De frequentie geeft een stevige aarding en gronding in je eigen lichtenergie in tijden van 'trekkende' lagere collectieve energieën.  Het geeft je het gevoel gesteund, omringd en verbonden te zijn door en in een hoger bewustzijnsveld.

Download, herschikking en reorganisatie, nieuwe inzichten, een nieuw begin. Sta toe te ontvangen wat je aan ondersteuning nodig hebt.

Kristallen schedels met een prachtige boodschap voor ieder

'Open je voor de energie van jouw hoger bewustzijn van liefde, jouw hogere Zelf, jouw heilige Vuur, jouw heilige Bron. Jouw Licht is meer dan ooit nodig voor je zelf, je lichaam, en voor de mensheid...'

We voelen alle drie de noodzaak om samen te komen op de 20e maart 2020 in de Equinox-energie, midden in collectieve transformerende energieën die ieder van ons persoonlijk diep raken. Elly en Sanny zijn inmiddels hoeders van vele bijzondere kristallen schedels. De laatste twee jaar kwamen er een aantal naar mij toe.  We krijgen het gevoel dat we al deze schedels samen moeten brengen op een dag als deze. Deze dag voelt als de omslag naar een nieuw bijzonder tijdperk. 

Voor ons en jullie allemaal

We danken 'hen' die in ons midden zijn.  En spreken de wens uit om te mogen ontvangen hetgeen voor onszelf persoonlijk, als ook voor het collectieve menselijke bewustzijn in deze tijd belangrijk is. 'Wil door ons spreken in energie, in woorden, in klank, in welke vorm dan ook'...
We voelen de energie toenemen in de voorbereidende stilte en afstemming, waarin onze eigen klanken zich mengen met die van de klankschalen. De grootste en helderste schedel trekt mijn aandacht...

“We willen jullie uitnodigen om op dit moment nog meer je hart te openen. Voel hoe je hart opengaat in de verbinding met ons, die deel van jou zijn. Dit is een moment in de tijd waar jullie voor gekomen zijn, waar we samen aan gewerkt hebben, achter de scherm en voor de schermen. Door donkerte heen, door diepte heen, steeds weer het licht zoekend, omdat je ergens wist dat het er is, altijd, in welke omstandigheden jij je ook bevond.

Dit is een moment van ‘Licht-noodzaak’

meer dan ooit is er de noodzaak om te beseffen wie je bent. Jezelf te herinneren als wie je was voordat je hier kwam en wie je nog steeds bent ook hier op aarde als geïncarneerde mens. Wij zijn met jou en in jou, waren dat altijd, in elke incarnatie van jouw wezen.

Jouw licht is nu nodig, meer dan ooit!

Juist nu mensen zich verliezen in angst voor duisternis, angst van tekortkoming, angst voor het onbekende en om alleen te zijn. Jullie kennen ons en wij kennen jullie, ieder persoonlijk, maar ook samen. Dit is jullie tijd, dit is jouw tijd. Volledig jouw licht te zijn, voor de Aarde, voor de mensen om je heen, voor een nieuw bewust zijn.

De menselijke wetenschappelijke technologie zal een omslag maken. Vanaf vandaag zal het zich onder invloed van een groeiend hartbewustzijn van mensen ontwikkelen naar een technologie van een hogere orde; in plaats van verdeeldheid zal het verbinding brengen en het grotere geheel ten goede komen.

Alles wat we van jullie vragen is de energie van je hart te voelen

De energie van dat lichtkristal dat zich in jouw hart bevindt. Niet alleen wanneer je in vrede bent en in ontspannen afstemming en verbinding, maar vooral ook op die momenten wanneer het om je heen stormt en je het gevoel hebt alsof dikke touwen en kettingen van een oud bewustzijn aan je trekken. De energie van jullie harten is veel en vele malen sterker, krachtiger en lichter en tot zoveel meer in staat. Simpel klinkt het en in onze ogen is het simpel, maar we weten dat het als mens niet altijd simpel is. Toch weten we dat jullie dat vermogen in je hebben en dat zeker ook zullen volbrengen.

Jullie liefde is jullie drijfveer

Ieder heeft een verlangen, een missie en hoe hij die missie volbrengt en vorm geeft, is voor ieder mens uniek, speciaal en anders. Maar de energie erachter, jullie drijfveer, is de enorme liefde die jullie voelen voor de Aarde en haar bewoners. Het is deze liefde die je hier bracht en die er voor zal zorgen dat jullie missie zal slagen.

Vanuit dit bewustzijn van liefde breng jij liefdesbewustzijn

Jullie zijn onze handen en voeten op aarde. Je zult herkenning vinden in al die andere handen en voeten waar aan door jullie ontelbare medereizigers uit onze gemeenschappelijke Bron-naam vorm gegeven wordt. Allen hebben jullie dezelfde drijfveer: onvoorwaardelijke liefde, compassie en mededogen die zijn thuis vindt in de Bron van Licht van waar wij allen uit voortgekomen zijn, waar we nog steeds deel van uitmaken en die we in ons dragen.

Open je lichaam en laat je poriën de energie van jouw hoger bewustzijn van liefde opnemen. Jouw hogere zelf, jouw heilige vuur, jouw heilige Bron, adem in en met elke uitademing grond je het en adem je uit wat mag gaan.

Ik spreek namens allen van ons. Onze energie is voelbaar in jullie harten, in jullie lichamen, in jullie organen en in jullie fysieke cellen. In je hart bevindt zich het kristallen centrum van bewust Zijn. Wij danken jullie dat jullie ons konden ontvangen. Wees bemoedigd, wees standvastig in deze tijden van chaotische energie van onbewust zijn. Weet dat wij begeleiden en ondersteunen.

Leef je missie, leef je Licht, geef vorm aan wie je steeds meer ontdekt te zijn.

Geef vorm aan je stralende Zelf, waarvan je hart weet. Het is Licht op Aarde, naast de zich in allerlei bochten wringende duisternis van een spoedig voorbije tijd. Heb compassie met duisternis en weet dat het op reis is om het Licht in zich zelf te vinden.  Alles op zijn tijd.

Lief mens, leef je leven!"

We voelden ons stil, gegrond en aanwezig in ons lichaam. Er waren zoveel energieën, zoveel bewustzijnslagen, zoveel Lichtsferen aanwezig... Ik kan het niet allemaal precies benoemen. Maar ze voelden zo vertrouwd en bekend. Kristallen, Schedels, Quan Yin, Green Tara en vele aspecten hiervan, Magdalena Order, Isis, Hathor, Egypte, Maya, Azes, Shiva, Sirius, Gaia... en zo veel meer nog. Met hen allemaal waren we verbonden en omringd in dat ene veld van Licht-Bron-Bewustzijn. 
Elly merkt de volgende ochtend op dat veel van haar kristallen en ook sommige schedeltjes totaal anders aanvoelen. Ze zijn duidelijk 'geactiveerd', dan wel opgewaardeerd. De grootste kwarts-schedel blijft een paar dagen in mijn huis 'logeren'. Het voelt alsof we nog iets meer uit te wisselen hebben...

Waarneming Yolinde Galama, Spiritual Mother en Healer

Yolinde heeft zich verbonden met het blanco frequentieflesje zonder aanvullende informatie en nam daarna kennis van onze ervaring en de gebruikte kristallen.

Realisatie dat 'Al-dat-Is' in ons allen is, en door ons menselijke en fysieke systeem belichaamd wordt, waarbij het Hart de bron is.

Ik voel als vanzelf de energie van de remedie in flesje 14. Ik moet huilen. Het is of ik toestemming krijg om mijn verdriet te huilen. Ik voel ook mijn aarzeling om daaraan toe te geven, alsof mijn persoonlijke emoties het proces in mij en het collectief in de weg zouden kunnen staan.
Vanuit de Devine Mother hoor ik "Kind, sta toe wat je aan ondersteuning nodig hebt. Niets is toeval. Ook dit flesje niet".

Ik voel mijn pijn, pijn van afscheiding. Mijn God die afscheiding! Afscheiding tussen mijn en ons aller Al-Zijn en het leven hier in de vorm. Afscheiding tussen ziel en persoonlijkheid. Afscheiding tussen spirit en vorm. Afscheiding in mij. Afscheiding in mijn geliefden. Afscheiding, het is mijn grootste pijn. Van altijd al. De pijn van mijn leven. Inherent aan het leven hier in de vorm…, tot nu op dit moment van evolutionaire bewustzijnssprong. Ik sta me mijn pijn toe.

Met het flesje in mijn handen voel ik onmiddellijk energie in de punt van mijn tong. Het verspreidt zich, of eigenlijk word ik me gewaar van de energie door mijn hele hoofd. Dan door mijn brein. Sprankelende, vrije, lichte energie. In mijn hoofd, brein en daarbuiten.
Ik voel dat de cellen van mijn brein stuk voor stuk ruimte krijgen. De macrokosmos in de microkosmos van mijn brein.
Ik heb de neiging met de energie mee naar buiten te treden. De energie naar buiten toe in het universum te volgen, in de kosmos. Maar ik voel ook dat het belangrijk is om dat hier in mijn lijf te ervaren. Het is hier, in mij.

Aarding is belangrijk. Ik adem mijn buik. Daarop voel ik dezelfde energie in mijn dijen en benen. Maar dan warmer. Ik ervaar de aarde, het hart van Gaia. Denk onwillekeurig 'Ja, de energie van de Vader God met het volledige lichtspectrum van Metatron in mijn brein als zijnde de kosmos, en de energie van de Moeder God in mijn benen, mijn basis, mijn vruchtbaarheid.'
Weer voel ik de neiging om helemaal in de energie van Gaia te gaan, daarin volledig te zijn, op te gaan. Maar nee, het is de bedoeling om me helemaal gewaar te zijn dat dit ín mijn fysieke lijf is. De kosmos en de levende Aarde. Van beiden ben ik gemaakt. Beiden bén ik.

Dan verschijnt er dwars door me heen een magische driehoek. Geladen met codes. Ik zie in de driehoek geometrische vlakken in allerlei kleuren en meer. Maar het is niet de bedoeling om daarin te gaan, codes te ontcijferen o.i.d., te willen weten. Het ervaren en erkennen van deze magische driehoek is nu voldoende.
Vervolgens wordt mijn hart op een diepe (of hoge) laag geactiveerd. Mijn hart is de bron, het centrum waaruit een gelijkbenig kruis als een ster straalt van krachtig, helder licht. In dit al ben ik, zit ik hier.

Dan vraag ik "Waar zijn mijn geliefden in dit alles?"
In de ruimte 'tussen de dimensies' oftewel in het Heel-Al, zit hij om wie ik me zorgen maak tegenover me met ruime ruimte tussen ons. Hij zit in precies dezelfde energie van kosmos, aarde, driehoek, hart. Hetzelfde. Iets andere kleuren in de magische driehoek die in en door hem heen is, maar hij is in hetzelfde. Hij is in bepaalde zin hetzelfde. Kalmer maar in wezen hetzelfde.
Onze kosmische harten zijn rechtstreeks verbonden in gelijksoortigheid. Dat toont zich met een krachtige, gebundelde straal van licht, van hart tot hart, van geest tot geest. Het is goed, wat er ook is, het is goed.
Ik voel dankbaarheid. Naar de kristallen in de remedie, naar Vader en Moeder God.

Ik vraag 'Maar mijn verdriet en pijn dan om te alchemiseren? Zijn verdriet dan? Zijn afscheiding van zichZelf?'
Kind je bent je volledig bewust van je verdriet, maar geef het meer ruimte in je dagelijkse leven. In contact met hen die je het toevertrouwen kunt. Laat het stromen, toon je tranen, ook naar je geliefden om wie je bezorgd bent. En realiseer je dat jouw pijn en verdriet gaan over afscheiding. Zoals jij het voelt als afscheiding van het Al. Dat is de kern van jouw pijn.
In die realisatie krijgt je weten vorm in het leven, jouw heldere weten dat er geen afscheiding van Al is! Nergens.
Ook niet voor je geliefden. Op een bepaalde laag weten zij dat. Hij om wie je zorgen hebt, volgt zijn pad, zijn bestemming. En hij doet dat in kalmte. Jij met vuur en wakker bewustzijn, hij in kalmte en meer onbewust. Beiden overeenkomstig jullie verschillende paden van zielsdoelen. Jouw pijn over afscheiding is jouw sleutel en de brug van Al naar dit leven. Laat het vrij. Jouw gift. Jouw bijdrage aan heling. Voor jezelf, je geliefden en anderen.”

- Realisatie dat Al dat Is, in ons allen is, en door ons menselijke en fysieke systeem belichaamd wordt, waarbij het Hart de bron is.-

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics