Lotsbestemming – Hoger Zelf – Overziel

pleiade ruitvorm

Je hart als Poort

Je Hogere Zelf is jouw verbinding met het Licht, de goddelijke energie, de Eenheid of de Bron-van-al-dat-is. Het kent geen oordeel of overtuigingen en het kent geen afgescheidenheid, zoals dat wel het geval is met onze persoonlijkheid die alleen de werkelijkheid van de 3D-wereld ervaart. Maar je bent meer dan dat.  Jouw persoonlijkheid, je ´ik´ zoals je je zelf hier op aarde ervaart is een deelmanifestatie van je ziel, dat weer een manifestatie is van jouw Hoger Zelf; dit is jouw goddelijke Zelfdeel waarvan je het licht meedraagt in je menselijk DNA.

De energie van dit goddelijke licht manifesteert zich in alle levensvormen en stuurt ons fysieke, emotionele en mentale lichaam aan. God (je mag het ook anders noemen) is niet een energie buiten ons, wij zijn het, we hebben de energie in ons. Deze goddelijke energie van leven, dit bewustzijn van 'Al Dat Is' wil zich uitdrukken in wie je bent en wat je doet, want dit is wat je van oorsprong bent.

Je hart is de fysieke toegangspoort tot dit Hoger Zelf en het besef van 'Ik BEN´. In dit besef BEN je in alles wat je ziet, en ervaar je alles wat je ziet in je zelf. Ervaar je God in jou, ervaar je je zelf als zijnde God. Nee, niet als een almachtig boven alles staand persoon of hogere macht, maar als de bewustzijnsenergie van Heelheid en Eenheid van waaruit alles ontstaat en voortdurend gecreëerd wordt.

Naar mate je de keuzes van je hart maakt (en die dus een groter geheel dienen) en je je bewust bent van die vonk van goddelijke oorsprong in jou, krijg je een groter besef van wie je BENt. Het Licht van jouw Hoger Zelf kan steeds meer doorwerken in alles wat je doet en zal zelfs de cellen van je lichaam herinneren aan hun oorspronkelijkheid van Licht. Op die manier manifesteer jij je goddelijke 'Ik Ben' op aarde.

* Lotsbestemming

Het begrip van 'het lot' wordt veelal begrepen en geïnterpreteerd als een mystieke, ondoorgrondelijke macht buiten jezelf die geluk of ongeluk brengt. Jouw lotsbestemming wordt echter niet bepaald of bestuurd door een kracht buiten jou. De enige die jouw bestemming 'stuurt' is jouw eigen Overziel, jij zelf. Om het begrip 'lotsbestemming' te kunnen begrijpen, is enig inzicht nodig in jouw Zelf en in 'wie-je-bent'.

* Overziel

Lang voordat je op Aarde werd geboren, werden je evolutionaire intenties voor dit leven zorgvuldig overwogen en in kaart gebracht door je Overziel. Het werd een blauwdruk voor het leven en de bestemming die je nu leeft. Je bent zowel je niet-fysieke Overziel als ook je Hogere Zelf, dat afdaalt naar meerdere fysieke realiteiten en belichamingen. Voor al jouw incarnaties is de Overziel als een soort choreograaf, die toezicht houdt op en tevens jouw ontelbare parallelle levens orkestreert.

Je Hogere Zelf kun je zien als de intermediaire stem tussen de allesomvattende intelligentie van je Overziel, die je leidt, en al jouw 'belichamingen' (verschijningsvormen).  Je Hoger Zelf staat ook bekend als je eigen Heilige Geest: het is zowel de boodschapper als de vervulling van de aanwezigheid van je Overziel, die in je hart kan worden verankerd en kan worden belichaamd als jouw Christus Zelf.  Elk van je vele belichamingen is verweven en doordrenkt met een bestemming die wordt ontwikkeld door je Overziel die zich bewust is van zichzelf als een soevereine Schepper van uitbreidend kosmisch bewustzijn. Daarom is er voor elk leven dat je hebt gekozen om te leven een te vervullen bestemming die tot in detail is ontworpen, geschreven en overeengekomen door jou - want de Overziel is jou.

Het focussen op en het vervullen van de bestemming die je voor dit leven hebt ontworpen, is een belangrijke missie voor je Hogere Zelf. Je Overziel investeert onnoemelijk veel energie en intentie om  door middel van je menselijk lichaam te kunnen creëren. Het vervullen van de door jou zelf gecreëerde levensbestemming geeft je ziel de kans versneld te evolueren en een blijvende bijdrage te leveren aan de ascentie van de mensheid en de heelheid van Alles-Dat-Is.

Elke stap die je neemt om je ware interesses te leven en in ere te houden, stelt je Hogere Zelf in staat om alles wat je daarin kan ondersteunen - alle synchroniciteit, wonderen en manifestaties - aan te trekken voor het welslagen van jouw zich ontvouwende bestemming. Alles van buitenaf dat je reis positief ondersteunt, is een zegen, boodschap of aanmoediging van je Hogere Zelf.

(*uit: The Sophia Code - Mother Mary - 'Your Oversoul Is the Architect of Your Destiny')

2 gedachten over “Lotsbestemming – Hoger Zelf – Overziel”

  1. Had graag met andere zielen gesproken over de zoektocht naar onze ware bestemming. Maar door fysieke handicap kan ik me niet aansluiten bij een groep op een plek buiten mijn huis en dat is een groot gemis en kijk dan naar videos via you tube om steeds verder te komen in mijn spirituele ontwikkeling. #IK BEN EEN LICHTWEZEN. EN STEEDS WAKKER BLIJVEN IN DIT WETEN.

    Beantwoorden
    • Maria, je BENT al deel van een groep! Namelijk een heel bewuste groep mensen die groeiende is in hun lichtbewustzijn! Vertrouw er op dat er mensen, mogelijkheden, en meer op je pad komen die dezelfde resonantie hebben. Er wordt veel gedeeld en doorgegeven wereldwijd. Tip: (omdat dit mij zoveel brengt) The Sophia Code. Een korte samenvatting hierover vindt je op mijn website ‘The Sophia Code’ – a Living Transmission

      Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics