Kinderen en Buikpijn

buikpijnkind2Vaak onverklaarbaar en onbegrepen

Buikpijn –  misschien wel een van de meest gehoorde klachten van  jonge kinderen. Als de huisarts geen bijzonderheden kan constateren en het kind  toch klachten blijft houden, wordt het doorverwezen naar de specialist. Soms  leveren onderzoeken niets op en in enkele gevallen wordt een psycholoog  ingeschakeld. Elke huisarts weet dat als jonge kinderen ´buikpijn´ hebben het  niet altijd daadwerkelijk om buikklachten gaat. Peuters en kleuters kunnen niet  altijd duidelijk maken dat ze verdriet hebben of angstig  zijn. Wél dat ze buikpijn hebben.

Het voelt in ieder geval daar in de  buikstreek niet lekker. Soms is er daadwerkelijk iets aan de hand met de spijsvertering,  bijvoorbeeld verstopping of diarree, waarvan de oorzaak met regulier onderzoek  niet kan worden opgespoord en waarvoor dan medicatie gegeven wordt.  Darmklachten komen voor op elke leeftijd, van baby, tot kleuter tot in de  pubertijd en uiteraard op de volwassen leeftijd.

In de vroege kindertijd ontstane vage spijsverteringsklachten  zonder medisch aanwijsbare oorzaak kunnen op latere leeftijd uitmonden in  chronische ziekten van de darm.

Opbouw van ons immuunsysteem

De natuurgeneeskunde leert ons dat een belangrijk deel van ons  immuunsysteem in onze darmen huist en ook de reguliere geneeskunde raakt daar steeds meer van overtuigt. Onze darmen hebben heel wat bacteriën  nodig om ons voedsel op een goede manier te verwerken en te verteren. De  bacteriestammen moeten in een bepaalde verhouding aanwezig zijn, wil ons  verteringssysteem c.q. immuunsysteem naar behoren functioneren.

De opbouw van onze darmflora begint al bij onze geboorte. Als  die ontwikkeling niet goed op gang komt of door externe factoren verstoord  raakt, kan het kind ziek worden. Door te zorgen dat het milieu in de darmen op  een goede manier wordt opgebouwd of weer hersteld wordt, kunnen klachten  verdwijnen.

Hoewel er ook vanuit medisch wetenschappelijke hoek steeds meer  onderzoek wordt gedaan naar het belang van de darmflora, is het nog niet zover  dat het de noodzakelijke aandacht heeft van de regulier opgeleide arts. Terwijl  maagdarmspecialisten in veel Duitse ziekenhuizen ook met probiotica werken om  darmflora te herstellen en het genezingsproces te bevorderen, is dat in  Nederland voor zover mij bekend niet of maar sporadisch het geval.

Open systeem

Ons spijsverteringssysteem is een zgn. ´open systeem´, d.w.z.  dat het onder invloed staat van prikkels uit de buitenwereld. Zou men zich  bewust zijn van het feit dat er een relatie is tussen de ervaringswereld van  het kind en zijn/haar lichamelijke reacties dan zou men heel anders naar het  kind kijken. Zo kan het niet kunnen uiten van emoties zelfs zorgen voor verstopping  in de darmen. Dat geldt voor ons allemaal, of we nu jong of oud zijn. Het kind  is er gevoeliger voor omdat het niet alles wat het meemaakt en voelt kan  begrijpen en verwoorden. Ook ophoping van vocht kan ontstaan doordat de  lymfestroom (=levensstroom) letterlijk is geblokkeerd. In bepaalde gevallen  wordt medicatie voorgeschreven en veelal krijgen de ouders te horen dat ´er  niets aan te doen is´, er is geen aanwijsbare oorzaak voor de klachten. Veel  spijsverteringsklachten worden dan ook al gauw onder de noemer ´prikkelbare  darmsyndroom´ ingedeeld.

Ontkenning van ‘Ik’

Het is jammer dat de meeste ouders uit onwetendheid dan ook niet  verder zoeken, als ze van de arts of specialist te horen krijgen dat het kind  er mee zal moeten leven of dat het van zelf wel over zal gaan. Met als gevolg  een vooruitzicht van ´altijd rekening houden met…´. Zelfs bij het maken van een  beroeps- of studiekeuze wordt misschien rekening gehouden met het (eventueel)  lichamelijk ongemak. Wat toch jammer als het kind zijn/haar hartewens of  idealen bij voorbaat aan de kant schuift omdat het denkt of verteld wordt dat  dit niet haalbaar zou zijn.  De ontkenning van de ´Ik Ben´ begint dan, onder invloed van de  directe omgeving, al vroeg.  Het kind dat zijn gevoel niet kan verwoorden en vaak niet  begrijpt, geeft fysieke signalen af die door de buitenwereld (ouders en artsen)  echter niet begrepen worden. Als toevallig vader of moeder dezelfde klachten heeft of in vroegere jaren heeft gehad, wordt al gauw gezegd dat het nou  eenmaal in de familie hoort. Het wordt als normaal beschouwd vanuit een  niet-weten.

Naarmate de ontkenning voortduurt en de buikpijn  niet worden herkend als een symptoom van onverwerkte ervaringen of dieper  gelegen emoties, dan zal het kind steeds dieper in de ontkenning van zich zelf  belanden. Met als gevolg dat de in eerste instantie vage klachten van buikpijn of niet lekker voelen, overgaan in chronische aandoeningen die alleen maar erger  schijnen te worden.

Als men echter de samenhang van lichaam en geest zou begrijpen,  dan zou men gericht op zoek gaan naar de oorzaak. Hier is bewustzijn voor  nodig. Om te beginnen bij de ouders en ten tweede bij de huisarts. Het kind zou gebaat zijn bij ouders die zich gaan afvragen  ´waarom heeft ons kind krampjes, verstopping, diarree zonder medisch  aanwijsbare reden?´  Wat is er buiten het  reguliere circuit bekend over de darmen? Welke invloed en welke rol heeft en  speelt het milieu in de darmen en hoe kunnen wij zorgen dat dit een gezond  evenwichtig milieu blijft? Als we bedenken dat maar liefst 51 procent van de Nederlanders  met darmperikelen te kampen heeft, dan is voorlichting en informatie over onze  darmen zeker niet overbodig.

Inzicht

Begrijpen van het hoe en waarom is vaak een eerste belangrijke  stap in het vinden van de oorzaak van je spijsverteringsklachten of de  buikklachten van je kind. Door niet alleen de fysieke werking van het lichaam te leren  begrijpen, maar ook de verbanden te zien met invloeden van buitenaf en vanuit  het emotionele lichaam, geef je erkenning aan wie je in totaliteit BENt. Door  het jonge kind te leren begrijpen, erken je zijn/haar wezenlijke ‘Ik BEN’ en geef  je het een begripvolle ruimte waarin het zichzelf onbevangen kan uiten en  ontwikkelen.

Zie ook de navolgende artikelen:  ‘opbouw van de darmflora’, ‘buikpijn en emoties’, ‘kind als spiegel voor ouders‘ en het algemene artikel ‘darmtherapie’.

 

 

Geverifieerd door ExactMetrics