Kinderen en buikpijn – de darmflora

De ontwikkeling vanaf de geboortekindbuikpijn1

Met  darmflora wordt bedoeld de  levende (niet ziekmakende) bacteriën in onze lichaamsholten, zoals de mond,  darmen en vagina. We kennen de residente (blijvende) flora en de transiënte  (voorbijgaande) flora. De transiënte flora is niet blijvend, maar hangt af van  het contact met de buitenwereld (voeding). Door een verkeerd (te eiwitrijk)  voedingspatroon ontstaan er al gauw teveel transiënte bacteriën, wat de basis  van ziekte kan zijn. Er moet een evenwicht zijn in het aantal bacteriestammen. Zo kan  elke bacterie op de juiste plaats zijn werk doen.

Basis voor een sterk immuunsysteem

Een sterk immuunsysteem is voor een groot deel afhankelijk van  een evenwichtige darmflora en een goede darmfunctie. Als je bedenkt dat onze  darmen zorgen voor 80% van onze afweercapaciteit, dan besef je dat bewuste aandacht  voor je spijsvertering en je voedingspatroon wel degelijk op zijn plaats is. Wat gebeurt er eigenlijk in onze darmen:

 • bescherming tegen ziekteverwekkende micro-organismen
 • in stand houden van de darmwand, doordat de darmbacteriën  voedingsstoffen leveren voor de darmwandcellen.
 • productie van vitamine K (bloedstolling) en een aantal  B-vitamines (biotine)
 • activeren van het afweersysteem in de darmen
 • opname van verschillende mineralen

Een evenwichtige darmflora zorgt ook voor handhaving van een  zuurgraad die niet te hoog en niet te laag is. Als er gedurende langere tijd sprake is van een te hoge  zuurgraad in de darmen, wordt het darmslijmvlies aangetast, met  spijsverteringsstoornissen, allergieën en voedselintoleranties tot gevolg.

Het begin: de opbouw van  onze darmflora vanaf onze geboorte

Ons immuunsysteem is bij onze geboorte nog niet geheel  ontwikkeld. Vanaf het moment van geboorte maken we een begin met de eerste kiem  (beschermende bacteriën) groeifasen. De soort kiemen is sterk afhankelijk van  wat er in onze directe omgeving beschikbaar is. De aangroeifasen, oftewel de  opbouw van de immuniteit van de darmen, bestaan uit drie fasen.

1e fase 1-2  weken – opname van omgevingskiemen bij de geboorte

Het eerste contact is het geboortekanaal. Zowel de vaginale  flora van de moeder als de samenstelling van haar darmflora is van invloed op  onze toekomstige immuniteit in onze geboortefase. Weinig aanstaande moeders  realiseren zich dit. Het is voor de aanstaande moeder dan ook van groot belang om  hier al vóór en zeker tijdens de zwangerschap aandacht aan te schenken. Als de  moeder spijsverteringsklachten, allergieën of een schimmelinfectie heeft  (gehad) kan dit een teken zijn dat haar darmflora en wellicht vaginale flora  verstoord is. In het belang van haar ongeboren kind is het voor haar  noodzakelijk om maatregelen te treffen om de verstoring op te heffen. Een goed en verantwoord voedingspatroon dat gebaseerd is op  natuurlijke voeding, aangevuld met probiotica en eventueel een vaginale zetpil  om de darmflora te optimaliseren, zijn de belangrijkste maatregelen.

2e fase vanaf  de 3e week – de eerste darmflora

De eerste voedingsopname wordt beïnvloed. Hierbij is het van  doorslaggevend belang of er sprake is van borstvoeding. De belangrijke  bifidobacteriën (residente flora) zijn in staat om de moedermelk als extra  stikstofbron te gebruiken. Door hun stofwisseling daalt de pH-waarde, dat  belangrijk is voor de verlaging van ongewenste (ziekte)kiemen. Als de moeder zichzelf goed voedt, heeft haar borstvoeding  altijd de goede samenstelling

Via borstvoeding krijgt de pasgeborene belangrijke antistoffen  van de moeder. Dit is de grote waarde van borstvoeding. Deze antistoffen (IgA)  hebben als specialisatie het tegengaan van micro-organismen die de slijmvliezen  in neus, keelholte en darm zouden kunnen aantasten. Gedurende de eerste  tweeënhalf tot drie maanden is het kind beschermd tegen bepaalde  gezondheidsproblemen.

3e fase vanaf  het bijvoeren (6e maand tot 2e levensjaar) tot aan de  seniorenleeftijd

Vanaf ongeveer de leeftijd van zes maanden is het kind toe aan  vast voedsel. Pas dan is het immuunsysteem (de darmslijmvliesbarrière) voldoende rijp om de voedingsstoffen ook te kunnen opnemen.  Begin nooit te vroeg met vast voedsel voor je baby! Het bijvoeren van de eerste maaltijden en de daarin voorkomende  ballaststoffen bepalen de derde fase van aangroei van benodigde darmbacteriën.  Deze fase is voltooid aan het eind van het tweede levensjaar. Onder optimale  omstandigheden zou er nu een evenwicht van de verschillende kiemgroepen tot stand  moeten zijn gekomen. Kolonisatieresistentie noemt men dat, een garantie voor  een verdergaande bescherming tegen de aangroei van vreemde kiemen en  darminfecties.

Zie je hoe belangrijk een goede opbouw van de darmflora tijdens  onze eerste twee levenjaren is? Het is de basis van onze immuniteit voor de  rest van ons leven. Dat wil niet zeggen dat er in de loop van ons verdere leven geen verstoringen kunnen ontstaan.

Zorg ervoor dat je kind zuivere, pure voedingsmiddelen zonder  toevoegingen (E-nummers!) binnenkrijgt. Vermijd toegevoegde suikers of zoetstoffen in de voeding!

Door eenzijdige voeding, of een verkeerd voedingspatroon kan het  evenwicht tussen residente en transiënte darmbacteriën verstoord raken. Met als  gevolg dat het darmslijmvlies niet meer optimaal beschermd kan worden door de  bacteriën die daar thuishoren, eenvoudigweg omdat ze verdrongen worden door een  overgroei van ´verkeerde´ bacteriestammen. Ze zijn als het ware de weg kwijt  geraakt.

Invloeden op de  samenstelling van onze darmflora vanaf onze geboorte

Onderzoek ¹) heeft uitgewezen dat het volgende van invloed is op de samenstelling van  darmflora bij baby´s:

 • duur van de zwangerschap,  ziekenhuisopname, soort bevalling, gebruik antibiotica en soort voeding
 • baby´s die langs normale  weg zijn geboren en borstvoeding krijgen, hebben de eerste maanden een relatief  eenvoudig samengestelde darmflora waarin (goede) bifidobacteriën overheersen.
 • baby’s die in hun eerste  levensmaand antibiotica hebben gebruikt hebben lagere aantallen bifidobacteriën  en bacteroïden dan baby´s die dit niet hebben gebruikt.
 • baby´s via de keizersnede  geboren hebben lagere hoeveelheden bifidobacteriën en bacteroïden in de  ontlasting dan kinderen die via de natuurlijke weg zijn geboren
 • flesgevoede baby´s hebben  een meer diverse flora. Daarbij komen ook de minder gunstige bacteriën voor.
 • ook te vroeg geborenen en  zij die in hun eerste levensmaand in het ziekenhuis zijn opgenomen hebben vaker  en grotere aantallen minder gunstige bacteriekiemen in hun ontlasting

Verstoring

Door bovenstaande factoren kan de aangroei van darmbacteriën  verstoord raken. Niet alleen als zuigeling, ook op latere leeftijd kunnen we  hier de nadelige gevolgen van ondervinden.

Klachten van de luchtwegen:

 • Niezen
 • Aanhoudende verkoudheid
 • Middenoorontstekingen
 • Irriterende hoest
 • Vergroting van het  verhemelte en keelamandelen

Klachten van het darmkanaal

 • Kolieken
 • Obstipatie of diarree
 • Spasmen

Algemene klachten

 • Verminderde afweer tegen infecties
 • Allergieën
 • Veranderingen aan de slijmvliezen
 • Aanhoudende vermoeidheid
 • Duizeligheid, slecht humeur, hoofdpijn (door rottingsprocessen)
 • Verstopping, diarree
 • Opgeblazen buik door sterke gasontwikkeling( kan resulteren in  hartklachten)
 • Slechte adem
 • Buikpijn en kolieken

Antibiotica

Veel jonge kinderen krijgen antibiotica toegediend. Sommigen  hebben zelfs ´pufjes´ nodig. Hiermee wordt het symptoom bestreden maar wordt  niet de oorzaak weggehaald. Wat ouders zich niet altijd realiseren, is dat wanneer  antibiotica wordt toegediend, er zowel ziekmakende als ook goede bacteriën worden  gedood. Het is dus van belang om de goede bacteriestammen weer aan te vullen  door middel van een goed probioticum. Dit kan tegelijkertijd ingenomen met het  antibioticum als er bijvoorbeeld veel klachten (diarree) ontstaan ten gevolge  van deze antibiotica. Het is aan te raden om na een antibioticakuur altijd probiotica  in te zetten om de darmflora weer te optimaliseren. Dit geldt voor alle  leeftijden.

Keizersnede

Niet altijd zijn er de optimale omstandigheden en voorwaarden  bij onze geboorte om een goed immuunsysteem op te bouwen. Bijvoorbeeld als we  door middel van een keizersnede geboren worden. Bij een keizersnede ontbreekt  het contact met het schedemilieu van de moeder en wordt de eerste fase van  kolonisering van goede bacterieën overgeslagen. We komen dan uitsluitend in  aanraking met (vaak problematische) ziekenhuiskiemen.

Borstvoeding

Veel gezondheidsproblemen bij baby´s kunnen voorkomen worden  door het uitsluitend geven van borstvoeding op verzoek tot minimaal de leeftijd  van zes maanden. Ook naast bijvoeding zou het geven van moedermelk tot een  leeftijd van 1 jaar uit gezondheidsoogpunt de meest ideale keuze zijn. Baby´s drinken de eerste twee weken van hun leven gemiddeld 8-10  keer per dag aan de borst, zo´n 10 tot 100 ml per keer. Daarna neemt rond de  leeftijd van zes maanden het aantal voedingen af tot vier á vijf per dag en de  gedronken hoeveelheid bedraagt dan 175 – 200 ml per keer. Bij het uitbreiden  van de bijvoeding vanaf de zesde maand neemt de frequentie en de hoeveelheid  geleidelijk af naar twee tot drie keer per dag ca.150 ml rond het eerste  levensjaar.

Flesvoeding

Soms is borstvoeding niet mogelijk en kiest de jonge moeder  ervoor om flesvoeding te geven.  Bij flesvoeding ontstaat het risico dat externe eiwitten niet  verdragen worden en als gevolg daarvan de pH-waarde onvoldoende daalt.  Rottingsflora (gassen, krampjes, obstipatie enz) heeft dan een grotere kans. In flesvoeding ontbreken bepaalde stoffen (o.a. GLA, DHA  vetzuren) die wel in borstvoeding zitten (mits de moeder gezond eet). Sommige  fabrikanten verrijken hun flesvoeding met vezels en/of vetzuren. Je kunt de  flesvoeding verrijken door een pre- of probioticum, en vetzuren toe te voegen. Laat je hierdoor adviseren door een natuurgeneeskundig  voedingsadviseur.

Preventie van atopische  klachten – probiotica

Als er een vader, moeder, broer of zusje met allergische  aandoening is, dan heeft het kind 20-40% kans om eveneens een allergie te  ontwikkelen. Zijn er twee personen in het gezin met deze aandoening, dan is  de kans dat het kind een allergie ontwikkelt al 40-60%. Heeft vader of moeder deze aandoening, dan is er 60-80% kans dat  het kind deze allergie eveneens ontwikkelt.

Als er sprake is van een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen  van eczeem, allergie, hooikoorts en/of astma kunnen ouders preventieve  maatregelen nemen om de klachten te voorkomen, vertragen of te verminderen. In het eerste levensjaar is de aanmaak van verteringsenzymen in  het spijsvertering van het kind nog beperkt en het darmslijmvlies is dan  makkelijk doorlaatbaar voor allergene stoffen. Atopische klachten kunnen zich  gemakkelijk ontwikkelen.

Door de rijping van het immuunsysteem en spijsvertering van het  kind te ondersteunen door middel van specifieke probioticastammen en het vermijden  van overprikkeling door bijv. sigarettenrook en allergenen (denk ook  aan vocht- en schimmelplekken in huis), kunnen ouders het risico op klachten  verminderen.

Probiotica geven:

 • verlichting van symptomen van lactose-intolerantie
 • verlichting van de symptomen van diarreeachtige ziekten
 • remmen de groei van schadelijke micro-organismen
 • verminderen van allergische reacties
 • verminderen spijsverteringsklachten zoals verstopping, diarree,  gasvorming, enz.

Vaste voeding voor het  jonge kind bij atopische klachten

Allergene voedingsmiddelen die in het geval van atopische  klachten eerst moeten worden vermeden zijn: melk en melkproducten, ei, noten en  pinda´s, gluten houdende granen, vis, schaal- en schelpdieren, citrusfruit,  aardbei en kiwi, tomaat, paprika en aubergine, varkensvlees, cacao en  chocolade. Probeer ze na een jaar een voor een uit, eventueel in overleg  met arts, therapeut of diëtist.

Tot slot

Een wetenswaardigheidje: Onze darmen vormen het grootste  contactorgaan met de buitenwereld, nl. 400-500 m2. De slijmvliezen van de  ademwegen 100 m2 en de huid 2 m2  We hebben 10 keer zoveel micro-organismen dan cellen in het  lichaam, in wel 800 tot 1000 soorten.

Levenslange immuniteit

Je hebt nu een globaal  maar goed beeld van hoe belangrijk een goede ontwikkeling van onze darmflora is  vanaf het moment van onze geboorte. Het is wel duidelijk dat in onze eerste  levensjaren de basis gelegd wordt voor onze immuniteit waar we het de rest van  ons leven mee mogen/moeten doen.

Zowel voor vader als moeder geldt: Zorg goed voor je zelf (je  kind zal je er dankbaar voor zijn)!

Interessante  artikelen/websites:

www.borstvoedingnatuurlijk.nlwww.lalecheleague.nlwww.borstvoeding.com, adviezen bij borstvoeding, Tanja Visser: www.dieetcare.nlfytotherapie bij kinderenDarmtherapie, Kinderbuik & Co-Integraal medisch centrum voor kinderen.

 ¹) Penders, Thijs, Stobberingh, invloed darmflora op  immuunsysteem en allergie, Voeding Nu, maart 2009

 

 

Geverifieerd door ExactMetrics