Voeding nu

De rol van voeding in een tijd van bewustwording

Onze leefwereld en onze voeding van nu zijn behoorlijk veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Veel voedingsmiddelen die 50 jaar geleden nog heilzaam waren voor onze gezondheid, hebben  heden ten dage door bewerking en manipulatie hun werking verloren en maken voor velen het leven alleen maar moeilijk. Door de snelle ontwikkelingen op technologisch gebied hebben we nu te dealen met onvermijdelijke omgevingsfactoren die onze gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden (straling). Hoe kunnen we ons hiertegen wapenen? Een goed functionerend immuunsysteem kon wel eens meer dan ooit van cruciaal belang zijn.

Zoals je wellicht weet is dit een tijd van transformatie en bewustwording. Een tijd waarin alles om ons heen en in ons wordt opgetild naar een hoger niveau van bewustzijn (zie de artikelen onder ‘Transformatie-Zoveel Moois’). We worden uitgedaagd om overtuigingen over onszelf, anderen en de wereld om ons heen te herzien. We worden ons nu bewust van collectieve keuzes uit het verleden ten aanzien van milieu, voeding, drinkwater die nu hun tol eisen. Veel en vooral mooi uitziende voedingsmiddelen hadden we nodig. We verloren daarbij de kwaliteit van onze landbouwproducten, het welzijn van de dieren en van de bodem uit het oog. Maar meer is nu zo ongeveer op en de Aarde raakt uitgeput, net als wijzelf, door hoe wij haar en onszelf hebben ‘verzorgd’. Straling, bestrijdingsmiddelen, zware metalen en virussen zorgen voor een toename van chronische aandoeningen, de dieren worden ziek, de kosten van gezondheidszorg rijzen de pan uit en de enige die er beter van wordt lijkt de farmaceutische industrie te zijn.

Bewust worden = ‘heel’ worden

Het klinkt allemaal wat zwaar en negatief misschien, maar het goede nieuws is dat wij ons zelf kunnen helpen deze veranderingen te doorstaan en mee te veranderen. Dit is een bijzondere tijd, waarin ons vermogen tot zelfgenezing en transformatie nog nooit zo groot was. In ‘Fysieke klachten en het ascentieproces’ lees je hoe lichamelijke klachten gerelateerd kunnen zijn aan bepaalde overtuigingen of herinneringstrillingen die niet gebaseerd zijn op het nieuwe bewustzijn van eenheid en liefde. Deze zorgden voor energetische toxines die werden opgeslagen in je fysieke lichaam. Energetisch kon/kun je ze meer en meer loslaten naarmate je groeit in liefde voor jezelf. Elk stapje in die richting is trouwens een enorme boost voor je immuunsysteem. Op fysiek niveau moet je lichaam de kans krijgen om zich hiervan te ontdoen, ook mede daarom zijn voedingsmiddelen die je immuunsysteem versterken en ondersteunen vandaag van groot belang. Het is al pittig genoeg soms, dat opruimen!

Immuunversterkende groenten, fruit, wilde planten en kruiden

Gelukkig hebben we heilzame groenten en fruit tot onze beschikking die ons hierbij een stevige basis kunnen bieden. Wat moet je met zoiets simpels als groenten en fruit zou je zeggen? Wel, ze hebben veel meer helende eigenschappen die ons onbekend zijn tot nu toe. Een aantal kan zich namelijk bijzonder goed aanpassen aan veranderende natuurlijke omstandigheden en heeft een sterk overlevingsmechanisme. Als wij deze voedingsmiddelen tot ons nemen, nemen we meer dan alleen maar mineralen, vitaminen en vezels tot ons. We nemen letterlijk informatie op, fysiek én energetisch, waarmee wij de uitdaging van deze tijd glansrijk kunnen doorstaan. Ze ondersteunen ons niet alleen fysiek, maar ook psychisch, mentaal, emotioneel en zelfs spiritueel. Ze helpen ons om ons weer te verbinden met dat verloren stukje in ons zelf, de verbinding met de helende levensenergie die Aarde ons geeft. Met deze wetenschap kijk je heel anders naar je aardappel of je appel. We zijn in een tijdperk beland van een hoger bewustzijn ten aanzien van Eenheid in Alles. Een logisch gevolg is dat we openstaan voor een hogere waarheid die meer is aangesloten op de natuurlijke universele ‘Energie van Vader-Moeder-Leven’, jouw Bron. We gaan de dingen in een ruimer perspectief zien en ieder volgt hierin z’n eigen tempo en eigen weg. Lees hier>>> welke voedingsmiddelen ons het leven moeilijk maken en welke ons helpen deze tijd van alles omvattende verandering te doorstaan.

Over basen en zuren

Voor de meesten van ons is het basisch voedingspatroon een goed uitgangspunt. Ben je echter ziek of heb je chronische klachten, dan is het belangrijk voor je om kennis te nemen van ‘voeding bij ziekte’ om een beter beeld te krijgen van wat je (tijdelijk) beter even weg kunt laten, omdat het je herstel kan belemmeren.

Gezonde voeding voor jou betekent een voedingspatroon dat bij jou past. Wat voor de ene persoon goed is, is voor de ander belastend en kan op den duur tot ziekte leiden. De een heeft dagelijks vlees en ‘zware kost’ nodig, terwijl een ander zich het beste voelt op een maaltijd met vis en een salade. Geen mens is gelijk, ieder heeft zijn eigen aanleg en gevoeligheid (constitutie). Er is een algemene richtlijn waar je al een eind mee opschiet: een voedingspatroon waarbij de inname van zuurvormende en basische voedingsmiddelen redelijk in balans is.
Alles wat je tot je eet laat namelijk na vertering in je lichaam een zure of een basische rest achter. Er moet een bepaald evenwicht zijn tussen deze twee. Als er te weinig basen worden aangeboden kan het lichaam een overmaat aan zuren op den duur niet meer afvoeren. Dit kan leiden tot allerlei fysieke klachten en op de lange duur zelfs tot (chronische) ziekten. Meer over zuren en basen – en over welke voedingsmiddelen en verzurende omstandigheden we het dan hebben – lees je in Basisch voedingspatroon.  Maar nogmaals: heb je chronische of steeds terugkerende fysieke symptomen, hetzij lichamelijk, hetzij mentaal/emotioneel, dan is dit voedingspatroon wellicht niet het juiste voor je, of moet je het aanpassen.

Toxines – voeding voor virussen en oorzaak van veel ziekten

Volgens de nieuwste beschikbare informatie ten aanzien van helende voeding en het zelfhelend vermogen, ligt belasting van straling, zware metalen, chemische bestrijdingsmiddelen en van virussen ten grondslag aan veel (auto-immuun)ziekten en diverse chronische aandoeningen. Hoewel wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied gaande zijn en er al resultaten in die richting lijken te wijzen, is er ook heel concrete informatie beschikbaar uit een totaal andere bron.

Deze informatie wordt ons aangereikt via Anthony William door ‘Spirit’, de stem van Compassie. Ben je ziek? Ik kan je zijn boek ‘Medical Medium’ van harte aanraden. Je leest over de ontwikkelingsgeschiedenis van de ziektebeelden van deze tijd en hoe je jezelf hiervan kunt bevrijden. Want als je weet wat er in je lichaam aan de hand is, kun je heel gericht werken aan je genezing.

Virussen leven van giftige stoffen die we door omgevingsfactoren en via onze voeding binnen krijgen en ook gedijen ze goed op bepaalde (gemanipuleerde) voedingsmiddelen, zoals o.a. tarwegluten, mais, soja, zuivel en eieren. Een combinatie van onvolwaardige voeding en bijvoorbeeld een kwikbelasting en een Epstein-Barr virus, biedt een perfecte voedingsbodem voor pathogenen, die zich in organen nestelen en hun toxines blijven uitscheiden en je chronisch blijven belasten en ziek houden. Giftige zware metalen, zoals kwik en koper, worden generatie op generatie via de bloedlijn doorgegeven, en zijn voeding voor diverse ziekmakende virussen. Wat je daarom beter niet kunt eten en waarom, en wat je juist wel zou moeten eten om je immuunsysteem te versterken en te onderhouden (ook als je niet ziek bent) lees je in Voeding bij ziekte’>>>

Geverifieerd door ExactMetrics