Workshop werkwijze

hemel op aarde

Opnieuw verbinden

Hebben wij niet allemaal het verlangen om te leren over liefde en willen we dit niet allemaal in het nú als mens van deze Aarde kunnen ervaren? Het is vooral een proces dat zich in je zelf voltrekt op jouw weg van bewustzijnsontwikkeling en spirituele groei. Versterken van je lichtkracht = versterken van je zelfhelend vermogen = groeien in liefde als mens in je dagelijkse leven.

Een innerlijk proces

Het is een innerlijk proces dat voor ieder uniek is. Jóuw pad is uniek. Andere mensen, gesproken woorden, geschreven woorden in boeken kunnen je inspireren en soms inzicht geven in je eigen innerlijke belevingswereld. Voel altijd hoe het bij jou resoneert, of het voor je klopt. Luister of lees met je hart, stel je open voor de energie van de woorden. Dat geldt ook voor de woorden die tijdens de workshops gebruikt worden. Woorden zijn maar woorden… Toch wil gevoelsenergie soms in woorden worden omgezet waardoor de informatie in onszelf duidelijker wordt en als een bewustere mentale vorm integreert.  Zo kunnen linker en rechterhersenhelft beide gevoed worden.

Tijdens de workshops kan gebruik gemaakt worden van een combinatie van informatie (gesproken woorden en geschreven tekst) en klank. Het is geen vaststaande vorm, hoeveel en hoe vaak en op welke manier er van elk gebruik gemaakt gaat worden is vooraf niet te zeggen. Het kan per workshop verschillend zijn. 

Klankfrequenties

Klank van de kristallen klankschalen zorgt ervoor dat we ons gemakkelijker kunnen afstemmen op de frequentie van ons lichaam en ook hogere bewustzijnsfrequenties. Daardoor kunnen er – voorbij het mentale denken, die bij elke vraag weer een nieuwe vraag verzint – nieuwe bewustzijnsvelden in ons geopend worden, ontvangen we inzichten of ervaren we ‘Hogere Zelf’-delen, al naar gelang wij nodig hebben en waar wij aan toe zijn.

Onze stem

Als we alleen maar klanken of tonen, met of zonder klankschalen, dan ontstaat er een communicatie met iets waar we geen woorden aan kunnen geven. Als we met een aantal mensen in afstemming klanken of sounden, dan communiceren we vanuit een ander deel van ons zelf. Een deel dat zich in een andere bewustzijnslaag bevindt en dat zijn boodschappen en energie via klank zuiver kan overbrengen. Klank is een hogere trilling, niet zo ‘ stoffelijk vast en zwaar’ als woorden. Als wij van binnenuit onze klank laten horen, kunnen we bij anderen een (vergeten) bewustzijnsdeel wakker roepen dat zich wil verbinden. Samen creëren we dan een nieuwe energie, een nieuw veld, doordat ieder zich met zijn eigen klankfrequentie van binnenuit verbindt. Dat heet co-creatie. Je volgt niet een ander, je focus is voortdurend gericht in je zelf en je voelt en volgt (zonder er een mening of oordeel over te hebben!) de impulsen die van binnenuit in je bewustzijn komen. Hoewel dit voor alle workshops min of meer van toepassing is, is dit vooral een toevoeging in de workshops ‘Lichtkracht’.

Healing Arts Lightfrequencies en de Ascentiefrequenties Healing Sound of Crystal

Tijdens de workshops staan de lichtdruppels van Healing Arts en de Sound of Crystalfrequenties vrij tot ieders beschikking. Volg je intuïtie en gevoel.

Je mag als mens van de Aarde nu beseffen dat je liefde bent, en je zelf als een wezen van liefde ervaren in een fysiek lichaam met ‘kennis van je hart’ . Dit is mijn intentie voor alle samenkomsten en workshops bij NatuurlijkBewust.

♥ in eenheid, Tineke Kleine Deters

Co-creatie

Co-creatie wil zeggen dat iedereen voor elkaar sleutels in zich draagt en daarmee ieders bijdrage van belang is.
En die bijdrage bestaat er uit dat jij de impulsen volgt die je van binnenuit voelt. Dat is een andere energie dan vast te houden aan ‘wat gebruikelijk is’ of wat anderen doen. Niemand ‘hoeft er iets van te vinden’, ieders waarheid is even waardevol en echt. Je geeft je leven vorm vanuit jouw waarheid. Doordat jij je authentieke zelf kunt zijn zullen anderen de ruimte vinden om ook die keuze voor zich zelf te maken. Samen creëren we een ruimer energieveld dat bestaat uit onvoorwaardelijkheid en eenheid in verscheidenheid; dat zo broodnodig is in deze tijd waarin we leven. Om te beginnen voor de heelheid in jezelf. En daarnaast voor de kinderen van nu die dit draagvlak nodig hebben om hun energie van liefde en onvoorwaardelijkheid te kunnen leven.

 

Geverifieerd door ExactMetrics