Uitbreken uit de derde dimensie

Dit is deel zes van een serie artikelen onder de titel ‘selfbreakingnews‘ , waarin ik mijn ervaringen met je deel, zodat je wellicht (h)erkenning vindt voor wat jij tegenkomt in deze tijd van uitbreidend bewustzijn. 

Een harde schil breekt

“…Alles wat ik ben is een samenhangende eenheid van veel meer dan dat ik ooit kon weten en momenteel kan beseffen…”

Een harde schil breekt

In mijn spirituele groei, waarin ik intuïtiever en gevoeliger werd, kwam er een verbinding tot stand met energieën die ik als ‘zielsdelen’ of ‘andere zelven’ ervaar, die zich eerst in gevoel en inspiratie en later ook – toen ik daarom vroeg – in naam bekend maakten. Ik noem het ‘hogere zielsdelen’ omdat ik me opgetild voel in een energie van Liefde en onvoorwaardelijkheid.
Vooral tijdens het zingen en tonen met de kristallen klankschalen voelde ik me opgenomen in en als het ware samensmelten met een lichtere bewustzijnsfrequentie, terwijl ik op een krachtige wijze geaard werd. De eerste keer dat ik die samensmelting met de energie van een andere zelf mocht ervaren, was werkelijk ‘selfbreakingnews’! (Op dat moment kwam dit woord spontaan in me op). Mijn ‘ik’-persoonlijkheid brak los uit de beklemmende greep van 3D-bewustzijn. ‘Ik’ kreeg een heel andere gevoelswaarde, besef en betekenis.

  • Als we over onze gidsen en begeleiders praten, ervaren we deze in eerste instantie vanuit de oude energie als zijnde buiten onszelf en vooral als meer en beter dan onszelf. De werkelijkheid is dat de meeste van deze energieën onze ‘andere zelven’ zijn.

Ik – Wij – Ik

Vaak – wanneer ik niet zo goed de woorden kon vinden voor mijn ervaring – hoefde ik maar te vragen en de woorden ontstonden vervolgens moeiteloos. Alles wat ik ben is een samenhangende eenheid van veel meer dan dat ik ooit kon denken en momenteel kan beseffen.
De ‘ik’ die vertelt over haar persoonlijke ervaring is Tineke. Deze fysieke ‘persoonlijke ik’ vertelt vanuit haar mentale en emotionele bewustzijn. Studieboeken en andere informatiebronnen, voelen en doorvoelen, ervaringen en inzichten leidden tot en vormen voortdurend een veranderende persoonlijke waarheid. De ‘Ikken’ die tussen de regels doorklinken en mij helpen om de goede woorden te vinden, zijn hogere zielsaspecten die zich in de afgelopen jaren op een bijzondere wijze aan ‘persoonlijke ik’ hebben kenbaar gemaakt en voor mij de ‘kennis van het hart, liefde voor de Aarde en Godsbewustzijn’ vertegenwoordigen. Ik stel me zo voor dat ze naar me toe kwamen en komen via een energetisch Lichtnetwerk dat zich in en door en voorbij alle tijden bevindt. ‘Wij’ schrijven dus, waarbij gebruik gemaakt wordt van de woordenschat van de ‘persoonlijke ik’, genaamd ‘Tineke’.

Andere zelven

  • Elke ziel kan zich opsplitsen in twaalf zieledelen die elk een leven op andere en parallelle planeten en dimensies kunnen hebben. Het is mogelijk dat er een lijnverbinding kan ontstaan met één of meer zieledelen om informatie uit te wisselen of samen te werken.

Die ‘hogere zelven’ voelden in eerste instantie als een ‘ander’ deel van mij waar ik me bewust mee kon verbinden en communiceren. Ik kon vragen stellen en kreeg dan meestal een antwoord. Ik merkte na verloop van tijd dat er minder momenten van uitwisseling waren en dat de energie van die ‘andere zelf’ als het ware geïntegreerd raakte in hoe ik me zelf nu ervaar. Soms is de energie van een van deze zelven voor mij heel duidelijk herkenbaar, bijvoorbeeld in healingsessies of tijdens het tonen. Dat met name door middel van klank onze andere zelven met ons in contact kunnen komen, is omdat klank meerdere dimensies van communicatie en informatie bevat, met een veel hogere snelheid en een hogere trilling dan woorden.

Verbinden

Ergens in deze ontwikkeling was er ook verwarring in mijn menselijke 3D-brein: want tot Wie of Wat moest ik me richten met een specifieke vraag? Tot een ‘hogere Zelf’? Tot Jeshua? Tot een van de ‘Meesters’ of ‘Engelen’? Gaandeweg wordt mij duidelijk dat dat echt niet uitmaakt.
Afstemming vanuit een geaarde verbinding met de energie van ‘Ik BEN’ is voldoende. Dan ben ik in verbinding met ‘alles-wat-ik-nog-meer-ben’, zonder dat ik dat allemaal met mijn dagbewustzijn moet kunnen benoemen. Ons Hogere Zelf is aangesloten op en deel van die Universele Bron van Licht en Liefde, net als al onze Hogere Zelven, Begeleiders en Raadgevers hiervan deel uitmaken. Als je hierop afgestemd bent dan komt de energie of het antwoord wel naar je toe.

Al die – voor mijn bewustzijn – nieuwe zijnsenergieën, voelen niet als afgescheiden delen van mij, maar zijn opgenomen in een ruimere ‘Ik’ gewaarwording. Dus ‘Wij’ is eigenlijk ‘Ik’, en ‘Ik’ is ‘Wij’.

  • Hoe beter onze verbinding is met onze eigen Aarde-energie en ‘Ik-Ben’, des te dieper is de samenwerking met ‘wie wij nog meer zijn’. De kennis en talenten, waar je in een andere dimensie ruim over kon/kunt beschikken, kun je nu concreet toepassen in de derde dimensie van de aarde. Je communicatie en intuïtie raken eveneens afgestemd op het niet-aardse, waardoor ook de synchroniciteit in je leven toeneemt.

Eén in wie wij zijn

Zo krijgt het proces van éénwording in ons zelf een heel bijzondere betekenis. Door samenwerking met onze zelven uit hogere realiteiten creëren wij – als een completere versie van ons zelf – een vijfdimensionale realiteit op aarde. Natuurlijk zijn er ook zelfdelen die minder liefde tot hun beschikking hebben. Zij willen ‘opgewaardeerd’ worden door wie wij op Aarde zijn. Groeien in Liefde, groeien in bewustzijn, een heel bijzonder en mooi proces. Want ik realiseer me dat dit alleen maar van binnen uit kan komen, dat Alles in mijzelf aanwezig is, en dat ik dat daarom alleen in mijzelf kan vinden.

Focussen op je Zon

Neem dagelijks even een paar minuten om je te verbinden met het hogere in je zelf. Door je focus te leggen op je verbinding met de Aarde onder je voeten en deze als jouw Zon te zien, verbind je je met een hogere frequentie van bewustzijn in en van je zelf. Je bent verbonden met Aarde en Kosmos. Het is helemaal niet aan de orde – en zeker niet in orde – om je te verbinden met iets buiten je zelf!
Alles is in jou Zelf aanwezig! Richt je blik en je focus maar naar binnen, naar het Zonlicht onder je voeten en adem dit met elke ademteug je lichaam in. Voel dat je met elke uitademing dieper in je lichaam, in je basis, grondt. Je zult merken dat wanneer je dit dagelijks oefent, er een steeds grotere ruimte ontstaat die zich vult met Onvoorwaardelijk gedragen worden, Veiligheid, beschermende Kracht en Vertrouwen. Je ruimte vult zich langzamerhand met alles wat jij van oorsprong werkelijk BENt. En misschien voel je de behoefte om deze energie door middel van jouw unieke klank te gronden in je lichaam.

Het mooiste van alle Wonderen zul je tenslotte alleen in je zelf vinden…

 

Als deze informatie nieuw voor je is raad ik je aan – als je dat nog niet gedaan hebt – om de artikelen onder ‘Zoveel moois’ te lezen waarin je leest over de veranderende energie op aarde en het effect dat het heeft op je lichaam en bewustzijn.

Eerder verschenen in “SelfbreakingNews”:
1) Herinneringstrillingen – 2) Aspecten van de Ziel – 3) Atlantis, Ontwaking en Nieuwe Aarde, – 4) Een ander Ik-bewustzijn – 5)Magdalenes en Katharen(1), Magdalenes en Katharen(2)

Geverifieerd door ExactMetrics