Transformatie-Ascentie

Een ander Bewustzijn

Alles ontwikkelt zich naar een hogere lichtenergie van liefde en eenheid.

Zoveel moois is en komt er nu voor ons beschikbaar! We zitten midden in een tijd van veranderend bewustzijn. Wat is er precies gaande en welk effect heeft dat op ons? En vooral: hoe merken we dat en hoe gaan we hier mee om?

Je leest het in onderstaande artikelenseries 'Zoveel Moois' en 'SelfbreakingNews',  wellicht ter herkenning voor jou en ter erkenning van jouw ervaringen en van wie Jij Bent! 

Zoveel Moois...
>>>>> 

Wat is er gaande planetair en wat zijn de effecten daarvan op ons bewustzijn en lichaam

SelfbreakingNews
>>>>>> 

Ervaringen van uitbreidend bewustzijn, over andere 'zelven' en bewustzijnsrealiteiten.