Herinneringstrillingen in ons bewustzijn

SelfbreakingNews 1: Weerzien-Zielenpijn-Verloren kennis

Herinneringstrillingen

Paranormaal

noemden we tot voor kort die mensen die helderziend waren of over vermogens beschikten die de meeste mensen niet hadden en al helemaal niet begrepen. Er waren (zijn nog steeds) groeperingen die deze handelingen en vermogens ‘des duivels’ vonden. Veel onbegrip was er eeuwenlang en is er nog steeds over het werken met natuurlijke krachten en energieën. Echter alles verandert door ervaring en bewustwording. Dan weet je, herinner je en is het niet meer iets paranormaals, maar voel je dat het deel is van wie jij bent. Dus als jij gewaarwordingen hebt de laatste tijd die nieuw zijn voor je, weet dan dat het hoort bij jouw transformatieproces in bewustzijn en liefde. Het allerbelangrijkste hierbij is om je te focussen op jouw verbinding met de aarde en met je hart. Dat is alles!

Verloren kennis

Hoe meer wij ons weten te verbinden met ons hart en ons bewust worden van liefde als ons geboorterecht en onze oorsprong, hoe meer wij ons weer weten te verbinden met de onvoorwaardelijke universele levensenergie van Al-Dat-Is en onze natuurlijke vermogens van binnenuit terugkeren. Je intuïtie en innerlijk weten wordt bijvoorbeeld sterker. Daar is niets abnormaals aan. Natuurlijke wetten…. Niets anders. Omdat we daar zo lange tijd van afgewend waren zijn we veel van onze oorspronkelijke kennis en vermogens vergeten.
Wat we nu kunnen gaan ervaren in deze tijd van veranderend bewustzijn is dat onze ‘lijntjes’ hersteld worden. Lichtlijnen die ons verbinden met andere bewustzijnsaspecten van onze ziel; tegelijkertijd kunnen we – naarmate ons bewustzijn zich uitbreidt en onze trillingsfrequentie verhoogt – gemakkelijk ‘inpluggen’ in nieuwere (hogere) bewustzijnsrealiteiten. Dit is iets dat vanzelf ontstaat naarmate je groeit in (zelf)liefde (zie ‘Zoveel Moois’ –Merkaba en –Merkivah). Het heeft niets met studie of mentale kennis te maken. Bewustzijn is een combi van weten, ervaren en doorvoelen.

Weerzien

Misschien begon het wel met plotseling ‘weten’ en ‘herinneren’ van situaties in vorige levens. En het herkennen van iets vertrouwds in ontmoetingen met wildvreemde mensen. Een zeker weten dat we elkaar eerder gekend hebben. Een mooi voorbeeld is wel de ontmoeting met mijn huidige partner. In zijn ogen zag en voelde ik een wereld van herkenning en thuiszijn. Veel mensen hebben dit soort gevoelservaringen. Vooral de laatste vier jaren ‘herken’ ik in bepaalde mensen een energie zelfs bij een eerste – soms vluchtige – kennismaking.
Ik denk dat wij in de nieuwe lichtenergie van deze tijd steeds meer mensen zullen tegenkomen die een herinnering in ons wakker maken aan een andere, voor ons belangrijke tijd. Of we ontmoeten iemand met wie we ooit een levenservaring hebben gedeeld. En dat datgene wat we in elkaar aanraken op een of andere manier deel is van een helingsproces op weg naar eenheid in onszelf.

Naarmate we het oude achter ons laten en telkens opnieuw de keuze van het hoogste Licht in ons zelf maken, zullen we meer mensen ontmoeten die net als wijzelf die stappen maken. Steeds vaker vinden we elkaar puur ter inspiratie en om een herinnering in elkaar wakker te maken van wie ‘wij nog meer zijn’ en van verloren gewaande kwaliteiten en vermogens. We ontmoeten gelijkgestemden om het licht in elkaar te versterken. We ontmoeten elkaar om de God in ons zelf te realiseren.

Herinneringen aan ‘iets’ in een andere tijdsdimensie, gaan altijd gepaard met een bepaalde resonantie in mijn lichaam en worden door een gebeurtenis of omstandigheid in het nu aangeraakt. Waarom dat is weet ik niet altijd en wat ik dan voel kan ik niet altijd even goed plaatsen of benoemen. Herinneringen worden aangeraakt door de energie die een ontmoeting of situatie met zich meedraagt. Een bepaalde resonantie in mijn lichaam laat mij weten dat het kloppend en voor mij belangrijk is. Ook het lezen van een (historisch) boek kan er voor zorgen dat er als het ware in mijn bewustzijn voor heel even een verbinding met een andere tijdsdimensie gelegd wordt. Soms is het heel subtiel, zoals jaren geleden bij het lezen van het boek van Elisabeth Haich ‘Inwijding’ over een leven in het oude Egypte. Een andere keer kreeg ik een heftige emotionele reactie bij het lezen van informatie over de ondergang van Atlantis, waarop ik een enorme pijn en worsteling doormaakte die ik in eerste instantie niet begreep.
Meerdere keren was ik daarom ook zo blij met de hulp van de lichtremedies die ik in huis heb waardoor ik dieper kon invoelen en me bewust kon worden van de onderliggende energie.

Zielenpijn

Het is niet per definitie zo dat dingen die je hebt meegemaakt terugkomen in je huidige leven. Dit leven is een heel speciale omdat lichtlijnen hersteld worden en weer één geheel worden, hetgeen leidt tot nieuwe inzichten en spirituele groei.  Dat raakt tevens in jou alle facetten aan van pijn en verdriet van menselijk leven die er nog in het hier en nu zijn. Op velerlei manieren kunnen pijnlijke zielherinneringen bij je worden aangeraakt, met als enige doel dat je deze in het liefdesbewustzijn van wie je NU bent kunt transformeren naar een hogere vorm van ‘zijn’. Sta ook daar open voor. Het vraagt alleen in het hier en nu om liefde. Het wil even gezien worden, aandacht en erkenning krijgen en geheeld worden.  Vraag jouw hogere begeleiding om hulp, want jouw ‘ik’ kan het niet weten. Ervaring, vertrouwen, openstaan en liefde voelen, is wat anders dan het ´ik´. Als je verdriet voelt, kijk of je het kunt lokaliseren in je lichaam of in je energiesysteem. Zie het als een bol die nu uit je energieveld mag ‘reizen’ en voel er liefde voor, breng er licht naar toe en laat het los.

Focus je dagelijks op jouw Bronverbinding. Het was nooit weg hoor, het was alleen even uit je dagbewustzijn! Jij bent Liefde en Licht, weet je nog? Ook al voel je het misschien niet op dit moment, je kunt er van op aan dat je het bent.
Datgene dat in jou geheeld wil worden zal zich op het juiste moment in de tijd wel laten zien of van zich laten horen als het in jouw bewustzijn wil komen, je hoeft er niet naar op zoek. En vertrouw er op dat je hiertoe in staat bent omdat jouw lichtverbinding het nu kan dragen.
Ons lichaam is een belangrijke klankkast. Onze emoties, gevoelens en andere fysieke symptomen hebben onze liefdevolle aandacht en erkenning nodig. Spreek met je zelf af dat je alles wat je voelt en ervaart liefdevol zult bejegenen zonder oordeel, zonder kritiek.

Zie ook meditatie/inspiratie

Een groet in eenheid aan het licht in jou!

Tineke

In het volgende ‘SelfbreakingNews’: Aspecten van de Ziel over ‘andere Zelven’

Als deze informatie nieuw voor je is raad ik je aan – als je dat nog niet gedaan hebt – om de artikelen ‘Zoveel moois’ te lezen waarin je leest over de veranderende energie op aarde en het effect dat het heeft op je lichaam en bewustzijn.

 

Geverifieerd door ExactMetrics