Sluiers…

sluiers
En dan vind je jezelf plotseling op een tweesprong van je spirituele pad en is het net of er een sluier hangt voor het ontwakende Lichtbewustzijn van die vreugdevolle Bron in je hart.  Je bevindt je op een kruispunt van aan de ene kant vreugde, wijsheid, liefde, creativiteit en oprechtheid en aan de andere kant woede, verdriet, spijt en misschien wel schaamte. Je kunt je afvragen of je datgene wat je van vreugde afhoudt nog steeds in stand wilt houden.

Van eenheid naar afgescheidenheid
In het begin van onze incarnaties was er nauwelijks een sluier die ons van de Bron scheidde. Wij begonnen ons echter af te keren of los te maken met het doel om intensiever te kunnen ervaren wat het bekent om niet God te zijn. Zo kon onze ziel beter waarnemen hoe het is om zich Zelf, om God te zijn. Door deze afsplitsing koos de individuele ziel ervoor om steeds meer lijden te ervaren en ontstond er steeds meer verwarring, onwetendheid en onbewustheid.

Om als ziel het meest interessante aspect van de Schepper, namelijk vreugde, te kunnen doorgronden, heb je in het verleden de beste voorwaarden gekozen om het belang en doel van vreugde te leren begrijpen. De levenservaringen waar je als ziel voor hebt gekozen zijn celherinneringen geworden en werden patronen in je genetische gegevens. Zo gingen wij deze weg door alle beschavingen op Aarde heen, van incarnatie op incarnatie. Wij hebben rampen meegemaakt en verlossing. Wij zijn op deze Aarde meesters van licht en liefde geweest, maar ook de slaaf van gewelddadige emoties. Wij zijn allemaal genezers en moordenaars geweest.

Onze genetische historie werd deel van de structuur van het hart en de ziel van de Aarde, want haar evolutie en ascentie maken ook deel uit van onze reis. Er deden zich gebeurtenissen voor die wij nog niet konden begrijpen. Zo hebben zich diep van binnen overtuigingen geworteld, voortgekomen uit de illusie dat wij iets kunnen doen of dat iemand anders ons iets kan aandoen wat verkeerd is en waar geen verlossing of vergeving voor mogelijk is. Dit is ons als maatschappij en door de meeste godsdiensten en denkrichtingen bijgebracht.

Essentie van vergeving
Ons bewustzijn was tot nu toe gefocust op de sluier van dualiteit, die door het verstand is gecreëerd en niet door het hart. Het verstand wil de dingen benoemen en onderscheid maken. Het hart echter ervaart alleen maar eenheid, die het resultaat is van onvoorwaardelijke liefde en vergeving.
Misschien verlang je ernaar om te zien en te ervaren wat er zich achter en voorbij jouw versluiering bevindt.  Besef dat het zich niet buiten jou maar in jou zelf bevindt en alleen via de frequentie van jouw hart te bereiken is. Zonder jouw liefde zul je het niet kunnen waarnemen en ervaren. Want in feite is de enige sluier die bestaat, de sluier die jij zelf hebt gecreëerd. Het is de sluier van je angsten, verkeerde overtuigingen en droefheid. Met jouw groeiend bewustzijn van eenheid en liefde zal deze geleidelijk oplossen.

Sta je zelf toe om weer te voelen en om de trilling van het hart opnieuw te ontdekken. Hoe zal het zijn om morgen te ontwaken zonder één enkele sluier? Zonder oordeel en wroeging? Zonder angst en verdriet? Vrij van de wens dat alles en iedereen anders zou zijn? Vrij van gevoel van schaamte en onwaardigheid? Vrij van de illusie dat je niet God bent?

Het is nu tijd om je weer te verbinden met de zuivere frequentie van je hart, het goddelijke hart. Want in jouw zuivere hartfrequentie bevindt zich de essentie van vergeving; en in de essentie van vergeving ligt je ware goddelijke essentie. Door vergeving zul je de pijn die er al zolang is niet langer meer willen ontwijken. Het wordt tijd dat wij onszelf vergeven voor alles wat wij gedaan hebben en wat uit onze naam gedaan is. En het licht van dit zuivere bewustzijn zal binnenstromen in die gedeelten van onze ziel die lange tijd in de schaduw hebben verkeerd.

Inzicht
Het is weer Pasen. ’I wish I had given Him more…’ zong ik tijdens een voorjaarsconcert. Werd Zijn lijden mijn lijden omdat ik niet ten volle kon begrijpen? Dat zou maar zo eens kunnen. Als ik deze woorden zing voel ik een alles omvattende liefde. Nee, ik voel niet (meer) de zwaarte van schuld en lijden, niet van tekortkoming en niet van ‘had ik maar…’.
‘I wish I had given my self more’ heb ik ook heel vaak gedacht, terugkijkend op een periode in mijn leven waarin ik mezelf vergeten was. Liefde voelen vergeeft en transformeert. Met het bewustzijn van wie ik nu ben is er meer begrip en inzicht en besef ik meer de betekenis van die bijzondere Aardse-Kosmische Gebeurtenis in de geschiedenis en van de gebeurtenissen in mijn eigen leven(s).

sluiersEn als ik nu dat lied hoor of zing is er alleen maar vreugde in mijn hart voor de terugkeer van het Licht in het hartsbewustzijn van de mens en de Aarde. Zoveel liefde als mijn menselijke hart maar kan bevatten voor Vader-Moeder-Leven en Hem, mensgeworden goddelijk Licht, die dit alleen maar kon vervolmaken door mens te worden. Een grootse kosmische gebeurtenis waarvan mijn hart de omvang maar ten dele kan bevatten en mijn verstand al helemaal niet. En ik voel liefdevol mededogen en begrip voor wie ik was, voor wie ik ben en voor mijn gedachten, daden en overtuigingen, voortgekomen uit illusie en onbegrip.

Steeds meer zie en voel ik de grootsheid van een adembenemende nieuwe werkelijkheid die in mij en om mij heen aan het verschijnen is. En hoe meer ik liefde kan voelen voor de sluier die ik zelf heb gecreëerd, word ik één met een allesomhullende werkelijkheid van Liefde.          Love changes everything’ !

Dat je de liefde van het goddelijke in de trilling van je hart mag ervaren en dat jouw Licht op Aarde mag stralen door alle dimensies in tijd en ruimte heen!

Boekentip: 
“Inzicht in vijfdimensionaal bewustzijn – Informatie uit Telos”
Via Aurelia Louise Jones

(Eveneens geplaatst in de nieuwsbrief 2016 van Stichting Innerlijk Besef)

4 gedachten over “Sluiers…”

 1. Lieve Tineke, jouw woorden over liefde en vergeving
  komen op het juiste moment aan in mijn hart. Wat voel ik mij met
  jou en het universum verbonden, ik voel de liefde stromen.
  Vanaf nu kies ik voor een liefde-en vreugdevol leven!
  Dankjewel en veel liefs, Foekje

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics