Natuurgeneeskunde

Kristalwater
Wat is Natuurgeneeskunde?
De basis van de natuurgeneeskunde is dat uitsluitend het natuurlijke genezende vermogen van je eigen lichaam, van je eigen organisme, wordt aangesproken om genezing te bewerkstelligen. Hierbij zullen nooit schadelijke of sterk werkende middelen worden toegepast.

Filosofie
Het uitgangspunt van de natuurgeneeskundige richt zich primair op het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de patiënt. Omdat het in de natuurgeneeskunde dus gaat om het functioneren van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van een natuurtherapeut zich dan ook in eerste instantie op de mens als geheel, en wordt er niet alleen naar de klacht gekeken. Dit is een holistische vorm van geneeskunde.

Natuurlijk systeem
De mens bestaat uit een dynamisch natuurlijk systeem dat voortdurend streeft naar een evenwicht. Het is constant in beweging, zelfs als je slaapt wordt er gewerkt aan de verwerkingen van de dag, zowel op fysiek (stofwisseling) als geestelijk vlak (dromen). Wij zijn ons er nauwelijks van bewust dat we een deel zijn van de natuur en dat het de natuur is die ons aanstuurt.

Zelfgenezend vermogen
Als er zich een verstoring voordoet, zorgt het systeem dat die verstoring verwijderd of opgelost wordt. Dit systeem dat voortdurend streeft naar herstel en handhaving van een natuurlijk evenwicht noemen wij het zelfgenezend vermogen. Een verkeerde lichaamshouding, een niet goed werkende stofwisseling (spijsvertering), een hormonale blokkade, gifstoffen van buitenaf, kunnen oorzaken zijn van een onbalans. Maar ook niet verwerkte emotionele indrukken, stress of voortdurende negatieve gedachten (vaak onbewust) kunnen van invloed zijn op ons immuunsysteem.

Ziekte
Als er sprake is van een langdurige verstoring van het evenwicht krijgt het zelfgenezend vermogen het zwaar te verduren. Het raakt op den duur uitgeput met als gevolg dat het immuunsysteem het laat afweten en zich zelfs tegen zichzelf gaat keren: wij worden ziek.

Richtingaanwijzer
Ziekte is geen straf, ziekte wil alleen iets zeggen over wat in beginsel uit harmonie is geraakt en wat er schuilgaat achter deze disharmonie. Ziekte wil alleen maar een aanwijzing geven en inzicht bieden. Het is in feite een hulp om in te zien maar ook om geestelijk bewust te worden, te groeien.

Medicijnen
Het is maar wat fijn dat de wetenschap prachtige medicijnen ontwikkeld heeft. Medicijnen kunnen veel fysieke symptomen doen verdwijnen en wij spreken dan van genezing.  Echter alle ziekten, zowel ernstige als mildere vormen van ziekten zijn allemaal uitingen van onbalans waarbij lichaam, ziel en geest betrokken zijn. Medicijnen nemen de oorzaak (gelegen in ons mentale, emotionele of spirituele lichaam) niet weg, zodat ziekte vaak in een zelfde of in een andere vorm terugkeert.

Inzicht en bewustwording
Voor werkelijke genezing is inzicht en bewustwording nodig. Genezing vindt dan plaats op zielsniveau. Genezing op zielsniveau is werkelijke genezing. Ik vind het woord ‘heelheid’ dan beter op zijn plaats.  Het betekent dat we dit thema in een volgende incarnatie niet meer te hoeven doormaken. Genezing van het fysieke lichaam zonder dat daar inzicht en bewustwording van het hoe en waarom bij komt, is een tijdelijke oplossing.

Het genezingsproces: de eerste stap
Acceptatie van je ziekte en van je lichaam, en de pijn en het verdriet in jezelf ook te mogen toelaten, is misschien wel de belangrijkste eerste stap in een genezingsproces. Er is een soort overgave voor nodig die vaak stapsgewijs tot stand komt. Acceptatie wordt dan tevens loslaten. Er valt een last van je schouders, er komt rust en ruimte. Inzicht en bewustwording volgen stapsgewijs, waarbij je kunt ervaren dat wanneer je ergens een ander zicht op krijgt dit voor je gevoelswereld enorme gevolgen heeft. En dan kun je samenwerken met de ziekte, in plaats van in een voortdurende ontkenning en strijd te blijven zitten.

Alle behandelingen bij NatuurlijkBewust zijn gericht op het activeren en stimuleren van het zelfgenezend vermogen.  Vanuit je eigen kracht werk je aan je helingsproces. Dit is de kracht van je eigen hartsenergie, een zachte energie die liefde is. Het meest krachtige geneesmiddel dat er is!

Natuurlijke middelen zijn een prachtige ondersteuning in een genezingsproces (ook als je medicatieafhankelijk bent) en hebben een meerwaarde ten opzichte van reguliere medicatie. De meeste kunnen naast reguliere medicatie worden ingezet. De therapie en het voor jou juiste middel wordt aan de hand van een uitgebreide anamnese vastgesteld.

Het mag wat ‘veel’ lijken allemaal, maar begin gewoon bij het begin. Stap voor stap ontvouwt zich jouw unieke proces van heling en bewustwording, naar wat jij nodig hebt en naar wat jij kunt ‘behappen’. Jij blijft de regisseur en bent vrij in de keuzes die je maakt. Heb vertrouwen in jouw eigen innerlijke kracht en vertrouw daar op!

 

 

Geverifieerd door ExactMetrics