ANDARA – Waarin Hemel en Aarde samenkomen

Nieuwe kristallen – nieuwe ontdekkingen

Loslaten van Creatie

Schepping is creëren en weer loslaten, er vooral niet vasthouden of willen sturen. Pas dan kan creatie gaan waar het gaan moet. Zo is het voor mijn gevoel ook met de serie van 14 prachtige kristalfrequenties 'Sound of Crystal' die tijdens onze Licht-Klank-Kristalsessies de afgelopen jaren ontstonden. Inmiddels weten ze hun weg wel te vinden.

Ontdekkingen

De recent op ons pad gekomen bijzondere Andara kristallen lijken een nieuwe energie, een verfijndere trilling in zich te dragen en te brengen. Ook in onszelf is er een verfijndere trilling, een nog meer verdiepende energie van liefde, van eenheid en van licht merkbaar. Ik voel dat mijn lichaam daarop reageert, dat er iets geopend wordt en vooral dat er veel losweekt nu wat niet meer bij mij past.
En we bleven samenkomen met steeds weer nieuwere kristallen en een steeds weer nieuwere energie. Inmiddels heeft ook Yolinde zich bij ons gevoegd. Individueel zijn we zo verschillend, maar het samenzijn in klank, kristal en een hogere bewustzijnsafstemming (gronding in het Licht in onszelf) brengt ons verrassende ervaringen. Er ontstaat een eenheid waarin we elkaar (h)erkennen.
Evenzo heeft ieder kristal zijn eigen frequentie en - afhankelijk van de samenstelling - genereren ze telkens een andere klank, andere resonantie en frequentie. Wat openen ze in ons persoonlijk?
Met andere woorden... onze ontdekkingsreis gaat verder. De eerste ervaring was tijdens de eerste nieuwe maan van januari 2021. Voor mij was het een 'hemel-op-aarde' ervaring. Van een fijnere energie dan voorheen met de 'gewone' kristallen. Harmonie in klanken van kristal, licht en taal en toenemend in frequentie voorbij ons begrip.
We zijn nu al vele samenkomsten en kristal-leggingen verder (2022). Als je Facebookpagina van 'Healing Sound of Crystals' volgt, dan heb je de verslagen van onze ervaringen kunnen lezen.

Dankbaar

Het is bijzonder dat ons door de kristallen getoond wordt hoe een nieuw bewustzijn zich verspreidt over, in en door de Aarde, door het collectieve bewustzijn. En ik doorleef mijn eigen fysieke bewustzijnsverschuivingen, al of niet in beelden, klank en resonantie van moeder Gaia en het hoogste Licht van onze SchepperBron.
Dankbaarheid... dat ik dit prachtige proces van Ascentie zo bewust mag ervaren. Dankbaar dat ik (deels) mag zien....
Ik wil ook op deze pagina onze ervaringen met je delen. En je zult ongetwijfeld herkenning vinden in in wat jezelf ervaart.  Deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. De meest recente staat bovenaan. Begin onderaan te lezen over (een deel van) het huidige ascentieproces waar Aarde, Hemel en de mens deel van uitmaken.
Van sommige bijeenkomsten zijn audio-opnamen gemaakt. Deze zijn terug te vinden onder de SoundCloud-afspeellijst 'Soundhealing-Lichtklank', zoek op ANDARA.

April 2022 (Paasweekend) - 'Wij zijn de Christus'

s Ochtends: Ik sta op met een melodie in mijn hoofd: Pie Jesu, Agnus Dei... Het ontroert me.
Het middelpunt van de kristallegging die middag is een prachtige helderkristallen Merkaba. Vanuit onze gezamenlijke invoelende afstemming sluiten zich andere kristallen aan, alsof ze aangetrokken worden door het energieveld van de merkaba.
Er ontstaat een opmerkelijke transparantie en verfijnde sprankelende lichtfrequentie van eenheid die veel rust en harmonie uitstraalt.
In vorige leggingen genereerden groepen van verschillende kristallen eveneens een soortgelijke eenheidstrilling, maar deze keer voelt de energie verfijnder, lichter en transparanter. Alsof het van een hogere orde is.
Alsof het Licht van de Hemel samensmelt met het Licht van de Aarde in mij. Gaia en ikzelf staan niet los van elkaar. Er is sprake van één Hemel-Aarde Licht of Aarde-Hemel Licht. Gaia draagt het hemelse licht in zich. En ik ben daar ook deel van, mijn bewustzijn resoneert moeiteloos hierin.
‘Wij ZIJN de Christus…’ klinkt het meermalen in mij voordat ik dit durf uit te spreken.
En ik voel dat deze wetenschap, dit besef iets in mij losweekt. Ik zie verhardingen en aanhechtingen in mijn fysieke structuur zich losmaken. Het voelt helemaal okee. Alles wat ervoor nodig is is het besef dat ik dat Christuslicht ben. Het gebeurt als vanzelf, moeiteloos. Zelfs ‘overgave aan’ is niet nodig, ik ben er gewoon zomaar in, ik BEN het simpelweg zomaar.
Mijn klanken gaan als vanzelf mee in een pulserende allesvibrerende energie waarin ik BEN die ik BEN. Onze klanken van Licht en van Aarde, de hartenklop van Gaia (de drum), de heilige klanken van 'Pie Jesu', alles draagt elkaar in eenheid.
Het voelt heel erg vrij, licht en thuis, deze verfijnde energie van ZIJN. Deze nieuwe lichtere ‘Zijnswereld’. Zo harmonieus ook vooral. Ik voel op dit moment ook geen verschil tussen mijzelf en Aarde, er staat niets tussen mij en Gaia… ik ben hetzelfde. In één vibrerende energie. Zo transparant is alles en zo transparant kan ik dus zijn. Het Licht van Gaia = het Licht van mijn hemelse Bron = het Licht in mij.

Yolinde: 

VER-ÉÉN-IGING in rust, ruimte, vrede, harmonie.
De klanken van Licht spreiden zich uit in de onverstoorde, stille ruimte als helder beginpunt en tevens basis. Om vervolgens zich in stemklank uit te drukken. Waarop de harteklop van de Aarde ontwaakt en zich laat horen vanuit Haar lichtdragende vormkracht.
De Bron spreekt in klank met het Hart van Gaia tesamen met het Hart van de Hemelen in Eenheid.
Al in Eén. Hemel, Aarde, Mens. Belichaming tot vorm van het ene Bronlicht dat in alles Is, die wij Zijn.
The Birth of a New World via onszelf en al de levensvormen in verbinding met Al.

Maart 2022 - Ordening

Van Afgescheidenheid tot Eenheid
In de een nacht voorafgaand aan onze ANDARA sessie ben ik me tijdens mijn slaap heel bewust van het binnengaan van 'donkere krochten' in mijn bewustzijn. Ik kan niets onderscheiden, vaag weet ik mijn cirkel en de geascendeerde Meesters om me heen terwijl ik mij hier zonder angst in begeef. Dit is een volgende logische volgende stap, 'ordening der dingen' ...
Ik (=lichtbewustzijn) daal af in onbewustzijn (duisternis) in mijzelf. Er is licht en er is donkerte, nu komen beide samen. De afgescheidenheid gaat oplossen.
ELLY nam niet alleen ANDARA's mee dit keer, maar ook een aantal krachtige grote andere kristallen. Samen vormde ze een prachtige eenheid van gesteente en licht... Aarde en Hemel. De energieen leken door de prachtige gouden ANKH gekanaliseerd te worden.
Voor mijn ogen zag ik een enorme kelk zich openen en een energiestroom van zuiver licht voortbrengen. Onze klanken leken een bedding te bieden aan deze vanuit een onzichtbare BRON voortstromende lichtrivier.
Het vindt zijn weg..
In en door mij heen, in en door ons menselijke bewustzijn, in en door de wereld, in en door Aarde en meer....
ALLES KOMT TOT EENHEID...
Yolinde:
"Op deze zonvergoten dag, toont het grid van Andara’s en diverse andere kristallen, het licht vanuit de Centrale Gouden BronZon in onbelemmerde directe verbinding met de Aarde. Licht dat ontvangen wordt door een grote, gouden kelk en doorstroomt door de gouden poort van de Ankh.
Voelbaar is balans en vreugde, voltooiing en ontroering.
In het hart van de Aarde laat zich een donkere baarmoeder zien die nu door het licht volledig bevrucht is. Uit de baarmoeder groeien sappige, wittige uitlopers, net zoals zich uit een oude aardappel uitlopers vormen als wortels voor nieuw leven.
Een helder beeld dat het oude voeding is voor het nieuwe, en dat uit het oude het nieuwe groeit. Nu!
"En de Hemel kust de Aarde en de Aarde baart nieuw licht."
Zo zijn licht & materie, geest & stof in harmonie verenigd tot nieuw leven in een vollediger bewustzijns dimensie. Eenheid die zich wortelt, ankert en uitbot waarmee een nieuwe aarde-wereld tot vorm komt.
Ik voel tot tranen toe "het is volbracht".
In onze klanken klinkt harmonie, zuivere afstemming, vreugde en balans.
Tevens klonk in relatie met baarmoeder-aarde, in mij "Uma". De klank Uma voelde voor ons als 'Eeuwige Oermoeder'.
Na onderzoek blijkt:
Berggodin Uma is een zeer oude, krachtige berggodin. Haar naam betekent 'licht' en een van haar titels is 'Vrouwe van de bergen'.
(In Bali worden bergen gezien als heilig in de hoogste verbinding die zij vormen tussen de aarde en het godenrijk)

Februari 2022

Wie ben ik? Ik ken mezelf niet meer’. Er is sprake van verschuivende en in elkaar vloeiende verschillende werkelijkheden in mijn bewustzijn.. en de noodzaak van die gronding in mijn aardse zelf.
Na afstemming vormden de kristallen met behulp van onze handen hun patroon en vonden hun plek.
Op de bovenste laag ademenden oranje, geel en zachtgroen/blauwe heldere Andara’s een sprankelende met licht doorweven eenheid. Ze groepeerden zich in een cirkel om twee kristallen die tegen elkaar aanstonden. Een zwarte… en een witte Andara. De aardse dualiteit omarmend en tot eenheid brengend..
De onderste laag, als aardende laag, was lichter en helderder dan bij de vorige leggingen.
Onze klanken klonken eensgezind, elkaar dragend en aanvullend.
Voor mijn oog zag ik mijzelf als een goudkleurige bol vlak boven het oppervlak van een nieuwe realiteit. Een leeg en open landschap zonder vormen of contouren... Ik kan mezelf nergens aan spiegelen… wie ben ik? Wie kan ik hier zijn? Hoe verhoud ik mezelf tot iets dat niet zichtbaar, maar slechts voelbaar is? Het voelde bloot… zonder het bekende dat ik achter me heb gelaten. Ik voel me op een bepaalde manier kwetsbaar en als ik later mijn gevoel beschrijf, emotioneert me dat.
Ik klank.. tonen van verwelkoming van mijzelf… En tegelijkertijd klank ik als de nieuwe ik die mijn nieuwe wereld aftast met klanken.
En dan word ik me bewust van de andere klanken.. aarde…dolfijnen…walvissen..alle levende energieen van Gaia, eveneens in deze begroeting van verwelkoming van zichzelf in een nieuwere werkelijkheid.
De kristallen op de onderste laag ademen het lichtbewustzijn van moeder Gaia… Ook de Aarde ziet een nieuwe dageraad…

Januari 2022

"En een stille golf van Levend Licht beroert de wateren".
Al bij de eerste afstemming voel/zie/ervaar ik een enorm licht-/krachtveld van de Aarde: Er is Licht in alles wat leeft...alles is gemanifesteerd Licht in verscheidene gradaties van verdichting. En in alles in die vloeiende scheppende stroom...
Wat ik zie/voel/ervaar doet me denken aan het geschrevene: 'En de geest Gods zweefde over de wateren...’
We bevinden ons opnieuw in een scheppingsproces. Er ontstaat een nieuwe Aarde, de nieuwe Mens, een nieuw Bewustzijn in Het Licht van SOPHIA GAIA.
Yolinde:
In openheid samen het persoonlijke delend, en met de wens om in verbinding met elkaar het hogere samen te ankeren, ontstond een grondtoon van rust, vrede en stilte waarin de energie van kristalbewustzijn onmiddellijk indaalde.
In ieder, in het geheel van de groep en in de Aarde.
In tegenstelling tot de kristallen grids met een bijna chaotische veelheid die zich de afgelopen maanden vormden, ontstond nu een grid dat zich kenmerkte door ruimte, lucht en aarde.
Een grote, witte kristal bol in het centrum, werd omringd door een ruime cirkel van veelkleurige Andara’s.
De witte bol was het licht van de bevruchte Aarde en toonde zich als in de wateren die in alles en iedereen stromen.
Vanuit de wit kristallen aardebol kwamen geometrische patronen vrij en vormden een Merkaba (lichtlichaam) met daarin de mens.
🌟
Het lichtlichaam van de mens is tot volle ontwikkeling gekomen.
Nog niet in ieder van het collectief bewust, maar de materie is volledig bevrucht met het Licht en krijgt/heeft haar materiele lichtvorm in belichaamde Merkaba's. Daarin breken zuivere intenties -waar zij onbelast zijn door strijd, angst en mentale wilskracht- dwars door de interne en externe tegenstromen heen om in sneltreinvaart manifeste vorm te krijgen.

December 2021

Het werd ook vandaag duidelijk: RUST in de STILTE van je INNERLIJK LICHT. ONTVANG en BEN eenvoudigweg.
Onder de chaos en in de chaos is er een Actieve Stilte waarin een groeiend aantal mensenharten zich hun Licht herinneren en besluiten zich nooit meer af te keren van dit Licht. Er is een gestage maar duidelijke beweging naar Universele Waarheid, Licht en Liefde.
..Volkeren verenigen zich, Stammen komen samen, de Mensheid wordt Eén... de Poort opent zich...

November 2021

 'Ontsluitingsfase'
Weer een bijzonder treffende (Andara)energie vandaag die ons alle vier persoonlijk doorstroomt en bewust maakt van ons fysieke proces en het collectieve en planetaire proces. Ik, jij, wij, op alle lagen van ons zijn is er een beweging gaande die niet te stoppen is. Mijn lichaam wiegt zachtjes vol vertrouwen mee in een stille maar o zo beweeglijke energie. Een voorbereiding op wat staat te gebeuren. 'Ontsluitingsfase...'Alles vindt steeds meer zijn plek in een nieuwe ordening in onderlinge verbinding.
Deze ontsluitingstijd als voorbereiding op de geboorte van de nieuwe Wereld, drukt zich ook uit in onze fysieke lichamen. Barensweeën van het nieuwe op alle individuele en collectieve niveaus. In relatie met het baarmoederhart van Gaia en met de black womb of the Divine Mother of All life.
Yolinde:
Wij zijn de Alpha én de Omega,
het begin en het eind.
We zijn de Schepper én de Schepping,
het macro universum en het eigen micro universum,
de Goddelijkheid en de persoonlijkheid.
HIER EN NU, LETTERLIJK!
We zijn de actieve bevruchter én de ontvangende bevruchte,
We zijn de barende en de doula,
het geboortekanaal en de geborene.
HIER EN NU, LETTERLIJK!
We zijn de lezers én de schrijvers van het Goddelijke verhaal,
we zijn de alinea's en de hoofdstukken,
we zijn iedere letter en het hele boek.
HIER EN NU, LETTERLIJK!
We zijn de geest en de stoffelijke belichaming van alle Goddelijke en menselijke aspecten,
tot in elke elektron, neuroon en cel.
HIER EN NU, LETTERLIJK!
Het volle levende Leven
ALL in ONE
ONE in ALL
Uniek in Diversiteit,
in de EENHEID die Is.

Oktober 2021

Het heldere LICHT van een nieuw bewustzijn verspreidt zich langzaam maar zeker in en door alles dat LEEFT. De LICHTWERELD en de AARDE smelten samen... The Breath of Life, vanuit de Kern van de BRON, vanuit GAIA, de moeder...
Het is al verder gevorderd dan wij konden bevroeden...
Focus je op het Licht in je zelf, op dat wat steeds meer manifest wordt...
Stil maar, wacht maar: Alles wordt Nieuw...
Yolinde:
Het grid toonde de wording en integratie van de Nieuwe Wereld.
The Breath of Life vanuit het hart van de Aarde,
en the Breath of Life vanuit de Kosmische All-Bron, elkaar bevruchtend. In vereniging tesamen de baarmoeder vormend voor de geboorte van manifeste nieuwe vorm en realiteit.
Vandaag kwamen Lichtkristallen - Lichtklanken samen ter ondersteuning van dit proces van Volledigheid.

September 2021 - The New Genesis

En vanuit het Licht dat Oorspong is, ademt GAIA de nieuwe Genesis in de vorm.
And out of the SourceLight, Gaia breathes the new Genesis into form.
Yolinde:
Wat stem krijgt:
"Gaia ademt
een nieuwe Genesis tot vorm
vanuit het Licht van oorsprong"
☀️
"De Hemel kust de Aarde
en de Aarde baart nieuw Licht"
☀️
De bovenste laag van het Andarakristallen grid toont zich als het veld van dualiteit, oftewel het speelveld waarop het leven in 3D zich afspeelt. Met daarin de as van het opstaande grote witte lichtkristal dat alle werelden verbindt en voedt.
Daaronder toont zich de Aarde die een nieuwe Genesis tot vorm ademt vanuit het Licht van Oorsprong. Waaruit de nieuwe wereld voortkomt, een wereld van trialiteit.

Augustus 2021 - Keerpunt

Bij onze ANDARALICHT-samenkomst van augustus - de lichter wordende energie van de Leeuwenpoort (juli/aug) nog zo voelbaar - waren deze keer ook Lucia en Marijke aanwezig.
Ik voelde een enorme 'volheid' van Aardse en Kosmische aanwezigheid. Hemel en Aarde leken op nog diepere en nieuwere lagen tot Eénheid te komen in mijzelf.
En ik wist: Ja, HET IS GOED! We zijn met zovelen, in, op en buiten de Aarde. Het hoogste Licht heeft de diepste duisternis overwonnen.
Zoals Yolinde het zo mooi verwoordde:
"In het uur van de Dood
is de dood overwonnen
In het uur van de Dood
creeert het Leven nieuwe vorm'
Dankbaarheid overheerst.

Juli 2021

ANDARA en TIAN MAY - Nieuw Bewustzijn van Eenheid in Alles op Aarde
TOEN:
Nog niet zo lang geleden ontvingen we van de Tian May kristallen samen met de Scenery en Violette Vlam een energie die ik o.a. als volgt beschreef:
"In mij ontstaat een gedachte en beeld van een bloem van de aarde dat zich opheft en opent om een fijnere energie die lange tijd niet bereikbaar was, in het hier en nu welkom te heten en te ontvangen. De roep van de nieuwe aarde, als een herinnering en uitnodiging tot bloei te komen. Als daarna de steen in de klankschaal (G) gaat is het alsof de Aarde een soort echo opvangt uit ‘lang vervlogen tijd’ (vanuit aards perspectief verwoord). ‘Buiten-Universum’. Een lichtlijn vanuit een andere tijdsdimensie hecht zich subtiel, behoedzaam maar doelgericht in ons bewustzijn. We moeten met onze handen weefbewegingen maken alsof we de energie van deze stenen gronden op de plek waar we zijn, in ons lichaam en het verankeren in ons ‘nu’-bewustzijn."
NU:
Onze ontdekkingstocht in het wezen van de kristallen leidde naar de energie van bijzondere Andara's, kristallen van een nieuwe tijd, een nieuw bewustzijn. De energie is anders, wij (Elly, Sanny, ik) zijn inmiddels anders, en Yolinde heeft zich bij ons aangesloten.
Net als altijd liet Elly zich leiden door haar kristal-intuïtie en nam niet alleen Andara's, maar ook alle Tian May kristallen mee. Tijdens het leggen van de kristallen zijn we ons bewust van de verandering van energie tussen de stenen onderling, de veranderende gegenereerde energie en de verandering van energie in onszelf.
Eerst lagen de Tian Mays keurig afgescheiden in het midden met alle Andara's er om heen. Toen we ze gingen mengen, ontstond er eenheid. (We denken onbewust maar al te vaak nog vanuit afgescheidenheid).
De ervaring tijdens de sessie was er één van GEGRONDE Eenheid. Er is Lichtbewustzijn in mij, in jou, in alles om ons heen, in deze Aarde en daarbuiten.
DE NIEUWE AARDE IS NU
Ik ben verwonderd over de sprong in bewustzijn en verandering in energie in korte tijd. De Aarde IS NU... De energie verspreidt zich. Velen zeggen dat het licht in de wereld enorm toeneemt. En ik besef vandaag dat we dat met de Tian May's (Aarde) en de Andara's (Licht) op een bijzondere manier hebben mogen 'zien', voelen en ervaren.
Misschien voel jij het ook als je de geluidsopname afluistert:

Yolinde:

Ook deze Nieuwe Maan in juli, waren wij weer bijeen in uitwisseling met de ons omringende aanwezigheid en de kristallen als keepers en zenders van groeiend nieuw Lichtbewustzijn.
De Tian May kristallen tesamen met de Andara kristallen leidden heel nauwkeurig het proces van het leggen van het grid. De eerste legging (die meestal zo blijft liggen) leidde ons naar een 2e en een 3e verlegging van het grid. Dat proces bracht duidelijk de omslag van wat momenteel plaatsvindt tot uitdrukking waarin persoonlijke en collectieve-, en kosmische-aarde evolutionaire- tijdlijnen samenkomen.
Het grid van Tian May en Andara kristallen bracht ons onmiddellijk naar het Altai gebergte (tussen Rusland, Mongolië, China en Kazakhstan) waar de Poort aldaar zich opende tussen aarde en sterren verenigd in Al-bewustzijn in Eenheid.
In de vereniging en het samengaan van Aarde en Kosmos toonde zich de Eenheid en de licht- en liefde-essentie in al en alles.
De Aarde is belichaamd Licht.
De Hemel kust de Aarde en de Aarde baart Nieuw Licht.
Zoals een van ons het verwoordde:
"Nieuw Bewustzijn van Eenheid in Alles op Aarde.
De Nieuwe Aarde Is Nu."

Juni 2021 - Zuivering

(verslag Yolinde)
☆ Purificatie om ruimte te creëren voor de kristallijnen structuur en de activatie van de Divine Genoom.
☆ Zuivering in alle lagen van Leven in Aarde en alle levensvormen en activatie van de Bronenergie in alle vorm ter bevrijding van en voor het welzijn van alle wezens.
Met de vrouwen die bij iedere nieuwe maan bijeenkomt in Andara Licht Bewustzijn, sloten wij deze dag van de zon eclips plus nieuwe maan, op uitnodiging van Lucia Hulman , in afstemming aan, bij vrouwen uit meerdere landen met bovenstaande intentie. ☆ Voor het welzijn van alle wezens.
Het was een puur en krachtig zuiverend samenzijn in energie en klank, voorbij tijd en ruimte, en door oeroude timelines heen. Stromende energie als lagen water in talloze regenboogkleuren in een allesomvattende Liefde waarin ook lagen gezuiverd werden in ons als representanten van het ons allen omringende in Het Grote Geheel.

 

Mei 2021 -

Werelden in werelden - Wijsheid van de Ouden - Het geluid van deze ANDARA-groep genereert een alchemie van Alles Wat Is - alles in ons en alles buiten ons - naar een hogere frequentie

Luister op SoundCloud 'Shifting Worlds' 

 

 

April 2021-  'Verwondering'

De prachtige Andara Kristallen verankeren in jou een diepere eenheid in zowel Licht als Aarde. Ze openen je op alle lagen van jouw 'zijn' om nog meer van het Lichtbewustzijn dat jij bent te verankeren in je zelf. Voel de grootsheid en de vreugde in deze eenheid van Kosmos, Sterrenlicht en Aarde in jouw menselijke lichaam. Voel hoe in jouw diepten lagere energieën bevrijd worden die zich met vreugde naar het Licht keren.
Voel de resonantie in je lichaam en laat jouw vreugdeklanken zich mengen met de Andaraklank...

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics