Guardianite – Nirvana Kwarts - Anandalite

Verbindende Levenskracht

Een verbindende frequentie die fysieke en subtielere energie- c.q. bewustzijnslagen in jezelf met elkaar verbindt en tot één brengt in een gegronde aarding. Het is tevens een expanderende, uitdijende energie die ook je zelfaspecten van 'wie-je-ook-bent' meeneemt in deze verbinding.    

GUARDIANITE 

De klankschaal G geeft een sterke resonantie af en de volle en ronde energie brengt alles samen in een allesverbindende aarding. Wat dat ‘alles’ dan maar is aan verschillende frequenties, energielijnen of -lichamen. Ook bij de tweede schaal (A) heb ik het gevoel dat de energie verbindend werkt, dat er energieën bij elkaar gebracht worden en tot één geheel komen. Er is een zachte druk rond mijn keel en borstgebied, en longen. De pijn in mijn schouder die ik bij de vorige klankschaal voelde, is verdwenen.
Elly: ik voel het geluid van een draaiende energie onder mijn navel waar ik heerlijk in kan blijven en die tijd nodig heeft om te integreren. Er zijn zwartwitte bolletjes en een licht subtiel gevoel daar waar ik een enkele keer hoofdpijn heb. Ik voel mijn lichaam ruimer worden van binnen, alsof de ruimtes tussen mijn cellen groter worden. Ik moet heel erg gapen want er komt wel heel wat los.
Sanny: Het duurt even voordat ik enige verandering begin te voelen. Er komt rust bij mijn hoofd en ik voel de energie als een warme deken om me heen. Bij de volgende schaal (A) zie ik voortdurend oranje met paars in het midden voor m’n derde oog. Het licht steeds op. Nu voelt het als rust, terwijl ik bij de eerste schaal heel erg moest wennen aan de resonantie. Wonderlijk ook dat lichamelijke oude fysieke littekens even aangeraakt werden. Het tonen van Tineke maakte het compleet en was juist nodig om de frequentie te kunnen ontvangen.

Elly: Er komen hoekige stralen uit mn rug en er smolt veel weg. Er is een sterke tinteling in mijn schouderbladen en schouders. De eerste schaal (G) was heel doordringend, ik kon er wel uren inzitten. Alle pijnlijke lichamelijke plekjes waar ik wel eens last van had werden even aangestipt en smolten toen weg.

Diepe rust wordt door ons alle drie ervaren. Het is alsof in ieder van ons de energielagen zich met elkaar verbinden. Niet alleen de fysieke, maar ook de subtielere lichamen. De werking van deze energie gaat veel verder dan de aarding zoals ik die ken, dit lijkt eerder een expanderende, uitdijende energie. Terwijl we onze tijd nemen om deze energie te laten doorwerken, leest Sanny de beschrijving van de steen welke verrassend overeenkomt met onze ervaringen:
Verbinding levenskrachten, aardend. Etherische en astrale lichamen, reinigen, zuiveren, helen en beschermen.

NIRVANA KWARTS 

De energie van dit kristal (Himalaya) heeft voor mij een heel verbindende werking. Er komen klanken die we nog niet eerder gehoord hebben. Van een sprankelende Lichtheid, als een etherische energie, deva, elementaal. Het verbindt me gevoelsmatig met andere aspecten van mezelf, met nog meer deelaspecten van wie-ik-ook-ben. Niet in ‘persoon’ maar in een vorm van energie, liefde voor het leven, levensenergie. Vorige week had ik een innerlijke ontmoeting met een natuurwezen en die energie voel ik nu hier ook weer duidelijk. Door dit nu uit te spreken, geef ik het energiewezentje erkenning in zijn/haar ‘zijn’. Het wezentje is heel vrolijk, het klonk door in de klanken die er kwamen.
Elly: Alsof mijn hart explodeert bij de resonantie van de eerste schaal (G), mijn borstholte vult zich volledig hiermee. Op het moment dat de steen in de schaal ging werden in mijn hartstreek onbekende ruimtes geopend waar ik niet vaak kwam tot nu toe. Die kleine ruimtes worden dan tot een geheel. Bij de andere klankschaal (A) voel ik innerlijke levensvreugde en eerbied voor het leven. Voor die kracht die alles doordringt. Toen Tineke begon te tonen dacht ik alleen maar ‘heilig-heilig-heilig’. Ik zag haar boven op de berg, witte besneeuwde top, stond ze daar te tonen en het ging de hele wereld door. De Nirvana Kwarts gaat niet om lichamelijkheid maar om bewustzijn, de geest, de levenskracht. Mijn lichaam reageerde niet, maar de tranen stroomden uit m’n ogen en ik kon alleen maar denken: heilig is het kristal.’
Sanny: eerst voelde ik bij die vorige schaal (G) dat mn hart openging, bij de A-schaal gaat het rondom. Eerst kwam er een enorme pijn in mn hoofd, waarna ook daar een opening komt. Alles voelt ruimer en ik voel me weer in beweging komen, voel levensvreugde. Ik voelde de energie wel heel fysiek bij mijn hart, steken in mijn hoofd en later sprankeling, vreugde en in beweging komen. Inderdaad levensvreugde. Het stroomt steeds meer door. Die toontjes (van Tineke) waren wel grappig, het paste helemaal.

ANANDALITE

Gedurende 12 minuten zijn er alleen de frequenties van de G-schaal en de klanken die door mij worden ontvangen en doorgegeven. Voor mij voelt het als pure lichtinformatie. De tweede schaal (A) geeft een andere resonantiefrequentie, voelt als een andere bewustzijnslaag met een nog subtielere informatie, die ik het niet bewust kan ‘pakken’ of benoemen.
Elly: Ja, ik begin helemaal te veranderen in een Anandalite. Eerst mijn hart, toen mijn centrale buis, toen mijn lever, alles werd bekleed met Anandalite. Van binnen en van buiten, en toen dacht ik ‘ik ben het licht der lichten’, ik voelde het groeien op mijn benen en mijn hersenen zijn een klustertje Anandalite, ik ben helemaal een kristal nu. En er is alleen maar stilte. Eerst dacht ik ‘ik ben één met Anandalite’, maar nee, er is geen afgescheidenheid, ik bén Anandalite. Mijn lichaam wordt aangeraakt, heel gemaakt, ‘ik ben geheel volmaakt, compleet’. Bij de tweede klankschaal (A) begon ik ook meer kleuren te ervaren en een niet verder te benoemen subtiele druk die me ruimte gaf.
Sanny: Het duurde even voordat ik de energie ‘herkende’ en ik kon alleen maar stil zijn.  Er moest in het begin in mezelf iets veranderen en ik had een aardingskristal nodig voordat ik het binnen kon laten.

Ervaring Yolinde Galama, Spiritual Mother

Yolinde heeft zich eerst verbonden met het blanco frequentieflesje zonder aanvullende informatie en nam daarna kennis van onze ervaring en de gebruikte kristallen.

"Het activeert het volledig indalen en belichamen van de fijnstoffelijke lichamen in het fysieke lichaam tot in de cellen"

Nieuwe, subtiele activatie van mijn bekken als dragende schaal voor subtiele ‘nieuwe’ energieën. Een oude stroom met blokkades en angst komt samen met een stroom van loslaten, c.q. laten zijn, overgave en teruggeven aan de bron, de eenheid/licht/kosmos. Voorbij het persoonlijke In en voor het collectief, Ieder op eigen wijze, de eigen oude koek alchemiserend.

‘Toon ons wat gezien dient te worden in mij, om op te lossen of te ontbinden en wat in mij ontsluierd kan worden. Voor mijn welzijn, mijn geliefden en voor daar waar het speelt in het collectief’.

Daarop verschijnt een cirkel. In deze cirkel is een bron. Een cirkel van water, bronwater. Er wordt getoond hoe deze bron eens door bladeren beschut werd. De witte, roze geaderde bladeren vormden om de bron heen een knop, zoals van een bloem in de knop. Van boven schijnt licht, nieuw, ongekend licht op de knop die zich daarop langzaam en gracieus ontvouwt tot de bron weer open, vrij en zichtbaar is. Het nieuwe licht verrijkt en bevrucht de bron.

Daarop komt vanuit de diepste diepten uit de bodem van deze bron, donkere eeuwenoude slik omhoog. Dat rijst op naar het nieuwe licht. Benieuwd, opstijgend, reikend naar het nieuwe licht. Het toont zich als verschillende bolletjes. Teveel en onnodig om allemaal te identificeren.  Ik vraag: ‘welke is nu relevant of van belang?’ Daarop toont zich in het nieuwe licht één specifiek bolletje. Ik ervaar in dit bolletje onschuld, benieuwdheid, zachte sprankeling. Maar ook in dit bolletje is op de bodem een donkerte. Deze donkerte komt me voor als onbewustzijn. Onbewust zijn of nog niet kennen van het nieuwe op de eeuwige, doorgaande reis. Vanzelfsprekend onbewust zijn, het nog niet kennen van het volgende punt onderweg in deze reis. Het vraagt slechts omarming, erkenning, ruimte. Zonder enig oordeel. Zoals een kind het nog ongekende verkent en ontdekt, benieuwd en onbevangen. 

Dan zie ik hoe de bladeren zich deels om de bron vouwen als er sterke stormen woeden. De bladeren beschutten de bron dan tegen 'vervuiling' die door de stormen losgewoeld zijn en door de lucht zweven. De bladeren sluiten zich niet volledig, maar slechts deels, ter beschutting. Door de opening in de top blijft ruimte waardoor het nieuwe licht blijft instromen. De lucht in mij klaart op. Er is aangename warmte

Zoals door de anderen ervaren en omschreven, herken ik deze energie als ‘Levenslicht'. Aardend en Verbindend Licht van Levenskrachten, reinigend, zuiverend, helend en beschermend, ook in etherische en astrale lichamen en wellicht in de lichaamscellen van wie ik ben in andere timelines.

 

1 gedachte over “LevensLicht”

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics