Vrouwelijke energie

Denken en Voelen

Om als mens tot onze volledige potentie te komen hebben we mannelijke (het denken, de ratio) en vrouwelijke (intuïtieve) energie tot onze beschikking. Het mannelijke ondersteunt en biedt bedding aan het vrouwelijke, en heeft het vrouwelijke nodig  om verharding en verstarring te voorkomen. Hoe kan het toch dat het soms zo moeilijk is om ons gevoel serieus te nemen en er gehoor aan te geven?

Er kunnen zich situaties in ons leven voor doen die ons pijnlijk raken. Vaak staan we er even bij stil en pakken dan de draad van ons leven weer op. Maar toch blijft er iets knagen. Verstandelijk kun je situaties waarin je zit of zat heel goed beredeneren en analyseren. En je spreekt jezelf elke keer weer heel geruststellend toe als er een onbestemd gevoel de kop op steekt. Het is toch nu allemaal weer in orde? Ik ben er toch goed doorheen gekomen?
Lastig om dat gevoel uit de weg te gaan, terwijl het steeds sterker lijkt te worden naar mate je het telkens wegdrukt of negeert. Nog lastiger is het om dat gevoel te verklaren of te kunnen beredeneren. Praten hierover helpt je niet verder. Een (psycho)therapeut geeft verklaringen die je zelf ook al had bedacht, of die je prima kunt volgen en begrijpen.
Maar het gevoel blijft………

Het mannelijke is vertrouwd

Wij zijn gewend om vanuit ons denken ons leven in te richten. Dat gaat de meesten van ons veel beter af dan vanuit gevoel te handelen. Leven wij puur vanuit ons denken, ons mentale lichaam, dan bestaat ons leven grotendeels uit het controle willen houden over hetgeen er in ons leven gebeurt. Ga maar eens bij jezelf na wat volgens jou precies zus moet en niet zo. Controle willen houden over ons lichaam bijvoorbeeld. Je merkt pas dat je de controle daar niet over hebt, als je lichaam ziek wordt. Er wordt een soort overgave van je verwacht… geduld om je lichaam de rust te geven die het nodig heeft. De opvoeding van je kinderen vanuit controle is niet een vrije opvoeding maar een waarop je je wil en jouw sturing geeft, zodat dat het kind te weinig de ruimte heeft om zijn eigen wijsheid te ontdekken en zich te kunnen ontplooien op een manier die bij hem past. Eenzijdigheid van de ratio schept beperkingen. Je beperkt jezelf. Je gunt jezelf niet de vrijheid en onbevangenheid die het leven je aanbiedt; laat staan dat je de ander vrijheid en ruimte geeft in zijn/haar manier van denken.
Vasthouden aan overtuigingen en aan een bepaalde manier van denken stagneert de levensenergie. Het ontbreekt dan aan vertrouwen en overgave.
Vanaf jongs af aan worden wij gestimuleerd om vanuit de ratio te handelen. Dat begint al als we naar school gaan: goed je best doen, eerst nadenken voordat je iets zegt…….Wordt ons de kinderlijke spontaniteit op die manier niet afgenomen? En hoe vaak werden wij afgewezen als wij vanuit ons gevoel iets deden of iets zeiden?
Het is niet de norm, zo hoort het niet, wij doen dat nu eenmaal zus of zo en dat verwachten wij ook van jou…….
Wat hebben wij elkaar en onze kinderen eigenlijk vaak de vrijheid ontnomen. De vrijheid om onszelf te mogen zijn.

Dat denken is zo langzamerhand een ‘tweede natuur’ geworden en tegelijkertijd een houvast en zekerheid. Want owee als dat er niet meer is of als het niet meer werkt…. als je in situaties terecht komt waar je geen controle op hebt….. een kind dat keuzes maakt waar jij niet achter kunt staan …… je lichaam dat ziek wordt……..verlies van baan of functie…..

Onze oorspronkelijke natuur

Wij zijn een ander belangrijk stukje natuur vergeten. Onze intuïtie, ons innerlijk weten. Dat innerlijk weten is verbonden met een andere dimensie, een groter geheel, ons hoger zelf. Dit veld verbindt ons met onze werkelijke ‘aard’, onze oorspronkelijke natuur. Dat hebben we (misschien wel eeuwen-) lang onderdrukt.
Als we hiermee in contact staan, zitten we beter in ons lichaam dan wanneer we puur vanuit ons hoofd leven. Voor de een is het gemakkelijker om in contact te zijn met dat gevoel dan voor een ander. Hiervoor is het soms nodig om innerlijk stil te worden.

Strijd

De strijd tussen het vrouwelijk en het mannelijke kent een eeuwenlange geschiedenis. Er waren tijdperken waarin het vrouwelijke de macht had over het mannelijke. Het laatste tijdperk was het andersom. Wij kenden vernietiging van het vrouwelijke op allerlei denkbare manieren.
De oorzaak is een diepe pijn die zijn oorsprong heeft in een ver verleden en die door voortdurende onderlinge strijd van macht en onmacht in stand werd gehouden.

Transformatie

De aarde is begonnen aan een uniek transformatieproces. En bij dit proces zijn meer dimensies betrokken. Het is een verandering ten goede. Voor de aarde en zijn bewoners betekent dit een ommekeer van ego naar hart.
Je zou ook kunnen zeggen dat wij worden uitgenodigd meer in verbinding te komen met onze gevoelswereld. Met ons werkelijke zelf. Hoe meer wij in deze verbinding staan, hoe meer licht (= bewustzijn) we kunnen ontvangen. Groei, inzicht en bewustwording hoort daarbij.
De (licht)energie verandert op aarde en dat merken wij vooral in ons persoonlijke leven. Wij worden emotioneel aangeraakt op die plaatsen in ons lichaam die een verbinding met het Licht, ons hoger zelf in de weg staan.
Wees niet bang om die emoties te voelen. Misschien komen nu emoties naar boven over situaties in het verleden, waarvan je dacht dat je het verwerkt had. Laat het er allemaal mogen zijn, zonder oordeel. Doorvoel het en ontvang het in liefde en in de verbinding met je hoger zelf. Op deze manier heel je een stukje van je zelf en hoeft het je niet meer te beperken.

2020 en verder… Het is (Licht)Tijd!

Het is een soort schoonmaakproces waartoe we nu (nadrukkelijk) worden uitgenodigd. Een grote schoonmaak op allerlei lagen om meer en meer nu vanuit de energie van het hart, de vrouwelijke energie te kunnen leven. Voel het, merk het op in je zelf en nodig het uit. Niet alleen jij als vrouw, maar ook jij, als man wordt nu uitgenodigd om je het vrouwelijke deel in je zelf te herinneren en in je werkelijke kracht te gaan staan. De tijd is er rijp voor!

We staan aan de vooravond van een tijdperk waarin vrouwelijke en mannelijke energie samenwerken, elkaar ondersteunen en elkaar tot werkelijke ontplooiing van het zelf kunnen brengen. Jij, Mens, hebt een enorm potentieel in je! Begin bij het begin: voel en wees stil en realiseer wie je werkelijk bent en nu weer mag zijn! Heel en herinner je !

“……Er vindt een grote transformatie plaats in jullie emotionele lichaam. Het emotionele lichaam is zeer gevoelig voor angst, voor woede en agressie, voor sterke gevoelsbewegingen die je gemakkelijk uit je centrum halen. Jullie zijn allen bezig het emotionele lichaam te verfijnen. Dit doen jullie door een proces van verinnerlijking: door verantwoordelijkheid te nemen voor de emoties die er in je zijn, ze te onderzoeken en ze terug te voeren op de wortel waaruit ze stammen. In dit proces van verinnerlijking zoek je de oorzaak van problemen niet meer in de buitenwereld maar kijk je in jezelf. Zo neem je verantwoordelijkheid voor je eigen energie en dat is een grote stap voorwaarts. Zodra je verantwoordelijkheid neemt voor alles wat er in je leeft, kun je onverwerkte emotionele energieën bewust laten worden en transformeren. Dat is waarmee jullie bezig zijn…..”
(uit: Jeshua, boodschappen vanuit de christusenergie (Pamela Kribbe))

Indaling van het goddelijk Vrouwelijke en Kristalfrequenties

Sinds kort (2019-2020) zijn de kristal-licht-klank-frequenties beschikbaar die in de laatste vier jaar zijn ontstaan door kristallen en kristallen klankschalen samen te brengen met lichtklank. De frequenties bevatten diep helende energetische informatie en werken elk op een specifiek bewustzijnsaspect. Het geeft inzicht, reiniging, heling, integratie en vooral een toenemend hartsbewustzijn.  Eén van deze bijzondere frequenties is ‘Lakhsmi‘, voortgekomen uit Brazilianiet-, Lemurische Spruit- en Lakshmi- kristallen. Alle drie energieën zijn vooral zacht en liefdevol in hun reinigende, openende en verbindende energie die pijn en stagnatie in je lichaam doet oplossen.  Lakhsmi bevat een hogere trilling van Verbinding, het helende goddelijke Vrouwelijke, dat in je hele fysieke systeem balans en evenwicht brengt. Bijzonder was dat zich tijdens de sessie een mannelijk wezen liet zien, die voor het eerst het zuivere vrouwelijke leek te kunnen zien en horen. Meer lezen over deze Sound of Crystal frequentie of om te bestellen, klik HIER

Goddelijk Vrouwelijk Christusbewustzijn – The Sophia Code

“…The Sophia Code is a sacred tekst whose words speak directly to your ever-present, all-knowing, and all-loving divine nature. As a living transmission, The Sophia Code always points your awareness to acknowledge these absolute qualities of your true self.
The Sophia Code is my living transmission for revealing the master within you to your own consciousness. It creates a quantum space for you to witness your free will commanding the activation and embodiment of your own divine genome. Your awareness doesn’t have to understand how or why this living transmission is awakening your DNA to receive its downloads. You are now living in a quantum Age of Miracles, and I reveal this sacred tekst as a reflection of your current evolutionary age. The Sophia Code is a living transmission that accelerates your spiritual awakening beyond human logic and effort by focusing you solely upon your divinity...”

Meer hierover lees je HIER

 

__________________________________________________________

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics