Het ontstaan van de ‘Sound-of-Crystal’-frequenties

Kennismaking met mijn eigen klank

Eigenlijk begon 'het' voor mij allemaal tijdens de verdiepingen met en het gebruik van de Healing Arts lichtfrequenties. Mijn bewustzijn opende zich, ik herinnerde mij, kreeg meer inzicht in hoe mijn persoonlijkheid zich in een wereld van conditioneringen had kunnen ontwikkelen en vooral kreeg ik meer zicht op wie ik werkelijk was zonder al die (zelf) opgelegde en aangeleerde 'beperkingen'.  Tijdens deze verdiepingen leerde ik mijn 'klank' ontdekken. En het moment dat ik voor het eerst een kristallen klankschaal hoorde was bepalend voor wat ik nu doe. Deze resonantie die niet alleen mijn fysieke zintuigen beroerde, maar veel meer innerlijke werelden leek aan te raken, kwam diep binnen. Daarna heb ik met regelmatige tussenpozen een klankschaal aangeschaft. En het voelde als vanzelfsprekend dat ook uit mij klanken kwamen. Hoe meer ik dit toeliet en innerlijke drempels achter me kon laten, hoe meer zich dit ontwikkelde. Vaak kreeg en krijg ik te horen dat juist mijn klanken aan de frequenties van de kristallen schalen een verdieping of verruiming of gronding geven. Er ontstond een wekelijkse meditatie/afstemmingsgroep van vrouwen die net als ik de bijzondere werking van de trillingen ervoeren. Elke week was het anders, elke week 'gebeurde' er iets anders, heel duidelijk merkbaar zowel heel fysiek als ook mentaal en emotioneel. En vooral de aardende werking en de ontspanning en rust die het iedereen gaf en het 'dicht bij zichzelf zijn' was voelbaar. Het had ook zijn uitwerking in het dagelijkse functioneren van iedereen. Hoe mooi is het dat je in je eigen centrum kunt blijven te midden van de dagelijkse beslommeringen... Niet alleen mooi, maar noodzakelijk in deze tijd van zoveel prikkels, verwarring en toenemende 'toestanden' om ons heen en vooral in ons zelf. Veel van de eerste deelnemers van toen, zijn nog steeds regelmatige bezoeksters en vormen een vaste kern tijdens de meditatieochtenden die ik inmiddels 'Thuis bij je zelf' ben gaan noemen.  Nog steeds zijn de meditatiebijeenkomsten bijzondere momenten van ontmoeting op een ander niveau waarbij veel meer en velen meer aanwezig zijn dan we met ons blote oog waarnemen. Gronding en bekrachtiging van wie we werkelijk zijn.

De klankfrequenties van de kristallen schalen brengen mij in contact met mijn hogere zelven en hogere lichtwerelden. Door mij hiervoor te openen (en mijn kritische gedachten daarover te laten voor wat ze zijn) wordt lichtinformatie als het ware via mijn stembanden gegrond en doorgegeven. Heel soms komen er woorden in een taal die mijn huidig bewustzijn niet verstaat, maar die een hoger deel van mijzelf wel begrijpt.  Via de trillingsfrequenties komt de 'boodschap' terecht bij de ander op een specifieke bewustzijnslaag en/of heel fysiek. Soms voelt men direct iets gebeuren in het energieveld (fysiek, mentaal, emotioneel) en soms is pas enige tijd daarna een innerlijke verandering merkbaar.

Kristallen bij de klankschalen - Sound of Crystals

Het is al weer vier jaar geleden dat ik Elly Blum ontmoette op een open dag waar ik een klankworkshop gaf in de open lucht. We kwamen in gesprek over mijn persoonlijke kristal. En daarbij vertelde ze over haar eigen kristallen, waarna ik haar bezocht en ik van verbazing bij het zien van zo ontzettend veel kristallen nog net niet van mijn stoel viel.  'Ik zou wel eens mijn kristallen bij jouw klankschalen willen ervaren', zei Elly. Die opmerking van toen resulteerde er in dat we de afgelopen jaren informatie van diverse healing kristallen met verschillend bereik en frequentie, via klank uitnodigden om in ons fysieke bewustzijnsveld te komen. Hoewel Elly sowieso heel goed de energie kan 'lezen', ervoer zij deze mét de trillingsfrequenties van de klanken nog intenser en verfijnder in haar fysieke en energetische lichamen. Ook de energetische en fysieke waarnemingen van Sanny Dragtstra die zich bij ons aansloot waren waardevol.  Zo hadden we alle drie zowel heel individueel als gezamenlijk ervaringsmomenten van betere energiedoorstroming in ons lichaam, diepe heling en gegronde kosmische ervaringen. Ik was onze bijzondere bijeenkomsten 'Sound of Crystal' gaan noemen. En toen was er het moment dat een van ons opperde om die speciale frequenties te 'vangen' in een flesje. Zo konden we de energie ook na de betreffende samenkomst nog dicht bij ons houden en er mee 'werken'. Op die manier kon het dieper indalen in ons bewustzijn en dieper gronden in ons lichaam.

Uit de kast

En toen was het eind 2018 dat we een bijzondere ervaring hadden van een verbindende energie die in alles aanwezig is. We hebben de frequentie de naam 'Eenheid' gegeven. En dat was ook het moment dat ik heel sterk het gevoel had om al die flesjes letterlijk uit de kast te halen om het nu te delen met al die mensen die zich ook zo bewust zijn van hun helings- en transformatieproces. En die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het voelde voor mij als een belangrijke erkenning van een deel van mijzelf om ze naar buiten te brengen.

En toen ontmoette ik 'per toeval' Yolinde Galama. We bleken beiden 'iets' te hebben met klank, bewustzijnsprocessen van onszelf en de mensheid en een diepe connectie met moeder Aarde.  Wat hebben we sindsdien veel waardevols uitgewisseld, van Aarde-songlines tot persoonlijke vraagstukken en ascentieprocessen. Er was en is zoveel (h)erkenning. In 2020 vroeg ik Yolinde de flesjes te 'lezen' en haar ervaring te delen. Gedurende een aantal weken proefde, voelde, las en verbond ze zich met elke flesje afzonderlijk, slechts genummerd. We legden onze ervaringen naast elkaar om te zien waar ze overeenkomen en/of ze elkaar aanvullen. Yolinde's bevindingen worden weergegeven bij de omschrijving van elke afzonderlijke frequentie.

Inmiddels is mij duidelijk dat de flesjes multi-lagige informatie bevatten die in ieders bewustzijn een heel eigen aspect aanraken. Ervaringen zullen heel persoonlijk en uniek zijn. Zoveel mensen, zoveel waarnemingen, maar toch blijkt in al die ervaringen eenzelfde essentieel aspect aanwezig.

Iemand wist het prachtig samen te vatten in deze woorden: "Alsof je met behulp van de kristalfrequenties sneller tot je eigen innerlijke kern komt. Ze werken als een soort katalysator. De frequenties dringen door tot in de celkern en lichten op, de uitstraling van de kern wordt groter en we gaan meer licht uitstralen !"

Een paar eerste reacties van mensen op de frequentie 'Eenheid': 'dit zijn frequenties voor de kinderen van deze tijd' - 'elfenstof/sterrenstof/engelenstof/kristalstof wordt over mijn handen uitgestrooid' - 'oei... dit is veel te krachtig, ik kan het niet in mijn handen houden' - 'mijn eerste gevoel is dat het veel energie bevat, het past binnen het proces waar ik in zit' - 'de druppels zijn een soort magisch anker voor me geweest' - 'mijn gevoel was dat het me goed aarde, me daadkrachtiger, constructiever en meer ontspannen maakte en me energie gaf'.

 

Maak kennis met Elly en Sanny en Yolinde>> 

 

 

 

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics