Het Lichaam Spreekt.. Lichtdruppels

Aanvullende info bij 'Het Lichaam spreekt - van Afgescheidenheid naar Eenheid'

Manifesting Miracles 3

"…………. Aan volwassenen geeft Manifesting Miracles 3 de autonomie terug die ze kwijt geraakt zijn door de begrenzingen van hun opvoeding en door de maatschappelijke conditioneringen en beperkingen. MM3 helpt je om weer vrijer te denken, het maakt je gewaar van iedere begrenzing die door anderen gesteld is en geeft je een onafhankelijkheid in denken, voelen en handelen. Het maakt jouw visionaire en intuïtieve vermogens sterker om voorbij iedere bestaande werkelijkheid te gaan, om een nieuwe en grotere werkelijkheid te kunnen voelen, daarop te vertrouwen en zo te kunnen manifesteren. Manifesting Miracles 3 activeert ook delen in de hersenen (je gebruikt hiervoor druppels op je hoofd) waar autonomie gegenereerd wordt."

‘Ik ben een autonome schepper die vanuit verbinding, levensvreugde  en verwondering zelf mijn levensweg aanstuurt’

Manifesting Miracles 11

"Manifesting Miracles 11 is lichtvoetig en grondend tegelijkertijd. Het opent je voor alle verschillende lichtsferen om deze te onderzoeken en ervaren. En zowel het ‘lichtvoetige’ en pure liefdesveld van deze sferen te ervaren, met hoeveel gemak en vloeibaarheid jij en je andere zelven zich bewegen en communiceren in lichthologrammen en pure telepathie. MM 11 ondersteunt je om deze lichtcoderingen dieper te integreren in je eigen lichtlichamen zodat jij ze als ‘jou’ ervaart. Wat een cadeau om dit aan jezelf te geven, de erkenning dat je dit licht bent.

Tegelijkertijd ondersteunt Manifesting Miracles 11 je om de verbinding met de 3D-5D te houden en met de lichtfilamenten het trillingsgetal van je fysieke lichaam te verhogen. Het activeert een groter percentage van je DNA.  Zie het als een resultaat van het doorwerken van de hele doos Manifesting Miracles waarbij flesje 12 je in een nieuwe plek in het grote geheel plaatst en nummer 11 je laat voelen wat er veranderd is in jouw relatie tot de lichtsferen en je vermogen om meer lichtheid en bewustzijn in te weven in het proces van manifestatie. Waarbij je een groter entree hebt  tot de mogelijkheden en hulptroepen van de 5e en hogere dimensies.
MM11 geeft je ook een groter perspectief op jou in 3D-5D, je andere zelven en de relatie hiertussen. De een zal dit zien, een ander zal dit voelen.
Manifesting Miracles 11 herstelt de communicatie van jouzelf met je multidimensionale delen. Het ondersteunt kinderen om hun nieuwe extra sensorische gaven te omarmen. Juist een kind van 11 jaar, op de grens van een eerste ‘volwassen’ staat, heeft de neiging deze gaven te onderdrukken als zij mee wil doen in de wereld van volwassenen die dit nu eenmaal ‘allemaal’ onderdrukken. Hoe meer volwassenen de ‘hybride’ aspecten van henzelf omarmen, hoe meer zij kinderen spiegelen dat deze gaven een grote waarde hebben in ons dagelijkse leven…."

‘ Ik omarm mijn andere waarnemingen en verweef ze in mijn dagelijks leven en leef een veel lichter bestaan’.

Zie voor uitgebreidere info: Healing Arts.nl

Geverifieerd door ExactMetrics