Zelfgenezend vermogen in een Nieuwe Tijd

  • Genezend Vermogen
  • Versterkende en ondermijnende factoren
  • Voeding Nu
  • Immuunversterkers-Basisch voedingspatroon-Voeding bij ziekte-Ziekmakende toxines
  • Fysieke en Innerlijke Heling

Genezend Vermogen

Het genezend vermogen van ons lichaam is een complex systeem dat altijd streeft naar een bepaalde balans. Wat we ook binnenkrijgen en hoe we ook met onszelf of met ons lijf omgaan, altijd is het systeem in staat om een op deze manier verkregen onbalans te herstellen in een natuurlijk evenwicht.
Ziekte laat zien dat de balans verstoord is en dat ons immuunsysteem hard aan het werk is om een en ander te herstellen. In dat geval worden we ons pas bewust dat gezondheid niet 'vanzelfsprekend' is en grijpen we ofwel naar medicijnen ofwel gaan we even wat bewuster met onszelf om. Het is goed om eens kritisch te kijken naar waar je jezelf dagelijks zoal mee voedt, want je immuunsysteem is in grote mate afhankelijk van je leef- en eetpatroon. Dit is vooral van belang als je afweer wat zwakker is, je ´kwakkelt´ met de gezondheid of wanneer je ziek bent. Hoe kun je je immuunsysteem zo goed mogelijk ondersteunen?

Meer dan brandstof alleen

Onze botten, spieren, organen en orgaanstelsels hebben brandstof nodig. Maar er is meer dan dat, beter gezegd: wij zijn meer dan dat. De kwaliteit van onze voeding is van grote invloed op hoe wij ons manifesteren, op onze fysieke, psychische en emotionele gesteldheid, kortom op ons totale welbevinden. Je kunt jezelf eens afvragen of jouw ‘voedingspatroon’ je daadwerkelijk voedt of in hoeverre het je gezondheid ondermijnt. Hoe voed je je op mentaal en emotioneel gebied? Ben je je bewust van je gevoelens, je gedachten? Ook de manier waarop wij met onze emoties omgaan en onze gedachten c.q. overtuigingen, bepalen mede onze mate van fysieke gezondheid.

Stress

Langdurige stressfactoren zijn een aanslag op je immuunsysteem, kunnen je ziek maken of vertragen en belemmeren je genezingsproces. Stress kan een gezonde uitdaging zijn, soms hebben we het nodig om goed te kunnen presteren, maar een voortdurende overmaat aan stress zonder rust en ontspanning als tegenwicht leidt tot overspannenheid van het zenuwstelsel. Met psychische problemen, oververmoeidheid of een verstoorde stofwisseling tot mogelijk gevolg.
In deze snel veranderende tijd waarin tegenstellingen in de wereld om ons heen de uitersten in ons zelf lijken te weerspiegelen is het niet zo verwonderlijk dat dit velen letterlijk ziek maakt, zowel fysiek als mentaal-emotioneel zijn veel mensen uit balans. We krijgen te maken met een toename van straling, van moderne technologieën en vervuilende milieufactoren; keuzes van gisteren blijken ons vandaag maar al te vaak eerder kwaad dan goed te doen.

Wat zijn de stressoren in jouw leven? Als je ontdekt wat je immuunsysteem van buitenaf en van binnenuit ondermijnt, kun je een belangrijk aandeel leveren in je gezondheid of je genezingsproces. Een druk sociaal leven, hoe leuk en gezellig ook, kan je uitputten en stress in plaats van ontspanning opleveren. Wist je dat verteringsproblemen kunnen ontstaan door stress? Bij elke vorm van fysieke en psychologische stress maakt de bijnierschors cortison aan, wat onze spijsvertering, ons slaap-waakritme en ons immuunsysteem regelt. Maar een teveel aan cortison beïnvloedt de hersengolven op dusdanige wijze dat je je minder goed kunt concentreren. Daarnaast zorgt het voor een overproductie van insuline. Ook andere hormoonspiegels kunnen verstoord raken, zoals oestrogeen, progesteron, groeihormoon, schildklierhormoon en de ‘hersenhormonen’ serotonine, noradrenaline en dopamine. Door chronische stress neemt de noradrenaline in ons limbisch systeem af, waardoor depressie, angst en malaise kan ontstaan.

Gedachten en emoties

Hoe verwerk je de mooie en pijnlijke gebeurtenissen in je leven? Het wel of niet toe kunnen laten van emoties en al je bewuste en onderbewuste gedachten zijn op een bepaalde manier voeding voor je lichamelijke en emotionele gesteldheid. Hoe vermoeiend is het om alsmaar in je denken te zitten, malende gedachten te hebben over een gebeurtenis die je niet kunt loslaten, over een moeilijke beslissing die je moet nemen. Blijft er maar iets onderhuids aan je knagen, doe je vruchteloze pogingen om een heftige gebeurtenis te vergeten? Gedachten over anderen, je werk, je omgeving, over jezelf... Voel je je voortdurend niet goed genoeg, of schuldig, kun je geen ‘nee’ zeggen? Wist je dat we dagelijks onbewust heel veel repeterende gedachten waar we ons niet eens bewust van zijn? Heel veel overtuigingen over ons zelf zijn zelfs zo diep ingesleten dat we ze niet eens meer opmerken. Ze zijn tot on(der)bewuste zelf-ondermijning geworden. Zou het kunnen dat jij zelf-ondermijnende overtuigingen hebt?

Lichaam en geest

Alles wat wij fysiek en emotioneel tot ons nemen en of wij het wel of niet weten te verwerken, op te nemen en uit te scheiden, is van invloed op hoe wij ons voelen. Een energiestroom die als eb en vloed een voortdurende beweging is. Het wel of niet stromen van deze energie is van grote invloed op ons immuunsysteem. Het zorgt voor ons lichaam en onze geest. Beide kunnen we niet los van elkaar zien, omdat beide als een eenheid functioneren, op elkaar reageren en elkaar voeden.
We bepalen zelf (bewust, maar vaker nog onbewust) in hoeverre we de energiestroom in standhouden. We zorgen voor stagnering van de stroom door in angst, strijd, ontkenning enzovoort te blijven en door een verkeerde manier van eten, kortom door ons te voeden op een manier die onze heelheid niet ten goede komt. Werkelijk contact met ons lichaam, hoe ons lichaam reageert op voedingsmiddelen en andere prikkels uit de buitenwereld, hebben we eigenlijk niet meer. Onze blik is veelal naar buiten gericht. We zien problemen in de wereld om ons heen vaak eerder dan bij onszelf.

Groeiend besef van de werking en de effecten van voeding

Onze leefwereld en onze voeding van nu zijn behoorlijk veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Veel voedingsmiddelen die 50 jaar geleden nog heilzaam waren voor onze gezondheid, hebben  heden ten dage door bewerking en manipulatie hun werking verloren en maken voor velen het leven alleen maar moeilijk. En door de snelle ontwikkelingen op technologisch gebied hebben we nu te dealen met onvermijdelijke omgevingsfactoren die onze gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden (straling). Kunnen we ons wapenen tegen deze niet tegen te houden wetenschappelijk en technologische ontwikkelingen? Het lijkt wel of het belang van een goed functionerend immuunsysteem groter is dan ooit.

Zoals je wellicht weet is dit een tijd van transformatie en bewustwording. Een tijd waarin alles om ons heen en in ons wordt opgetild naar een hoger niveau van bewustzijn (meer hierover lees je in  ‘ Een nieuw bewustzijn - Zoveel Moois’). We worden uitgedaagd om overtuigingen over onszelf, anderen en de wereld om ons heen te herzien. We worden ons nu bewust van collectieve keuzes uit het verleden ten aanzien van milieu, voeding, drinkwater die nu hun tol eisen. Veel en vooral mooi uitziende voedingsmiddelen hadden we nodig. We verloren daarbij de kwaliteit van onze landbouwproducten, het welzijn van de dieren en van de bodem uit het oog. Maar meer is nu zo ongeveer op en de Aarde raakt uitgeput, net als wijzelf, door hoe wij haar en onszelf hebben ‘verzorgd’. Straling, bestrijdingsmiddelen, zware metalen en virussen zorgen voor een toename van chronische aandoeningen, de dieren worden ziek, de kosten van gezondheidszorg rijzen de pan uit en de enige die er beter van wordt lijkt de farmaceutische industrie te zijn.

Het klinkt allemaal wat zwaar en negatief misschien, maar het goede nieuws is dat wij ons zelf kunnen helpen deze veranderingen te doorstaan en mee te veranderen. Dit is een bijzondere tijd van heling, waarin ons vermogen tot zelfgenezing en transformatie nog nooit zo groot was. In 'Fysieke klachten en het ascentieproces' lees je hoe lichamelijke klachten gerelateerd kunnen zijn aan bepaalde overtuigingen of herinneringstrillingen die niet gebaseerd zijn op het nieuwe bewustzijn van eenheid en liefde. Deze zorgden voor energetische toxines die werden opgeslagen in je fysieke lichaam. Energetisch kon/kun je ze meer en meer loslaten naarmate je groeit in liefde voor jezelf. Elk stapje in die richting is trouwens een enorme boost voor je immuunsysteem. Op fysiek niveau moet je lichaam de kans krijgen om zich op hiervan te ontdoen, ook mede daarom is voeding die je immuunsysteem sterkt en ondersteunt vandaag van groot belang. Het is al pittig genoeg soms, dat opruimen!

Immuunversterkende groenten, fruit, wilde planten en kruiden

Gelukkig hebben we heilzame groenten en fruit tot onze beschikking die ons hierbij een stevige basis kunnen bieden. Wat moet je met zoiets simpels als groenten en fruit zou je zeggen? Wel, ze hebben bijzonder helende eigenschappen die ons onbekend zijn tot nu toe. Een aantal kan zich namelijk bijzonder goed aanpassen aan veranderende natuurlijke omstandigheden en heeft een sterk overlevingsmechanisme. Als wij deze voedingsmiddelen tot ons nemen, nemen we meer dan alleen maar mineralen, vitaminen en vezels tot ons. We nemen letterlijk informatie op, fysiek én energetisch, waarmee wij de uitdaging van deze tijd glansrijk kunnen doorstaan. Ze ondersteunen ons niet alleen fysiek, maar ook psychisch, mentaal, emotioneel en zelfs spiritueel. Ze helpen ons om ons weer te verbinden met dat verloren stukje in ons zelf, de verbinding met de helende levensenergie die Aarde ons geeft. Met deze wetenschap kijk je heel anders naar je aardappel of je appel. We zijn in een tijdperk beland van een hoger bewustzijn ten aanzien van Eenheid in Alles. Een logisch gevolg is dat we openstaan voor een hogere waarheid die meer is aangesloten op de natuurlijke universele ‘Energie van Vader-Moeder-Leven’, jouw Bron. We gaan de dingen in een ruimer perspectief zien en ieder volgt hierin z’n eigen tempo en eigen weg. Lees hier>>> welke voedingsmiddelen ons het leven moeilijk maken en welke ons helpen deze tijd van alles omvattende verandering te doorstaan.

Over basen en zuren: basisch voedingspatroon

Voor de meesten van ons is het basisch voedingspatroon een goed uitgangspunt. Ben je echter ziek of heb je chronische klachten, dan is het belangrijk voor je om kennis te nemen van ‘voeding bij ziekteom een beter beeld te krijgen van wat je (tijdelijk) beter even weg kunt laten, omdat het je herstel kan belemmeren.

Gezonde voeding voor jou betekent een voedingspatroon dat bij jou past. Wat voor de ene persoon goed is, is voor de ander belastend en kan op den duur tot ziekte leiden. De een heeft dagelijks vlees en ‘zware kost’ nodig, terwijl een ander zich het beste voelt op een maaltijd met vis en een salade. Geen mens is gelijk, ieder heeft zijn eigen aanleg en gevoeligheid (constitutie). Er is een algemene richtlijn waar je al een eind mee opschiet: een voedingspatroon waarbij de inname van zuurvormende en basische voedingsmiddelen redelijk in balans is.
Alles wat je tot je eet laat namelijk na vertering in je lichaam een zure of een basische rest achter. Er moet een bepaald evenwicht zijn tussen deze twee. Als er te weinig basen worden aangeboden kan het lichaam een overmaat aan zuren op den duur niet meer afvoeren. Dit kan leiden tot allerlei fysieke klachten en op de lange duur zelfs tot (chronische) ziekten. Meer over zuren en basen – en over welke voedingsmiddelen en verzurende omstandigheden we het dan hebben – lees je in Basisch voedingspatroon.

Toxines - voeding voor virussen en oorzaak van veel ziekten

Volgens de nieuwste beschikbare informatie ten aanzien van helende voeding en het zelfhelend vermogen, ligt belasting van straling, zware metalen, chemische bestrijdingsmiddelen en van virussen ten grondslag aan veel (auto-immuun)ziekten en diverse chronische aandoeningen. Hoewel wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied gaande zijn en er al resultaten in die richting lijken te wijzen, is er ook heel concrete informatie beschikbaar uit een totaal andere bron.

Deze informatie wordt ons aangereikt via Anthony William door ‘Spirit’, de stem van Compassie. Ben je ziek of heb je chronische of regelmatig terugkerende fysieke symptomen ? Ik kan je zijn boek ‘Medical Medium’ van harte aanraden. Je leest over de ontwikkelingsgeschiedenis van de ziektebeelden van deze tijd en de rol van vele belastende metalen en virussen, waarvan de medische wereld nog geen wetenschap heeft, en hoe je jezelf hiervan kunt bevrijden. Want als je weet wat er in je lichaam aan de hand is, kun je heel gericht werken aan je genezing.

Virussen leven van giftige stoffen die we door omgevingsfactoren en via onze voeding binnen krijgen en ook gedijen ze goed op bepaalde (gemanipuleerde) voedingsmiddelen, zoals o.a. tarwegluten, mais, soja, zuivel en eieren. Een combinatie van onvolwaardige voeding en bijvoorbeeld een kwikbelasting en een Epstein-Barr virus, biedt een perfecte voedingsbodem voor pathogenen, die zich in organen nestelen en hun toxines blijven uitscheiden en je chronisch blijven belasten en ziek houden. Giftige zware metalen, zoals kwik en koper, worden generatie op generatie via de bloedlijn doorgegeven, en zijn voeding voor diverse ziekmakende virussen. Wat je daarom beter niet kunt eten en waarom, en wat je juist wel zou moeten eten om je immuunsysteem te versterken en te onderhouden (ook als je niet ziek bent) lees je in 'Voeding bij ziekte'>>>

Synergie Fysieke en Innerlijke Heling

Misschien vraag je je af waarom je nog steeds te kampen hebt met chronische of terugkerende symptomen terwijl je bewust gezond eet en leeft, en/of nu je de energetische boodschap van je ziekte inmiddels hebt begrepen of zelfs geheeld. De info van William/Spirit zou wel eens de laatste verbindende schakel voor je kunnen zijn. Het helpt je in het volledige proces van verandering, want ook je lichaam verandert mee.

De emotionele, spirituele en fysieke aspecten van je wezen zijn deel van een onafgescheiden eenheid van alles wie/wat jij bent. Zo functioneren ze nooit op zichzelf zonder de andere ‘zelfdelen’ te beïnvloeden. Lichaam-ziel-geest kunnen niet afgescheiden zijn van elkaar.

Voor mijn gevoel is er een relatie tussen onze diepe zelfondermijnende overtuigingen en de ziekmakende toxines en virussen die zich decennialang in ons fysieke systeem bevonden. Beide stammen uit een oude tijd waarin we ons simpelweg niet bewust waren, gewoonweg niet beter konden weten… Nu alles wordt opget(r)ild naar een hoger bewustzijn, zowel collectief, individueel en planetair, gaan we vanuit een ander perspectief zien wat er vanuit het oogpunt van onze nieuwe maatstaven niet meer werkt en gaan we niet alleen begrijpen, maar krijgen we ook inzicht in het waarom van onze ziekte of onbalans en dat onze natuurlijke omgeving alleen kan overleven door bewustere duurzame keuzes.  We beseffen langzamerhand waarom de wereldse en collectieve systemen, die niet gebaseerd zijn op een liefdevoller bewustzijn van eenheid en samenwerking, stuk voor stuk afbrokkelen. We zien des te beter nu de tegenstellingen in de wereld en in onszelf en die lijken nog nooit zo groot geweest te zijn.

We zijn een individuele persoonlijkheid, maar staan tegelijkertijd niet los van het collectieve menselijke bewustzijn. Zo staan we ook niet los van het collectieve erfgoed op het gebied van overtuigingen en dogma's en van milieuvervuiling. Wij staan niet los van de transformatie die de levende planeet Aarde op dit moment doormaakt. Fysiek, Energetisch, Spiritueel. Onze lichaam-ziel-geest is verbonden met de collectieve lichaam-ziel-geest van de mensheid en van de lichaam-ziel-geest van de planeet.

De ontwikkeling die wij persoonlijk doormaken en de stappen die we zetten richting heelheid van en in ons zelf, komen ook 'het grote geheel'  ten goede. Wij steunen en worden gesteund. Wij inspireren en bemoedigen en worden geïnspireerd en bemoedigd door elkaar en door de spiegels die onze buitenwereld ons voorhoudt.

Liefde

Wist je dat de hoogste trillingsfrequentie die van Onvoorwaardelijke Liefde en Compassie is? En dat dit tevens de grootste boost voor je immuunsysteem is die alleen jij jezelf kunt geven? Onthoud het je zelf niet.. je zult er zo veel voor terugkrijgen!

 

“Geloof in je lichaam, weet dat het zichzelf (en jou) nooit zal aanvallen, geloof in je innerlijke kracht en zelfhelend vermogen. Geloof in jullie samenwerkende kracht om datgene wat is binnengedrongen dat niet overeenkomt met wie je werkelijk bent, te kunnen oplossen. Het maakt al zo’n groot verschil om te weten dat je lichaam van je houdt en zichzelf en jou niet aanvalt, het maakt het gemakkelijker voor je om van je lichaam te houden. Je wórdt je immuunsysteem, je wórdt je innerlijke kracht, je wórdt je zelfhelend vermogen, je wórdt je geloof en vertrouwen”

Anthony William

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics