Kerststemming – ‘Believe Nothing…’

geloof nietsLief medemens,

Even een moment van stilte en bezinning… “Believe Nothing...”

Veel informatie en inspirerende woorden kwamen er tot nu toe tot je. Via diverse websites, Facebookberichten, boeken en wellicht workshops, cursussen en lezingen. Resoneerde het? Kwam het bij je binnen of bleven het mooie woorden en gingen ze langs je heen? Kon je je verbinden met de informatie, met het gevoel dat het bij je opriep? En de volgende dag, en de dag daarna… In hoeverre heeft het je sterker gemaakt, bewuster gemaakt van wie jij bent?

Hoe vaak willen we eigenlijk nog horen vertellen, willen we boeken lezen, cursussen volgen… Hoelang blijven we nog buiten onszelf zoeken naar… kennis…Inspiratie…Bevestiging…Erkenning?

Waarheden van anderen hoeven niet jouw waarheid te zijn. Kun je een onderscheid maken? Kun je van binnen voelen wat waarheid is voor jou? De reactie van je lichaam en het gevoel dat die informatie diep van binnen bij je oproept, is jouw referentiekader.
Door te luisteren naar anderen, hun verhalen te lezen en te horen, en vooral bij jezelf voelen of het voor jou wel of niet klopt, kun je jouw eigen waarheid vormen en ontdekken… en weer herontdekken…en opnieuw herontdekken….
Naarmate je bewustzijn groeit, zal je waarheid er anders uitzien. Je waarheid van gisteren is een kleiner deel van je waarheid van vandaag. En zo groeien we dankzij een proces van kennis opdoen, doorvoelen en ervaren naar een grotere Waarheid.

Nieuw Licht
Er zijn alweer enkele jaren verstreken sinds de magische datum  21-12-2012. Waar stond je toen… en waar sta je nu, zoveel jaar later? Wat heb je geleerd over jezelf… Wat is er van binnen veranderd? Wat heb je losgelaten en wat heb je meegenomen? Misschien loop je nu op twee sporen… een oud spoor en een nieuw spoor. Heb je het oude werkelijk los kunnen laten? Heb je ruimte kunnen maken voor de geboorte in je zelf van het Nieuwe Licht? Van een nieuw bewustzijn?
In den beginne was…. JIJ, met andere woorden: in den beginne was Licht…Klank…Beeld…De Ene…God…
Niet én.. én, maar in één en dezelfde betekenis, één en dezelfde kwaliteit. Jij als klank, Jij als Licht, Jij als God… Geschapen naar Gods beeld en dat beeld is Licht en Liefde.

Misschien is dit wel de grootste uitdaging voor ons. Ons niet alleen bewust te zijn van onze goddelijke oorspronkelijkheid, maar deze vooral ook te erkennen.
Ik ben me er terdege van bewust. En ik voel het op bepaalde momenten ook. Maar mijzelf alszodanig ervaren? Dat is een lastige. Ik werd me bewust van een deel van mij dat zijn eigen goddelijkheid ontkent. Dus werk aan de winkel! Had ik maar een knopje dat ik om kon draaien…
Misschien is die knop wel ons hart. Door te gaan voelen openen wij ons hart en de toegangspoort naar een hoger bewustzijn van Liefde Licht en Eenheid. Een eenheid waarin geen afgescheidenheid of dualiteit bestaat. Wij zijn verbonden, jij bent een andere ik, ik ben een andere jij, wij zijn individuele delen van een grotere Eenheid. Dit besef komt langzaam bij ons binnen.

ChristusBewustzijn
In de decembermaand vieren we van oudsher de geboorte van Jezus, de Christus. Naast al je eigen-menselijke-aardigheden ben je tevens Licht en Liefde! Dat hoef je nergens of bij niemand te halen, je hoeft er niets voor te doen, alleen maar even te herinneren… de weg van je hart… zoals ooit de mens Jezus ons heeft laten zien.
De mensheid ontwaakt langzamerhand in een nieuw bewustzijn, het Christus Bewustzijn. Christusbewustzijn heeft niets met religie te maken. Het is niet synoniem voor de mens Jezus, maar juist wel met de Christus-energie die Hij vertegenwoordigt.
Zorg dat je er ruimte voor vrij maakt in jezelf want ook aan jou is de prachtige taak weggelegd om dit in jezelf te verankeren en jouw licht op aarde te brengen.

Je hebt nu mijn woorden, mijn waarheid kunnen lezen. En wat een voorrecht dat ik dit mocht schrijven en dat je het wilde lezen. Dankjewel daarvoor.

En nu? Voel je je lichaam resoneren? Raakt het je hart? Voel je het Licht in jezelf? Klopt het voor jou? Woorden blijven woorden… wat wordt er in jou aangeraakt… waar blijft het? Wat is jóuw waarheid?

In Licht en Eenheid,
Tineke

  • Dit artikel is geschreven in 2013, en nog steeds in elke decembermaand actueel

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics