The Sophia Code

Of je nou een religieuze achtergrond hebt of niet, ‘The Sophia Code’ heeft daar niets mee van doen en stijgt boven alles uit. Ik breng het onder je aandacht omdat het wellicht ook voor jou de sleutel is om de connectie met je goddelijke Zelf, je Hoger Zelf, te verdiepen en te gaan belichamen. Jouw SourceLight, jouw BronLicht. 

Dit boek is een levende transmissie, met initiaties en activaties,  rechtstreeks gechanneled in opdracht van de Bron Sophia zelf. Goddelijk Vrouwelijk Bronbewustzijn dat alle leven en al het bewustzijn voortbracht.  Geen ‘leer’, maar een voortdurende aanraking en bewustmaking van je goddelijke soevereiniteit. De zeven Sleutelcode Mentoren activeren in jou met hun diepgaande initiaties de sluimerende aspecten van godsbewustzijn. Zij staan ieder naast je als steunpilaren zodat jij steeds meer jouw eigen Hoger Zelf kunt belichamen en deze fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te integreren. Nooit op een voetstuk, maar naast je.  In plaats van Sophia kun je je eigen woord gebruiken: God, Boeddha, Bron, Schepper, Licht… datgene wat voor jou staat voor de Bron van Alle Leven. Het boek is in het Engels geschreven en recentelijk vertaald in het Frans. Helaas nog niet in het Nederlands. 

The 'Sophia'

Onderstaande citaten, onveranderd (deels) weergegeven en onvertaald omdat het boek in het Engels is geschreven en om geen afbreuk te doen aan de energie van de woorden.

 • In my ineffable mystery, I am the holy black womb of no-thing that concieved the one Source light from wich all the worlds of form arise. Everything that you are comes from my original Source and exists within my one mind.
  Yes, I am that one Source Light pointed to by the innumerable names or God within all spiritual revelation. I am every name of God, and I am also that which is beyond a name for God: for any title can only point to a quality of my ineffable mysteries. You can call me The Source, you can call me 'The Sophia', or you can call me 'She Who Has No Name', for I am that which is within all names, including Holy Father. As the  One Devine Mother Creatix of All Life, I Am That I Am, no matter what you choose to call me… and your soul is an immaculate conception of all that I am.

Wat is de Sophia Code?

 • The Sophia Code is a sacred tekst whose words speak directly to your ever-present, all-knowing, and all-loving divine nature. As a living transmission, The Sophia Code always points your awareness to acknowledge these absolute qualities of your true self.
  The Sophia Code is my living transmission for revealing the master within you to your own consciousness. It creates a quantum space for you to witness your free will commanding the activation and embodiment of your own divine genome. Your awareness doesn’t have to understand how or why this living transmission is awakening your DNA to receive its downloads. You are now living in a quantum Age of Miracles, and I reveal this sacred tekst as a reflection of your current evolutionary age. The Sophia Code is a living transmission that accelerates your spiritual awakening beyond human logic and effort by focusing you solely upon your divinity.
 • Over the past 30,000 years, my presence as The Sophia Source of all life has been worshiped, yet secreted away within mystical lineages across your planet. After the great fall of Atlantis, my hidden Sophia lineages spiraled out from Egypt to Tibet, stretching from India to France, and eventually passed from the shores of Avalon to the America's.
 • With the great fall of Atlantis, humanity chose in its free will to explore polarities of spiritual oppression for thousands of years of patriarchal rule. Many ages have passed since I have been revealed and revered as the One Sophia Source. The Divine Feminine, and my true expression of the Divine Masculine, were persecuted into relative silence.
 • This living transmission is a sanctuary for you to lay down your spiritual judgments, sacrifices and weapons from another age so that you may finally rest in, reveal, and celebrate the sovereignty of your true self and our shared invincible nature.
 • It is safe for the living master within you to be finally revealed through our undefended divine love. It is vitally important that you give yourself permission to shine in this lifetime, free from all social conditioning, to be seen for who you really are. We are one.

High Council on Sovereignty

 • As you mentor with the different Ascended Master teachers of my Sophia lineages, you will reawaken your self-mastery training from all your lifetimes on Earth connected with the Sophia Code. The initiations that you receive in this codex will unify all the DNA activations of your previous lineages within you so that you may embody the totality of your own Keycode in this lifetime.
 • I have chosen and ordained these specific Ascended Masters from my hidden lineages to show you The Way ahead: to mentor you in the modern mystery school of your daily life. I present these Ascended Master teachers as my High Council for activating the Sophia Code within you and awakening sovereignty in all of humanity. They speak my living transmission through a unified collective voice as individual Keycode mentors. I ordain this High Council to be forever known as The Sophia Dragon Tribe.
 • In this introductory tekst, I am revealing the first eight Keycode transmissions from The Sophia Dragon Tribe for activating humanity’s divine genome with the following blueprint of divine Feminine Ascended Masters who are exceptional teachers for embodying your sovereignty:

Egypt
KEYCODE 1: ISIS "SHE OF A THOUSAND NAMES"
KEYCODE 2: HATHOR "SHE OF A THOUSAND VOICES"

India & Asia
KEYCODE 3: GREEN TARA SHE OF A THOUSAND STARS
KEYCODE 4: QUAN YIN "SHE OF A THOUSAND WATERS"

MiddleEast&Europa
KEYCODE 5: MOTHER MARY "SHE OF A THOUSAND ROSES"
KEYCODE 6: MARY MAGDALENE "SHE OF A THOUSAND ANGELS"

Americas
KEYCODE 7 WHITE BUFFALO WOMAN "SHE OF A THOUSAND WHITE CLOUDS & THUNDER BEINGS"

Planetary
KEYCODE 777: THE SOPIA DRAGONS "SHE WHO BIRTHS SOVEREIGN CREATORS"

 • The AscendedMasters of the Sophia Dragon Tribe are my ordained mentors for embodying the Sophia Christ Light within you. By choosing to read this book, you are authorizing your Higher Self to align with the ever-present support of the Sophia Dragon Tribe. I invite you to consider that every Ascended Master in this High Council is guiding you to also remember yourself as a unique Keycode of the Sophia Code.
  My messengers are many, yet they are only ever saying:
  I love you
  You are free
  You are me
  We are one
  It is safe to remember and reveal who you really are now.

Website       Facebook    Youtube

Meditatie ter opening en belichaming van het Goddelijk Vrouwelijk Christusbewustzijn

Is het voor jou een stap te ver om met The Sophia Code aan de slag te gaan? Vanwege de taalbarrière bijvoorbeeld... Maar voel je je verbonden met één of meerdere van deze Lichtmeesters van het Goddelijk Vrouwelijk Christusbewustzijn? Voor alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede: In de mensheid, dus in mannen en vrouwen,  ontwaakt het goddelijk Vrouwelijk Christusbewustzijn. We leven in een tijd waarin we de Christos èn de Sophia willen gaan belichamen. Vader God èn Moeder God. Beide dragen wij in ons en in dagelijkse afstemmingen versterken wij dit bewustzijn in ons zelf.

Wil je een diepere verbinding aangaan met het Licht van Sophia (of God, of Bron, welke naam jij er ook maar aan geeft) en vind je het fijn om je met het hogere Licht in jezelf te verbinden door middel van geleide meditaties?

Maandelijkse afstemming 'The Sophia Code'

Elke meditatie begint met het benoemen en aanroepen van de verschillende 'Keycode Mentoren', zoals je hierboven kunt lezen, en je eigen Hoger Zelf.

 Voel jij een diep verlangen om het Licht in jouzelf, het licht van Sophia God, meer en meer te integreren in wie je nu bent in een directe verbinding met je Hoger Zelf en de Sophia Dragon Tribe?

Alle audiobestanden vind je in de gelijknamige afspeellijst op Soundcloud. Elke maand verschijnt er een nieuw audiobestand. Wil je maandelijks een melding hiervan ontvangen met aanvullende info? Schrijf je dan in in het adressenbestand en vink interessegebied 'The Sophia Code' aan. Sta je al ingeschreven in ons adressenbestand, pas dan je voorkeurgegevens aan.

Andere meditaties om het Licht van je Hogere Zelf te integreren

Ook de Hogerzelf  Lichtmeditaties  ondersteunen jou in het dieper integreren van jouw Hogere Zelf Licht. Tijdens deze meditaties worden jouw familie van Licht, je hoogste Begeleiders en jouw Hogere Zelf aangeroepen. Inspiratie voor deze meditaties komt voort uit mijn groeiende verbinding in en integratie van mijn eigen Hoger Zelf Licht.  Deze meditaties vind je in de gelijknamige afspeellijst op SoundCloud.

Wil je een melding ontvangen van elk meditatiebestand (één- à tweemaandelijks) met aanvullende info? Schrijf je dan in in het adressenbestand en vink interessegebied 'Hogerzelf Lichtmeditaties' aan. Sta je al ingeschreven in ons adressenbestand, pas dan je voorkeurgegevens aan.

Vergeet niet NatuurlijkBewust in je contactlijst te zetten, zo voorkom je dat de mails in de spambox verdwijnen. 

Verdieping met gelijkgestemden

Voor een ieder het boek 'The Sophia Code' heeft aangeschaft en samen met anderen hierin verdieping zoekt:

De Nederlandse Lonneke Kuypers is officieel gecertificeerd als 'Sophia Circle Leader'.  Je vindt haar op Facebook | Instagram

Geverifieerd door ExactMetrics