Kristalbewustzijn en Kristallichaam

‘…om de sluier op te lichten moet de geest openstaan voor alle mogelijkheden. Wij zijn zelf de sluier en dat zullen wij blijven tot het moment dat ons verstand zich overgeeft en wij het hart toestaan om onze werkelijkheid vorm te geven…’   (Telos)

On(be)grijpbaar?

Wij zijn bewustzijn… vrij en ongebonden goddelijk bewustzijn. Een aspect van een veel groter allesomvattend voortdurend creërend Bewustzijn dat in alle vormen aanwezig is. Maar wat is dan kristalbewustzijn?
Met huidige wetenschappelijke methoden is aangetoond dat onze lichaamscellen bestaan uit lichtdeeltjes (biofotonen). Niet alleen jij en ik, alle vormen van leven zijn doordrongen van dit Licht van bewustzijn. Licht is een scheppende creatieve natuurlijke kracht. (Zie nieuws Russische wetenschapper>>)

Door mijn interesse in bewustzijn en bewustwording en met name door wat ik voel en ervaar tijdens het werken met kristal en klank komt mondjesmaat prachtige informatie naar me toe. Mij zelf te openen in overgave aan en vertrouwen in de hogere leiding van binnenuit is de toegangspoort hiertoe, terwijl de informatie die daaropvolgend op mijn pad komt een dieper besef en inzicht brengt.

Zo kwam ‘Voyagers’ van Ashayana Deane op mijn pad met informatie over Keylonta, de Kosmische Wetenschap van Licht, Geluid, onderbewuste symboolcodes en de basiscodes van materie. Het lijkt mijn menselijke verstand ver te boven te gaan, maar vreemd genoeg is er ook het gevoel dat ik begrijp waar het over gaat en is er een groeiend bewustzijn over de energie van ‘Vader-Moeder-Leven’ en hoe elke individuele vorm uit deze grondtoon is opgebouwd en als het ware door een unieke specifieke (licht)code is geprogrammeerd.
Dat wij – als wij zijn aangesloten op deze levensenergie - met behulp van inwendig en uitwendig geluid onze ‘vorm’ en eigenheid, dus onze trillingsfrequentie (bewustzijn) kunnen beïnvloeden. Hoe alles in feite goddelijk bewustzijn is en dat wij - als we met dat oorspronkelijke lichtdeel in ons zelf samenwerken, tot elke creatie in staat zijn. Er staat beschreven hoe puur bewustzijn tot materie kan verworden. Ik vat het onderstaand heel kort in mijn eigen woorden samen en deel het graag met diegenen die mijn interesse delen.

Van puur bewustzijn naar manifestatie

De allerkleinste eenheden van energie in de kosmos zijn lichtdeeltjes, genoemd Partiki (spreek uit: partikee). Zij groeperen zich op basis van elektrische (Partika) en magnetische (Particum) lichtdeeltjes - (deeltjes en antideeltjes) – en vormen op deze manier slierten van energie-eenheden, die Partiki-strengen worden genoemd.
Deze strengen groeperen zich onderling en vormen geometrische weefsels van elektromagnetische energie, dat als een sjabloon dient voor lichtspectra en geluidstonen. Deze sjablonen of templates worden ‘Partiki Grids’ genoemd.

Keylons zijn minuscule kristallijnen structuren welke opgebouwd zijn uit lichtdeeltjes, Partiki - die de fundamentele structuren instellen waarop biologische vorm en de perceptie van ruimte, tijd en materie worden opgebouwd. Deze kristallijnen structuren c.q. Keylons vormen de kristallijnen matrix van elektro-tonale energie die door alle dingen heen loopt.

Een complexe groepering van deze Keylons wordt Keylon Code genoemd; deze geeft verder richting aan de energie waarop alle vormen zijn opgebouwd. Deze Keylon Codes bepalen de fundamentele atomische en genetische opbouw van een vorm, als ook de specifieke kenmerken van bewustzijn.

Het Kristallichaam

Dit is de benaming van de multidimensionele Keylon-code structuur van een materievorm of vorm van bewustzijn. Dus het totale 'zelf' van de vorm als een eenheid van verschillende dimensies, verschillende gelaagdheden van bewustzijn.
Jouw menselijk Kristallichaam omvat 12 dimensies van identiteit, geluidsfrequenties en lichtspectra. Dit Kristallichaam bepaalt de structuur voor je bio-energetische chakrastelsel, je auraveld en het ontwerpt en bouwt je elektromagnetische Merkabavelden op.

Alles is Eén

Het Kristallichaam is dus de onderliggende structuur van alle materie en bewustzijn. Het verbindt elke geïndividueerde vorm met het grotere Kristallichaam van het Kosmische Verenigde Veld.

“Het multidimensionele spirituele lichaam van de Zielmatrix en de Overzielmatrix maakt deel uit van het geïndividueerde morfogenetische Kristallichaam van mensen. Al deze aspecten van eeuwige identiteit zijn opgebouwd uit Keylon Codes, Keylons en Partiki-eenheden, net zo als het fysieke lichaam uit deze substanties is opgebouwd.”

Ik begrijp en besef nu des te meer dat het Licht van de Schepping werkelijk aanwezig is in alle vormen van zijn, tot in de meest fysieke verdichting. En ik begin de heilige Geometrie nu in een grotere context te zien. Jij en ik zijn waarlijk Licht!

Wij zíjn dat Grote Wonder….!

Boeit het jou en wil je meer hierover lezen :

Voyagers-II, Ashayana Deane (ISBN 978-90-77463-22-2)
“Dit boek is geschreven voor degenen de zich op het pad van bewustwording bevinden, voor degenen die innerlijk weten dat het voor hen de bedoeling is dat zij Voyagers worden of voelen dat ze lid van de Blauwe of Violette Vlam zielengroepen zijn. Maar het is ook geschreven voor degenen die graag de veranderingen zouden begrijpen waarmee de mens geconfronteerd wordt op dit kritieke verbindingspunt van tijd en ruimte en voor degenen die op zoek naar effectieve methodes met behulp waarvan deze veranderingen in goede banen kunnen worden geleid...”

Over mijn persoonlijke ervaringen en wat je zoal in jezelf kunt tegenkomen in dit prachtige (soms verwarrend) proces, lees je in de artikelenserie 'Selfbreakingnews'.

Kristalfrequenties 'Sound of Crystal': een geschenk vanuit de Kristalwereld

De frequenties bevatten diep helende energetische informatie en werken elk op een specifiek bewustzijnsaspect. Het geeft inzicht, reiniging, heling, integratie en vooral een toenemend hartsbewustzijn. De kristalwereld helpt ons dichter bij de heling en verbindende heelheid te komen waar we als mens en als ziel zo naar verlangen. Een nieuw bewustzijn krijgt steeds meer ruimte in ons en letterlijk in ons fysieke lichaam; ons helend vermogen op alle lagen van 'zijn' neemt toe en het besef dat we deel zijn van een grotere Eenheid daalt steeds meer in. Lees er alles over op de pagina 'Sound of Crystal'

   

  3 gedachten over “Kristalbewustzijn en Kristallichaam”

  1. Bewustzijn is licht en heeft een scheppende werking …
   Bewustzijn is licht en heeft ook een vernietigen werking..
   Bewustzijn is dat men kan weten dat het niet zonder kan zonder vernietiging is er geen schepping..

   Beantwoorden
   • Inge,
    Ik heb even over je vraag na moeten denken. Het kristallichaam – levend bewustzijn dat zich vanuit de scheppingsbron ‘losmaakt’ om zichzelf te ervaren, is opgebouwd uit lichtdeeltjes (partikels), en kan zich – naar gelang hoe de lichtdeeltjes zich groeperen – in elke vorm manifesteren.
    De merkaba is ons fysieke ‘lichtvoertuig’ waarmee wij ons kunnen bewegen tussen dimensies. De merkaba zorgt er ook voor dat we het ontwikkelde bewustzijn in dit leven niet verliezen, maar dat het zich blijft ontwikkelen ook als wij van vorm veranderen. Ons bewustzijn nemen we mee in een volgende incarnatie.
    Zijn de merkaba en de merkiva een soort omhulsel van ons kristallichaam of is het net andersom? Is het kristallichaam aanwezig in de merkaba en merkivah? Blijft de structuur van het kristallichaam onveranderd ook al hergroeperen de lichtdeeltjes steeds in verschillende vormen?. De merkaba (onze lichtstructuur) verandert naar mate ons bewustzijn in trilling toeneemt, naarmate wij in liefde groeien. En ja, ook de merkaba lichtstructuur is opgebouwd uit lichtfrequenties en trillingen.
    Misschien is er geen verschil, maar gevoelsmatig is het kristallichaam voor mij van een hogere (lichtere) orde dan de merkaba en merkiva.
    Ik ben me bewust van de betrekkelijkheid van mijn ‘kennis’ over deze materie. Ik heb eerlijk gezegd niet een duidelijk antwoord voor je.

    Beantwoorden

  Plaats een reactie

  Geverifieerd door ExactMetrics