Tussen Pasen en Pinksteren

- En het Licht van Vader-Moeder-God drong door tot in de diepste duisternis… -

Wat zien we?

Wat denk jíj als ik zeg dat 2021 een jaar is waarin de energie van lichtbewustzijn meer dan ooit voelbaar aanwezig is? Toenemend bewustzijn zorgt ervoor dat we vaker zicht krijgen op lagere energieën waarvan we tot nu toe geen weet hadden. Tegelijkertijd roept het veel vragen op: Is het waar wat ik zie? Wát zie ik eigenlijk? En vooral: Hoe vind ik een acceptabele vorm om in deze polariserende mensenwereld te bewegen zonder mijzelf geweld aan te doen? En ik stel mij daarbij (noodgedwongen) nog een andere vraag:

Wat zegt mijn lichaam?
Binnen in mij is er namelijk een heftig proces gaande dat ik heel fysiek doorleef. Na het laatste ‘medicatieverminderingsfeestje’ eind vorig jaar kwamen pijnen en ontstekingen in alle hevigheid terug. Je zou zeggen 'terug bij af', maar het voelde niet zo. Deze ervaring had voor mij een paar bevrijdende inzichten in petto.
De vernieuwende stroom van lichtenergie maakt me bewust van wat ‘vastgeroest’ lijkt en maar moeizaam in beweging wil. Er is trouwens op alle vlakken weinig beweging, ik ben niet vooruit te branden. Na enkele weken ‘aanmodderen’ met sterker wordende pijnen vraag ik zonder te aarzelen om verhoging van medicatie.
En alsof het zo zijn moest hoorde ik daarna iemand zeggen: ‘Leven op zich is het doel van het leven’. Dat kwam binnen! Het leven aangaan is de bedoeling van het leven. In onvoorwaardelijkheid leven is accepteren en omarmen van wat het leven brengt. Het gaat er om dat ik mijzelf en mijn lichaam niets hoef te ontzeggen wat mij op enigerlei wijze kan ondersteunen. Liefde zonder voorwaarden voor mezelf - Compassie. Niet direct met een oordeel klaar staan. Dan zal er ook geen nieuwe pijn meer ontstaan (!) Tjonge, wat een vuurenergie kwam er naar buiten bij het besef dat het oude denken van 'gefaald te hebben' niet meer in mijn energieveld aanwezig was! Kun je je dat voorstellen? En wat een weldadige ontspanning bracht dat in mijn lichaam. Er was slechts dat warme oordeelloze gevoel van compassie voor wie ik was en voor wie ik nu ben.

Gouden Eenheid

Die avond ben ik zo vol van een levende liefdevolle compassie-energie dat ik niet in slaap kom. Eén van mijn krachtigste kristallen schedels ‘komt binnen’: ‘Alleen als deze kracht met intentie vanuit het Hart wordt gebruikt is ze beschikbaar’ en ik voel direct een enorme golf van activerende warmte mijn hele lichaam vullen en ik zie een groot donker ‘gat’ voor mijn gesloten ogen verschijnen dat me doet denken aan ‘The Black Womb of Nothing’ – die heilige plek/moederschoot van Sophia, de Scheppermoeder van waaruit al het Leven voortkomt. De donkere ruimte verandert langzaam in een gouden schittering als van een regengordijn. Terwijl de gouden warmte resoneert en pulseert in mijn lichaam doe ik mijn ogen open en zie dat diezelfde sprankeling van goud mijn slaapkamer heeft gevuld. Ik ben verstild in deze niet te benoemen Aanwezigheid en kan alleen maar zeggen: ‘dankjewel...'

De weken daarna zijn zwaar, pijnlijk en moeizaam. Ik voel vooral zwaarte van datgene dat naar het licht wil.. Maar de ontspanning blijft. De acceptatie blijft. Ik hoef niets te elimineren of de rug toe te keren, ik hoef mezelf slechts rust en zachtheid te gunnen. En het besef van de verbindende eenheid in dat Lichtbewustzijn blijft. En mijn Hogere Zelf-weten is er. Tegelijkertijd is mijn lichaam (en ben ik) zowel in de kou van zwaarte en pijn als in de warmte van stralend godsbewustzijn. Opnieuw verwondering dat ik in beide tegelijkertijd aanwezig kan zijn.

Bevrijding

Onlangs luisterde ik naar een klankopname van AndaraSoundhealing en zag een stralende Gaia Aarde als een grote schaal van gouden wit licht zich openen en allerlei lagere energievormen vanuit haar donkere diepten in vreugde naar het licht stijgen.
Zo zal het ongeveer gaan als je plots een dieper inzicht (= hogere lichttrilling) hebt en je alleen maar compassie kunt voelen: je hele lichaam reageert er op en onbewustzijn (lagere energie) komt letterlijk vrij vanuit de diepte om plaats te maken voor Lichtbewustzijn (=ontspanning).

Zo binnen zo buiten

Zachtheid en liefde en vooral in verbinding blijven met mijn lichaam bleef en blijft voor mij het allerbelangrijkste. Daar streef ik althans naar. Voelen en luisteren wat het lichaam aan kan en me niet storten in een energie van willen 'elimineren'. De lever moet het ook allemaal maar aan kunnen he? Mijn heelwording vordert gestaag... ik groei in liefde en ik groei in eenheid in mij zelf, ondanks en dankzij alles. Acceptatie zonder oordeel naar mijzelf. Aanwezig zijn in alles. Net zoals ik me langzamerhand minder druk maak om de regeltjes, de keuzes en waarheden van anderen. Wetend dat de chaos nou eenmaal alle zwaarte naar het licht zal brengen en ooit zal doen oplossen. Ik leer meer en meer zonder te oordelen de wereld in en om mij heen te accepteren.

Innerlijke heelmeester

Het proces waar ik voor gekozen heb gaat om veel meer dan 'slechts' fysiek genezen. Dat voel ik op een steeds bredere en diepere staat van ‘zijn’. Er is - of beter gezegd: ik ben – een enorm veld van bewustzijn met zoveel verschillende aspecten c.q. lichamen. Voel jij dat ook? Dat je op veel meer 'plaatsen' dan Aarde aanwezig bent en dat je tegelijkertijd steeds als veel meer van jou zelf in dit lichaam indaalt?
Het lijkt wel of ik met al mijn andere zelfaspecten samenwerk in dit leven. Er is zoveel meer, ik bén zoveel meer. Tijdens een kristalsessie had ik een mooie ontmoeting met een team van Heelmeesters, waarvan ik op dat moment zag en wist dat ik daar deel van uitmaak. Ik ben lang en heb net als zij een blauwe (Pleiadisch/Lemurische) energie in mij en om me heen. De energie was trouwens weken lang in mijn praktijk/meditatieruimte voelbaar aanwezig en resulteerde in krachtige helende klanken en lichtmeditaties. Ik weet mij gesteund door dit team in mijn fysieke ascentieproces.

Ik denk dat wij allemaal een innerlijke heelmeester in ons meedragen. Ook jij kunt de hulp inroepen van jouw innerlijke heelmeester als je het moeilijk hebt. Jouw ‘Engel van Genezing’, het helende aspect van jouw 'Hoger Zelf 'of 'Heilige Geest’ - hoe je het maar wilt noemen – kun je altijd aanroepen. Zie het niet als iets buiten jezelf, het is een aspect van jouzelf dat het genezende inzicht en vermogen in je versterkt, ofwel je heel fysiek in je dagelijkse leven handvaten aanreikt. Er waren zelfs levens waarin jij één was met deze helende Kracht en er gebruik van maakte voor jouzelf en voor anderen. Het is de helende Kracht die Lichtbewustzijn en Levensenergie in zijn puurste ‘vorm’ is en die zich de jouwe weet en die jij altijd in jezelf meedraagt.

Ook jij die dit leest hebt jezelf ten doel gesteld om zoveel als je maar bij machte bent, de grootsheid van dat goddelijke Licht dat je in je meedraagt in dit leven als mens te gaan belichamen. Jij bent de Deur, jij bent de Sleutel, jij bent je Bestemming!

 

…Waarom zou je nog langer wachten om de Kracht die in jou aanwezig is, en die gemaakt is om jou te helpen, aan te spreken?
Laat de dromen van je verleden nu van je afglijden…”

(The Sophia Code - Quan Yin)

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics