me vol vertrouwen over aan een gevoel dat ik haast zou omschrijven als ‘sterven’  terwijl een nieuwe ruimte leek te wachten.  Sterven en opnieuw geboren worden in hetzelfde lichaam, een proces dat gelijk opging.

Uitwisseling

Twee dagen later, nieuwjaarsdag. Ik verschuif mijn bewustzijn naar dat ‘gewaar zijn’ en er komen woorden… van wie komen ze en voor wie zijn ze bestemd? Soms heb ik het gevoel dat ik met jou in gesprek ben, dan weer heb ik het gevoel dat ikzelf word toegesproken door een innerlijk hoger weten, of dat ik mezelf toespreek. Alles is waar en alles vloeit samen in één vloeiende stroom van licht en klanken.

Misschien hoor jij ook de ene keer je innerlijke engel tot je spreken en heb je het andere moment het gevoel dat jij je zelf of mij of iemand anders toespreekt. Alles is er in bewustzijn tegelijkertijd. Lees maar, voel maar, hoor maar…:

 

“...Voor hen die nu loslaten, die weten te ontvangen, voor hen die zich overgeven aan die Bron in zichzelf.

Hallo Engel in menselijke vorm, hallo Engel met menselijk lichaam.... Hallo Engel in mijzelf, hallo Engel, die ik BEN...
Een nieuw jaar, een nieuwe maand, een nieuwe week, een nieuwe dag, telkens weer een nieuwe ademhaling in een nieuw bewustzijn van NU. Het oude bewustzijn is nu nog maar een klein onbetekenend deel van wie jij bent. Je bent gegroeid. Je bent letterlijk lichter en groter geworden. Je bent meer licht gaan uitstralen.

Ik voel dat jij en ik nu communiceren op een andere, verhoogde frequentie in bewustzijn van ons zelf. De zwaarte en verdichting van menselijk lijden en menselijke afgescheidenheid ligt nu echt achter ons. We zijn er aan ontstegen. Het bracht ons tot waar we nu zijn, maar Nu, hier in dit moment en al die toekomstige Nu-momenten, zijn wij ons zoveel meer bewust van het Christuslicht in ons.

En zo wil ik jou ook vanuit mijn eigen licht aanspreken en ik weet dat we resoneren. Ik weet dat jij en ik, dat we allebei gegroeid zijn en een stap gemaakt hebben, dat we allebei dichterbij ons werkelijke Zelf zijn gekomen. En daarom spreek ik jou aan, lieve Engel, medereiziger, compagnon, mede-schepper van een nieuw bewustzijn op aarde.

Laat je tegensputterende ego het maar lekker hoogdravende taal vinden… je bent het kritische stemmetje inmiddels ruimschoots ontstegen, ook al hoor je het af en toe nog. Jouw nieuwe weten is veel groter, krachtiger en vooral veel meer Hart.

Laten we onze krachten bundelen, jij en ik. Jij als engel, ik als engel; laten we onze lichtkrachten bundelen. Dat we elkaar even herinneren aan waar we mee bezig zijn, waar we het voor doen en welke reis we maken. Onze missie, onze grootste kracht, ons hoogste goed en hoogste potentieel.

Dus… waar ligt jouw intentie voor dit nieuwe jaar in dit nieuwe bewustzijn? Waar ligt mijn intentie voor dit nieuwe jaar in dit nieuwe bewustzijn? Hoe kunnen wij onze krachten bundelen?

Dit lichtbewustzijn is wat ons bindt, is wat we allebei nu leven. Hierin geven we vanaf nu ons leven vorm, elk nieuw moment een beetje meer. Van hieruit volgt dat we altijd op de juist plek zijn en zullen we ervaren dat we elkaar op het juiste verrassende moment op de juiste plek ontmoeten.
En op die momenten worden wij ons extra bewust, zullen we ons hart voelen gloeien en voelen we elkaars licht toenemen en steviger verankerd worden in onszelf en op de plek waar we ons bevinden.

Jouw vorm is misschien anders dan die van mij, jouw ontmoetingen zijn misschien anders dan die van mij, maar besef dat jouw unieke weg, jouw unieke straling van het licht dat jij bent, juist voor jou, het allerhoogste, het allerbeste en het allermooiste creëert en de grootste kracht zal genereren in jouzelf. Heling van jezelf als mens, toenemende liefde voor en in jezelf, gefocust op dat licht dat je bent, blijvend gefocust in dit bewustzijn van je engelachtige Zelf, brengt heling voor al wie jij bent in al jouw vormen, in al jouw lichamen, waar dan ook. Besef dat. Besef even hoe groots jij bent, dit engelachtige wezen dat zich in veel vormen manifesteert, iets dat jouw menselijk bewustzijn zich maar nauwelijks kan voorstellen. Jouw licht schijnt vele malen verder dan jij je als persoon kunt voorstellen.

Dus ja… vanuit dit licht spreek ik jou aan. En niet vanuit een menselijk verdicht bewustzijn met  moeilijkheden, worstelingen of lijden. Je zult dit ongetwijfeld nog tegenkomen in je nieuwe zelf, maar weet dat dit momenten van transformatie zijn van oud onbewustzijn dat nog ergens in jou aanwezig is.

Blijf in je lichtbewustzijn, de liefde voor jezelf. Hou van jezelf. Precies zoals je bent, nu. En hou van jezelf precies waar je op dit moment staat. Hou van jezelf. In die liefde creëer je moeiteloos. Liefde en onvoorwaardelijkheid… en laat al het moeten, willen, ergens naar toe willen werken, los. Laat dus ook alles los aan gedachten van ‘er nog niet helemaal zijn’, menselijke gedachten van ‘nog niet goed of klaar genoeg zijn’ of ‘je best te moeten doen’. Hou van jezelf precies zoals je nu bent. Hou van jezelf precies op dit moment waar je staat. HOU VAN JEZELF. Manifesteer en creëer vanuit dit nieuwe bewustzijn van wie jij werkelijk bent, meer van jouw lichte, jouw ‘engel-zelf’.

Voel je hoe licht het nu is en hoe stralend je bent? Hoeveel ruimte er in je lichaam is gekomen en hoeveel ruimte er om je heen is. Voel je hoeveel ruimte je tot je beschikking hebt om liefde te zijn, hoe groot die ruimte is om in liefde te creëren en liefde te ontmoeten?

Ik dank jou! Laten wij elkaar verwelkomen in dit nieuwe licht, in dit nieuwe bewustzijn. Laten we samen gaan. Ieder op onze eigen manier licht brengen in ons zelf en gronden met elke voetstap die we zetten, met elke ademhaling waarmee we dat licht ademen.

Weet je verbonden, ik weet me verbonden met jou, zonder dat ik jou in persoon zie, zonder dat wij elkaar misschien ooit hebben ontmoet. Dat maakt dat het draagvlak en reikwijdte van ons lichtwerk zoveel malen groter is dan wij ons kunnen voorstellen. En zo zijn er heel veel ‘ikken’ en heel veel ‘jouen’…. Miljoenen in Licht verbonden, een groeiende krachtcentrale te midden van donkere wereldse stormen.

Ik groet jou in dit Licht dat gegenereerd wordt door de toenemende Liefde in ons Hart.

Hou van je zelf, prachtige aardse Engel!”

 

Intentie voor 2022

Laat in 2022 je licht schijnen in dit nieuwe bewustzijn, zoals alleen jij dat met jouw unieke licht-imprint kunt doen! Te weten dat we met velen zijn, maakt het gemakkelijker om de focus te houden, en om gecenterd en gegrond in onze Lichtkracht te blijven in elke omstandigheid.

In eenheid,

Tineke jan 2022

 

3 gedachten over “Jij als aardse Engel in 2022”

  1. Lieve Tineke, Wat een prachtige boodschap, dankjewel daarvoor! Wat resoneert dit bij mij, we belichamen
    steeds meer wie we werkelijk zijn, engelen. Door dit te lezen, voel ik gelijk de verbinding versterken tussen al
    die andere lichtbakens hier op Aarde maar ook van buiten de Aarde. Warme hartengroet en veel Liefde voor dit mooie nieuwe jaar!
    Janneke

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics