Ontwaken in Eenheid – Twin Flames

Deel acht uit de serie 'SelfbreakingNews

Ontwaken in Eenheid - Twin Flames

We hebben als mens van de Aarde als nooit tevoren de kans en het vermogen om het goddelijke potentieel van ons Hogere Zelf in dit leven ten volle te belichamen en vorm te geven.

Een mooie gedachte is het, dat we als ziel en als mens ‘teruggroeien’ naar de Eenheid van waaruit we zijn ontstaan en waar we in feite nooit uit weg waren. Ons leven als mens is een belangrijke en kansrijke inwijdingsweg om die eenheid tot in alle lagen van ons menselijk bewustzijn te brengen. Wellicht is dit een antwoord op die grote vraag ‘wat is de zin van dit alles’; het is in ieder geval een aantrekkelijke gedachte dat je je langste tijd in afgescheidenheid wel hebt gehad. Dat dit laatste slechts een verkeerde diepgewortelde illusie is, mogen we steeds meer beseffen.

Groeien in Liefde

Die goddelijke Eenheid als mens in je zelf ervaren, hoe beleef je dit en wat is er voor nodig? De fundamentele basis hiervoor is het voelen en ervaren van Liefde en compassie voor en in jezelf. In voorgaande artikelen van ‘SelfbreakingNews’ schreef ik over ervaringen van en een steeds dieper besef van mijn multidimensionale Zelf. Over innerlijke ontmoetingen met ‘andere zelven’, zelfs in stoffelijke manifestaties, gepaard gaande met sterke fysieke reacties waarbij al mijn zintuigen betrokken waren en die mijn hart raakten. Telkens werd mijn aandacht en focus gevraagd om van binnenuit te luisteren naar die innerlijke stem van mijn hart en in liefde alle aspecten van wie ik ben in liefde te omarmen. Niet te ‘doen’, slechts te voelen en te luisteren naar die vredige stilte heel dicht bij en in mezelf.
Hogere bewustzijnsrealiteiten van ‘andere zelven’, die mijn menselijk bewustzijnsveld binnenkwamen, droegen bij aan een groeiend gegrond vertrouwen en een nieuw en ruimer ‘ik’-bewustzijn. Een proces dat uiteraard mijn leven lang voortduurt en mij nog vaak zal uitdagen om voorbij de veilige bekende vorm te gaan. Overgave, vertrouwen en verbinden… Ik geloof dat dit zo ongeveer levensthema’s voor me zijn, synoniemen voor ‘groeien in Liefde naar me zelf’.

Heelwording - Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke verenigd

Enkele hogere bewustzijnsaspecten waar ik me de afgelopen jaren mee mocht verbinden en die na verloop van tijd integreerden in mijn persoonlijke ‘ik-beleving’, waren van een vrouwelijke energie, elk met hun eigen dynamiek van Aarde-energieën en Licht/Kosmische energieën. Ze waren krachtig en zacht tegelijk en voelden puur, bekend en ‘thuis’, als bekrachtigende open armen.

Een heel andere ontmoeting was die van een mannelijke energie die tot mij kwam in fysieke vorm. Verwarrend, ‘wie ben jij?’ Voorbij de menselijke fysieke vorm kunnen waarnemen en ten diepste geraakt worden door de herkenning van het (licht)wezen van ‘ver’ met wie mijn ziel zich verbonden voelt. Ik ben verwonderd en zo onuitsprekelijk dankbaar dat we elkaar als mens mochten ontmoeten.  Zien en gezien worden, een herkennen en weten... op een dusdanige manier die niet te vatten is in woorden en waar mijn verstand niet bij kan.  Vrouwelijke en mannelijke energie in de puurste vorm in Goddelijke Eenheid, in mijn menselijke zelf samenkomend en tegelijkertijd ver daaraan voorbij. Iets in mij ontwaakt, dwars door alle beschermingsmechanismen en maskers van mijn aardse persoonlijkheid. Een staat van bewustzijn van goddelijke Liefde en Licht; ik was weer Eén, voorbij die diepgewortelde illusie van afgescheidenheid en lijden. Dit is het grootste en mooiste Geschenk dat ik in mijn leven tot nu toe mocht ontvangen en ervaren. 

“twee delen van eenzelfde ziel, een vrouwelijk en een mannelijk deel, samenkomend in een aards leven om elkaar te helpen groeien op hun spirituele pad, mogelijkheden openend van snelle menselijke bewustwording….´ (*1)

Dualiteit

Hoe tegenstrijdig was het dat ik vanaf dat moment worstelde met twee uitersten in mijzelf: afgescheidenheid en eenheid. Hoe is het mogelijk dat ik me één voelde in die Goddelijke Eenheid en tegelijkertijd verlangen daarnaar voelde in mijn hart en in mijn lichaam?  Een hunkerend en vooral pijnlijk verlangen naar samensmelting op alle lagen van mijn zijn, fysiek en spiritueel. Het was alsof ik door deze eenheidservaring die diepe pijn van afgescheidenheid pas goed in mijzelf gewaar werd en intens kon voelen.

Het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke kwamen tot eenheid in mijzelf, waarin ik mezelf kon ervaren als compleet mens, als ‘godenmens’. En zo opmerkelijk dat mijn fysieke lichaam en zintuigen zo intens resoneren, gegrond en aanwezig. Ik was niet in meditatieve staat, het was ten volle in mijn dagbewustzijn aanwezig. Letterlijk een stukje Hemel dat met mijn plekje Aarde samenviel. Mijn woordenschat schiet schromelijk tekort, maar het voelde als thuiskomen in de totale eenheid met mezelf en God.

Later las ik over tweelingzielen en tweelingvlammen in ‘Twin Flame Union’ (Claire Heartsong en Catherine Ann Clemett). En ja, zo had ik het ook ervaren en het ‘klopte’.

“… The return of the Beloved is not from giving your power away, making the ‘other’ more important than you, and having the expectation that they will fulfill your fantasy of the Beloved. No, it is the remembrance and the receiving of the Beloved within, intimately connected to all who you are and all you have ever been… It is the return of the Beloved in your awareness, in your hologram within, in your realities… It is not new. It is merely recognizing and owning the foundation and the truth of who you Be. It is your Twin Flame united with you. It is the emotional body of the God within you. It is the manifestation and the expression of Presence in its purest, highest, most undiluted form…” (*2)

Afgescheidenheid - fundament van onbewuste pijn 

Opnieuw realiseer ik mij dat we als mens onze diepste wensen en verlangens – zowel in fysiek als spiritueel opzicht - altijd maar weer naar buiten richten. Wachtend op het moment waarop ‘Iets’ of ‘iemand’ of een ‘hogere macht’ ons schenkt waar we onszelf niet toe in staat achten: vrede, harmonie, gelijkwaardigheid, erkenning, genezing, eenheid…, daarmee ontkennend dat alles in ons zelf aanwezig is. Ik merk het op in mijzelf, hoe gemakkelijk die naar buiten gerichte focus er onbewust weer insluipt. We hoeven niet uit te reiken naar…. we hoeven ons slechts te openen voor al datgene dat alom in ons aanwezig is. En ja, we hebben allemaal zo ons eigen supportteam dat ons ondersteunt als we om hulp vragen via de frequentie van onvoorwaardelijke Liefde in ons zelf. We hebben zowel de Eenheid in ons als ook het pad er naar toe.

Ik besef dat afgescheidenheid een diepgewortelde overtuiging is in ons individuele en collectieve bewustzijn en dat dit ons menselijk functioneren in vele opzichten beïnvloedt. Ziekte, geweld, oorlogen, eenzaamheid, het kan alleen maar gedijen en groeien op dit diepgeworteld fundament van pijn. Diep in ons sluimert een onbewuste overtuiging dat we NIET goddelijk zijn, dat we GEEN deel uitmaken van liefde, dat we het NIET verdienen…. het NIET waard zijn… dat alleen iemand anders onze pijn kan helen. Terwijl we in de buitenwereld op zoek zijn naar invulling, bevestiging of goedkeuring, blijven we onszelf ontkennen en ontkrachten.

Deze illusionaire gedachtewortel ligt ongetwijfeld ten grondslag aan mijn zielepijn en menselijke pijn en de chronische ziekte waar ik mee te maken kreeg. De aandoening bleek echter een krachtige richtingaanwijzer naar een weg terug in het bewustzijn van die onverbrekelijke eenheid en heelheid in mij zelf. Wat een geluk dat ik nu beetje voor beetje dat helende Licht van Eenheid en Heelheid durf en kan toelaten in mijn menselijk bewustzijn, in mijn lichaamscellen en in mijn ziel. Oei…ik groei… en ik blijf groeien! Wat een geschenk!

Gun jezelf jouw geschenk van liefde in eenheid, niemand kan het je geven dan Jij Zelf! 

♥ Tineke

⇓Boekentip:
*1 'De Adelaar en De Condor', het ware verhaal van een onvoorziene mystieke reis – Jonette Crowley
*2 'Twin Flame Union '– 'For those who truly desire to heal the pain of separation' – C. Heartsong/C.A. Clemett

Meer lezen?

In de serie 'Selfbreakingnews‘  deel ik mijn bewustzijnservaringen van een groeiend (multidimensionaal) bewustzijn. Samen met 'Zoveel Moois'  (over wat er gaande is in deze tijd)  maakt het deel uit van het hoofdmenu 'Transformatie-Ascentie' . 

Wellicht vind je (h)erkenning voor wat jij in je zelf tegenkomt in deze bijzondere tijd van heling en eenwording.  Jouw verhaal of je reactie is van harte welkom!

3 gedachten over “Ontwaken in Eenheid – Twin Flames”

 1. Bedankt voor je mooie verhaal. Ik vind dat je het allemaal zo mooi kan verwoorden maar toch schrijf je dat je woordenschat schromelijk tekort schiet. Dat geloof ik graag want in de verfijnde transcendente wereld wordt niet gesproken in onze taal. Maar toch zou ik graag met je mee willen voelen en vraag je om een klein beetje meer duidelijkheid omdat ik niet alles een plek kan geven. Als je hier tijd en zin in hebt natuurlijk….

  Heb je de eenheidservaring samen met de man, het (licht)wezen van ‘ver’ met wie jouw ziel zich verbonden voelt, ervaren? Of was je alleen samen in jezelf?
  Ik begrijp het niet goed want je schrijft dat het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke tot eenheid kwamen in jezelf en daar is niemand bij betrokken lijkt mij.

  In de analytische psychologie kom je tot eenheid als je als vrouw je mannelijke eigenschappen compleet samen hebt gebracht in je innerlijk en als man je vrouwelijke eigenschappen hebt geharmoniseerd in jezelf. Dit is volgens mij het thuiskomen in de totale eenheid in onszelf.

  Je schreef de volgende zin die ik echt prachtig en zo waar vind: “We hebben zowel de Eenheid in ons als ook het pad er naar toe.” Ik denk dat wij met zijn allen op weg zijn naar die Eenheid. Individueel wordt van ons gevraagd hier gehoor aan te geven.

  Ik heb 15 jaar geleden ook te maken gekregen met een chronische ziekte en besefte heel goed dat dit kwam door verkeerd aangeleerde patronen. Vanaf toen ben ik op weg gegaan met de intentie alleen nog te luisteren naar mijn innerlijke waarheid wat echt niet meeviel.

  Ik voel ook heel sterk dat wij collectief in een overgangsfase verkeren. Door het lezen van jouw artikelen krijg ik bevestiging en zet ik door op de weg met beproevingen waarvan het doel is ons in te wijden.

  Bedankt Tineke, voor het delen van je ervaringen tijdens jouw innerlijke groei,
  Lieve groeten
  ~carla~

  Beantwoorden
  • Lieve Carla,
   Dank voor je reactie. Wat fijn dat je bevestigd wordt in jouw ervaringen door mijn schrijfsels. En inderdaad, het is niet in woorden te vatten, ik heb niet een exact antwoord op je vraag. Eén ontmoeting kan zoveel bij je teweegbrengen, daarvoor hoef je niet voortdurend in elkaars gezelschap te zijn. Datgene dat aangeraakt en ontwaakt is in jezelf, is blijvend. Het heeft niets met aardse liefde of fysiek contact te maken. Het heeft te maken met ten diepste een ontmoeting met wie jezelf bent. Ik raad je aan het boek ‘Twin Flame Union’ te lezen, dan zal het je duidelijk worden. Kort samengevat kan ik zeggen dat deze gebeurtenis de heelheid in mijzelf heeft doen ervaren en dat daarmee tegelijkertijd de zielepijn van afgescheidenheid kon beginnen te helen, doordat ik die eveneens ten diepste kon doorvoelen.
   Ik wens jou vertrouwen en innerlijke kracht tijdens jouw ‘inwijdingsweg’ van het Hart!

   Beantwoorden
 2. Nee niet in woorden te bevatten …
  en het licht is woord geworden
  en het woord is de mens geworden
  de duisternis sprak er zij licht
  en uit dat licht vanuit de duisternis
  wat geen licht is
  daar ontstaat en
  ontstaan alle verschijnsels in vormen
  licht splits alles in verschijnsels en vormen
  de mens is en heeft daardoor zijn eigen duisternis vaarwel gezegd
  Alleen door de duisternis in je zelf te accepteren
  kun je vrij worden van je persoonlijke als licht wezens
  je accepteert duister en licht als Een geheel
  ga je alleen op licht vertrouwen
  dan blijft men gesplitst..
  je schuift je eigen duisternis aan de kant
  daar mee ook je eenwording
  Leegte ,Ruimte, Niets,
  is en word zo weggedrukt
  het echte goddelijke niet aanvaard..
  licht werd geboren vanuit
  Leegte Niets Ruimte.
  dat is wat de mens werkelijk is ..
  en daarin vind men de echte vrijheid..
  Het oneindige
  wat geen licht IS,
  maar zich er in bekend maakt in dat licht
  Daarmee worden de twee vlammen
  de vlam van EENHEID..
  Alles accepterend
  zowel het goede en het niet goede
  Dat is de echte ontmoeting met je zelf
  is de duisternis
  de leegte de ruimte het niets
  De Eenheid Zelf..

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics