Kristalenergie – Genezing uit de Bron

DE TAAL VAN HET LICHT

   

De kosmos geeft via moeder aarde letterlijk haar ‘geheimen’ aan ons prijs als wij ons hart daarvoor openen!

Voel jij je aangetrokken tot kristallen? Vroeger schafte ik er af en toe eentje aan omdat ik ze zo mooi vond en bij sommigen dacht ik een heel subtiele maar prettige energie te voelen. Ik gaf ze een mooi plekje in mijn huis. Tot het moment dat een heel heldere kristal mijn aandacht trok en er een krachtige golf van ‘thuiszijn’ door me heen ging toen ik het in verwondering voor zo’n heldere schoonheid in mijn handen nam. Achteraf gezien lijkt het alsof op dat moment een deur in mijn bewustzijn werd geopend en een andere werkelijkheid mijn fysieke bestaan binnenkwam. De kristalwereld bracht mij de laatste jaren verbazingwekkende en wonderlijke ervaringen zoals dieper inzicht en begripsvermogen en heling van meerdimensionale delen van mijzelf. Mijn ‘vroegere ik’ zou dit nooit voor mogelijk gehouden hebben.

Het is al weer tien jaar geleden dat ik getroffen werd door de energie van een werk van Elly van Maaren, genaamd ‘Genezing uit de Bron’. Het kwam naar me toe als een boodschap van kracht en bemoediging, een richtingaanwijzer maar ook een bevestiging van mijn diepe weten dat deze Bron essentieel is in mijn genezing- en heelwordingsproces. In de maand daarna werd mij via Elly ook nog eens een persoonlijke boodschap in woorden aangereikt. Het werk heeft sindsdien een speciaal plekje in mijn huis en de laatste jaren in mijn praktijkruimte als een soort commitment van mijzelf om - zoveel ik als mens bij machte ben-  vanuit die wezenlijke Bron van Licht en Liefde te leven en te werken.

Genezing uit de Bron
- Kristal is de vorm -
Deze voor jou, vanuit de Bron gemaakte papershield geeft inzicht, heling, oud weten en kracht vrij.
Van grote betekenis is deze liefdestrilling van energie! Kristal is wat jou omringt!
In Liefde Kristal, de Bron

De strekking van die woorden kon ik toentertijd onmogelijk begrijpen zonder het bewustzijn dat ik nu heb van de kristalenergie, de kristallen structuur van onze fysieke lichamen en het kristallijnen bewustzijnsraster dat zich in en om de aarde bevindt.
Graag deel ik met jou de informatie die in velerlei vormen naar me toe kwam. 

Informatiedragers

Kristallen zijn informatiedragers, geven informatie af en nemen informatie op. Deze informatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan je persoonlijke spirituele groei en zelfhelend vermogen als je je ertoe voelt aangetrokken. Met gerichte intentie kun je in het kristal het volmaakte natuurlijk evenwicht tussen de fysieke en de spirituele energie in jezelf terugvinden. Het kristal vormt als het ware een materiële schakel tussen de aarde- en zielenenergie.

Transformatoren van energie

Puur technisch gezien geeft kristal licht en elektriciteit af door er mechanisch een klap op te geven of door het samen te knijpen. Omgekeerd, wanneer elektriciteit aan het kristal wordt toegevoerd, ontstaat er mechanische energie (trilling). Wanneer warmte-energie in een kristal wordt gebracht ontstaat elektrische energie en wanneer bij gekleurde kristallen wit licht wordt aangevoerd, komt alleen licht van een bepaalde golflengte (een bepaalde kleur) vrij. De energie die het kristal binnengaat is niet dezelfde energie die eruit komt. Met andere woorden: er is energie omgezet (getransformeerd). Kristallen zijn tevens bijzonder gevoelig voor geluidsgolven (muziek) veroorzaakt door samendrukking van lucht (mechanische energie). Dit alles is fysiek meetbaar volgens technisch wetenschappelijke methoden.

Daarnaast bevat het kristal energieën die maar ten dele of (nog) niet met de wetenschappelijke methoden meetbaar zijn. Deze energieën kunnen we alleen waarnemen vanuit een hoger bewustzijn voorbij onze driedimensionale zintuigen. We krijgen dan toegang tot het wezen en de ‘elementale’ informatie van het kristal.

Universele Energieën

Als je spreekt van ‘wezens bestaande uit energie’ dan spreek je niet minder wetenschappelijk dan de natuurwetenschapper die het heeft over de uitwerkingen van de zwaartekracht.

De essentie in elke fysieke vorm is Universeel Licht. Dit Licht kan vele vormen aannemen in onnoembare lagen van bewustzijn en in evenzovele gradaties van verdichting van energie. Er zijn elementalen (natuurwezens) en zelfs engelachtige wezens (Deva betekent ‘wezen van licht’) die wij fysiek kunnen waarnemen wanneer wij onze trilling (ons bewustzijn) weten te verhogen en daardoor in resonantie komen met hun trillingsfrequentie, met hun bewustzijn. Zoals Michael Roads in hoge mate bij machte is en zich met de ‘Geest van de Natuur’ kan verbinden. (Boek: ‘Door de Ogen van Liefde’). Dorothy Maclean is een voorbeeld hiervan in de vroege dagen van de Findhorngemeenschap in Schotland. Ook wetenschapper en fysicus Fritjof Capra had een ervaring: ‘ik zag hoe de atomen van de natuur om me heen en die van mijn lichaam deelnamen aan een kosmische energiedans, ik voelde het ritme en hoorde de klank ervan’.

Wanneer wij in gegrond contact zijn met ons hoger Zelf, zijn wij in contact met de hogere informatie van ons lichaam en van de fysieke wereld om ons heen. We zijn dan in eenheid verenigd met de Universele energie van Al-Dat-Is en kunnen samenwerken met alle elementen en natuurgeesten die tot onze beschikking staan voor hulp.
De elementaire energie van kristal, dat deel uit maakt van het mineralenrijk, is Universele energie.

Het kristal stelt jouw energie scherp en maakt haar in sommige gevallen daardoor sterker. De energie van een kristal kan in jou tevens een bewustzijnsaspect ‘wakker maken’. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan jouw persoonlijke spirituele groei en het zelfhelend vermogen van je fysieke lichaam en je hogere lichtlichamen. Met hulp van het mineralenrijk kunnen we weer in de natuurlijke orde der dingen komen, wat onze vrije creatieve wil zoveel meer scheppingskracht zal geven.

Sterrenstof

Elk kristal heeft zijn eigen energie en persoonlijkheid, zijn eigen specifieke informatie. De kristalwereld heeft een grote diversiteit in kleuren, helderheid, vormen en ervaringen. Er zijn slapende kristallen en er zijn actieve kristallen en er zijn er die niet meer werkzaam zijn. Met name in deze tijd van veranderend bewustzijn komen regelmatig nieuwe kristalsoorten met een hogere trillingsfrequentie en hogere lichtinformatie beschikbaar. De aarde geeft haar eeuwenlang bewaarde geheimen prijs. 

Kristallen en het proces waardoor een stoffelijk kristal wordt gevormd, verenigen zowel het hogere als het lagere aspect van het goddelijke. Het moment dat dit tot stand komt, houdt een vereniging in tussen het goddelijke en de elementalen die in de Aarde verblijven. Het houdt ook het ‘downloaden’ in van informatie, omdat ieder kristal een schatkamer aan specifieke energieën en ervaringen is. Als het ware sterrenstof, ingezaaid in de aarde. En zou je niet hetzelfde kunnen zeggen van je zelf?

Vele kristallen ‘ontwaken’ nu in deze tijd van transformatie, en vele ascenderen naar hogere vormen van dienstbaarheid, waardoor inzicht en hogere informatie beschikbaar komt voor hen die er om vragen en het kunnen ontvangen. Hierbij moge vanzelfsprekend zijn dat dit alles niet kan plaats vinden zonder het openen van ons hart. De taal van de kristallen is een taal van Licht ter heling en groei voor de mens en de planeet.

Natuurlijke- en laboratoriumkristallen

Natuurlijke kristallen worden op vele manieren bewerkt en verwerkt. Er worden zelfs kristallen op een scheikundige manier gemaakt. Hoewel die ook bijzondere eigenschappen kunnen hebben, is er toch een verschil. 

De energie van alle natuurlijke kristallen is een bewustzijnsenergie die zich door de tijden heen heeft gevormd in de aarde. Deze kristallen dragen de tijd in zich. Tijd die nodig was om te ontstaan en te groeien...de tijd vàn de tijd, met andere woorden: vanaf het ontstaan van de Aarde zijn zij betrokken geweest bij de vorming daarvan en dragen dus die energie in zich. In natuurlijke kristallen klopt de ordening van tijd en is er balans met ons bestaan hier en nu op aarde.
De vorming van een nieuw kristal langs chemische weg in een laboratorium door de samenvoeging van verschillende grondstoffen is een heel andere energie, hoewel de grondstoffen die gebruikt worden ook die tijd en die energie in zich dragen. Een kristal dat in het hier en nu gemaakt is door mensenhand met behulp van apparatuur, kan bijzondere eigenschappen in zich dragen in een andere orde dan een natuurlijke kristal. In die zin is er geen goed of beter, alleen op energieniveau leidt dat wel tot verschillen.
Door mensenhand gemaakte kristallen kunnen verstoringen in zich dragen die de natuurlijke kristallen niet hebben. Ze hebben dus de potentie om net als natuurlijke kristallen een mens te ondersteunen, maar ze hebben ook de potentie om te verstoren bij onjuist gebruik of onjuiste kennis.
(Gnosis, via Erik)

Vele kristallen staan als het ware te popelen om hun lang bewaarde informatie met ons te delen. Ligt er bij jou thuis een kristal te ‘verstoffen’?  Kijk er eens naar met hernieuwde aandacht. Maak contact en voel eens even in... Wil het jou iets zeggen, wil het een andere plek, mag je het doorgeven aan iemand anders? 

 

Bronnen:
De taal van de plant , Dagny en Imre Kerner
Kosmische kristallen, kristalenergie en bewustzijn, Ra Bonewitz
Metatron Spreekt, via James Tyberonn
Inzicht in vijfdimensionaal bewustzijn, Informatie uit Telos, via Aurelia L Jones

Tip:  The Crystal Movie een animatiefilmpje van Spirit Science, het bekijken waard.

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics