Het Grote Moment

Ter ere van het Geschenk van Leven dat Mij gegeven is:

Ik ga de brug over, laat pijn van mijn verleden achter me om het Licht van mijn Ware Aard te verwelkomen en er naar terug te keren.

Beslissend

En dan besef je ineens dat het grote Moment Nu is.  Dit moment van NU lijkt wel een heilig moment te zijn.  Als dat speciale oplichtende punt waar tijdlijnen kruisen.  Herbezinning op een keuze voor de Waarheid van je hart. Na een lange voorbereiding ben je nu hier aangekomen. En nu? Hoe verder en hoe dan?

Dagelijks ruimte geven aan de stem van ons innerlijk weten en de stem van een hoger bewustzijn binnenin, is haast een pure noodzaak en van levensbelang in dit bijzondere tijdsmoment van evolutie van menselijk bewustzijn. Zien met de ogen van je Hoger Zelf, geeft je onderscheidingsvermogen in wat voor jou goed is of niet goed is. Kijken met en door deze ogen naar alles wat en iedereen die je af wil houden van je verbindende Lichtbewustzijn. In je eigenwijze (licht)kracht blijven, oordeelloos naar de wereld om je heen, oordeelloos naar pijnlijke keuzeprocessen in je lichaam. Weerstanden... laat je Hoger Zelf Licht er op schijnen.

Afscheid en Welkom

Evolutie is niet alleen een energetisch spiritueel gebeuren, het is ook een heel fysiek aardend proces. Ascentie - bewustzijnsverhoging in de wereld van nu, in jouw en mijn fysieke menszijn. Menselijke tranen van afscheid van het verleden mengen zich met tranen van blijdschap, ontroering en vreugde voor de nieuwe energie die je als kloppend voelt, ervaart en ‘weet’, ook al zoeken je fysieke ogen hier soms tevergeefs naar in de wereld om je heen.

Midden op de brug in een leeg NU en - hoewel het verleden nog trekt - wetend dat de enige juiste stap nu de stap naar voren is. Onontkoombaar, er is geen weg terug; terug is er slechts duisternis. Voel in je centrum wie je werkelijk BENt, voel jouw aangeboren oordeelloze Waardevolle IK, dit kostbare krachtige anker diep van binnen.  Onschendbaarheid. Waarheid. Laat dit je uitgangspunt zijn voor NU en voor elk volgend moment van NU in de komende tijd. Jouw Licht is de dragende kracht voor zoveel anderen met jou die dezelfde keuze maken op dit moment.

Onze gezamenlijke keuze om onze hogere Waarheid te leven is de dragende kracht voor het ontwaken van de nieuwe Aarde en een nieuwe mens. 

Keerpunt

De energieën van deze maand augustus lijken diepliggende gevoelige snaren in mijzelf te raken die nog heel even een klankecho uit het verleden laten horen voordat ze mee gaan resoneren in een nieuwe frequentie. Ja natuurlijk, er waren vaker van dit soort echo's en omkeermomenten. Maar nooit leek het moment van nu, van 2021, zo diepgaand en beslissend voor mijn toekomstige zelf. Laag voor laag confronteert mij met onbewustzijn. Laag voor laag keer ik om, aanschouw ik en zie ik oplossen in een nieuw weten, in een nieuw zelfbeeld, in een nieuw zelfbewustzijn, een nieuwe werkelijkheid scheppend.  Hoofd geeft eindelijk gehoor aan de roep van Hart. Nee, ik weet niet wat komt, hoeveel donkerte ik nog zal tegenkomen en wat mijn keuze mij zal brengen. Dit moment, tijdloos en tijdelijk tegelijk, is krachtig, licht en vredig.

Lang geleden beschreef ik hoe zo'n echoënd verleden mij in een dans tussen oud en nieuw deed belanden. Het trekken van het oude, het maar met moeite los kunnen laten om uiteindelijk te kiezen voor de meest harmonieuze klank. Een korte aangepaste versie vind je onderstaand.

DANS

Als een roep vanuit het verleden
wordt er een diepe snaar geraakt...
EN DANS IK DE DANS
tussen voelen en denken
tussen waarheid en illusie
tussen rede en radeloosheid.
IK DANS
tussen Duisternis en Licht
een dans van
afgescheidenheid naar Eenheid
en weer terug.
Al dansend vind ik
meer van mijn ware identiteit
in Licht, Liefde en Heelheid.
Voorbij 
angst en pijn van
afgescheidenheid.
OVERGAVE
aan 'Al wat MIJ is':
'Yes, Thank You, I receive'
En in die warme stilte van Eén 
sterft de echo
in een liefdevolle lichtklank van
'IK BEN'

***

De zwaarte voorbij - dankbaarheid

Dan is het nu eind augustus als ik dit schrijf. Zoals ik in een vorig blog al met je deelde, waren de laatste maanden fysiek af en toe zwaar voor me. Zachtheid naar mezelf en mijn lichaam, rust en overgave was nodig maar niet altijd even gemakkelijk. En nu is het net of er tussen en onder de pijnlijke plekken wat meer 'lucht' komt. Alsof niet alleen ikzelf wat ruimer kan ademhalen, maar ook die plekken meer zuurstof tot hun beschikking hebben. Dat geeft nieuwe moed! Ja, ik heb me opengesteld voor aardse fysieke hulp en ontvangen. Maar er is meer...

Bij onze Andaralicht-samenkomst van augustus was de lichter wordende energie heel goed voelbaar. Ik voelde een enorme 'volheid' van Aardse en Kosmische aanwezigheid. Hemel en Aarde leken op nog diepere en nieuwere lagen tot Eénheid te komen in mijzelf. En ik wist: Ja, HET IS GOED! We zijn met zovelen, in, op en buiten de Aarde. Het is een feit: het hoogste Licht heeft de diepste duisternis overwonnen. Dat gaf me een enorme boost van bekrachtiging. Er is zo ontzettend veel Lichtpower om ons heen (en in ons)! Dat sterkt, en dat geeft vooral het gevoel dat je er niet alleen voor staat en dat al jouw keuzes voor het beste in je zelf, bijdragen in de toename van deze Lichtpower.  Ter bevrijding van de mens uit lijden en onderdrukking.

Eén van ons verwoordde de Andara-energie van die dag als volgt: "Dit is het keerpunt. In het uur van de Dood is de dood overwonnen - In het uur van de Dood creëert het Leven nieuwe vorm'.

Dankbaarheid overheerst, wij (de mensheid) zijn (is) op het keerpunt beland. 

Het is nu tijd

Onderstaande (vrij vertaalde) tekst 'HET IS NU TIJD' komt uit het boek 'Pleiadian Perspectives - The Colonization of Maldek - en is genaamd: ANTICLIMAX.  Ik deel het graag met je omdat het zo treffend het voor de mensheid beslissend tijdsmoment van nu weergeeft.

lees meer

Tussen Pasen en Pinksteren

- En het Licht van Vader-Moeder-God drong door tot in de diepste duisternis… -

Wat zien we?

Wat denk jíj als ik zeg dat 2021 een jaar is waarin de energie van lichtbewustzijn meer dan ooit voelbaar aanwezig is? Toenemend bewustzijn zorgt ervoor dat we vaker zicht krijgen op lagere energieën waarvan we tot nu toe geen weet hadden. Tegelijkertijd roept het veel vragen op: Is het waar wat ik zie? Wát zie ik eigenlijk? En vooral: Hoe vind ik een acceptabele vorm om in deze polariserende mensenwereld te bewegen zonder mijzelf geweld aan te doen? En ik stel mij daarbij (noodgedwongen) nog een andere vraag:

Wat zegt mijn lichaam?
Binnen in mij is er namelijk een heftig proces gaande dat ik heel fysiek doorleef. Na het laatste ‘medicatieverminderingsfeestje’ eind vorig jaar kwamen pijnen en ontstekingen in alle hevigheid terug. Je zou zeggen 'terug bij af', maar het voelde niet zo. Deze ervaring had voor mij een paar bevrijdende inzichten in petto.
De vernieuwende stroom van lichtenergie maakt me bewust van wat ‘vastgeroest’ lijkt en maar moeizaam in beweging wil. Er is trouwens op alle vlakken weinig beweging, ik ben niet vooruit te branden. Na enkele weken ‘aanmodderen’ met sterker wordende pijnen vraag ik zonder te aarzelen om verhoging van medicatie.
En alsof het zo zijn moest hoorde ik daarna iemand zeggen: ‘Leven op zich is het doel van het leven’. Dat kwam binnen! Het leven aangaan is de bedoeling van het leven. In onvoorwaardelijkheid leven is accepteren en omarmen van wat het leven brengt. Het gaat er om dat ik mijzelf en mijn lichaam niets hoef te ontzeggen wat mij op enigerlei wijze kan ondersteunen. Liefde zonder voorwaarden voor mezelf - Compassie. Niet direct met een oordeel klaar staan. Dan zal er ook geen nieuwe pijn meer ontstaan (!) Tjonge, wat een vuurenergie kwam er naar buiten bij het besef dat het oude denken van 'gefaald te hebben' niet meer in mijn energieveld aanwezig was! Kun je je dat voorstellen? En wat een weldadige ontspanning bracht dat in mijn lichaam. Er was slechts dat warme oordeelloze gevoel van compassie voor wie ik was en voor wie ik nu ben.

Gouden Eenheid

Die avond ben ik zo vol van een levende liefdevolle compassie-energie dat ik niet in slaap kom. Eén van mijn krachtigste kristallen schedels ‘komt binnen’: ‘Alleen als deze kracht met intentie vanuit het Hart wordt gebruikt is ze beschikbaar’ en ik voel direct een enorme golf van activerende warmte mijn hele lichaam vullen en ik zie een groot donker ‘gat’ voor mijn gesloten ogen verschijnen dat me doet denken aan ‘The Black Womb of Nothing’ – die heilige plek/moederschoot van Sophia, de Scheppermoeder van waaruit al het Leven voortkomt. De donkere ruimte verandert langzaam in een gouden schittering als van een regengordijn. Terwijl de gouden warmte resoneert en pulseert in mijn lichaam doe ik mijn ogen open en zie dat diezelfde sprankeling van goud mijn slaapkamer heeft gevuld. Ik ben verstild in deze niet te benoemen Aanwezigheid en kan alleen maar zeggen: ‘dankjewel...'

lees meer

2020 Wat is (jouw) Waarheid?

‘…Bevrijd jezelf van de illusie dat je een machteloze toeschouwer bent in het leven – of slachtoffer van dit leven. … lees meer