LichtKlank

light beyond sound

Krachtige hulp tot Heling in de tijd van Nu

Om een hoger liefdesbewustzijn in jouzelf wakker te maken en je lichaamscellen te vullen met het Licht van jouw Bron en Oorsprong. Zodat je als mens een beetje meer kunt zijn wie je wérkelijk BENt. Jouw bewustzijnsveld wordt lichter, de dingen gaan gemakkelijker en het zelfgenezend vermogen van je lichaam neemt toe.

De trillingsfrequenties van de klanken werken zowel aardend als bewustzijnsverhogend. Ze geven je geest en je lichaam een diepe rust en ontspanning in de verbinding met  je ‘Ik BEN’, je connectie met Aarde en Kosmos.

Er was een tijd ‘lang geleden’ waarin wij rechtstreeks waren aangesloten op onze Bron van Universele Kennis en Wijsheid en gebruik maakten van licht en geluid voor genezing en heling, ik noem het LichtKlank.

In onze huidige tijd herinneren wij ons niet alleen onze oorsprong van Licht en Liefde, ook verloren gewaande kennis en vermogens komen weer beschikbaar (multidimensionaal).  Heling door middel van kristal en klankfrequenties vanuit een hoger bewustzijn is hier een voorbeeld van.

In den beginne…
Alles is met klank, met een bepaalde frequentie – resonantie begonnen. Alles begon met en alles is bewustzijn. Wij zijn – net als alles om ons heen – bezield met bewustzijn en hebben een eigen unieke klank, voortgekomen uit die Ene, de klank van onze Bron (onze natuurlijke c.q. wezenlijke zijnsstaat van licht en liefde). Ook al hoor je dat niet met je fysieke oor, je bent voortdurend in trilling door middel van klank.

Kristal
Kristal kan klankinformatie geleiden en versterken. Kristallen klankschalen zijn gemaakt van vrijwel 100 procent zuiver kwartskristal, een in de natuur vrij voorkomend element. Omdat ons lichaam ook een kristallijne structuur heeft bieden de frequenties van kristallen klankschalen je de mogelijkheid om je zowel fysiek als mentaal/emotioneel weer in balans te brengen. Tevens komt hogere lichtinformatie (bewustzijn)beschikbaar. Het maakt in jouw bewustzijn datgene wakker wat je nodig hebt op jouw persoonlijke weg van heling en bewustwording.

Helende werking bij onbalans
Ons lichaam resoneert met en reageert op klanken van buitenaf en op klanken die wij zelf voortbrengen. Elke toonsoort heeft door zijn unieke trillingsfrequentie een specifieke energie en uitwerking op ons lichaam. Klanken die harmonieus zijn activeren en balanceren de lichaamsorganen en kunnen genezend werken. Bij onbalans of ziekte of in het geval van een innerlijk conflict, ben je als het ware ´uit de toon geraakt´. Door zelf geluid voort te brengen (tonen) of je open te stellen voor de resonantie van klank en deze te absorberen wordt je lichaam weer ´afgestemd´ op de oorspronkelijke natuurlijke klank en wezenlijke informatie. Vergelijk het met het stemmen van een piano.

Hogere kennis
Niet alleen voor fysieke genezing werd klank in vroegere tijden toegepast. We waren tevens in staat om via klank ons energieveld zodanig te verhogen dat informatie van een hoger weten in onszelf toegankelijk werd en we van hieruit onderling communiceerden. Tevens konden we contact leggen met hogere kennis en vermogens van beschavingen in andere dimensies. In deze bijzondere tijd van transformatie, waarin onze multidimensionale vermogens zich openen, komt deze kennis weer tot onze beschikking en herontdekken wij onze verloren gewaande kwaliteiten en talenten. Klanken kunnen ons hierin ondersteunen als wij voldoende gegrond en in ons lichaam zijn.

Meditatie en LichtKlank
Kom het eens ervaren tijdens een van de maandelijkse lichtklankmeditatiebijeenkomsten. Zie voor de data de agenda.

Workshop 
In de loop van 2018 workshops ‘Jouw persoonlijke Klank’. Open je voor de klank (informatie) van jouw fysieke lichaam.

Individueel
In een individuele klanksessie ontvang je een diepgaande persoonlijke Lichtboodschap in de vorm van klanken, energie en/of woorden die voorbij je mentale denken gaan en waarvan je hart de betekenis weet. De lichtdruppels van Healing Arts helpen je om deze informatie op een dieper niveau te ontvangen. De tegenenergie van deze helende klanksessie bedraagt € 75. Het maken van een afspraak kan telefonisch (06-20852259) of via het contactformulier op de website.

Lees hier enkele persoonlijke ervaringen.

Afbeelding: “Light Beyond Sound”, by Tatiana Plakhova of Complexity Graphics (complexitygraphics.com)