Over mij

Tineke Kleine Deters

Het Licht dat ik ervaar in mij en om mij heen brengt mij tot op de dag van vandaag blijdschap, telkens weer verwondering en een diepere verbinding met wie ik in wezen ben. De weg van het hart is een voor ieder heel unieke persoonlijke weg. Mijn enige betrouwbare referentiekader is mijn innerlijke gevoel en intuïtie, die ik gaandeweg meer en meer leer vertrouwen, voorbij angst en voorbij de illusie van afgescheidenheid. Groeien in liefde geeft mijn multidimensionale aspecten ruimte om tot in dit aards bewustzijn hun helende energie te brengen. Helend Licht voor mijzelf, voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Eenwording omvat het spirituele, mentaal-emotionele en fysieke, kortom ALLES wat ik BEN.  Ik deel het en geef het door aan hen die net als ik deze weg van zelfheling gekozen hebben. Ik doe dat in woorden en klank door middel van 'schrijfsels' en helende lichtklanken, meditatiebijeenkomsten en workshops op het gebied van het zelfhelend vermogen. En uiteraard in energetische behandelingen, zowel fysiek als 'op afstand'.

LichtKlank

Het 'werken' met klank en kristal als coderingen van informatie resoneert sinds 2012 in grote mate in mij. Hierin is nog steeds een ontwikkeling en verdieping gaande, waarin ik word geleid en begeleid vanuit een hogere afstemming en verbinding met de 'Ik BEN'-energie in mij. De klankfrequenties van de kristallen schalen brengen mij in contact met mijn hogere zelven en hogere lichtwerelden. Door mij hiervoor te openen wordt lichtinformatie als het ware via mijn stembanden gegrond en doorgegeven. Via de trillingsfrequenties komt de 'boodschap' terecht bij de ander op een specifieke bewustzijnslaag en/of heel fysiek. Soms voelt men direct iets gebeuren in het energieveld (fysiek, mentaal, emotioneel) en soms is pas enige tijd daarna een innerlijke verandering merkbaar.

Multidimensionaal 

We beseffen steeds meer dat we meerdimensionale wezens zijn. Naast mijn ervaringen en groeiend bewustzijn van helende klankfrequenties en de op vele lagen van ons bewustzijn werkende Ascentiefrequenties van 'Sound of Crystal', groeit ook het vermogen om vanuit een hogere Zelf -afstemming (de energie van Eenheid, van 'goddelijk Licht en Liefde'), niet alleen diepere oorzaken van lichamelijke symptomen in je bewustzijn te brengen, maar met behulp van coderingen eveneens een energie van heling, opruiming en zuivering te brengen. De Energetic Allergy Healing  werkt door in alle aspecten van wie je bent. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, en werkt door tijdlijnen en dimensies heen.

Wake-up call

Mijn ´wake-up-call´ kwam in de vorm van ziekte (1994) en hiermee begon in mijn veertigste levensjaar een reis van bewustwording. Ik volgde diverse therapieën, cursussen en opleidingen, waarbij mijn eigen ervaringen en inzichten en mijn lichaam een toetssteen waren. Uiteindelijk ontdekte ik dat liefde en zachtheid naar me zelf toe de enige sleutel tot werkelijke genezing kan zijn. En dat volledige liefdevolle acceptatie van alle aspecten in onszelf het allerbelangrijkste medicijn en de eerste stap naar heelwording is. Een laatste cruciale schakel is de recentelijke informatie van Anthony William, 'Medical Medium'. Helende voeding verbindt mij op een nog dieper niveau met de aardse en fysieke werkelijkheid, waardoor mijn lichaam het ziekmakende dat ooit wist binnen te dringen nu eindelijk los kan laten.

Studie

Aan de Academie voor Natuurgeneeskunde (2001-2008) leerde ik meer over het verband tussen lichaam, ziel en geest en ik herkende er zoveel van. Ik studeerde af op het onderwerp 'leidt ziekte tot bewustwording'. Daarna mocht ik in een heftig ziekteproces ten diepste ervaren dat liefde geen vorm heeft, dat je er niets voor hoeft te doen, dat het ons geboorterecht is zelfs.

Verdieping en groei

Omdat de spijsvertering als zijnde binnen-buitenwereld mijn speciale aandacht had, was de opleiding darmtherapie een vrij logische keuze na mijn afstuderen. Pittig maar boeiend.
Echter de diepgaande kennismaking met de lichtremedies van Healing Arts waren werkelijk thuiskomen en brachten mij niet alleen dichterbij mijn essentie maar gaven ook een dieper inzicht in de energetische oorzaak van mijn auto-immuunaandoening. Niet alleen bewust te zijn van, maar mijzelf sindsdien ook als Lichtwezen gegrond in Aarde en lichaam te kunnen ervaren, is zo verrassend en compleet makend. De training 'Energetic Allergy Healing' (Kimberlie Carlson) werd een volgende miraculeuze ontdekking van een aspect van onze toenemende vermogens tot zelfheling en kwantumheling.

Delen

Ziekte als richtingaanwijzer naar Heelwording’  is de titel van een boek over belangrijke thema's in een bewustwordingsweg bij ziekte.  Het behandelt een breed scala van aspecten op fysiek, mentaal-emotioneel en spiritueel gebied als onderdeel van een weg van heelwording naar eenheid in ons zelf. Een boek voor ieder die een bewuste weg van persoonlijke zelfgenezing, ontwikkeling en spirituele groei bewandelt en zich wil verdiepen in de samenhang tussen lichaam, ziel en geest. Het ligt al een paar jaar te wachten op mijn/de juiste tijd.

Ik schrijf regelmatig over (ervaringen in) deze tijd van groei en transformatie. Ervaringen van mij die wellicht ook de jouwe zijn. Ik breng naar buiten wat ik niet voor me zelf wil en kan houden en wat mij zo blij maakt... in dankbare verwondering, telkens weer.

Ik ontmoet je graag in eenheid, van hart tot hart.

Geverifieerd door ExactMetrics