LichtKlank

light beyond sound

Krachtige hulp tot Heling in de tijd van Nu

Om een hoger liefdesbewustzijn in jouzelf wakker te maken en je lichaamscellen te vullen met het Licht van jouw Bron en Oorsprong. Zodat je als mens een beetje meer kunt zijn wie je wérkelijk BENt. Jouw bewustzijnsveld wordt lichter, de dingen gaan gemakkelijker en het zelfgenezend vermogen van je lichaam neemt toe.

De trillingsfrequenties van de klanken werken zowel aardend als bewustzijnsverhogend. Ze geven je geest en je lichaam een diepe rust en ontspanning in de verbinding met  je ‘Ik BEN’, je connectie met Aarde en Kosmos.

Mijn ‘Klank’

De klankfrequenties van de kristallen schalen brengen mij in contact met mijn hogere zelven en hogere lichtwerelden. Door mij te openen voor klank in mijzelf (en mijn kritische gedachten daarover te laten voor wat ze zijn) wordt lichtinformatie als het ware doorgegeven en fysiek gegrond. Heel soms komen er woorden in een taal die mijn menselijk dagbewustzijn niet verstaat, maar die een hoger (Hart)deel van mijzelf wel begrijpt.  Via de trillingsfrequenties komt de ‘boodschap’ terecht bij de ander op een specifieke bewustzijnslaag en/of heel fysiek. Soms voelt men direct iets gebeuren in het energieveld (fysiek, mentaal, emotioneel) en soms is pas enige tijd daarna een (innerlijke) verandering merkbaar.

Universele Bron

Er was een tijd ‘lang geleden’ waarin wij rechtstreeks waren aangesloten op onze Bron van Universele Kennis en Wijsheid en gebruik maakten van licht en geluid voor genezing en heling, ik noem het LichtKlank.

In onze huidige tijd herinneren wij ons niet alleen onze oorsprong van Licht en Liefde, ook verloren gewaande kennis en vermogens komen weer beschikbaar (multidimensionaal). Heling door middel van kristal en klankfrequenties vanuit een hoger bewustzijn is hier een voorbeeld van.

Kristal

Kristal kan klankinformatie geleiden en versterken. Kristallen klankschalen zijn gemaakt van vrijwel 100 procent zuiver kwartskristal, een in de natuur vrij voorkomend element. Omdat de structuur van ons lichaam zich wil aanpassen aan de frequentie van een nieuw bewustzijn (van koolstof naar een hogere kristallijnen frequentie) bieden de frequenties van kristallen klankschalen je de mogelijkheid om je zowel fysiek als mentaal/emotioneel weer in balans te brengen. Tevens komt hogere lichtinformatie (bewustzijn)beschikbaar. Het maakt in jouw bewustzijn datgene wakker waar je nu aan toe bent en wat via jou gemanifesteerd wil worden.

Fysieke heling 

Ons lichaam resoneert met en reageert op klanken van buitenaf en op klanken die wij zelf voortbrengen. Elke toonsoort heeft door zijn unieke trillingsfrequentie een specifieke energie en uitwerking op ons lichaam. Klanken die harmonieus zijn activeren en balanceren de lichaamsorganen en kunnen genezend werken. Bij onbalans of ziekte of in het geval van een innerlijk conflict, ben je als het ware ´uit de toon geraakt´. Door zelf geluid voort te brengen (tonen) of je open te stellen voor de resonantie van klank en deze te absorberen wordt je lichaam weer ´afgestemd´ op de oorspronkelijke natuurlijke klank en wezenlijke informatie. Vergelijk het met het stemmen van een piano.

Hogere kennis

Niet alleen voor fysieke genezing werd klank in vroegere tijden toegepast. We waren tevens in staat om via klank ons energieveld zodanig te verhogen dat informatie van een hoger weten in onszelf toegankelijk werd en we van hieruit onderling communiceerden. Tevens konden we contact leggen met hogere kennis en vermogens van beschavingen in andere dimensies. In deze bijzondere tijd van transformatie, waarin onze multidimensionale vermogens zich openen, komt deze kennis weer tot onze beschikking en herontdekken wij onze verloren gewaande kwaliteiten en talenten. Klanken kunnen ons hierin ondersteunen als wij voldoende gegrond en in ons lichaam zijn.

Meditatie en LichtKlank

Kom het eens ervaren tijdens een van de maandelijkse lichtklankmeditatiebijeenkomsten. Zie voor de data de agenda.

Individueel

In een individuele klanksessie ontvang je een diepgaande persoonlijke Lichtboodschap in de vorm van klanken, energie en/of woorden die voorbij je mentale denken gaan en waarvan je hart de betekenis weet. Hoogfrequente lichtdruppels helpen je om deze informatie op een dieper niveau te ontvangen. De tegenenergie van deze helende klanksessie bedraagt € 55. Het maken van een afspraak kan telefonisch (06-20852259) of via het contactformulier op de website.

Sound of Crystal frequenties

LichtKlank in een flesje, vanaf januari 2019 verkrijgbaar en in ontwikkeling. Meer hierover lees je in Sound of Crystal, boodschappen en frequenties van kristalbewustzijn

Afbeelding: “Light Beyond Sound”, by Tatiana Plakhova of Complexity Graphics (complexitygraphics.com)

Geverifieerd door ExactMetrics