Ontwaken in Eenheid – Twin Flames

Deel acht uit de serie 'SelfbreakingNews

Ontwaken in Eenheid - Twin Flames

We hebben als mens van de Aarde in dit leven als nooit tevoren de kans en het vermogen om het goddelijke potentieel van ons Hogere Zelf  ten volle te belichamen en vorm te geven.

Groeien in Liefde

Een mooie gedachte is het, dat we als ziel en als mens ‘teruggroeien’ naar de Eenheid van waaruit we zijn ontstaan en waar we in feite nooit uit weg waren. Ons leven als mens is een belangrijke en kansrijke inwijdingsweg om die eenheid tot in alle lagen van ons menselijk bewustzijn te brengen. Wellicht is dit een antwoord op die grote vraag ‘wat is de zin van dit alles’; het is in ieder geval een aantrekkelijke gedachte dat je je langste tijd in afgescheidenheid wel hebt gehad. Dat dit laatste slechts een verkeerde diepgewortelde illusie is, mogen we steeds meer beseffen.

Die goddelijke Eenheid als mens in je zelf ervaren, hoe beleef je dit en wat is er voor nodig? Wel, de fundamentele basis hiervoor is het voelen en ervaren van Liefde en compassie voor en in jezelf. In voorgaande artikelen van ‘SelfbreakingNews’ schreef ik over ervaringen van steeds dieper besef van mijn multidimensionale Zelf. Over innerlijke ontmoetingen met ‘andere zelven’, zelfs in stoffelijke manifestaties, gepaard gaande met sterke fysieke reacties waarbij al mijn zintuigen betrokken waren en die mijn hart raakten. Telkens werd mijn aandacht en focus gevraagd om van binnenuit te luisteren naar die innerlijke stem van mijn hart en in liefde alle aspecten van wie ik ben in liefde te omarmen. Niets te ‘doen’, slechts te voelen en te luisteren naar die vredige stilte heel dicht bij en in mezelf.
Hogere bewustzijnsrealiteiten van ‘andere zelven’, die mijn menselijk bewustzijnsveld binnenkwamen, droegen bij aan een groeiend gegrond vertrouwen en een nieuw en ruimer ‘ik’-bewustzijn. Een proces dat uiteraard mijn leven lang voortduurt en mij nog vaak zal uitdagen om voorbij de veilige bekende vorm te gaan. Overgave, vertrouwen en verbinden… Ik geloof dat dit zo ongeveer levensthema’s voor me zijn, synoniemen voor ‘groeien in Liefde naar me zelf’.

Heelwording - Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke verenigd

Enkele hogere bewustzijnsaspecten waar ik me de afgelopen jaren mee mocht verbinden en die na verloop van tijd integreerden in mijn persoonlijke ‘ik-beleving’, waren van een vrouwelijke energie, elk met hun eigen dynamiek van Aarde-energieën en Licht/Kosmische energieën. Ze waren krachtig en zacht tegelijk en voelden puur, bekend en ‘thuis’, als bekrachtigende open armen.

Een heel andere ontmoeting was die van een mannelijke energie die tot mij kwam in fysieke vorm. Verwarrend, ‘wie ben jij?’ Voorbij de menselijke fysieke vorm kunnen waarnemen en ten diepste geraakt worden door de herkenning van het (licht)wezen van ‘ver’ met wie mijn ziel zich verbonden voelt. Ik ben verwonderd en zo onuitsprekelijk dankbaar dat we elkaar als mens mochten ontmoeten.  Zien en gezien worden, een herkennen en weten... op een dusdanige manier die niet te vatten is in woorden en waar mijn verstand niet bij kan.  Vrouwelijke en mannelijke energie in de puurste vorm in Goddelijke Eenheid, in mijn menselijke zelf samenkomend en tegelijkertijd ver daaraan voorbij. Iets in mij ontwaakt, dwars door alle beschermingsmechanismen en maskers van mijn aardse persoonlijkheid. Een staat van bewustzijn van goddelijke Liefde en Licht; ik was weer Eén, voorbij die diepgewortelde illusie van afgescheidenheid en lijden. Dit is het grootste en mooiste Geschenk dat ik in mijn leven tot nu toe mocht ontvangen en ervaren. 

“twee delen van eenzelfde ziel, een vrouwelijk en een mannelijk deel, samenkomend in een aards leven om elkaar te helpen groeien op hun spirituele pad, mogelijkheden openend van snelle menselijke bewustwording….´ (*1)

Dualiteit

Hoe tegenstrijdig was het dat ik vanaf dat moment worstelde met twee uitersten in mijzelf: afgescheidenheid en eenheid. Hoe is het mogelijk dat ik me één voelde in die Goddelijke Eenheid en tegelijkertijd verlangen daarnaar voelde in mijn hart en in mijn lichaam?  Een hunkerend en vooral pijnlijk verlangen naar samensmelting op alle lagen van mijn zijn, fysiek en spiritueel. Het was alsof ik door deze eenheidservaring die diepe pijn van afgescheidenheid pas goed in mijzelf gewaar werd en intens kon voelen.

Het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke kwamen tot eenheid in mijzelf, waarin ik mezelf kon ervaren als compleet mens, als ‘godenmens’. En zo opmerkelijk dat mijn fysieke lichaam en zintuigen zo intens resoneren, gegrond en aanwezig. Ik was niet in meditatieve staat, het was ten volle in mijn dagbewustzijn aanwezig. Letterlijk een stukje Hemel dat met mijn plekje Aarde samenviel. Mijn woordenschat schiet schromelijk tekort, maar het voelde als thuiskomen in de totale eenheid met mezelf en God.

Later las ik over tweelingzielen en tweelingvlammen in ‘Twin Flame Union’ (Claire Heartsong en Catherine Ann Clemett). En ja, zo had ik het ook ervaren en het ‘klopte’.

“… The return of the Beloved is not from giving your power away, making the ‘other’ more important than you, and having the expectation that they will fulfill your fantasy of the Beloved. No, it is the remembrance and the receiving of the Beloved within, intimately connected to all who you are and all you have ever been… It is the return of the Beloved in your awareness, in your hologram within, in your realities… It is not new. It is merely recognizing and owning the foundation and the truth of who you Be. It is your Twin Flame united with you. It is the emotional body of the God within you. It is the manifestation and the expression of Presence in its purest, highest, most undiluted form…” (*2)

Afgescheidenheid - fundament van onbewuste pijn 

Opnieuw realiseer ik mij dat we als mens onze diepste wensen en verlangens – zowel in fysiek als spiritueel opzicht - altijd maar weer naar buiten richten. Wachtend op het moment waarop ‘Iets’ of ‘iemand’ of een ‘hogere macht’ ons schenkt waar we onszelf niet toe in staat achten: vrede, harmonie, gelijkwaardigheid, erkenning, genezing, eenheid…, daarmee ontkennend dat alles in ons zelf aanwezig is. Ik merk het op in mijzelf, hoe gemakkelijk die naar buiten gerichte focus er onbewust weer insluipt. We hoeven niet uit te reiken naar…. we hoeven ons slechts te openen voor al datgene dat alom in ons aanwezig is. En ja, we hebben allemaal zo ons eigen supportteam dat ons ondersteunt als we om hulp vragen via de frequentie van onvoorwaardelijke Liefde in ons zelf. We hebben zowel de Eenheid in ons als ook het pad er naar toe.

Ik besef dat afgescheidenheid een diepgewortelde overtuiging is in ons individuele en collectieve bewustzijn en dat dit ons menselijk functioneren in vele opzichten beïnvloedt. Ziekte, geweld, oorlogen, eenzaamheid, het kan alleen maar gedijen en groeien op dit diepgeworteld fundament van pijn. Diep in ons sluimert een onbewuste overtuiging dat we NIET goddelijk zijn, dat we GEEN deel uitmaken van liefde, dat we het NIET verdienen…. het NIET waard zijn… dat alleen iemand anders onze pijn kan helen. Terwijl we in de buitenwereld op zoek zijn naar invulling, bevestiging of goedkeuring, blijven we onszelf ontkennen en ontkrachten.

Deze illusionaire gedachtewortel ligt ongetwijfeld ten grondslag aan mijn zielepijn en menselijke pijn en de chronische ziekte waar ik mee te maken kreeg. De aandoening bleek echter een krachtige richtingaanwijzer naar een weg terug in het bewustzijn van die onverbrekelijke eenheid en heelheid in mij zelf. Wat een geluk dat ik nu beetje voor beetje dat helende Licht van Eenheid en Heelheid durf en kan toelaten in mijn menselijk bewustzijn, in mijn lichaamscellen en in mijn ziel. Oei…ik groei… en ik blijf groeien! Wat een geschenk!

Gun jezelf jouw geschenk van liefde in eenheid, niemand kan het je geven dan Jij Zelf! 

 Tineke

⇓Boekentip:
*1 'De Adelaar en De Condor', het ware verhaal van een onvoorziene mystieke reis – Jonette Crowley
*2 'Twin Flame Union '– 'For those who truly desire to heal the pain of separation' – C. Heartsong/C.A. Clemett

In ‘'Selfbreakingnews  deel ik mijn bewustzijnservaringen van een groeiend multidimensionaal bewustzijn, zodat je wellicht (h)erkenning vindt voor wat jij in je zelf tegenkomt in deze bijzondere tijd van heling en eenwording.  Samen met 'Zoveel Moois'  (over wat er gaande is in deze tijd)  maakt het deel uit van het hoofdmenu 'Transformatie-Ascentie' . 

 

Geverifieerd door ExactMetrics